Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Редакционен съвет

Редакционен съвет

Е-поща Печат

България над всичко!

Нова Зора

 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Минчо МИНЧЕВ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ
акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Венцеслав НАЧЕВ
Илияна ВЕЛЕВА (зам.-главен редактор)
д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
д-р Христо МАЛЕЕВ
доц. д-р Нако СТЕФАНОВ
акад. Николай ХАЙТОВ
ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ
доц. д-р Тодор МИШЕВ