Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ВОДА ГАЗИМ, ЖАДНИ ХОДИМ

Е-поща Печат PDF

Текста, който публикуваме е на група интелектуалци, граждани и жители на област Сливен, изстрадали всички наши български типичности на произвола свързан с „услугата вода“, използвана за питейни и битови нужди, към която пряко отношение имат Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР); Асоциациите по „ВиК” (АВиК) и Управителите на „ВиК”. Писмото е израз на гражданска нетърпимост и цели, налагане на Мораториум и спиране на незаконната процедура по одобряване  на т.нар. Бизнес планове на „ВиК” операторите, въз основа на която до сега неправомерно повишават цената на водата. Редакцията намира, че въпросът е от изключителна важност, не само за област Сливен, но и се отнася и за гражданите в цялата страна, които много често както казва народът вода газят, жадни ходят.

Ние не сме известени дали са регирали най-важните институции на държавата: президентът; председятелят на НС; мин.председателят; главният прокурор и омбудсмана на Република България, но напълно споделяме константацията в писмото, че КЕВР е противоконституционна структура. И че нейната дейност във водния сектор е меко казано престъпление спрямо основните човешки права.

Нека започнем с това, че като своеобразен поздрав към българския народ, КЕВР, на свои закрити заседания, току преди новата 2019г., взе решения за вдигане цената на „услугата вода”, използвана за питейни битови нужди. И това се извърши с мълчаливото съгласие или под безучастния поглед на много от тези, които са се клели, че „във всичките си действия да (ще) се ръководя(т) от интересите на народа”. Те обаче забравили ли са или не значт, че

Водата не е услуга ! Тя не е и стока.

Още повече, че за нейното производство не е положен труд и не са вложени никакви материали.

 

 

Водата е природна даденост. Без вода не може да съществува нито един жив организъм на планетата. Според Закона за здравето, Закона за социалната политика и Закона за водите -  водата е жизнено важен ресурс (поддържащо живота средство) Водата е основна съставка на живия организъм (около 70% от телесната маса на човека е водата). Водата продължава въздействието върху организма на възрастните, както това прави майчиното мляко при новородените. Водата е извор на живот и здраве.    Според носителя на Нобелова награда по медицина – Алберт Сент-Джорджи, водата в живия организъм е структурната „матрица” на живота. От както свят светува (когато не са били открити електричеството, тока, парното и телефона) вода се е потребявала. Много жизнени екстри могат да бъдат заменяни, но водата – не може да бъде заменяна с нищо!

Пиенето на вода е най-неотложната потребност след дишането.

Никой по никакъв повод и в никакъв случай няма право да спира и лишава човека от водата, която се използва за питейно битови нужди! Това е текст от правно нормативната уредба, с която имащите отношение към водата работят.

В момент, когато ООН се обръща към учените от света да открият начин и да предприемат мерки за запазване запасите от чиста вода и за спасяване екологичния баланс на земята, у нас КЕВР и поддържащата я овластена бюрокрация извършва грубо незачитане над действащите правно-нормативни актове и бавно, но неотстъпно привежда в действие политиката на  геноцид над българския народ.

За голямо наше и на българския народ съжаление тази чудовищна практика на овластена бюрокрация не се осъжда, като недопустимо деяние нито от политическите сили, нито от Българската Академия на Науките (БАН). Мълчат  призваните да защитават народа, мълчат и учените творящи наука уж в името на живота.

За всеки нормално мислещ човек, обаче посегателството на водата е  посегателство върху човешкия живот.

Дълбоко сме убедени, че във връзка с този антихуманен акт:

би трябвало веднага да се самосезира Специализираната прокуратура, защото „Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.” – чл. 28 от Конституцията на Република България.

Водата няма цена.

Никога в България не се е продавала вода за питейно-битови нужди! Използването на водата не се осъществява чрез „услугата” доставка от В и К. „Използването на водата се осъществява чрез водностопански системи, които включват съоръжения за отнемане, съхраняване, транспортиране, разпределение, отвеждане и пречистване на води, за използване на водната енергия и защита от вредното въздействие на водите.” - чл. 5 отЗакона за водите (ЗВ).

За да се достави  водата до потребителите се изграждат водоснабдителни инсталации. Изграждат се съгласно глава Четвърта от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Тези инсталации не се изграждат от   „В и К”. Логиката е, че който инвестира в изграждането, той събира таксата за доставка на вода! Ние, потребителите плащаме „такса вода”, за да се изплатят водоснабдителните и (ако има) канализационните инсталации. Цената на инсталацията (при проектиране и при изграждане) се (образува) определя  от положения труд и вложените материали при нейното изграждане. Така е определена дори цената на столовете на народните представители в НС, както и бюрата на председателя и членовете на КЕВР.

Нека разгледаме пример с водоизточник, чийто дебит е, да кажем, 5 л/сек, а стойността на инсталацията, служеща за довеждане на водата в мрежата на населеното място е примерно 1 000 000 лв.:

Тъй като водоснабдителните инсталации се строят със срок за ползване най-малко 50 години, това означва, че ще трябва да се изплащат по 20 000 лв. за всяка една година. За да получим обаче каква сума ще се изплаща за един ден, разделяме 20 000 на 365, колкото са дните на годината и получаваме  сумата 54,80 лв.

Същата инсталация, че един ден може да ни достави 432 кубически метра вода.  Този обем се получава като пресметнем, че за 1 минута (60 секунди х 5 л/сек) инсталацията ще пропусне 300 литра вода. А за 1 час (60 мин.х300 л.) това са 18 000 л.= 18 куб.метра. За 24 часа (18х24=432) инсталацията ще пропусне 432 куб.метра. За да получим каква сума ще се изплаща за пропуснат през инсталацията един кубически метър вода разделяме 54,80 лв. на 432 кубика., и се получава по-малко от 0,13 лв. (това се отнася само за посочения пример!). Парите от таксата отиват за изплащане и за  възстановяване на инсталациите, това са т.нар. амортизационни отчисления. Таксата се регулира, след като се вложат допълнителни средства при последвали процеси (примерно ремонти). След като се изплати инсталацията, амортизационните отчисления продължават, но вече на стойност 50% от първоначално начисляваните.

Объщаме се към Главния прокурор на РБ да разпореди по компетентност проверка къде са парите от над петдесет годишните амортизационни отчисления? Къде са парите на потребителите, събирани като „такса вода”, за да се възстановят средствата, внесени  от Държавата и Общината като инвестиции за изграждане на водоснабдителните системи ? Къде са парите, с които трябваше да ремонтират и поддържат водоснабдителните и канализационните системи? Защото МРР превърна „В и К” от обслужваща структура в инкасатор? За да проведе това мероприятие, (думата е рекет) за осъществяване на икономическата си политика МРР, респективно Правителството използва.

„оръжието последно поколение”, наречено КЕВР.

Комисията за енергийно регулиране (КЕР) е създадена (вероятно за да изнесе на пазара енергетиката на РБ) с Постановление на Министерски съвет № 181 през 1999 г., по Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.ДВ бр.18 от 5 март 2004 г.). Този закон е отменен от приетия нов Закон за енергетиката (ЗЕ), с изключение само на Глава тринадесета. В тази глава Комисията не фигурира нито с име, нито с дейност. Пред нас и подкрепилите ни с подписите си над 1200 грамотни жители на община Твърдица, възниква следния въпрос: след като е отменен Закона, въз основа на който е създадена Комисията, тя

има ли право на съществуване  и легитимна ли е нейната дейност след като е закрита?

Естествено, че такава няма. Фактически тя не е и съществувала.

От 05.03.2004 до 02.04.2015 г., когато членовете на КЕВР и нейния Председател са били избрани като Постоянна комисия от НС те не е съществувала и КЕВР и нейния председател са избрани  в грубо нарушение на чл. 79., ал. 1 (Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии) от Конституцията на Република България и положили клетва по нейния чл. 76., ал. 2,  каквато клетва полагат Народните представители. Тази процедура е извършена в сградата на Народното събрание, в същата зала, в която работят Народните представители.

Какво е това – театър за наивното гражданство или  измиване на ръцете на Правителството и Министерство на енергетиката преди ръкостискането им с концесионерите? КЕР>>ДКЕВР>>КЕВР бе конституиирана и се превърна в Постоянна парламентарна комисия от „народни представители”, които не са били включени в листите и  за които народът не е гласувал. При това, заедно със съветниците им, около 200 души! Реално в случая грубо е нарушен и чл. 63 (Народното събрание се състои от 240 народни представители) от Конституцията на РБ.

Ние питаме:

на основание на кое конституционно право броят на народните представители се увеличава с още девет?

Членовете на Комисията нямат право да полагат клетва, каквато полагат Народните представители по чл. 76 (2), Президентът и Вицепрезидентът по чл. 96 и членовете на Министерски съвет чл. 109 от Конституцията на Република България! Защото съществуването и рангът на тази Комисия не са предвидени от Великото народно събрание и не са упоменати в Конституцията.

Мястото на Комисията е на по-долния административен етаж от етажа, на който се намира всяка една Дирекция от което и да е министерство, на което върши работа.

Обобщение:

Комисията е избрана в грубо  нарушение на чл. 63 и чл. 79 (1) от Конституцията на Република България;

Кощунство спрямо Конституцията е посягането на нейния чл. 76 алинея втора;

Дейността на Комисията във водния сектор е незаконна и не приемлива, защото е в противоречие с чл. 28. от Конституцията на Република България.

Т. е. Комисията не е коституциирана от Великото народно събрание, което я прави противоконституционна структура.

За този акт г-н Президенът на Република България, не само има право, но (според нас) е и задължен да сезира Конституционния съд на Република България.

За тази дейност на Комисията във водния сектор, е наложително да бъде свикан и Консултативния съвет по национална сигурност.

До сега Комисията се явява, като структура от Паралелната държава, но върши дейност на три (пък може би и повече) министерства от структурите за управление на  държава – Министерство на енергетиката (МЕ), Министерство на регионалното развитие (МРР) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Ако сега вероятно е конституциирана като постоянна комисия към НС, коя държава представлява -  паралелната държава или официалната българска държава?

За за може да бъде развеждана КЕВР из „В и К” структурите, на 24.03.2015 г., са били създадени асоциациите по В и К (АВ и К). С каква цел е било направено това не е трудно да се досетим. Нe е ясно обаче на какъв принцип? Отнасяме се с уважение към авторитета на професори и доценти, както и на придобилите докторат по специалностите си, но за реалностите, които управляват живота ни, сме готови да поспорим.

Искаме да напомним, също: че водоснабдителните инсталации всъщност са самостоятелно обособени системи. Те не са скачени съдове. Не са и електрически мрежи. Общото в тях е интересът на печалбаря. Иззета е частната общинска собственост и частната собственост (ако има такава) на „В и К” структурите, преврърнали са я в публична, и са създали „АВ и К”.  Със своя чл. 140 Конституцията на РБ определя, че „общината има право на своя собственост …”, а с текста на чл.17, ал. 3 е категорична, че: „Частната собственост е неприкосновена”.

Питаме: Как така частната общинска собственост и частната собственост на „В и К” станаха публична държавна? И не е ли направено това, за да се асоциират ? В подкрепа на Конституцията, че общината има право на собственост се явява със своите членове 14 и 51 и ЗМСМА.

Асоциацията е сдружение, при което членовете запазват своята автономност. Имащият автономия се подчинява само на онези норми, които сам си създава или най-малкото доброволно приема за разумно обосновани. Но малките общини не могат да се възползват от това си право. На Общото събрание на Асоциацията противозаконно  се избира управител на всяко едно дружество на „В и К”. Това противоречи на чл. 2а, ал. втора о т Закона за водите.

 

За да се избегне всичко това, Закона за водите изисква чрез своя Чл. 2а, ал. 2 – Ръководството на дейностите, свързани с проучването, опазването и управлението на водите, експлоатацията на водностопанските системи, се извършва от лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по съответните специалности. Недопустимо е противозаконно  да се заемат длъжности в КЕВР, Асоциациите по „В И К” и управителите на „В и К” – дружествата. Избирането им или политическото им назначаване противоречи на закона.

Председателите на Асоциациите по „В и К” са избрали и сключили договори с Оператор. Изискването е пператорът да бъде само един. Тук вече Конституцията възразява със своя  чл.19 ал.2. На помощ на Конституцията идва и Законът за защита на конкуренцията, който също се прилага от Комисия, която обаче и до сега мълчи.

Разглеждайки длъжностната характеристика на институцията Областен управител не срещнахме нещо  написано за А“В и К“. Няма документи от които да е видно дали Областните управители като Председатели на Асоциации „В и К”  приемат задълженията и поемат отговорностите на кметовете и общинските съвети, изискващи се от тях по Закона за водите.

Разбирайки целта, на сключените договори между Асоциациите и „В и К“ операторите за „поддържане, стопанисване и експлоатация на водоснабдителните системи се уверяваме, че операторите ще правят услуги сами на себе си.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ОМБУДСМАН,

 

Молим след като се запознаете с написаното от нас до Вас предложение, след като проверите за съответствието между изнесеното от нас и визираните правни норми, след като направите необходимия Ви анализ, да използвате правомощията си и да предприемете действия, които да допринесат до:

1.Свикване при Президента на Консултативния съвет за национална сигурност.

2.Сезиране на Конституционния съд на Република България.

3. Изваждане на КЕВР от НС като постоянна комисия към него и прекратяване досегашното й влияние върху обществено-икономическия живот в Република България.

4. Да бъдат заличени всички свързани с нейната дейност и значимост вмъквания или допълнения към и във действащия в РБ правно-нормативен акт. Анулиране досегашните дейност и решения на Комисията поне по отношение на водния сектор, включително и тези за повишаване цената на водата през настоящата кампания.

5. Неприлагане във водния сектор на правни норми, касаещи енергетиката.

6. Преминаване на районните клонове на „В и К“ операторите като групи към съответните общини, за да може кметовете пълноценно и отговорно да си изпълняват задълженията  в тази насока, а „В и К” дружествата да бъдат закрити. Таксата вода да се влива в сметките на общините, защото те, а не „В и К“ операторите са били и са инвеститор.

7. Да се инициира и проведе широко обществено обсъждане цялостната дейност във водния сектор на КЕВР, АВиК и „ВиК” операторите за да се изяснят понятията „Бизнес планове”, „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Кой и Как ги оценява.

 

Тези предложения се правят от:

1.инж. Христо Стоянов Великов

2. Адв. Светозар Господинов Господинов

3.Мариана Димитрова Леонова

4. Инж. Ваня Дечкова Колева

5.Елена Атанасова Георгиева-икономист

6.Кольо Желев Кадирев-икономист

7.Димитър Димитров Узунов- педагог

8.Петко Стефанов Таранжиев-бизнесмен

 

Редакцията на в. „Нова Зора“ се присъденява към инициаторите на това писмо-изследване по този важен за гражданите на Република България проблем.

Призоваваме нашите читатели, които споделят изнесеното, да подкрепят авторите на това открито писмо в една всенародна подписка под наслов: „Вода газим, жадни ходим“, на нашия адрес: София 100, ул. Пиротска 3, за редакцията на в. „Нова Зора“.

Получател Минчо Мънчев Минчев- главен редактор.


 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПП „НОВА ЗОРА“

Е-поща Печат PDF

член на Коалиция „БСП за България“

 

До г-жа Корнелия Нинова

председател на БСП и

председателна Коалиция „БСП за България“

 

Тук

до Изпълнителното бюро на БСП;

до членовете на НС на БСП

 

Уважаема, г-жо Нинова,

уважаеми другари,

 

Доц. Валентин ВацевНа основание на правилата за издигане на кандидати за представители в Европейския парламент от името на Коалиция „БСП за България“, приети на 11 ноември 2018 г. и на Решение на Коалиционния съвет, проведен на 4 март т.г., ПП „Нова Зора“ проведе през м.декември – 2018 г и януари и февруари 2019 г., областни конференции, събрания и събеседвания с нашите членове и симпатизанти. На тези срещи и форуми бяха разгледани обстойно задачите, които стоят пред всеки член на партията в дните преди изборите на 26 май т.г., както и неговата отговорност и място, като лоялен член на Коалиция „БСП за България“.

Като пръв и най-важен извод се наложи безрезервната убеденост на нашите членове и симпатизанти от постигането в най-голяма степен на синхронизиране на усилията за пълна мобилизация, като условие за най-широко възможно единение на хората на социалната кауза и на българските патриоти.

Всеобщо е разбирането, че победата в тези избори ще постави началото на края на убогото управление на държавата, на пълната инвалидност и извратеност на идеите и ценностите на българското общество.

Паралелно с оценката на обществените процеси, разглеждани като детониращ фактор на промяната, организациите на ПП „Нова Зора“ обсъждаха и кандидатурите на отделни наши членове и симпатизанти, които биха били достойни да заемат място в листата на Коалиция „БСП за България“ и да бъдат избрани за представители в парламента на Европа.

На заседанието на ИБ на ПП „Нова Зора“, проведено на 25.03.т.г., с пълно единодушие бе одобрено предложението на 13 областни организации и 42 общински организации на партията, кандидат от името на ПП „Нова Зора“ да бъде докторът по философия, историкът, преподавателят по европеистика и геополитика – доц. Валентин Николов Вацев.

Освен несъмнените негови личностни качества, авторитет и необходима подготовка, както и владеенето на 6 чужди езика, за издигането и утвърждаването на неговата кандидатура от структурите на ПП „Нова Зора“ допринесе и обстоятелството, че той е номиниран и от десетки на брой организации на БСП. Сам по себе си този факт подчертава, че случаят с издигане кандидатурата на Валентин Николов Вацев, не е въпрос на някакъв партиен интерес и егоизъм, а доказателство за необходимият за победата пример на единение.

 

Уважаема, г-жо Нинова,

уважаеми другари

Представяме и утвърдените от НС документи за кандидатурата на Валентин Николов Вацев, подписани собственоръчно от него.

1. Мотивационно писмо

2. Декларация

3. Личен кадрови формуляр

Оставаме с надежда и увереност, че предложената от ПП „Нова Зора“ кандидатура на Валентин Вацев ще бъде разгледана обективно и честно ще бъдат оценени нейните достойнства.

 

27.03.2019 г.

С другарски привет

гр. София

Минчо Минчев

председател на ПП „Нова Зора“

 

 

Политическа партия „Нова Зора“: Нашият избор за представител в парламента на Европа е доц. д-р Валентин Вацев.

 

Да подкрепим патриота, интелектуалеца, политолога и геополитика Валентин Вацев с листата на Коалиция „БСП за България“!


 

ПРИЗЕМЯВАНЕ, ПРИЗЕМЯВАНЕ...

Е-поща Печат PDF

„Место здраво намери си,

от високото пази се.

Да не падаш ако искаш,

дупето ти

да е до земята близко“

(Азис Несин, „Пътепис“)

 

Трета седмица общественото внимание у нас е фокусирано, вместо върху предстоящите след два месеца избори за ЕП, върху скандала с имотните придобивки на министри, зам.министри както и представители на съдебната власт на политици от управляващата партия ГЕРБ.

Признавайки пълната неморалност на своите постъпки, две „новодомки“ от сградата „Летера“, обявен за „Сграда на 2017 г.“(намиращ се на улица „Латинка“ в ж.к. „Изток“), подадоха оставки. Това бяха министърът на правосъдието Цецка Цачева и заместник министърът на спорта Ваня Колева. Последната е и кума на заместник председателя и председател на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. Един вид, пред дивото, сиреч временно заеманите от тях министерски постове, предпочетоха питомното- придобитите „законно“, макар и неморално луксозни жилища. И двете направиха този „морален жест“ след разговор с премиера Бойко Борисов. След това подаде оставка и заместник министърът на енергетиката Красимир Първанов. Последен (засега) „хвърли кърпата“ Цветан Цветанов, завърнал се от САЩ.

Цачева каза още, че не е знаела, че в същия блок си е купил апартамент и Цветан Цветанов. Действително ли изписаният върху фасадата на блока библейски псалм 90/91 пази обитателите от нездраво любопитство, както е смятал Цветанов според архитект Мария Мирянова, съсобственичка със съпруга си Пламен на строителната фирма „Артекс“? Не съвсем, след като не остана софиянец, който да не е научил за тази далавера, ако не на века, то поне на десетилетието Герберско! По повод на декларацията на Цачева, че иска компетентните органи да я проверят, проф. В. Минеков каза: „Все едно аз да питам баба си, дали съм умен и красив!“. Преди него президентът Радев също отбеляза, че не вярва контролираната от влатта  КП КОНПИ да изкара виновника за беззъбия закон, внесен в парламента от самия председател на ПГ на ГЕРБ. Прав е, понеже и Цветанов не вярва да го изкарат виновен, щом пита нахалните журналисти: „А законно ли е?“. Очевидно някои се ръководят от принципа, че моралът е за онези, които не могат да го заобиколят. И, че политиката има толкова малко отношение към етиката, колкото астрономията и геометрията. Тя просто е продължение на търговията с други средства.

Но и оправданието на хванатите в небрано лозе гербаджии, че деянията им са законни, буди много сериозни съмнения. Защото става ясно, че Цветанов първо е изпратил сигнал до Столична голяма община фирмата „Артекс“ да бъде проверена. Поводът очевидно е бил този, че полученото от нея разрешение за строеж на небостъргач е изтекло, без в установения петгодишен срок строителството да е започнало. Какъвто и да е бил резултатът от проверката, ако изобщо е имало такава, депутатът от ГЕРБ Александър Ненков е внесъл в НС предложение за изменение в Закона за устройство на територията (ЗУТ), което дава възможност срокът на разрешението за строеж на фирма „Артекс“ да бъде удължен с още пет годи. През януари 2017 г. промяната е приета и въпреки уверението на Ненков, че законът няма ретроактивна сила,, а по-късно фирмата се отблагодарява на Цветанов и Компания с апартаменти, продадени на неколкократно по-ниска от пазарната цена. При това „Артекс“ приема в замяна два стари апартамента на улица „Елемаг“ срещу нов 315 кв. метра апартамент, с отделен гараж и персонален асансьор. Същия ден те са продадени „случайно“ на Симеон Велков, бивш IT- специалист в предизборния щаб на ГЕРБ. Преди две години г-н Велков, пак (не)случайно, постъпва на добре платена работа в РВД. Там, където „случайно“ работи и съпругът на г-жа Цецка Цачева. При толкова „случайности“ човек започва да си мисли, че през тях си е пробила път някаква „историческа“ необходимост.

След като на фирма „Артекс“ са били показани и тоягата, и морковът не е чудно, че тя е кандисала да продаде на загуба няколко апартамента в „Летера“, за да спаси по-голямата далавера – строителството на 34-етажен небостъргач „Златен век“ в ж.к. „Лозенец“. Целта оправдава средствата. Нотариалните актове на знатните новодомци показват, че апартаментите им са придобити на цена, немислима за простосмъртните граждани, които плащат повече за далеч по-малки жилища в този „квартал на богатите“. Следователно фискът е бил ощетен двустранно:  и от страна на строителната фирма, и от страна на купувачите. Спестени са били данъци, както и такси за вписване на закупените жилища. Според медийни публикации, на фирмата са били опростени и 20 млн.лв. ДДС. Ако рекетът спрямо „Артекс“ не може да бъде доказан, докато собствениците на фирмата не признаят, че са били изнудвани, ощетяването на фиска е безспорно. Според архитекта на София Здравко Здравков, върху него е бил упражнен огромен натиск от строителния бранш с цел издаване на разрешителни за строеж. Получавал есемеси за натиск и от семейство Мирянови, собственици на фирмата „Артекс“. За натиск от страна на управляващите не говори - той се подразбира.

Кръгът от злоупотреби с власт почти се затвори. Той започна с представител на законодателната власт председателят на ПГ на ГЕРБ продължи с трима участника от изпълнителната власт (Цецка Цачева, Ваня Колева и Красимир Първанов), и завърши с члена на ВСС Гергана Мутафова, тоест с представител на съдебната власт. Отделно беше установено и, че председателят на „Антикорупция“ Пламен Георгиев е пропуснал да декларира пред Сметната палата притежаваната от него тераса от 186 квадратни метра. И той е закупил апартамент от „Артекс“ на цена два пъти по-ниска от данъчната оценка.

Държавният департамент на САЩ не е сбъркал, когато в ежегодния си доклад за България отбелязва, че корупцията е по всичките етажи на властта. На ход е премиерът Борисов, на когото предстоеше да води сериозен разговор с втория човек в управляващата партия. Докато тук валяха оставки, социалните мрежи с оптимистични новини от визитата на Цветанов в Америка. авърнал се от САЩ миналата сряда, той отиде да се види с Борисов, след което се върна в НС за да изнесе едночасов монолог пред репортерите в стил „Палачи дете, баща ти е невинен!“ Оплака се от „добре планираното мероприятие“, което било насочено срещу него и единството на партия ГЕРБ в навечерието на европейските избори. Похвали се, че е спрял хората, тръгнали да го посрещат на летище София; както и, че е имало вариант той да оглави евро листата на партията. Ужас! Декларира преданост към лидера Борисов и готовност с нова енергия да продължи да работи за ГЕРБ като заместник председател и шеф на предизборния щаб. Г-н Цветанов декларира, че ГЕРБ за него била кауза, в което не се и съмняваме. Накрая, заобикаляйки всички въпроси, свързани с новия апартамент, обяви, че поради напредналото време, ще подаде оставка в четвъртък.

Дали някога обаче ще научим с каква „зестра“ се е завърнал от Америка? И, кога и за него Борисов ще светне истински „синята лампа“? Или ще го оправдае с имущественото благополучие на „комунистите“, както направи на нарочна пресконференция на 28 март.

Впрочем, с тези препратки към „комунистите“, Борисов изпада в противоречие със собственото си комунистическо минало.  Защото баща му и единият от дядовците му са били комунисти, а той самият е бил член на БКП, предпочел партийната членска книжка пред департизацията на МВР. Но и да не беше член на БКП, нали основа ПП ГЕРБ като морална алтернатива на предишните управляващи? А пък, ако съдим по случая с апартаментите, всичко е било СДС: „Стани да седна!“ Не случайно от всички десни партии на „традиционната“ десница, ГЕРБ отдели две места в евро листата си само за СДС на Румен Христов. Но, нито Борисов, нито Христов, нито „Джоузеф“ (Жозеф) Дол, лидерът на ЕНП, предполагаха колко голямо е отвращението към ГЕРБ на част от бившите им коалиционни партньори от „Реформаторския блок“, нарекли се вече „Демократична България“. Това застави единия от удостоените да влязат в листата на „обединените“ десни, Владимир Кисьов, да се откаже от съмнителната чест. Чу се че щял да го замени фалшивият земеделец Николай Ненчев, бивш министър на отбраната във второто правителство на Борисов. Но новината бе ден до пладне. Големият Ал пак се добра до кокала. И пак гаф! Побърза да заяви, че горещо поддържа пакета Макрон. Конфуз! Напразно Борисов пише писма и след като Ал. Йорданов изразява истинската позиция на Герб? Пълна капитулация пред пакета Макрон и язък за надеждите на българските превозвачи.

Между впрочем, „Апартамент гейт“ ще продължава да разкрива срамните тайни на властта. Оказа се, че на 28.09.2018 г. и заместник министърът на енергетиката Красимир Първанов, бивш шеф на НЕК,  е купил от фирма „Артекс“ скандално евтин апартамент: 150 кв.м. с два гаража от 50 кв.м. на обща стойност 240 хил.лв. Тоест, по 616 лв.на квадратен метър. Неговото жилище се намира на няколко преки от сградата, в която са се устроили високопосатвените новодомци. Очевидно примерът им е заразителен, защото сред купувачите на апартаменти на далавера от фирма „Артекс“ фигурират членът на ВСС Гергана Мутафова, ексшефът на КРС Веселин Божков и съпругата на председателя на ВКС Лозан Панов, Жулиета, Елисавета. Същият Лозан Панов, когото Цветанов каза, че уважава, въпреки несъгласието на „присъдружната“ на ГЕРБ журналистка Илияна Беновска.

 

Цветан Цветанов - Апартаментгейт

 

На 28 март Цветан Цветанов подаде оставка от поста заместник председател на ПГ на ГЕРБ и напусна депутатското кресло. На мястото му в парламента ще влезе 27 годишният състезател по мотокрос Георги Недев, от четири години областен координатор на младежката организация на ГЕРБ и общински съветник във Велико Търново. На парламентарните избори той беше избран, благодарение на преференциалното гласуване и феномена 11/11. Между впрочем, Недев получи 2861 гласа, със 181 гласа повече от водача на листата Цветан Цветанов. Подавайки оставка от НС, Цветанов се присъедини към Цецка Цачева, Ваня Колева и Красимир Първанов и също като тях запази новия си евтин, но луксозен апартамент.. По-добре врабче в шепата, отколкото жерав в небето..Вместо псалми от Библията, строителите от „Артекс“ щяха да постъпят по-мъдро, ако на фасадата на „Летера“ бяха изписали Десетте Божи заповеди. Особено тези от тях, които забраняват лъжесвидетелстването и обирането на ближния.

На 26 март Красимир Първанов подаде оставка от поста заместник министър на енергетиката. И той като Цецка Цачева и Ваня Колева предпочете апартамента пред министерското кресло. По-добре врабче в шепата, отколкото жерав в небето..

„Авантата е чиста печалба“, гласи една улична мъдрост. Само че, колкото по-високо се изкатери маймуната на някое дърво, толкова по-отдалеч се вижда голият задник. Същото е с хората, изкатерили се по властовата стълбица, благодарение на смутни обстоятелства и на своите, неподплатени с качества, властови амбиции. Обаче Господ, или съдбата, си знаят работата и въздават всекиму заслуженото. „Мгновения раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие“, се пееше във филма „17 мига от пролетта“…. Мнозина твърдят, че лидерът на ГЕРБ е принципен и последователен. Близките дни ще покажат това. А той вече оповести, че новият председател на ПГ на ГЕРБ ще бъде Д. Дариткова. Кралят е мъртъв, да живее кралят!


 

 

МУМИЯТА СЕ ОПИТВА ДА ОЖИВЕЕ

Е-поща Печат PDF

На 25.03.2019 г., много, предимно електронни издания, тиражираха статия отдавна прокълнатия от народа, макар и вече позабравен бивш министър-председател на България Иван Костов. Ако написаното в нея беше от някакъв политолог или журналист, едва ли някой би й обърнал внимание. Но Иван Костов отдавна се е превърнал в символ на българското позорно и гибелно за страната и народа близко минало – и това добавено към явното желание на Бойко Борисов за реанимиране на СДС, се превръща в засилваща се тенденция за окончателно ментално скъсване с Русия, което би довело до непредвидими последици за България. Разгледано по-конкретно това не е нищо друго освен подкрепа за главната цел на САЩ в България : откъсването на България от Русия и от руския свят окончетелно и завинаги.

С реализирането на тази цел САЩ решава и типично геополитически и цивилизационни проблеми, например, завършването на европейската част от проект „Анаконда” и окончателното привързване на Балканите към чуждите им и върждебни западноевропейски ценности – източник на всички балкански беди.

 


В самата статия Иван Костов използва подбрана терминология с която назовава отношението на Русия към България : „хибридна или дифузна война”, каквато Русия едностранно води срещу България. Тази война „налага зависимост на партийни и държавни институции като българската прокоратура, разследващи органи или органи за борба с корупцията”.

„Според Костов българските власти са пасивни срещу руската хибридна агресия, и дори се опитват да сервилничат пред Кремъл...Това поведение – твърди той- показва, че България не е лоялен съюзник на НАТО.”

„Тук няма място за съюзническа дипломация и щадящ език. Трябва да се прекъсне незаконното финансиране и руските проекти на наша територия !”

„Целта на Русия е дя се причини разцепление вътре в Европейския съюз и НАТО” –заключава бившият мин. председател и символ на погрома и разрухата в България -  Иван Костов.

Като бивш държавник Иван Костов трябва да е наясно със съвременната обстановка в света, с разположението на силите и с проектирането на всичко това в България.

На първо място, Русия е велика държава и има свои национални интереси и приоритети. Така е с всяка велика държава.

На второ място, по географски причини България се намира в зоната на руските национли интереси и така ще бъде докато съществуват Русия и България.

На трето място между Русия и България съществуват ментални връзки от векове и тези връзки много трудно може да бъдат забравени и изтрити. Пишещият тези редове винаги е разглеждал Русия като преродена България – те делят една и съща обща история. Това е причината САЩ непрекъснато да подържат в България нусогенна криза. Това е пълна загуба от човека на понятията от къде идва и накъде отива и какво трябва да прави в момента.

Във свръзката България – Русия преобладават отношенията, а това е нещо съвсем друго от национлните интереси и дори от цивилизационните връзки (език, култура, писменост, идеали и въжделения). Същността на тези отношения са най-ярко изразени в надпис върху скромния руски паметник в София : „Не нам, не нам, а имени твоему ! В царствования Александра ІІ, императора всерусийкого, с  волею и любовью освобождена Болгария!”, и този надпис не е дело на „мръстите комунисти” и на «долнопробните русофили».

Зад този надпис стои История, история на тежки поражения и на велики победи. Това беше отлично оценено от Доналд Туск председателя на европейския съвет в речта му при откриването на българското европредседателство на 12.01.2018 г. : „На вас, българите, никой не ви е дал нищо даром ... Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак,  наследниците на най-старата държава в Европа, вие, които никога не сте губили бойно знаме в битка, кой друг би бил на висотата на важна и изключително трудна задача – подновяването на европейската перспектива”. Ще добавим и перспективата на великия син на Франция генерал Шарл де Гол – Единна Европа от Атлантика до Урал!

Това е бъдещето на България!

И на този фон притесненията на Иван Костов приличат на опитите на  „труженичките с понижено чувство за социална отговорност” да ни учат на морал, любов, справедливост и съпричастност.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЪГ ”ЗОРА”

Е-поща Печат PDF

ОТНОСНО:  Отвореното писмо  на Обществената академия за наука, образование и култура /ОАНОК/ до Президента, Министър председателя , Председателя на народното събрание, медиите и българската общественост.


Управителният съвет на Интелектуален  кръг „Зора” се запозна обстойно със съдържанието на Отвореното писмо на академията, в което се изразява безпокойство за състоянието на  образователната ни система и мрачните перспективи, които се очертават, ако не се вземат спешни мерки за преустановяване на гибелните процеси, които протичат в тази  изключително важна сфера на обществените отношения. Направените оценки са резултат на задълбочен анализ на промените през изминалия 30 годишен период от т.н. „демократичен преход”, който нанесе непоправими вреди във всички сфери на  обществено-политическия и икономическия живот на страната.

Като сдружение в което членуват интелектуалци от различните сфери на науката, образованието и културата, ние горещо подкрепяме предлаганите мерки в Отвореното писмо и считаме, че те не търпят никакво  отлагане, защото всеки загубен, ден, месец и година ще задълбочават пропастта между нуждата от качествено образование и неговото сегашно състояние. Затова е необходимо да се преустанови драстичното вмешателство на чуждоземни неправителствени организации, фондации и пр. в стратегията и тактиката за българското образование, както и за  използване на българските учебни заведения като ловно поле за мозъци от чуждестранните средни и висши училища и компании.


УС НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЪГ „ЗОРА”


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо М. Минчев

 


Страница 3 от 262