Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ЗА “ЯБЪЛКИ ОТ ДЕТСТВОТО”

Е-поща Печат PDF

• ЗА ЙЕРОМОНАХ РОМАН И НЕГОВАТА ПОЕЗИЯ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Билингвистичната книга „Яблони детства/Ябълки от детството“, чийто съставител и преводач е Владимир Стоянов, за първи път представя цялостно на българската литературна общественост и на любители на изящната словесност поезията на йеромонах Роман (Александър Матюшин). Роден на 16 октомври 1954 г. в с. Рябчовск, Брянска област, изявеният поет и бард се наложи като едно от най-големите обединителни имена в съвременната православна поезия, като певец и звънар на Святата Рус, който върна на поезията Православието, а на Православието – поезията.

Не случайно големият руски писател класик Валентин Распутин споделя: От там, от манастира, Русия чу гласа на йеромонах Роман – песните му прозвучаха в скръбното време на нашата Голгота така неочаквано и така необходимо... Те завинаги влязоха в онова руско духовно, културно „избрано“, в което аз търсех утеха и опование, когато се налагаше сам от своето „аз“, да премина към Русия.“

В 1985-а е ръкоположен за йеромонах, от 1994 г. живее и служи в скита Ветрово (Псковска епархия). Автор е на духовни стихове и песни, някои от които изпълнявани от Жана Бичевская, Генадий Пономарьов, Сергей Безруков, Александър Михайлов, Ирина Скорик, Олег Погудин, Андрей Селиванов, Николай Гнатюк, Игор Петров, Елена Ваенга, Кубанския казашки хор с художествен ръководител Виктор Захарченко и др. Член е на Съюза на писателите в Русия.

 

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ

Е-поща Печат PDF

На 18.05.2016 г., от 11.00 ч, в централния офис на ПП „Нова Зора“ в гр. София, ул. „Пиротска“ № 3, бе подписано Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между ПП „Нова Зора“ и сдружение „Български антифашистки съюз”. От страна на ПП „Нова Зора“ присъстваха Минчо Минчев, председател; ст. н.с. Румен Воденичаров, зам.-председател; д-р Тодор Предов, зам.-председател; д-р Любен Виденов, секретар по идеологията; проф. Евгений Гиндев, председател на Централната контролна комисия, и проф. Тодор Мишев, председател на Софийската градска организация. От страна на Български антифашистки съюз присъстваха: Симеон Игнатов, председател; Любомир Коларов, член на ИБ на УС на БАС; Николай Белалов, зам.-председател на градското ръководство на БАС. Встъпително слово произнесе Минчо Минчев, който изтъкна, че споразумението се подписва с цел двете страни да работят за постигане на дългосрочни цели, основната от които е създаването на Единен народен фронт (ЕНФ) за спасение на отечеството, по пътя на обединяване на усилията на хората на социалната кауза, на българските патриоти, на патриотични организации и родолюбиви партии, които поставят България и нейното бъдеще в центъра на своята дейност.

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: С БЮЛЕТИНА №18 – СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!

Е-поща Печат PDF

ПП „НОВА ЗОРА” СЕ ГОТВИ СЕРИОЗНО ЗА ЕВРОИЗБОРИТЕ.


На 11 май 2019 г., в Централния офис гр. София, се проведе разширено заседание на Централния политически съвет на ПП „Нова Зора”. В него взеха участие и членовете на Централната контролна комисия, резервните членове на съвета и комисията, както и  председатели и членове на ръководните органи на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО. Целта на заседанието бе да се направи преглед на подготовката за изборите на 26 май за членове на Европейския парламент и да се дадат конкретни указания за участието на партията като партньор в КП „БСП за България”.


Информацията за  международната и вътрешната обстановка в страната,  в навечерието на изборите бе изнесена от М. Минчев, председател на партията и на Предизборния щаб, а за работата на Националния предизборен щаб на КП „БСП за България” говори Т. Предов – зам. председател на партията и на предизборния щаб на на ПП „Нова Зора”. Както в  информациите, така и в изказванията на участниците, основният акцент бе поставен върху подготовката за изборите и тяхното спечелване от КП „БСП за България”. Отчетено бе редовното участие в заседанията на Националния щаб на КП „БСП за България” и изпълнението на даваните указания във връзка с изборите, включително регистрацията, основните насоки за водене на предизборната кампания от БСП, нагледните материали и др. Пред ЦПС и актива на ПП „Нова Зора“, бе докладвано, във връзка с първоначалния вариант на предложените на първото заседание на Централния предизборен щаб „Насоки”, определени от ИБ на ПП „Нова Зора“ като „недостатъчно конкретни и мобилизиращи“, че е бил подготвен проект за  изменение и допълнение, който е депозиран с писмо Изх. № 0453/12.03.2019 г., заведено в деловодството на БСП с Вх. № БСП-482/13.03.2019 г. На 15 март, на заседание на Коалиционния съвет на КП „БСП за България”, след директен въпрос от председателя М. Минчев, г-жа Корнелия Нинова отговори, че писмото не е достигнало до нея. М. Минчев директно й връчва копие от заведения в Деловодството на БСП материал. След най-общо запознаване с него, тя изразява пред членовете на Политическия съвет на коалицията своето одобрение на документа и изказва пълна подкрепа за включването в него, на такива проблеми като „Истанбулската конвенция“, Стратегията за детето, Пакта „Макрон” за международните превози, Пакта за бежанците на ООН, както и отпадането на санкциите спрямо Русия и др., които показват неразривната връзка на директивите и регламентите, налагани от Европейския съюз на държавите-членки, и че те съответно пораждат непоправими правни последици за националните държави. Отделно от това писмото бе връчено и на г-н. Свиленски, председател на Национален предизборен щаб на КП „БСП за България”.

Тези действия бяха предприети, защото ИБ на ПП „Нова Зора“ и Централният предизборен щаб на партията отчетоха, че регламентите и препоръките на Брюксел – твърде безкритично намират място в националното, във  вътрешното законодателство на държавата ни.

На заседанието бе отчетено, че за съжаление в предизборната агитация на кандидатите за евродепутати от листата на КП „БСП за България“, при провеждането на срещи, участия в телевизионни и радиопредавания и др., тази връзка не се прави и по този начин се губи интереса към евроизборите, което се отчита и от социологическите оценки.

Участниците в разширеното заседание на ЦПС споделиха своите впечатления от провежданите срещи на кандидатите за депутати за Европейски парламент и изтъкнаха като общо заключение своето мнение, че като че ли сред тях преобладава чувството на страх да не бъдат обвинени в антиевропейски позиции, ако посочените въпроси бъдат поставени с цялата сериозност на проблема, който засягат. Бе изтъкнато, че не се взима пример и поука от поставянето на същите проблеми от представителите на други политически партии и коалиции. Изглежда се забравя, че това е предизборна борба и в нея не стои въпроса за авторство и оригиналност,  и всички законно допустими способи са разрешени. Това най-ярко бе демонстрирано от КП „АБВ”, които си присвоиха свързаното с БСП предишно наименование „Коалиция за България”. И понеже за нея се гласува с бюлетина № 10, т.е. „Коалиция за България” е преди № 18 в изборната бюлетина, има голяма вероятност редица гласоподаватели да бъдат заблудени при гласуването. Отчете се, че в дискусиите се наблюдава необоснована „политкоректност” и неувереност за директни атаки на нашите опоненти с факти и цифри, което членовете на ЦПС споделиха, че не действа мобилизиращо за симпатизантите на коалицията, както и за активизиране на  българските граждани, които погрешно считат, че европейските избори не са особено важни, и не водят до решаване на българските и личните им проблеми.

Въпреки, че в листата на „БСП за България“ не бе включен предложения от ПП „Нова Зора“ безспорен авторитет Валентин Вацев, въпреки, че в своя завършен вид в „Насоките“ не бе включено и нито едно от нашите предложения, позицията на ПП „Нова Зора” остава непроменена. Ние намираме, че в оставащите най-важни дни преди изборите, посочените теми следва да присъстват ежедневно в  изявите на кандидатите за евродепутати. Проблемите, които не се решават от сегашното българско правителство и, които създават реални опасности и последици в бъдеще, за страната, народа и всеки отделен български гражданин, следва да бъдат силно артикулирани и разяснявани. Политкоректност в случая не е необходима. Тя няма да привлече и няма да мобилизира гласоподаватели. Трябва честно и открито да се разговаря с народа. И само по този начин може да се стигне до  убедеността на всеки отделен човек, че си струва да се подкрепи листата на „БСП за България“. С единодушно решение на ЦПС се настоява предложената на ръководството на БСП редакция на „Насоките“, да бъде публикувана в „Нова Зора“, като идейно помагало в предизборната агитационна работа. На участниците в заседанието бяха раздадени печатните материали на КП „БСП за България”, Хронограмата на ЦИК за оставащите дни и взетите от разширеното съвещание решения.

ЦПС одобри указанията за повсеместна агитация и мобилизация на членовете, симпатизантите, както и на негласуващите в този вид избори. Задачата е ясна: полагането на максимални усилия, така че избирателите да дадат своя глас за бюлетина № 18 - „БСП за България”.

И победа!


Тодор ПРЕДОВ – д-р по право, зам. председател на ПП „Нова Зора”ПОЯСНЕНИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ


1. Коалиция „БСП за България“ участва с пореден №18 в изборната бюлетина.

2. Предпочитанието си, т.е преференцията, избирателят може да изрази за всеки кандидат, чрез отбелязване в кръгчето в дясната страна на бюлетината, също със знак „Х“ или „V”, с неговия пореден номер в листата - от 101 до 117.

Пример:

1. Искаме водач на листата да остане г-жа Елена Йончева. За да се постигне това и да не бъде изместена чрез пеференциален вот на следващи позиции, трябва да отбележи бюлетината №18 (за Коалиция „БСП за България“) и нейният преференциален №101.

2. Искаме да дадем своя глас за предпочитан друг кандидат – например г-н Велизар Енчев (пореден номер 10 в листата, приета от НС на БСП). Тогава следва да отбележим №18 и №110 в листата.

3. Ако не желаем да гласуваме преференциално, т.е одобряваме подреждането, извършено от НС на БСП, отбелязваме в бюлетината само №18

Забележка:

1. Прагът за получаване на мандати в Европейския парламент от партия или коалиция е 5,88% от общия брой на всички гласове в страната.

2. За ползване на преференциален вот съответният кандидат е необходимо да получи минимум 5% от гласовете, подадени за неговата партия или коалиция.

3. Получилите преференциален вот кандидати (над 5%) се подреждат в низходяща градация, според броя на получените предпочитания и така първоначалната листа се пренарежда (т.е предложеният водач на листата може да отиде назад, а дори и да се нареди на неизбираемо място!)


 

БЪЛГАРСКИЯТ БОГ

Е-поща Печат PDF

Жив е той, жив е!...

Хр. Ботев

 

 

Тревожни дни, велики дни ! Не знам

прекарвал ли е друг народ такива.

триумфи, слава! – а сърцата нам

змия гризе, отрова в тях излива.

Душмани грозни с низки врагове

обграждат ни. Стихия на коварство!

На адска завист демонът реве

към младото, великото ни царство!

И хищни птици яростно кълват

меса ни живи, кръв ручи от рани...

Затуй ли нашите свети герои мрат -

да бъдем грабени, разкъсвани, обрани?

Българио, треперя с твоя гнев,

треперя с твойта ярост безгранична,

треперя с яростта на бесний лев,

на кой, настръхнала, си днес прилична;

треперя с целий негодующ свет

пред тоз позор; с душите възмутени

на твойте храбри синове без чет

по бойните полета покосени.

Но жив е българският бог. Той нас

в най-мрачни векове пази: пази ни

при Шипка, Сливница, Люлебургаз –

и днес той бди въз нашите съдбини.

И днес той бди въз нас, невидим страж

народен, и не ще да ни остави.

О, жив е българский бог, богът наш

велик, и чудеса за нази прави.

Защото правдата е с наший меч

и имаме велико тук призванье

и славна рол в историята веч

съдбата предвидлива начърта ни.

И пак ще одолейм! И по-висок

ще бъде нашият полет свободни

въпреки всички сили преизподни!

О, жив е, жив е българският бог !

1913 г.


 

RE- RE- REFRESH-ЪТ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ

Е-поща Печат PDF

Размисли по повод една пресконференция на Георги Петрушев в Стара Загора

Мине - не мине време, току се пръкне някой нов политически субект (обект), особено като наближат избори. Българинът залита все по новото и непознатото, привлекателното и атрактивното, а после се чуди на хала си. Имаме си обаче един феномен, който се рефрешва периодично, или казано поетично – като същий Феникс възкръсва! Този същият широко прокламира re-re-refresh-а си все под име ново (партийно), но с вънкашност съща. Познахте, Жорж Ганчев! Тръгнал е сега да прави комитети с размразяващата се в момента формация – „Национално патриотично обединение”, създадено през 2004 г., но оставено във фризера за по-добри времена. И те дойдоха.

 


Страница 236 от 378