Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ШИРОКА ДУШЕВНА КРОЙКА

Е-поща Печат PDF

продължение от бр. 17

Затуй „моите” кехаи и овчари са повечето хора с широка душевна кройка, самочувствието им личало в походката, в държанието, в говора, „големството” им е в кръвта. Чувството за превъзходство иде не само в гиздилните им облекла и силяхлъците, но от позицията в обществото – кехаята има влияние  над агата, чиито къшли наема, но му гледа овцете. Почитан е и от османската администрация. Не са един и два случаите забитинът на Ахъ Челеби Салих ага да отстранява местни управници, вършили зулумлуци, защото не могъл да скърши хатъра на авторитетен кехая. Влиянието на кехаите е стигало дотам, че са могли да свалят от въжето осъден на смърт.

 

ЗА ВАКЪФИТЕ, ЕЗИКА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

• На вниманието на все още будните българи и в памет на загиналите по време на Априлското въстание

„...и страшен беше хайдутин

за чорбаджии и турци…„

Христо Ботев, „Хайдути”

Продължение от бр. 13

Проблемите на вероизповеданията от Освобождението през 1878 г. до приемане на Закона за изповеданията през 1949 г. се

регламентират от Търновската конституция

- членове 40 прогласяващ свобода на вероизповеданията, и чл. 42, съгласно който вероизповеданията се упражняват според законите в страната. Но нито Търновската конституция, нито Конституцията от 1947 година съдържат разпоредби, които да препращат по въпросите на изповеданията към обичайното право или законите на друга държава. Това е от значение за определяне генезиса на собствеността и условията, на които трябва да отговарят придобивните основания, когато се предявяват искове за реституция по действащото в настоящия момент право в България.

 

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК САВА ГАНОВСКИ

Е-поща Печат PDF

На 29.03.2017 г. по случай 120 г. от рождението на акад. Сава Гановски се състоя тържествено честване в гр. София, в централата на БСП на ул. „Позитано“ № 20, организирано от БАС, фондация „Акад. Сава Гановски“ и Обществена академия за наука, образование и култура /ОАНОК/. Доклад за живота и дейността на  световноизвестния  учен – философ и педагог, общественик, участник в партизанското движение в България, боец против фашизма, държавник, функционер в БКП, изнесе акад. проф. д-р на философските и икономическите науки Асен Богданов, ректор на ОАНОК. От името на академията той обяви присъденото посмъртно почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на акад. Сава Гановски. След доклада бе прожектиран кратък филм за неговия живот и дейност.

 

ГОЛЯМАТА КРАЖБА

Е-поща Печат PDF

Учените хора  и главно икономистите могат да решат, че този текст от далечна Австралия е твърде семпъл, повърхностен, че и ретрограден дори. Но според нас той кратко и ясно набляга на няколко неща, които у нас, в България, са или вече забравени, или до такава степен са обраснали с лъжи и клевети, че биха разколебали в своя нов образ, ако да бе жив, дори и Мислителят на хилядолетието.

Публикуваме, макар с големи съкращения, тази статия на „Red Flag“ от 10 април т.г., колкото да напомним на разколебаните социалисти и социалдемократи, че и в капиталистическия рай, наречен Австралия, същността на социалната кауза остава неизменна. Също като извечната човешка жажда за справедливост.

Зора

Документите от Панама разкриха как в продължение на 40 години са били създадени над 200 хиляди офшорни фирми с цел да се даде възможност на богати хора и корпорации от цял свят да избегнат плащането на данъци. Това е ограбване на обществото, което лишава хората от средства за здравеопазване, образование и други жизнено важни социални услуги.

 

БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА

Е-поща Печат PDF

...И ако за един кръст непременно е нужна една Голгота, ние ще я кажем:
Тя е цялата европейска земя. И ако за една Голгота, непременно е нужен един връх, ние ще го назовем: Македония.

П. К. Яворов

Народният поет Иван Вазов, най-чувствителният кардиограф на българската съдба, писа през 1884 година в стихотворението си “Не даваме я!”:

Не даваме я, не - земята мила,
земята на светите ни отци.
Не даваме праха на Самуила,
ни славата на двамата светци!


Пак той, в стихотворение, посветено на смъртта на Дамян Груев, изрази най-дълбоко чувствата на българите от свободните предели на родината, които усещат и върху себе си веригите на своите братя по кръв.

 


Страница 236 от 319