Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ОЩЕ ВЕДНЪЖ... ЗА БЕДНОСТТА

Е-поща Печат PDF

Тази година българите преживяха незапомнено студена зима. Според не по-малко студената януарска статистика на Евростат България остава на опашката в Европейския съюз по размера на минималната работна заплата. Със 138 евро минимално възнаграждение страната ни е последна в Еврообщността. Преди нас е Румъния със 162 евро. Между 200 и 300 евро е минималната заплата в балтийските републики и Унгария, а между 300 и 400 евро - в Чехия, Словакия и Полша.

 

САГА ЗА СЕЛО БОЖУРЕЦ

Е-поща Печат PDF

• Прелестите на българската парадоксална демокрация или тракийска богиня, бандитски плаж и мечтата на Кънчо Стойчев и Андрей Райчев

На 5 км от Каварна в посока Балчик се намира едно малко село, разпростряло се върху обширно плато, което започва от пристанище Каварна - нос Чиракман, и завършва при с. Топола. В миналото, по време на “румънското присъствие”, някой го кръстил Михал бей. После един българин патриот предлага да се смени името и така селцето станало Божурец.
Господ е бил щедър към него.

 

ЗА СИТУАЦИЯТА ОКОЛО АФРИН

Е-поща Печат PDF

Ситуацията около турското нападение против сирийските кюрди е дотолкова сложна, че е трудно да се прецени какво всъщност се случва там. Най-често се твърди, че Турция е нападнала кюрдите в сирийския град Африн със съгласието на Русия, която използвала конфликта, за да се внесе разкол между Турция и подкрепящите кюрдите Съединени щати. Това противопоставило Русия на сирийското правителство и Иран, а влизането с кюрдско съгласие на сирийски проправителствени нередовни войски в Африн, за да отблъснат турските атаки, означавало, че Сирия, Иран и кюрдите заедно се противопоставят на руско-турския съюз.

Тези становища са погрешни. Руско-турски съюз в Сирия не съществува. Ръководствата на двете страни наистина са в постоянен контакт помежду си, икономическите им отношения се развиват, но те преследват различни цели в Сирия. Русия, която се намеси в Сирия през 2015 г., за да спаси президента Асад и правителството му, сега в никакъв случай няма да го изостави, и то в момент, когато той е близо до победата. След като установи свои важни военни бази в арабската страна, на Москва й е нужна една Сирия, която да е мирна и стабилна, за да може да опазва руските бази, а също така да е приятелски настроена към Русия.

Важна цел за руската намеса в Сирия беше да се победят воюващите джихадисти-терористи, така че да не могат да се превърнат в заплаха и за самата Русия. На Москва е необходимо силно и стабилно сирийско правителство, което да контролира цялата територия на Сирия и да е приятел на Русия. Очевидно президентът Асад е единственият сирийски политически лидер, който притежава нужните политически и военни умения, легитимност и обществена подкрепа. Ето защо Русия ще продължи да го подкрепя и да бъде негов съюзник в конфликта.

 

КРИМСКАТА “ЗАСЕЧКА” НА САЩ

Е-поща Печат PDF

Всички си спомняме събитията в Крим, последвали майданния пуч в Киев. През лъжите и дезинформацията на западните средства за масова информация си пробиваше път истината за преврата в столицата на Украйна, организиран от американските спецслужби, които очевидно са се възползвали от това, че нашите съответстващи структури са били изцяло заети с осигуряване безопасността на Олимпийските игри. Ситуацията се разви по неочакван за властите ни сценарий. В тези условия безкръвните събития в Крим, приключили с референдум и историческо възсъединяване с Русия, изглеждаха като истинско чудо.

“Виновни са москалите”

Около годишнината на драматичните събития от март 2014 г. се появиха доста статии и публикации, в които са изложени най-разнообразни гледни точки относно събитията в Крим. В някои от тях се твърди, че руските власти са били известени предварително за готвещия се киевски пуч и така да се каже, самите са били заинтересовани той да стане, понеже са се канели „да използват бъркотията в Украйна за да заграбят Източна Украйна и Крим“. Това „менте“ явно е изфабрикувано от майсторите на дезинформацията от  Лангли (щаб-квартира на ЦРУ – бел.прев.) - то преобръща ситуацията с главата надолу.

 

АРМИЯТА НА ЗЛОТО МАРШИРУВА

Е-поща Печат PDF

„...и градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, та ги постави за пример на бъдещите нечестивци.“ (2 Пет. 2:6)

 

Виолета СтаниславоваНяколко пъти прочетох много внимателно 32-те ситно изписани страници с 81 члена на Истанбулската конвенция и многократно се връщах след това на подчертаните от мен места. Първият път я четох информативно, търсейки да открия толкова дискутираните в обществото думи „джендър“, „трети пол“, но не ги срещнах. Видях обаче словосъчетания, определения и изрази, които ме озадачиха – „социален пол“, „нестереотипни роли на пола“, „особеностите на пола“, „насоки свързани с пола“, „специални нужди на пола“, „основано на пола“. „Основано на пола“ от 1 до 4 глава, се повтаря 10 пъти!...

Направи ми впечатление, че текстът е изпълнен с понятия – вероятно буквално преведени, – чиито точен смисъл не е пояснен на български, а в контекста могат да бъдат натоварени с произволни значения. За всеки случай проверих в синонимния и тълковния речник на българския език, както и този на чуждиците-отсъстваха.

 

Например няма аналог на „релевантни агенции“, „неагрегирана релевантна статистическа информация“, (синонимът „релевантен“ – съответен, приложим, от практическо значение, значим, важен, свързан (с даден въпрос), се повтаря многократно);  „вторична виктимизация“, „бенчмаркинг“, „проактивно свързване“. Когато се споменава „бивши или настоящи „съпруг/съпруга“, винаги се добавя след тях и думата „партньор“. Няколко пъти се споменава, без да се обяснява с каква цел и изразът „овластяване на жените“. Използвани са няколко – без точно пояснение на контекстовото значение и латинските ex parte, ex oddicio.

Замаскираната истина

Понеже всяка монета има и обратна страна, прочетох Конвенцията от другата гледна точка – тази в защита на „третия пол“ и на всички производни от него, т.е. – четох между редовете. И тогава прозрях замаскираната истина.

Глава I. Определения. Член 3, подточка В.

Задава се въпрос какво, според конвенцията, означава „пол“? Не е „мъж“, „жена“, както Бог ни е създал. Според нея „пол“ означава „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.“ Остава да си отговорим какво значи „подходящи“?

Глава III. Превенция. Член 12. Общи задължения.

Точка 1. „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.“ В съвременното българско общество жената и мъжът отдавна са равнопоставени. Защо трябва да се променят или „изкоренят“ традициите и обичаите ни?! Как и защо трябва да се подменят „културните модели“ на християнската ни душа?! Умишлено да се променя изцяло личността на човека и да се насаждат антихристиянски ценности? Неслучайно тези попълзновения се насочват към децата! При възрастните европейските „демократи“ трудно ще успеят да изкоренят „предразсъдъците“ им. Дори и с драстичните наказателни мерки.

В повече от половината текстове в конвенцията, са посочени безмилостните санкции, които ще бъдат наложени, ако държавата и обществото, и в частност отделния човек, не спазват инструкциите на заложените в тях капани.

Точка 4.

„Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на всички членове на обществото, по-специално на мъжете и момчетата, активно да допринасят за предотвратяване на всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция“. Може ли някой да обясни как българските мъже и юношите ще бъдат „насърчавани“, за да предотвратят насилието? Ще ги превърнат в платени доносници или ще ги обучават в бойни групи за биячи? И щом като конвенцията е насочена срещу „всички форми на насилие, основано на пола“, защо никъде не се споменава, че това се отнася и за защита на хора в неравностойно положение (глухи, сакати, слепи и пр.), възрастни, самотници, бебета, просяци, наркомани, хора с психически отклонения? Нали и те са мъже/жени/деца, т.е. „основани на пола“? Българите сме толерантен и миролюбив народ. Ако някой иска да се прехвърли към „третия пол“ – негова си работа. И сега има такива и никой нито ги закача, нито ги преследва – стига да не провокират обществото с драстичното си поведение. (За мен някогашната принудително свикана манифестация в чест на „революцията“ не се отличава съществено от един гей-парад. Може би само по това, че начело на последния, доброволно крачат посланици на чужди държави). Ами ако утре ни притиснат да подпишем конвенция, задължаваща ни да станем канибали под претекст, че всеки е свободен да яде каквото иска?

 


Нямаме нужда от Истанбулска конвенция. Имаме български Наказателен кодекс, Закон за дискриминацията. Имаме прокуратура и съд, които могат да осъдят виновниците! Защо ни е излишен закон, вкаран насила в парламента?

Глава III. Образование. Член 14. Точка 1.

„Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола (как ще илюстрират и внушават на малките тези „нестереотипни“ роли на пола?), взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените основано на пола и право на лична неприкосновеност в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.“ Какво разбират децата от детските градини от „междуличностни отношения“, „насилие над жените, основано на пола“, или „ненасилствено разрешаване на конфликти“? Самият факт, че се задължават с подобно условие образователните програми на подрастващите, е откровена груба манипулация и насилие над детската психика. И под формата на някакви хипотетични права и защити, божествената подредба се подменя брутално с натрапване на хомосексуализъм, перверзия, „избор на пол“… Изобщо създаване на извратени представи и схващания за света на човека, неговата същност и предназначение.

Точка 2.

„Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи (параграф 1 е за насърчаване в социален пол, сексуална ориентация, основана на пола бел. авт.) в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“ Това вече се случва. В мрежата шетат клипове, от които млади жени, подбрани от различни раси обясняват колко зле се чувстват, когато са унижавани и малтретирани. В игралните филми има дежурна роля за герой от трети пол. Да не говорим, че българските телевизии посрещат едва ли не с овации травестити и хомосексуалисти, че пресата гъмжи от разголените им меса и е пълна с разкази за любовните им изцепки. А храбрият Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ надскочи себе си и откри джендър специалности – цели две магистърски програми! Практиката и стажът в областта на равенството между половете, по проект на МОН, ще се провеждат в детските градини и училищата.

И както редовно се случва в нашата „правова“ държава, още преди приемането на конвенцията, вече работят Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „Български център за джендър изследвания“, Фондация „Джендър алтернативи“, Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, Български Хелзински комитет и пр., и всички те са с готови джендър проекти! Общо в България действат около 210 джендър-организации. И всички те се борят и сигурно ще бъдат обезпечени, с дебело финансиране. Размножават се и неправителствени организации, дошли от чужбина, които вливат пари в джендър-идеологията. Това е началото на края. И не само за нас. Но за нас – най-бедната и унизена страна с прогресивно топящо се население, с продажна управленска каста и почти никакви възможности за защита – е особено болезнено и съдбоносно.

Откъде идва опасността?

Информацията сочи, че от 10-членната дамска група GREVIO (така и не се разбра защо именно на тях са делегирани такива безапелационни права, надхвърлящи дори тези на държавните глави в отделните страни), която ще следи за спазването на Истанбулската конвенция, три са пряко свързани със структури на милиардера Джордж Сорос.

За тези, които смятат, че Истанбулската конвенция може да се приеме със забележки или с особено мнение, ще цитирам член 78: „Не се допускат никакви резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция“.

И ако това не е насилие над цял един народ,

какво е?

Може би някои, съдейки от досегашния ни исторически опит си мислят, че ако се примирим, ако се снишим и преклоним глава, тая страшна участ ще ни отмине? Не! Няма да ни отмине! Духът е излязъл от бутилката, копчето е натиснато и армията на злото марширува насам. Родната пета колона вече ги чака с разтворени обятия, с венци, китки и зинали банкови сметки. Всъщност, на тях ще възложат само платената роля на статисти. Решаващата дума ще има развратната Конвенция и Обяснителният доклад, който е неразделна част от нея, и който съдържа 81 члена и 387 подчлена и параграфа, където ясно и конкретно е посочена наднационалната наказателна роля на GREVIO.

Под въпрос е вече не само оцеляването на българите и България, а като какви ще оцелеят, ако Бог се смили и ни спаси за пореден път. При всичкото ми нежелание, за себе си запазвам песимизма. Мисля че има основание да се опасяваме, че тази нелепа конвенция е един от първите явни документи за заличаването на страната и нацията ни – такива, каквито са били в досегашния исторически аспект.

Заплахите, опасностите и мракът вече са на прага ни. Изборите – както винаги – са два: да им дадем отпор или да се запътим малодушно към пясъка, в който крием главите си?...


 

 


Страница 266 от 319