Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ПРОТИВОБОРСТВОТО РАЖДА РАЗВИТИЕ

Е-поща Печат PDF

Доц. Пламен ДамяновВеликият английски учен Чарлз Дарвин стига до прозрението, че усъвършенстването и развитието на животинските и растителни видове става в борбата им за оцеляване чрез т.нар. естествен подбор. Също така, ако следваме законите на материалистическата диалектика, можем да кажем, че всяко противоборство, всяко противопоставяне поражда усъвършенстване и развитие в определена насока.

Така например, конкуренцията в икономиката води до усъвършенстване и развитие на технологиите, както и до оптимизиране организацията на производството, повишаване на качеството и т.н. При наличие на много фирми, предлагащи еднотипни стоки или услуги, борбата за пазар (независимо, дали в една или различни страни) води до необходимост от по-добро качество или по-ниска цена и така в борбата за оцеляване остават по-добрите – с по-качествени стоки или услуги, а другите отпадат.

Монополът означава липса на конкурентна борба, при което има застой, няма развитие и в крайна сметка се стига до загиване. При частния монопол това поражда безконтролност, разгул и опити (често успешни) за корумпиране на държавните структури. Един от недостатъците на системата преди 1989 г. бе в липсата на конкуренция между държавните икономически структури. Когато при частните корпорации няма конкуренция, т.е. при тяхно монополно положение, се наблюдават още по-негативни за обществото процеси на грабеж, корупция, и липса на иновации. Това е един от резултатите на либералната идеология, която доведе до невероятно социално-класово имуществено разслоение. В тази връзка е безспорен факт, че класовата борба и тази между различните социални прослойки безспорно стимулира развитието и усъвършенстването на обществените отношения, както и тяхната хуманизация. Като най-ярки примери в тази насока бих посочил Революцията във Франция през 1789 г., както и Октомврийската Революция в Русия през 1917 г.

Още от дълбока древност противиборството между народите за земя и ресурси стимулира технологичното развитие, както и организацията на държавното устройство. Когато през определен исторически период няма съперничество и противоборство между държавите, тогава някои от тях се разпадат. Така, поради своята големина и мощ започва загниването на Римската империя, тъй като тя дълго време не е имала реална конкуренция - държавна формация, която да й съперничи по мощ, т.е. тя се е чувствала неуязвима и не е имала стимул за усъвършенстване в технологичен и организационен аспект. По сходни причини се разпадна и СССР. Въпреки, че съществуваше т.нар. студена война, поради липса на реална опасност от унищожение започна технологичен и идеологически застой, загниване и се стигна до мега-предателството - до отказ от желание за борба и запазване на държавата.

Подобна мега-държавна конструкция ще доведе до ликвидация на националните държави в ЕС чрез създаване на наднационално управление. Редица политици-глобалисти и наемниците на Джордж Сорос (Дьорд Шорош) работят активно за реализиране на тази идея. Ако това стане, ще бъде унищожена конкуренцията между националните държави, което ще доведе до монополно управление, загниване на ЕС и в крайна сметка до гибел за народите от този Съюз.

Европа и Светът се е развивал в резултат на противоборствата между националните държави – това е и двигателя за развитието в световен мащаб! В светлината на казаното, на пръв поглед липсата на многопартийност е липса на конкуренция. Но реално, ако в една отделна страна в политически аспект, дори да няма многопартийност, това не изключва наличие на различие във възгледите по въпроси на вътрешната и външна политика, икономика и т.н. Също така, противопоставянето с други държави е реално съперничество и двигател за развитие. Ето защо няма противоречие с казаното относно борбата като двигател за развитието и твърдението, че и при по-авторитарно и централизирано управление, дадена страна може да се развива успешно (стига в икономиката й да няма монополизъм).

Примерът на Китай е показателен - там е осигурен правов ред, сигурност и стабилност, благодарение на централизирана политическа система, при което бе запазена идеологията с нейните основни морални принципи. Същевременно, това осигури възможност за динамично развитие в икономически и технологичен аспект.

 

Доц. Пламен Дамянов

ИИОЗ-БАН


 

 

ШИРОКА ДУШЕВНА КРОЙКА

Е-поща Печат PDF

продължение от бр. 17

Затуй „моите” кехаи и овчари са повечето хора с широка душевна кройка, самочувствието им личало в походката, в държанието, в говора, „големството” им е в кръвта. Чувството за превъзходство иде не само в гиздилните им облекла и силяхлъците, но от позицията в обществото – кехаята има влияние  над агата, чиито къшли наема, но му гледа овцете. Почитан е и от османската администрация. Не са един и два случаите забитинът на Ахъ Челеби Салих ага да отстранява местни управници, вършили зулумлуци, защото не могъл да скърши хатъра на авторитетен кехая. Влиянието на кехаите е стигало дотам, че са могли да свалят от въжето осъден на смърт.

 

ГОЛЯМАТА КРАЖБА

Е-поща Печат PDF

Учените хора  и главно икономистите могат да решат, че този текст от далечна Австралия е твърде семпъл, повърхностен, че и ретрограден дори. Но според нас той кратко и ясно набляга на няколко неща, които у нас, в България, са или вече забравени, или до такава степен са обраснали с лъжи и клевети, че биха разколебали в своя нов образ, ако да бе жив, дори и Мислителят на хилядолетието.

Публикуваме, макар с големи съкращения, тази статия на „Red Flag“ от 10 април т.г., колкото да напомним на разколебаните социалисти и социалдемократи, че и в капиталистическия рай, наречен Австралия, същността на социалната кауза остава неизменна. Също като извечната човешка жажда за справедливост.

Зора

Документите от Панама разкриха как в продължение на 40 години са били създадени над 200 хиляди офшорни фирми с цел да се даде възможност на богати хора и корпорации от цял свят да избегнат плащането на данъци. Това е ограбване на обществото, което лишава хората от средства за здравеопазване, образование и други жизнено важни социални услуги.

 

ЗА ВАКЪФИТЕ, ЕЗИКА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

• На вниманието на все още будните българи и в памет на загиналите по време на Априлското въстание

„...и страшен беше хайдутин

за чорбаджии и турци…„

Христо Ботев, „Хайдути”

Продължение от бр. 13

Проблемите на вероизповеданията от Освобождението през 1878 г. до приемане на Закона за изповеданията през 1949 г. се

регламентират от Търновската конституция

- членове 40 прогласяващ свобода на вероизповеданията, и чл. 42, съгласно който вероизповеданията се упражняват според законите в страната. Но нито Търновската конституция, нито Конституцията от 1947 година съдържат разпоредби, които да препращат по въпросите на изповеданията към обичайното право или законите на друга държава. Това е от значение за определяне генезиса на собствеността и условията, на които трябва да отговарят придобивните основания, когато се предявяват искове за реституция по действащото в настоящия момент право в България.

 

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК САВА ГАНОВСКИ

Е-поща Печат PDF

На 29.03.2017 г. по случай 120 г. от рождението на акад. Сава Гановски се състоя тържествено честване в гр. София, в централата на БСП на ул. „Позитано“ № 20, организирано от БАС, фондация „Акад. Сава Гановски“ и Обществена академия за наука, образование и култура /ОАНОК/. Доклад за живота и дейността на  световноизвестния  учен – философ и педагог, общественик, участник в партизанското движение в България, боец против фашизма, държавник, функционер в БКП, изнесе акад. проф. д-р на философските и икономическите науки Асен Богданов, ректор на ОАНОК. От името на академията той обяви присъденото посмъртно почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на акад. Сава Гановски. След доклада бе прожектиран кратък филм за неговия живот и дейност.

 


Страница 280 от 374