Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ПЪТЯТ И ЕХОТО

Е-поща Печат PDF

Безсмъртието си Никола Йонков Вапцаров постигна абсолютно сам в борба със „скован от злоба свят”. Той сам определи своето място в гигантската борба за нов, по-справедлив живот и се превърна в нововременен Прометей, възправен срещу насилието:

Зная свойто място във живота

и напразно няма да се дам.

Честно ще умра като работник,

в боя ни за хляб и свобода.

 

На 23 юли 1942 г., в мрачен, злокобен тунел на човешката ненавист,  отеква залп. Коварен залп, който отнема живота на големия син на майка България, антифашиста, поета, Моряка Вапцаров. На този ден човекът, който написа „Песен за човека”, и сам изживя живот като песен, отплава в безсмъртието с песен на уста.

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

Писмо на Американската търговска камара в България

До:

Г-жа Камелия Касабова, зам.-председател на Народното събрание на Република България и председател на Временната комисия за изменения в Конституцията

Копие до:

Негово превъзходителство Джеймс Пардю, посланик на Съединените американски щати в България

Негово превъзходителство г-н Авраам Шарон, посланик на Израел в България

Негово превъзходителство г-н Хайдар Берк, посланик на Република Турция в България

Уважаема госпожо Касабова,

Като представители на Американската търговска камара в България, в която членуват 215 търговски и консултантски компании със сериозни инвестиционни проекти в страната, се обръщаме към Вас за правилното разрешаване на важен за всички български и чужди инвеститори в страната въпрос, а именно предстоящите промени на Конституцията на Република България относно съществуващата забрана за придобиване право на собственост върху земя от чуждестранни лица.

Обезпокоени сме от позицията на някои политици, които ограничават идеята за изменение на Конституцията само до предстоящото членство на България в Европейския съюз, и погрешно насочват очакванията на обществото във връзка с последиците от промяната.

Какво всъщност цели съществуващата понастоящем забрана и постигната ли е целта на основния закон?

 

УНИЩОЖЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Е-поща Печат PDF

• В САЩ за това бяха приложени пет стъпки и днес то не е онова, което беше. Случайно ли е това?

Продължение от бр. 28

Стъпка 3: Вкарайте мениджъри

-администратори, които да превземат управлението на университетите.

Тази нова класа превзема контрола над повечето функции в университетите, включително финансирането, разработката на програми, предлаганите курсове. Може би си спомняте все още времето, когато медицината и нейното управление завинаги се промени чрез т. нар. Наредба за НМО? (4) Значи, можете да си представите какво се случва с науката.

За по-младите, нека обясня, че когато някога-някога докторите управляваха болниците, те вземаха решение какво лечение е нужно на пациентите. През 70-те години на 20 век, по време на администрацията на Никсън, идеята за НМО бе продадена на американското общество под предлог за подпомагане контрола върху разходите за медицина. Но в мига, в който Никсън осигури приемането на Закона за НМО през 1973 г., тези организации скоротечно преминаха от некомерсиалния модел, чиято цел бе високо качество на медицинското обслужване при контролирани цени, към модела на търговските организации с огромно финансиране с парите на корпорациите.

 

АМИ АКО МАНДАТЪТ Е ПЪЛЕН?

Е-поща Печат PDF

В четвъртък, 13 юли 2017 г., се състоя среща в Министерския съвет на вицепремиера г-н Валери Симеонов, с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Велев, и други нейни представители. Основната тема бе премахването на класовете за прослужено време към работната заплата, които сега съществуват на базата на Кодекса на труда (Обн. ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., в сила от 01.01.1987 г.). и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г.). Това е въпрос, който не дава покой на работодателските организации и при всяка смяна на правителствата те го поставят на принципа „ако мине”. Досега нито едно от правителствата, независимо дали ляво или дясно, служебно или коалиционно, не си позволи да отстъпи под напора на хищните акули от работодателските организации, които денонощно мислят как да увеличат печалбите си, за сметка на изтерзания български народ, ошашавен от безработица, ниски доходи и безперспективност. Този път опитът за пробив бе направен със срещата в Министерския съвет. След приключване на срещата г-н В. Симеонов е заявил пред журналисти, че: „класовете за прослужено време към работната заплата трябва да отпаднат”, което ще способства ”...да се приеме европейски механизъм за определяне на минималното трудово възнаграждение у нас”.

 

ЗА ЗЕМИТЕ, ЧИИТО ОБИТАТЕЛИ СПОРЯТ НЕ ЗА ПАРИ И ГРАНИЦИ, А ЗА СВЕТИИ

Е-поща Печат PDF

Н. Пр. Христо Тепавичаров е добре познат на читателите на “Нова Зора” с безценните си анализи по вътрешни и международни въпроси от позиция на правото и дипломацията, и най-вече - от гледна точка на учителката на всички народи Историята, и по-конкретно балканската.

Текстът за Македония, който предлагаме в този брой, и неотложните въпроси по повод членството й в ЕС и НАТО е само един пролог към задълбочен и многоаспектен анализ, който ще бъде публикуван през септември. И тъй като темата е многопластова, убедени сме, че времето ще потвърди верността на направените оценки и прогнози и ще добави и нещо по-различно в дългата история на споровете “за” и “против”, какво означава “македонска земя”, какъв е езикът ни и как изглежда близкото бъдеще в тази част на Балканския полуостров.

 


Страница 4 от 184