Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2013 Брой 19 (2013) Несъстоялият се Евросъюз-2: POLPOT ПО ЕВРОПЕЙСКИ

Несъстоялият се Евросъюз-2: POLPOT ПО ЕВРОПЕЙСКИ

Е-поща Печат PDF

II. Нулевата проба на златния милиард

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от бр. 18

В медиите се подема истеричен шум, че едно или друго жп разклонение не отговаря на евростандартите по екология, пропускателна способност, рентабилност и т. н. На бърза ръка го изваждат от основните фондове и го демонтират, а на негово място – върху готова инфраструктура – веднага се построява платена магистрала. И всичко се прави толкова бързо, че никой не успява копче да каже! Същото се случва и с агропромишлените предприятия – под благовиден предлог (пак същият) се изваждат от основните фондове зърнохранилища, месопреработвателни комплекси, комбинати за преработка на плодове и зеленчуци, млекоцентрали, винени заводи. Това довежда до катастрофални последици, при което се унищожават не просто отделни фермерски стопанства, но и цели фермерски асоциации. Хората остават на улицата.

Трябва ли да се напомня за социалните последици на подобен PolPot - нарастване на безработицата, на социалното напрежение, катастрофално падане равнището на доходите и следователно, падане на жизненото равнище. Но нали съществуват и различни условия, които кредиторът системно налага на прекършената страна, свързани с отпускане на нови кредитни дотации, без които, по известна причина, държавата вече няма как да функционира.

Какви са тези условия?

Да кажем, съкращаване или пълен отказ от едни или други социални програми: например за компютризация на училищата, както се случи в Португалия, където беше отменена програмата „Магелан”, безплатните закуски в началните класове; извърши се 10-процентно съкращаване  на преподавателския състав, което не само забави развитието на средното образование, но го отхвърли с години назад!

Катастрофално е положението и в областта на здравеопазването: социалните програми в тази област, както и в областта за социална защита на населението, се свиват все повече. Намалено е финансирането на здравеопазването, пациенти от дотирани, безплатни категории, се прехвърлят в категорията на платените. Съкращава се медицинският персонал от висшето и средното обслужващо звено. Хората се изхвърлят на улицата.

Непосредствено условие и изискване на Тройката към страните длъжници е вдигането на ДДС върху лекарствените средства и медицинските услуги. А освен това, както ми е известно, едно от изискванията на същите тези алтруисти към страните, задлъжнели безнадеждно, е да бъде съкратен с 50 % (!) броят на аптеките и фармацевтичните лаборатории.

Тези „мерки” за кратко време ще доведат до катастрофални последици – намаляване на средното жизнено равнище, а оттам – и до задълбочаване на демографските проблеми.

Освен това, поради все същите добри намерения, че как иначе (!), едно от условията на Тройката към същите тези страни е съкращаване на културните програми, абе направо закриване на културните министерства, какво да си играем на дребно! Такива ненужни министерства вече просто няма в редица страни членки на ЕС. Понякога - в страни с хилядолетна държавност и хилядолетна национална културна традиция! Вместо развитие на националните културни особености - буквално насила им се налага американския псевдокултурен изкуствен сурогат, който превръща младото поколение в нравствени мутанти, презиращи своята родина, неспособни нито да учат, нито да работят, нито да дадат на обществото нормално здраво потомство.

И това не изчерпва всичко, уважаеми читателю, защото форматът на статията не е научно изследване и не дава възможност да се задълбоча в макроикономически тънкости, пък и да си призная, дадох примери на явления и събития, които са достъпни и лежат на повърхността, на които самият съм бил очевидец. А колко още неизвестни, тайни, скрити, поради което и още по-страшни неща има?!

Ето как изглежда процесът на плащане на лихвите по облигационни заеми. В медиите своевременно започва полемика във връзка с това, че до определен срок трябва да бъдат изплатени лихвите по заема. Посочва се условна цифра и срок за плащането й. Върху какво се базира тази цифра, какъв е този лихвен процент – не е ясно. По този въпрос няма никаква информация. Успоредно се оказва, че като допълнителен източник за тези пари е извършено някакво съкращаване на социални плащания и обратното - увеличаване на данъците. А когато общественият градус започне да се вдига, на тв екраните цъфва някой от правителството и ококорил очи, с патетичен глас започва да плаши със страшните последици, които незабавно ще настъпят, ако не се плати навреме и в пълна мяра.

Да, едва не забравих – в навечерието на тези събития във въпросната страна пристига контролна група от Тройката – 6-7 човека финансови експерти, които осъществяват десант във финансовото министерство и си тръгват едва тогава, когато въпросът с плащанията е решен положително.

Не е трудно да се досетим каква е тяхната задача... Целият дебит и кредит – на масата, и по всички възможни начини да се изкопчи положително салдо в размер, необходим за начисляване на лихвения процент.

Веднъж на летището бях свидетел как благодарната общественост изпращаше подобен десант по живо - по здраво. Да ви призная, зрелището не беше за хора със слаби нерви. Отчаяни, смазани от унижение хора крещяха в лицата им: „Негодници, крадци, махайте се оттук! Проклети да сте!” и т. н. Сигурно на завалиите, чуждите емисари, за вредност безплатно им дават прясно мляко... Но трябва да им се отдаде дължимото, те изглеждат невъзмутими като киборги, на лицата им няма и помен от емоции, както се казва - нищо лично, това си е само бизнес.

Епилог, а може би и диагноза...

Мисля си в светлината на събитията от последно време, че народите от ЕС постепенно започват да вникват в истинския смисъл на понятията Свобода, Демокрация, Независимост. И ако от гледна точка на днешния ден те по-често се поглеждаха отстрани, такива, каквито са били в близкото минало, това разбиране би се задълбочило още повече. Но нещата не са толкова прости, предстои им да изминат труден път на осъзнаване на Истината. Това е път, свързан с огромни загуби и лишения, които изглеждат крайно нелепо и травмиращо след триумфалните извисявания и победи.

Онова, което се случва днес в ЕС, е невъзможно да се оправдае по какъвто и да било начин, а обяснението, че целият този упадък и унищожение са единствено заради определена изгода, буди чувство на искрена, дълбока тревога. Защото всичко това е още по-страшно и опасно, отколкото например фашизмът – нали тогава светът се е борил срещу фашизма като срещу Зло, т. е., имало е разбиране. Когато такова разбиране липсва и няма откъде да дойде, Светът се превръща в Абсурд. Следователно, всичко, съставляващо този Свят, не е подчинено нито на логика, нито на смисъл.

Такъв Свят е много крехък и непредсказуем, невъзможно е той да бъде контролиран, да бъде управляван дотолкова, че поне да си сигурен в безопасността си. Дори хората, които са го създали такъв, са обзети преди всичко от животински страх. Този страх от отговорност за собствените им действия ги кара да се издигат все по-нагоре, все по-нависоко, където да бъдат, както им се струва, недосегаеми... Но рано или късно ще им се наложи да паднат от високото, защото още никой не е успял да отмени законите на физиката.

А всичко, което се случва сега в Европа, е целенасочен и циничен геноцид – икономически, социален, етнически. Геноцид, който няма да има как да бъде скрит в най-скоро време, когато не само макроикономическите показатели, но и жизненото равнище на населението, социалната и морално-културната деградация, катастрофичното съкращаване на числеността на населението няма да оставят камък върху камък от доскорошното европейско благополучие.

Този процес вече няма как да бъде спрян, защото са задействани механизмите за демонтиране на традиционното общество, на деиндустриализацията, и никакви авангардни технологии не са в състояние да компенсират тези поражения. Затова в най-добрия случай ще са необходими десетилетия за осъзнаване на факта, че в истинска ценност на нашата цивилизация трябва да се превърне човешкият Живот, а в мерило на всички ценности - не парите, златото и диамантите, а обикновеният и естествен човешки Труд.

Може би тъкмо това е Свободата? Но толкова ми се иска тя да бъде именно Тук - сред нормалните човешки чувства, желания, стремежи и достойни дела...

 

Вадим Безобразов.

Специално за сайта “Война и Мир”

Превод Надя ПОПОВА