Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 1 (2014) ВОЕННО ПРЕВЪЗХОДСТВО НАД РУСИЯ?! НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ТОВА!

ВОЕННО ПРЕВЪЗХОДСТВО НАД РУСИЯ?! НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ТОВА!

Е-поща Печат PDF

• ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ДО ФЕДЕРАЛНОТО СЪБРАНИЕ

Може да се нарече и прецедент, но президентът на Руската федерация Владимир Путин отбеляза настъпването на Новата 2014 г. с две обръщения към сънародниците си. Причината бе терористичният акт във Волгоград и наводненията в Далечния изток.

В поздравлението, условно наречено обръщението от Хабаровск, президентът Владимир Путин не само прави равносметка на изминалата година, но и споделя оценки и анализ, от които руското общество има обективна и автентична необходимост. „В дни на изпитни Русия винаги е единна и сплотена”, казва Вл. Путин, и едва ли някой може да го отрече. Освен това президентът на РФ е сред малкото изключения на държавни ръководители, които на думи и на дело оценяват и приветстват не само жестовете на милосърдие и безкористна щедрост, но и сърцато окуражават хората, изпаднали в беда. Човешки качества, които всеки ръководител и особено на голяма държава като Русия, би могъл да следва, но практиката показва, че това отново е прецедент! „Скъпи приятели, ние свеждаме глава пред жертвите на жестоките атентати, уверено и настойчиво ще водим последователна борба с терористите до пълното им унищожение. Ние ще подкрепим всички пострадали, ще направим нужното, за да изпълним всичко, което сме запланували, ще възстановим и ще построим всичко, което е предвидено да се възстанови и построи... Грижата за семейството, за децата, за родителите у нас е неразривно свързана с отговорността за Русия – страната, където живеем, която обичаме и която искаме да направим процъфтяваща! Всичко това укрепва нашето единство, и единствено заедно можем да сме силни и да осъществим нашите общи планове и проекти.”

Разбира се, новогодишното обръщение на Владимир Путин е много по-мащабно и детайлизирано, но тук предлагаме някои съществени акценти, които българският читател би следвало да отбележи и да направи своите изводи, съпоставки и заключения...

Всъщност, онова, което е още по-значимо в контекста на международната обстановка, както и конкретно за Русия, това е Посланието на президента на РФ Владимир Путин до Федералното събрание на Руската федерация, осъществено на 12 декември 2013 г. от Московския Кремъл. На церемонията, състояла се в Георгиевската зала на Големия Кремълски дворец, присъстваха членове на Съвета на федерацията, депутати от Държавната Дума, членове на правителството, ръководители на Конституционния, Върховния и Арбитражния съд, губернаторският корпус, председатели на законодателните събрания на субектите на Руската федерация, ръководителите на традиционните вероизповедания, обществени дейци, включително ръководителите на обществените палати на регионите и на най-големите средства за масова информация.

Посланието бе огласено в деня на двадесетата годишнина на Конституцията на Руската федерация, приета на 12 декември 1993 година с всенародно гласуване. Поместваме текста със съкращения, като сме дали предимство на въпросите на културата, националната сигурност и международната политика на Русия.

 

Уважаеми граждани на Русия!

Уважаеми членове на Съвета на федерацията, депутати на Държавната Дума!

Обръщението на президента на страната с ежегодно послание към Федералното събрание е изискване на Конституцията на Русия, конституция, която днес навършва точно двадесет години. Поздравявам ви с тази значима за нашата държава и общество дата. И разбира се, с двадесетгодишнината на Федералното събрание - Парламента на Русия, сформирано в съответствие с основния закон на страната. Конституцията е обединила два базови приоритета - високия статут на правата и свободите на гражданите, и силната държава, подчертавайки взаимния им  дълг – да се уважават и защитават един друг.

Уважаеми колеги!

Настъпващата 2014 година е обявена в Русия за Година на културата. Тя е призвана да стане година на истинското просветителство, на обръщането ни към нашите културни корени, към въпросите на патриотизма, нравствеността и морала.

Ние познаваме всеобхватното, обединяващото значение на културата, историята, руския език за нашия многонационален народ и с оглед на това трябва да градим държавната политика, в това число и в сферата на образованието.

На нас са ни необходими училища, които не просто да обучават, което е изключително важно, то е най-главното, но и училища, които да възпитават личности, граждани на страната, закърмени с нейните ценности, история и традиции; хора с широк кръгозор, притежаващи висока вътрешна култура, способни творчески и самостоятелно да мислят. Вече е дадено поръчение, започвайки от следващата учебна година, да се предвиди в последния клас написването на обобщаващо съчинение. Естествено, резултатите от него трябва да се отчитат заедно с матурата при постъпване във висшите и други учебни заведения. Решаващо значение за бъдещото руско училище придобива професионализмът на учителя. Той трябва да бъде готов при обучението да използва съвременните технологии, да умее да работи с деца в неравностойно положение по здравословни причини. Моля да се подготви комплексна програма за обновяване на училищните кадри. Знам, че Министерството на образованието вече се занимава с това, включвайки развитие на системата за непрекъсната подготовка и повишаване квалификацията на учителите. Трябва да се приключи работата по подготовката на тази програма.

Има още един проблем, който трябва да се реши неотложно. Дори сега занятията в много училища се водят на две смени: почти една четвърт от руските училища, а в градовете почти половината работят по тази система. А в близките 5-6 години благодарение на позитивната демографска динамика броят на учениците ще нарасне с милион. Обръщам се към правителството, Федералното събрание, регионалните органи на властта – трябва да оценим мащаба на този проблем. Трябва да намерим ефективни решения, включително и как да строим детски градини, които в перспектива да могат да се използват като начални училища. Това не трябва да води до поскъпване на проектите за детски градини. И като вариант може да се разгледа възможността за строителство на училище и детска градина под един покрив, като един комплекс. Разбира се, ще направя уговорка, че това не е федерално ниво на отговорност, а регионално и даже местно, но ние трябва да осъзнаем мащаба на проблема. И не трябва да се отказваме от решаването му. След като той има такова огромно значение за страната и придобива такива форми, мисля, че без федерална подкрепа тук няма да мине.

Ние, разбира се, трябва да продължим да развиваме инфраструктурата за масов детско-юношески спорт. Да направим всичко, за да се повиши престижът на активния начин на живот. Именно това е основната идея на успешно преминалата универсиада в Казан и на Олимпийските игри в Сочи, които ще се открият съвсем скоро. Сигурен съм, че ние ще организираме на високо равнище и Олимпиадата в Сочи, и Световния шампионат по футбол, и Зимната универсиада в Красноярск.

В Посланието си от миналата година аз говорих за задачите по деофшоризацията на икономиката. Още една тема, на която бих искал да обърна вашето внимание и към която смятам за необходимо да се върна и днес. Защо резултатите засега са почти незабележими? Ще ви напомня за мащабната сделка през тази година за повече от 50 милиарда долара. Продажбата на части от компанията ТНКВР се състоя извън руската юрисдикция,  макар че продавачите са известни – това са руски граждани, и купувачът е добре известен – една от най-големите руски компании.

Според оценка на експертите през миналата година през офшорни или полуофшорни фирми са минали руски стоки на обща стойност 111 млрд. долара – това е една пета част от целия ни експорт. Половината от 50-те милиарда долара руски инвестиции в други страни също се пада на офшорни фирми. Зад тези цифри стои износът на капитали, които би трябвало да работят в Русия, стоят загуби за бюджета на страната. Доколкото нищо не е направено както трябва в тази сфера за една година, аз имам предложения. Ето какви. Доходите на компании, които са регистрирани в офшорни юрисдикции и принадлежат на руски собственик като краен бенефициент, трябва да се облагат по нашите данъчни правила, а данъчните задължения трябва да се извършат към руския бюджет. И е необходимо да се обмисли система как да си вземем тези пари. Има, разбира се, такива начини, нищо необичайно няма. В някои страни вече се въвежда такава схема: ако искате в офшорна фирма - моля, но парите при нас. Схемата се използва в страни с развита пазарна икономика. И тя работи.

По-нататък. Компаниите, регистрирани в чуждестранни юрисдикции, няма да се ползват от мерките за държавна подкрепа, включително и от кредитирането от  Банката за развитие и външноикономическа дейност  (Външноикономическа банка) и държавните гаранции. Трябва да бъде затворен достъпът на тези компании до държавни поръчки и договори със структури с държавно участие. С други думи, ако използваш привилегии, държавна подкрепа и реализираш печалба, работейки в Русия, трябва да се регистрираш по руските закони. Трябва да се повиши прозрачността на икономиката. За съзнателно предоставяне на недостоверни, непълни сведения за реалното положение на банките, застрахователните компании, пенсионните фондове и други финансови организации е необходимо да се въведе наказателна отговорност за тяхното ръководство.  Трябва да се продължи принципната и твърда линия по освобождаването на нашата кредитно-финансова система от различни фирми, които „перат“ пари. При това интересите на добросъвестните клиенти и вложители на проблемните банки трябва да бъдат надеждно защитени. Борбата с разводняването на данъчната база, с различен вид офшорни схеми днес е световна тенденция. Тези теми широко се обсъждат във формат и на „Г-8“, и на „Г-20“. И Русия ще провежда тази политика както на международно, така и на национално равнище. Изискванията за отговорност в пълна степен засягат не само частния бизнес, но и ръководителите на намиращите се под контрола на държавата компании и институции за развитие. Предлагам на правителството кардинално да промени принципите на тяхната работа, тук не трябва да има зони на „управленски уют“. Те получават много добри пари. Няма да постигнем голям ефект за икономиката, ако ги поорежем, няма да получим и нужните ни кадри. Но контролът върху тяхната работа трябва да бъде регулиран, и то по надлежен начин. Всички такива структури трябва да разработят свои дългосрочни стратегии, в тях да обозначат ясни цели и показатели за персонална отговорност на ръководството. В трудовите договори на мениджърите трябва да се предвиди отговорност за неизпълнение на поставените задачи, включително и материална. Програмите на компаниите, включени в списъка на стратегическите предприятия, трябва да се утвърждават от правителството на Руската федерация, а тяхната реализация да минава през външен одит. Аз ги прегледах: това са няколко десетки компании. Ние имаме няколко списъка, но в този със стратегическите компании са всичко на всичко няколко десетки. Разбира се, това е допълнително натоварване, но правителството ще се справи с тази задача. Отново ще подчертая: ресурсите на държавата и на частния бизнес трябва да се развиват по посока на постигане на стратегически цели, например на такива като  развитието на Сибир и Далечния изток. Това е наш национален приоритет за целия 21 век. Задачите, които предстои да решим, са безпрецедентни по своя мащаб, а това означава, че и нашите стъпки трябва да бъдат нестандартни. Ние вече взехме решение относно преференциите по данъка върху печалбата и ред други данъци за нови инвестиционни проекти в Далечния изток. Смятам за целесъобразно този режим да се разпространи върху целия Източен Сибир, включително Красноярския край и Република Хакасия. Освен това предлагам в Далечния изток и в Източен Сибир да се създаде мрежа от специални зони за изпреварващо икономическо развитие със специални условия за организация на промишлени производства, ориентирани и към износ. За новите предприятия, разположени в такива зони, на такива територии, трябва да бъде предвиден 5-годишен гратисен период за данъка върху печалбата, за данъка върху добива на полезни изкопаеми (с изключение на нефта и газа, това са доходни отрасли), за данъка върху земята, имуществото, а също така, което е много важно, за високотехнологичните производства, отстъпка при застрахователните вноски.

И което също е важно, тук ще бъдат създадени условия за развитие на бизнеса, които ще бъдат конкурентни  на главните делови центрове в Азиатско-Тихоокеанския регион, трябва да бъдат създадени такива условия, включително процедурите за разрешаване на строителство, присъединяване към електромрежите, преминаване през митниците. А за да се реши въпросът с инфраструктурата в тези територии, активно ще задействаме възможностите на Фонда за развитие на Далечния изток. До 1 юли 2014 г. трябва да се определи къде точно ще бъдат организирани такива територии, а също така да се създадат всички правни нормативни актове, необходими за тяхната работа, като се имат предвид важността и мащаба на тази задача. Моля председателя на правителството да осъществи личен контрол над нейното изпълнение. В перспектива,  отчитайки опита и практиката от дейността на тези територии, от получения ефект, ще вземем решение за тяхното по-нататъшно развитие.

Ние ще продължим и с проектите, които днес вече реализираме. Така например, на остров Руски, както знаете, е построен нов университет. Той трябва да разработи задълбочена научна експертиза на програмите за развитие на Далечния изток, да осигури кадрите, необходими на региона преди всичко по такива направления като Космос, биотехнологии, робототехника, дизайн, инженеринг, океанология и използване на морските ресурси.

Сигурен съм, че обръщането на Русия към Тихия океан, динамичното развитие на всички наши източни територии не само ще отвори пред нас нови хоризонти, нови възможности в икономиката, но и ще даде допълнителни инструменти за провеждане на активна външна политика.

Уважаеми колеги, световното развитие става все по-противоречиво и по-динамично. В тези условия нараства историческата отговорност на Русия. И не само като един от основните гаранти за глобална и регионална стабилност, а и като държава, която последователно отстоява своите ценностни подходи. В това число и в международните отношения.

Нажежаването във военнополитическата, икономическата и информационната конкуренция в света не намалява, а само се усилва. И други центрове на влияние внимателно следят укрепването на позициите на Русия. Ние винаги сме били горди със своята страна. Но не претендираме за званието на някаква свръхдържава, разбирано като претенции за световна или регионална хегемония, не посягаме на ничии интереси и на никого не натрапваме покровителството си, не се опитваме никого да учим как да живее. Но ние ще се стремим да бъдем лидери, защитавайки международното право, отстоявайки  уважението към националния суверенитет, самостоятелност и самобитност на народите. И това е абсолютно обективно и обяснимо за такава държава като Русия, с нейната велика история и култура, за многовековния й опит не в така наречената толерантност, безполова и безплодна, а именно в съвместния органичен живот на различните народи в рамките на една единна държава.

Днес в много страни се преразглеждат нормите на морала и нравствеността, заличават се националните традиции и различията между нациите и културите. От обществото сега се изисква не само разумно признаване на правото на всеки на свобода на съвестта, политическите възгледи и частния живот, но и задължително признание на равноценността, колкото и да ни се струва странно, на доброто и злото – противоположни по смисъл понятия. Подобно разрушаване на традиционните ценности „от горе“ не само води след себе си негативни последици за обществото, но и в основата си е антидемократично, доколкото се прокарва в живота въз основа на абстрактни, отвлечени идеи, въпреки волята на народното болшинство, което не приема извършващите се промени и предлаганата ревизия. И ние знаем, че в света има все повече хора, подкрепящи нашата позиция в защита на традиционните ценности, които от хилядолетия са изграждали духовната, нравствена  основа на цивилизацията, на всеки народ: ценностите на традиционното семейство, на истинския човешки живот, в това число и религиозния, ценности не само материални, но и духовни, ценностите на хуманизма и разнообразието в света. Разбира се, това е консервативна позиция. Но говорейки с думите на Николай Бердяев, смисълът  на консерватизма не е в това, че той пречи на движението напред и нагоре, а в това, че той препятства движението назад и надолу, към хаотичната тъма, към връщането в първобитното състояние. През последните години ние видяхме как опитите да натрапиш на други страни един уж по-прогресивен модел на развитие, в действителност се обръща в регрес, варварство, голямо кръвопролитие. Така стана в редица страни от Близкия изток, Северна Африка. Такава драматична ситуация се създаде и около Сирия. По сирийския въпрос на международната общност се наложи да направи съдбоносен избор – или да се срива към по-нататъшно разрушаване на основите на световния ред, към тържеството на силата, към юмручното право, към увеличаване на хаоса, или колективно да приема отговорни решения. Смятам за общ успех това, че изборът беше направен именно на основата на фундаменталните принципи на международното право, на здравия смисъл и логиката на мира. Успяхме да избегнем, във всеки случай поне за днес, външно военно вмешателство в сирийските дела и разпространението на вълните на конфликта далеч зад пределите на региона. Русия има много съществен принос в този процес. Ние действахме твърдо, премислено и умерено. Нито веднъж не поставихме под заплаха нито собствените си интереси и сигурност, нито глобалната стабилност. Според мен така и трябва да действа една зряла и отговорна държава.

В резултат на това заедно с нашите партньори със съвместни усилия успяхме да обърнем хода на събитията от война към установяване на общосирийски политически процес и постигане на гражданско съгласие. Химическият арсенал на Сирия е поставен под международен контрол. Неговата ликвидация е важна крачка към укрепване на режима за неразпространение на оръжията за масово унищожение. Сирийският прецедент потвърди централната роля на Организацията на обединените нации в световната политика. Както показа ситуацията около Сирия, а сега вече и около Иран, всеки международен проблем може и трябва да се решава изключително с политически средства, без да се прибягва до силови акции, които нямат перспектива и предизвикват отхвърляне у повечето страни в света.

По иранската ядрена програма през тази година е направена пробивна, но само първа крачка. Необходимо е и по-нататък търпеливо да търсим по-мащабно решение, гарантиращо неотменното право на Иран да развива мирна ядрена енергетика и правото на безопасност. Искам да подчертая това – на всички страни в региона, включително Израел.

Ще припомня, че именно иранската ядрена програма навремето послужи за главен аргумент за развиването на системата за противоракетна отбрана, казвам това така, между другото. Какво се получава сега? Иранският ядрен проблем престава да съществува, а системата за противоракетна отбрана остава. И не само остава, а и продължава да се развива, но за това ще говоря малко по-късно. Още веднъж искам да подчертая: Русия е готова за съвместна работа с всички партньори в интерес на осигуряването на обща, равна и неделима сигурност.

Нашето председателство в „Г-8“ през настъпващата година ще работи за решаване на наболелите световни проблеми, за укрепване на режима на неразпространение, за противодействие на международния тероризъм и борба със заплахата от наркотици. Също така имаме намерение да действаме и да се ръководим от тези принципи при подготовката на срещите на високо равнище в БРИКС (организация на страните: Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), на които Русия ще бъде домакин през 2015 г.

Сега ние навлизаме в решаващия стадий на подготовката на Договора за Евразийския икономически съюз.

Надяваме се, че към 1 май 2014 г. съгласуването на текста по Договора ще бъде завършено и той ще постъпи в парламентите на Русия, Беларус и Казахстан. Моля ви, уважаеми колеги, да разгледате и подкрепите приоритетно този документ. Ще добавя, че вече действат работни групи, които подготвят „пътните карти” по присъединяването към Митническия съюз на Киргизия и Армения. Сигурен съм, че реалните постижения на евразийската интеграция само ще повишат интереса към нея от страна на други наши съседи, в това число и от страна на украинските ни партньори. Преди всички тези събития, които сега наблюдаваме в Киев, а аз много се надявам, че всички политически сили в страната в интерес на украинския народ ще успеят да се договорят и да решат натрупаните проблеми, но още преди всички тези проблеми, започвайки от май тази година, Украйна изяви желание и присъства като наблюдател на всички срещи на „тройката“, участва в дискусиите и нееднократно е заявявала, че е заинтересована да се присъедини към отделни споразумения на Митническия съюз. Ние на никого нищо не натрапваме. Но ако нашите приятели имат желание за съвместна работа, ние сме готови да продължим тази работа на експертно равнище. Нашият интеграционен проект е основан на равноправие, на реални икономически интереси.  Ще развиваме последователно евразийския процес, без да го противопоставяме на други интеграционни проекти, в това число разбира се, и на такъв зрял интеграционен проект като европейския, ще изхождаме от нашата взаимодопълняемост и разбира се, ще продължим да работим с нашите европейски приятели по подготовката на ново базово споразумение.

Уважаеми колеги! Няколко думи относно по-нататъшните ни действия по укрепването на Въоръжените сили. Току-що споменах за проблема в противоракетната отбрана и ето какво бих искал да кажа във връзка с това. Ние прекрасно си даваме сметка, че системата за противоракетна отбрана само по име е отбранителна, а в действителност тя е съществена част от стратегическия настъпателен потенциал. Предизвиква загриженост и разработката на нови системи за въоръжаване – такива като ядрени взривни устройства с малка мощност, стратегически ракети без ядрен носител, хиперзвукови неядрени високоточни системи, предназначени за нанасяне на удари с малък интервал и на голямо разстояние. Ние внимателно следим развитието на така наречената концепция за „обезоръжаващ мигновен глобален удар“ - има такава концепция и тя активно се развива в някои страни. Реализирането на всички тези планове може да има крайно негативни последствия за регионалната и глобална стабилност. Увеличаването на потенциала от стратегически високоточни системи в неядрено изпълнение от страна на чуждите страни в съчетание с нарастването на възможностите на системите на противоракетната отбрана може да доведе до отричане на всички по-рано постигнати договорености в областта на ограничаване и съкращаване на стратегическите ядрени въоръжения, да доведе до нарушаване на т.нар. стратегически баланс на силите. Ние прекрасно разбираме това. И знаем какво трябва да правим. Никой не трябва да има илюзии, че може да получи военно превъзходство над Русия. Ние никога няма да допуснем това. Русия ще отговори на всички тези предизвикателства - и политически, и технологични. Ние имаме целия необходим потенциал. Нашата военна доктрина и перспективните образци на въоръжение, които навлизат и ще навлизат във войската, несъмнено ни позволяват да осигурим безопасността на руската държава.

Ние трябва да направим още много по развитието на съвременните високоточни бойни комплекси. В същото време още сега по редица качествени параметри на съвременните стратегически ядрени сили за отбрана ние успешно и по план излизаме на нови нива и на някои наши партньори ще им се наложи да ни догонват. За по-нататъшното усилване на нашата ядрена триада се разработват нови ракетни системи със стратегическо назначение с наземно, морско и въздушно базиране. Ще продължим да укрепваме ракетните войски със стратегическо назначение, строителството на атомния подводен флот. Започваме работа и по перспективен комплекс за далечна авиация. На дневен ред е формирането на глобална система за разузнаване. Изключително важно е формирането на глобална система за разузнаване и целеуказване, която ще работи в единно информационно пространство и в реално време за интересите на Въоръжените сили на Руската федерация. Това е свързано и с укрепването на нашата космическа групировка.

Продължаваме да развиваме силите с общо назначение: авиация, флот, сухопътни войски. През тази година, в съответствие с плановете ни броят на редовите и волнонаемни сержанти нарасна до 220 000 души. При това ние трябва да мислим как да създадем подготвен мобилизационен резерв. И в тази връзка също имам предложение: без да се отказваме от отсрочките за студенти, да променим самата система на военна подготовка във вузовете; да дадем възможност на всички студенти по време на следването и последващия го военен сбор да преминат военна подготовка и да получат военна специалност. Този механизъм ще позволи да се подготви необходимият брой запасняци по най-търсените, преди всичко технически военни специалности, при това, без да ги призоваваме във въоръжените сили. Аз моля правителството и Съвета за сигурност да представят конкретни предложения по организацията на такава система. По-нататък. Средствата, които отделяме за превъоръжаване на армията и флота, за модернизиране на отбранително-промишления комплекс, както знаете, са безпрецедентни. Общо те достигат цифрата 23 трилиона рубли. През следващото десетилетие предприятията от отбранително-промишления комплекс в страната ще бъдат затрупани от поръчки. Ще могат да обновят своята производствена база, да създадат качествени работни места. Ще напомня, че в отрасъла на отбранително-промишления комплекс се трудят около 2 милиона души. Заедно с членовете на семействата им, това са почти 7 милиона души. И специалистите от този отрасъл ще имат стабилна високо платена работа, а това означава и добри доходи за семействата. Още сега трябва да мислим как ще бъдат натоварени предприятията от отбранително-промишления комплекс след изпълнение на държавната поръчка за отбрана, след 2020 г. Не бива да се допусне тези предприятия да се окажат раздути и ненужни. Трябва да укрепим нашите позиции на световния пазар. И моля военнопромишлената комисия да представи предложение по този въпрос, за да могат нашите предприятия своевременно да преминат към производство на търсена на нашия и външния пазар продукция с гражданско предназначение.

Още един момент бих искал специално да отбележа. Ние говорихме, че всички военнослужещи от Министерството на отбраната, които са чакали ред отпреди 1 януари 2012 г.,  ще бъдат осигурени с постоянно жилище до края на текущата година. В най-близко време тази задача трябва да бъде напълно решена. Така и ще бъде. Обръщам внимание на министъра на отбраната върху това и моля да се разглежда всеки отделен случай, като се помага на хората да изберат най-удобния за тях вариант.

Уважаеми колеги! За първи път през цялата история на страната ние приключваме с въпроса за постоянните жилища за военнослужещите от армията и флота на Русия. И сега може да се концентрираме върху последния етап в създаването на съвременния фонд от ведомствени жилища и комфортни военни градчета.

Уважаеми колеги! Чувството на отговорност за страната - това е лайтмотивът, това са нервът и гръбнакът на Конституцията на Русия, това е призив към всеки един от нас. Стратегическият план за развитие на страната е известен, в посланието са конкретизирани основните посоки на работа, пътищата и методите за постигане на поставените цели. Всичко, което е заявено, трябва да се изпълнява без всякакви уговорки, препращания и ведомствени тълкувания. Това е главната, най-тежката задача на властта. Наш дълг е да укрепваме доверието на хората. Само в такъв случай ще расте активността на гражданите, ще се появи у тях стремеж да дадат своя принос за развитието на страната.

Ще повторя, ако решението е прието, то трябва да бъде реализирано. Смятам такъв подход за концентриран израз на отговорността и предлагам да го направим девиз на настъпващата година, девиз на всички – на властта, на обществото, на гражданите. Аз съм абсолютно убеден в това, че опирайки се на най-добрите традиции на нашия народ, използвайки най-съвременни идеи и ефективни начини на развитие, ние ще решим всички стоящи пред нас задачи и непременно ще постигнем успех.

 

12 декември 2013 г.

Москва, Кремъл

* Преводът е осъществен с любезното съдействие на фондация “Устойчиво развитие за България”

Заглавието е на редакцията на “Нова Зора”