Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 20 (2014) Казахстан: ЕДНО ИНТЕЛЕКТУАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В „МАГНЕТИЧНИЯ РЕАЛИЗЪМ”

Казахстан: ЕДНО ИНТЕЛЕКТУАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В „МАГНЕТИЧНИЯ РЕАЛИЗЪМ”

Е-поща Печат PDF

През последните двадесет години Казахстан постепенно се превръща в модерна държава на кръстопътя Азия-Европа. Земята, откъдето произхождат прабългарите, скоро ще е част от евразийския съюз. Казахстан умело подържа интегритет не само с Русия, но и с Китай, изтокът не пречи на активната позиция на партньорство с Европейския съюз, особено в сферата на високите технологии и образованието.

Смесването на древни традиции и новаторство правят страната изключително привлекателна и за българския бизнес и наука. След две десетилетия дистанциране, в последните години, главно по инициатива на Казахстан, сътрудничеството с България се възстановява. И заради това може да се каже, че поканата на Казахстан за сътрудничество в образованието е привилегия и отговорност!

Образованието тук е приоритет, националната сигурност е вътрешна убеденост, а съхранението на ценностите, възпитанието на децата и гостоприемството са част от поведението на тези приветливи и мъдро преценяващи хора сякаш още от древността. Но „древността” и традиционализмът в Алмати са съчетани и осмислени според потребността от новото, от съвременното, от стремежа към опознаване на други култури, езици и умения.

Университетът „Ал-Фараби” е място, където освен история, традиции и усещане за реализъм се съчетават бързият ритъм на очакването за промяна.

Професионалното израстване на студентите и преподавателите е национална стратегия, изискваща динамика, активност и нови технологии в преподаването. Да преподаваш от своя опит в “Ал-Фараби”, е като да осмисляш варианти - едновременно дълбоко теоретични, едновременно житейски, прагматични и изпълними. Дъхът на предприемчивост се усеща не само в университета, прозира в бита, в рекламата, в бизнеса...

Курс като „Кризисна интервенция в социално-педагогическата практика и психология”, изнесен в “Ал-Фараби”, е възможност за съчетаване не само на професионални похвати и опит в реалността например, но и споделяне на култура, която е дълбока, многозначна, изпъстрена с детайли, ритуалност, а същевременно и с динамика и изменчивост. Образованието в Казахстан образно казано, е като сблъсък на реалното с нереалното. Преподавателската дейност в Казахстан е не само предизвикателство, но и риск, който може да бъде преодолян с разбиране и вникване в потребностите, както и с приложението на подходи за стимулиране на мисленето, себеизразяването, самопознанието.

За образованието в Казахстан са характерни приоритетите в стратегиите до 2030 – възпитанието на децата, усвояване на нови технологии, изучаване на опит и култура на комуникация. Същевременно стремежът е към съхраняване на политики, ориентирани към човека, ценностите и волята за промяна – промяна, която води единствено към напредък.

Програмите на Казахския национален университет „Ал–Фараби” следват традиционни изисквания и в същото време те са гъвкави, актуални, без закостенелост и високомерен академизъм. Образованието подтиква към мисъл за бъдещето, то е в основата на една дълбока, вътрешна трансформация, която подтиква човека да пресъздава, да актуализира опит и умения.

Всеки гост - преподавател в „Ал-Фараби”, в Алмати, се ползва с авторитет, уважение и безусловно доверие. Познанието, усилието да споделиш професионалните си интереси се окачествява като уникална възможност. Не можеш да подминеш и да не оцениш гостоприемството и умението на тези хора да представят историята си - от музиката, от кулинарното богатство до душевността, - и то като едно-единно цяло!

Изключително е усещането за пиетет, уважение, дори и за преклонение пред науката! Казахският патриотизъм, казахското национално достойнство и амбиция, съчетаването на духовните ценности с модерността са истински пример за професионализъм и за човешки добродетели в днешния ден.

Много може да се говори за магнетизма на Казахстан, за който допринасят умелото съчетаване на любознателност, прагматичност, аналитичност и стремеж към новаторство и неповторимост, все дълбоки корени, черпещи живот от древни култури, които носят неизтриваемия отпечатък на достойнство, на гордост, на история.

България може да черпи от казахската неповторима енергия и сила и да бъде себе си, както и едновременно да усвоява различието, в стремежа да бъдат заедно, да търсят възможности за изява на личността и самопознание – отново „заедно”!

Три седмици в „Ал-Фараби” е време за уникална среща с един различен свят, интелектуално пътешествие и съприкосновение с духа на историята в Централния държавен музей на Казахстана, с „Науриз”, с музиката, с духовността и многостранната култура, с умението да въобразиш и представиш достойнствата на своята самобитност – ето това, за незапознатия, се възприема като някакъв сблъсък с реалното и с нереалното едновременно. Това е и магнетично привличащо, и странно, то е невероятно преживяване. Затова мога спокойно да призная, че Алмати-ал-Фараби е свят на границата между реално и нереално, между древност и съвремие. Невероятно, но е факт!