Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 38 (2014) Отворено писмо-обръщение

Отворено писмо-обръщение

Е-поща Печат PDF

До членовете на Българската работническа партия (комунисти)

До

Българската комунистическа партия

Българската работническо-селска партия

Комунистическата партия на България

Партия на българските комунисти

Съюз на комунистите в България

Другари, на 5 октомври предстои провеждането на поредните - този път извънредни, парламентарни избори. Икономическата, социалната и политическата обстановка са белязани с тревожни показатели: безработица, бедност, битова и организирана престъпност, демографски срив, изоставена и неподдържна инфаструктура, която изправя периодично страната пред кризи и бедствия. Здравеопазването и образованието все повече изостават от реалните нужди на страната. Завърнаха се неграмотността и забравени някога социално значими болести. Нараства тенденцията за търсене на изход от житейската безизходица чрез самоубийство. По официални данни на статистиката от 1997 г. до днес на живота си са посегнали 24 000 българи.

За влизането на България в Европейския съюз бяха пожертвани и закрити енергийни мощности и цели промишлени отрасли от машиностроенето, електрониката и други производства с висока научна компонента, носещи голяма добавъчна стойност. България се превръща в суровинен придатък на богатите западни страни, като предоставя неизгодни за нас концесии на ценни суровинни източници и все по-ясно придобива характер на колониална страна. Същевременно оттук напускат млади и образовани специалисти и по този начин ние дотираме богатите страни с мащабни суми, изразходвани за тяхното израстване, обучение и подготовка, а заедно с това губим невъзстановим генетичен и интелектуален фонд.

Всичко това направи от България най-бедната страна сред страните от ЕС и днес тя се нарежда наравно с бедните развиващи се страни от Африка, Азия и Латинска Америка. Членуването в Северноатлантическия съюз ни инкорпорира към амбициите на САЩ и неговите съюзници за провеждане на милитаристична политика, насочена към световно господство.

Капиталистическата пазарна икономика, към която беше тласната страната след извършената у нас, в СССР и в европейските социалистически страни контрареволюция, не може да реши проблемите пред съвременния свят. За това говорят както вълната от икономически кризи, така и военните авантюри, търсени и предприемани от САЩ, които се превръщат в заплаха за мирното съществуване на планетата.

Тази обстановка се отразява негативно и на развитите капиталистически страни, където също нараства бедността и безработицата. Влошаващата се социална обстановка в света и милитаризмът стават хранителна среда за възраждане на фашизма. Светът е изправен пред реалната възможност да се търси изход от икномическите и социални кризи чрез разпалване на война – регионална и световна. Това се потвърждава от развитието на събитията в Северна Африка, Ирак, Сирия и най-вече с последните събития в Украйна.

В тази обстановка трябва да се търси най-верния отговор за България. Досега всички политически сили, които са упражнявали властта след контрареволюцията, не го намериха. Хората са отчаяни и обезверени и все по-ясно разбират, че посоката е неправилна. Протестите са потвърждение за това. Засега те се овладяват в желаната за управляващите посока с помощта на влагане на много пари и пропагандата на продажни масмедии.

Обстановката е благоприятна за промяна на политическото развитие. Общественото недоверие формира специфичен политически вакуум. Все повече се налага мнението, че сега е времето за формиране на комунистически блок за предстоящите парламентарни избори. Опитът от отминалите избори за Европейски парламент подхранва тази надежда. За съжаление обаче липсата на политическа и организационна воля провалиха тази възможност при евроизборите.

От друга страна, предстоящите избори ще имат изключително значение за бъдещото развитие на страната и съдбата на трудовите хора. Неучастието на комунистите би било предателство към интересите на трудовите хора на България и на симпатизантите на нашите идеи.

Очевидно е, че подкрепата за всяка друга листа е свързана с поемане на известен компромис. Целта е той да бъде минимално свързан с нарушаването на нашите идеологически принципи.

Обективният анализ, а не емоциите, сочи, че в тази обстановка трябва да подкрепим коалиция “БСП лява България”. Ние не отминаваме досегашните прояви на непоследователност в социалната политика на БСП с поддържането на “плоския данък” и неактуализирането на пенсиите, опортюнизма при подбора на коалиционните партньори, опасното заиграване с чужди интреси при провеждане на външната политика, особено показателно при вземане на отношение по събитията в Украйна и при ангажиране с милитаристичната политика на САЩ.

Липсата на последователност при осъществяване на крупните инвестиционни проекти от страна на БСП, когато е във властта, не създава положително отношение към левицата въобще. А амбицията да си носител на историческото наследство на комунистическото движение, изисква то да бъде защитавано безкомпромисно и да не се допускат изказвания от деятели на партията и нейни депутати, които компрометират историческата истина за това наследство и за международното комунистическо движение.

Трябва обаче да се отчете, че при сегашните избори БСП също прави компромис, като допуска участието на три комунистически партии в коалицията. Целта е, разбира се, да се преодолее настъплението на десницата, но все пак е компромис, който трябва да се приеме с разбиране.

При тази обстановка за комунистическите формации се открива възможност да се направи избор, с който да се постигнат няколко цели:

1. Гласува се против ГЕРБ и Реформаторския блок, като носители на контрареволюционна и антинародна политика;

2. Чрез преференциален вот може да се подкрепят кандидатите на комунистическите и патриотичните партии и на социални движения като това на пенсионерите например, които защитават нашите принципи и интереси;

3. С подкрепата на тази коалиция се прави крачка по пътя към единство на комунистическото движение;

4. При успех на кандидатите от комунистическите партии се открива възможност за набиране на информация и опит за решаване на проблеми от значение за държавата – необходимо условие да бъдем в синхрон с реалните проблеми на обществото;

5. И накрая, но не на последно място, се открива трибуна за говорене на нашата истина от най-високо ниво.

 

София, 11.09.2014 г.

ПБ на ЦК на БРП (к)

Орг. секретар: Сталиян Гацински

Полит. секертар: Пенка Бетовска