Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 46 (2014) КТБ – КОЙ КРАДЕ, КОЙ ПЛАЩА И КОЙ ПОРЪЧА ВСИЧКО ТОВА? #1

КТБ – КОЙ КРАДЕ, КОЙ ПЛАЩА И КОЙ ПОРЪЧА ВСИЧКО ТОВА? #1

Е-поща Печат PDF

Привилегировани зрители сме, наблюдаващи финала на най-голямата банкова измама в историята на България. В резюме: една от целите на организираната престъпна група, осъществяваща тази схема, е данъкоплатецът да бъде натоварен с плащания, по които бюджетът няма задължения.

Иде реч за онези 3,6 млрд лв. на вложителите, които според Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) трябва да бъдат платени от работещия на принципа на взаимоспомагателна каса частен, забележете – частен!, - една старателно прикривана тайна, - Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), в който участват 24 работещи на територията на България кредитни институции. В този фонд участието на държавата е нулево, zero, ерго, не може да поема никакви отговорности.

Според чл. 23, ал. 1 от ЗГВБ не държавата, а точно фондът изплаща задължения на вложителите на изпаднала в несъстоятелност банка. Такъв би трябвало да е и случаят и с КТБ, нали?

Да, но събраните от тези 24 частни трезори средства във фонда са недостатъчни, за да покрият задължението към вложителите на КТБ.

В разпоредбите на чл. 18, ал. 4 и 5 от ЗГВБ ясно е описан редът, по който се покрива недостигът на средства във фонда.

Цитираме: „(4) При недостиг на средства фондът може да ползва заеми:

1. от български и чуждестранни банки, както и от други лица;

2. от държавния бюджет след съответно решение на Народното събрание.

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г.) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с гаранция, издадена от държавата, или с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски“.

При всяка една от описаните хипотези се налага изискването ФГВБ да притежава активи, с които да обезпечи заема от 1,6 млрд., които не му достигат за да изплати гарантираните влогове в КТБ.

Проблемът е, че тази взаимоспомагателна каса на 24-те частни банки не притежава активи, с които да обезпечи задължението. Този факт обезсмисля отпускането на заеми било от българска, било от чуждестранна банка, или от някоя от тези 24 добре капитализирани банки, участващи във ФГВБ, камо ли пък от опоскания Държавен бюджет.

Как държавата би станала гарант по такъв заем за милиарди левове, който длъжникът би гарантирал с 24 стола, някоя друга маса и климатик, които са записани в активите на ФГВБ? Никоя нормална банка не би поела подобен риск.

Да, но ние не сме нормална държава!

Според председателстващата финансовата комисия към парламента Менда Стоянова, нещата не стоят по начина описан от ЗГВБ!

Ето безценните мисли на г-жа Менда: “Искам ясно и категорично да кажа, че гарантираните депозити са гарантирани от държавата, не от фонда – от държавата, така е по закон и всеки един такъв депозит ще бъде изплатен, защото държавата стои зад него. Фондът за гарантиране на влоговете е само инструмент на държавата”.

Менда чете закона както дявола Евангелието!

Как може да твърди, че депозитите са гарантирани от държавата, а не от частния ФГВБ, в който държавата няма участие? Наглост е и дори да не се позовеш на ЗГВБ!

Нима г-жа Менда не е прочела чл. 23 от ЗГВБ?

Чела го е и още как!

Проблемът е, че няма как да бъде облечен в законова форма заемът, който държавата се напъва да отпусне на ФГВБ. Затова Менда и финансовият министър Владислав Горанов са решили да изземат задълженията на частния ФГВБ, плащайки с парите на фискалния резерв гарантираните влогове в КТБ.

Със заема, който настояват да вземат за актуализация на бюджета, те възнамеряват да възстановят средствата от фискалния резерв, отишли за плащане на гарантираните влогове.

ГЕРБ са специалисти по грабеж на средства от фискалния резерв, от който в предишното си управление окрадоха милиарди от Здравната каса!

Веднъж го направиха, защо да не го повторят? Че кой им търси сметка – опозиция ли, главен прокурор ли? Не са такива хора.

С подобна операция не се ли поставя под риск превода на очакваните 686 млн. лв., които предстои да постъпят от ЕК във фиска на правителството? Подобно поведение на българската страна би дала основание ЕК не само да забави, но и да откаже превода на тези средства, използващи се не по предназначението им.

Всъщност Менда и Горанов не стават ли съучастници на тези, които ограбиха финансовата пирамида КТБ и не компрометират ли с поведението си целия Държавен бюджет, вкарвайки го в зависимости, по които той не е страна?

Погледнато обективно – да!

Ще успеят ли да внушат на останалите народни представители това, че не ФГВБ, а държавата и бюджетът са тези, които трябва да платят задължението на този частен гаранционен фонд?

Мислим, че са успели!

По гласуването на актуализацията в бюджет-2014 ще познаете кои партии ще станат  съучастници в този грабеж. Техните лидери ще трябва да отговорят на въпроса кой, как и кога ще върне този отпуснат от държавата необезпечен заем, с който ще бъде възстановена взетата от фиска сума.

Нали се сещате, че нещата вървят към нас данъкоплатците? Ние ще плащаме грабежа на КТБ и само на КТБ ли?

Не беше ли по-разумно държавата да купи ТБ „Виктория”, в която се намират „добрите“ кредитни досиета и с тези постъпили по сметката на синдика пари ФГВБ да извърши предвидената в ЗГВБ суброгация (влизане в правото на вложителя)?

Да, така е, но ТБ „Виктория” е предвидена не за държавата, а за същите тези длъжници, чиито кредитни досиета се намират в нея и ще бъдат продадени на тях за 13 % от цената на залога! Нали точно затова квесторите, които се готвят да станат и синдици на КТБ, направиха декапитализиране (отписване от стойността на залога) на активите й с 4,2 милиарда лева.

Така се оформи и схемата, при която на българския данъкоплатец му се предостави възможността да изплаща дълговете на фалиралата КТБ, а на източилите я с кредити собственици бе оставена възможността да изкупят и придобият на безценица заложените от тях активи.

Може би някой ще попита: за какви активи става въпрос?

Та не бяха ли в тази банка кредитните досиета на БТК, на „Булгартабак“, на оператора „Виваком“, на двата мултиплекса, на „Дунарит“, на „Техномаркет“, на „Петрол“, на ИПК „Родина“..., комай на цялата държава?

Заформя се „добра“ практика – бюджетът да плаща грабежа на собствениците на частните банки, довели ги до банкрут. А бюджетът - това сме ние, данъкоплатците.

На 1 декември на хазната ще й се наложи да изплати 1,23 млрд. лв. на същите тези 24 частни банки, които са собствениците на ФГВБ. Взетият от тях държавен заем бе употребен не за здраве, не за пенсии или за стабилизиране на енергетиката, а за спасяването на ПИБ!

Защо ПИБ не взе директно кредит от тези 24 банки, а това го направи държавата вместо нея? И кога ПИБ ще върне парите на държавата? В най-добрия случай след година, и то при лихви, съпоставими с тези на държавния заем. Някой да разбра за това престъпление, някой да реагира?

Не, разбира се!

На никого не прави впечатление, че държавата и хазната й изземват функциите на независимия компетентен орган, отговарящ за банковата система – БНБ.

Защо националната банка не отпуска заеми на изпадналите в ликвидни затруднения трезори при положение, че разполага с активи за над 16 млрд. евро и депозити в управление „Банково“ за над  5.2 млрд. лв.?

Не е ли парадокс по Закона за БНБ Централната банка да е задължена до цент да „инвестира“ активите си в същите тези чужди банки, от които правителството тегли заеми, необходими му за попълване на бюджетния дефицит?

Парадоксалното е, че доходността на инвестицията на БНБ в тези банки е с десетки пъти по-ниска от лихвата, която хазната плаща на  тези чужди кредитни институции по теглените от нея държавно гарантирани заеми.

Не е ли парадоксално още, че по Закона за БНБ на централната банка се забранява да отпуска кредити на българското правителство?

Каква централна банка е тогава БНБ?!

Защо БНБ не желае да изпълни разпорежданията на чл. 33, ал. 2 от Закона за БНБ, в който ясно е разписано задължението й „при възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, БНБ да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи“?

Четейки изискванията по този член, си задаваме въпроса – ще отговарят ли на тези изисквания за отпускане на заем предоставените на ФГВБ средства от хазната, или ще бъдат дадени бадева за едното мерси?

Защо Българският парламент се отказа да внесе поправки, които да облекат в законова форма Европейската директива 94/19, вменяваща задължението на националната банка да спаси всяка изпаднала в състоянието на КТБ банкова институция?

Съгласно становището на Европейския банков орган (ЕБО), не кой да е, а БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) са нарушили член 1 (3) (I) и член 10 от Директива 94/19/ЕС, която регламентира гарантирането на депозитите. Същите са тези, които са натоварени с отговорностите, свързани с изплащане на депозитите на вложителите.

Защо тези, които избрахме за наши представители в парламента, ни вкарват във финансово робство, пред което турското ще изглежда невинно като детска игра?

Толкова ли ни мразят? И защо, каква е целта им?