Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 48 (2014) КТБ – КОЙ КРАДЕ, КОЙ ПЛАЩА И КОЙ ПОРЪЧА ВСИЧКО ТОВА? #3

КТБ – КОЙ КРАДЕ, КОЙ ПЛАЩА И КОЙ ПОРЪЧА ВСИЧКО ТОВА? #3

Е-поща Печат PDF

• ВАЛУТНИЯТ БОРД – ФИКЦИЯ ИЛИ ИСТИНА?

Усещането, че нещо в банковата система не е наред и се случват познати ни от периода 1996-1997 г. събития, не е лишено от основание. Ще припомним само до какво доведе извършеното тогава безконтролното рефинансиране на частни банки от БНБ, които бяха източвани от собствениците им със свързани фирми и лица. Доведе до налагането на Валутен съвет, с който на БНБ бе отнета възможността за безконтролно наливане на ликвидни средства в частни банки!

Сега националната ни банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. За да се извърши подобна дейност, трябва да е налице превишаване на левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв на БНБ спрямо общата сума на паричните задължения на Българската народна банка. Последното условие поставя в практическа невъзможност пет български частни банки да получат рефинансиране.

Съгласно изискванията на закона фискалният резерв трябва да е на депозит в централната банка, като се отразява в пасивите  на управление „Емисионно“ на БНБ.

Това означава, че всичките пари от фиска трябва да са в БНБ!

Така ли е в действителност?

Малко след банковата криза, възникнала в края на юни тази година, тогавашният финансов министър Петър Чобанов разкри в интервю пред национален седмичник някои грижливо пазени тайни. Цитираме ексфинансовия министър: „Не всички пари на фискалния резерв стоят на депозити в БНБ. Към 24 юли 6,55 млрд. лв. са в управление „Емисионно” на БНБ. Отделно имаме 1,3 млрд. лв. депозити в банки и други около 400–500 млн. лв като салда по разплащателни сметки в банки“, заявява Чобанов.

Във фискалния резерв са и средствата, които държавата получава от ЕС. Те също са в баланса на частните банки.

От изказването няма как да не прави впечатление, че фискалният резерв, който трябва да е на депозит в БНБ, се е превърнал в задбалансова сметка, с която правителството оперира в пълно нарушение на Закона за държавния бюджет.

При фискален резерв, надхвърлящ 9 млрд. лв., в управление „Емисионно“ на БНБ се сочат само 6,55 млрд. лв.! С останалите правителството оперира като с черна каса, нарушавайки изискването да му бъде предоставено това право с налагащата се актуализация на Закона за бюджета.

Ужасяващото е, че фискалният резерв се предоставя на частни банки не под формата на кредит със съответното изискващо се обезпечение, както би било, ако банките теглеха пари от БНБ или някоя друга финансова институция, а под формата на депозити с ниски лихвени проценти!

Какъв е рискът от подобни финансови операции показва нагледно казусът с КТБ. Някой знае ли, някой ще посочи ли колко са депозитите на държавата в тази банка и какво се случи с тях след отнемането на лиценза й?

Не е ли това онази позабравена от 1996-1997 г. форма на рефинансиране на частни банки, при която ролята на БНБ е заменена от управляващите правителства?

Примерът със спасителната операция, извършена в края на юни тази година с изпадналата в ликвидна криза ПИБ, дава отговор на този въпрос.

Емитираните тогава от Министерството на финансите петмесечни облигации на стойност 1,23 млрд. лв., вместо да попаднат в управление „Емисионно“ на БНБ, където им е мястото, бяха оформени като депозит на правителството в изпадналата в ликвидна криза ПИБ. Лихвата по петмесечните ДЦК облигации и по депозита му в ПИБ са едни и същи – 2 % на годишна база!

Нормално е да зададем въпроса: какъв е срокът на депозита?

Отговорът се крие във взетото на 27 ноември 2014 г. решение на кабинета „Наглите-2“ с премиер Борисов, което ден преди да осребри същите тези петмесечни облигации в размер на 1,23 млрд. лв., емитирани от МФ на Чобанов, взема решение  граничещо с безумието: „Министерският съвет даде съгласие министърът на финансите да сключи Договор за депозит с ПИБ, представляващ държавна помощ при съобразяване с условията по Решението на Европейската комисия“, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Колко мил, колко благороден жест от страна на кабинета!

С резервите на НЗОК и НОИ, заделени за здраве и пенсии, се предоставя държавна помощ на частни банки. Вместо с парите от депозита да се разплати със собствениците на облигации, „Наглите-2“ вземат решение да се предоставя държавна помощ на ПИБ, която ще е под формата на срочен депозит с падеж 28 май 2016 г. Така се осребрява държавният дълг към облигационерите, и се отлага с 18 месеца получаването на депозита от ПИБ.

И всичко това се случва ден, след като кабинета „Борисов – второ издание“ орева света за липсващи бюджетни средства, за бюджетен дефицит, налагащ теглене на кредит от 4,5 млрд. лв. за актуализация на Бюджет-2014!

Всъщност за какво ще бъдат употребени тези милиарди държавен заем – за здравеопазване, за сигурност, за енергетика или за помощ на банки с отнет лиценз, каквато е КТБ?

Естествено, милиардите ще отидат за плащане на влоговете на КТБ.

Създалата се абсурдна ситуация показва, че е проблемно да се ползва фискалният резерв по предназначение - за предоставяне на някакви си 250 млн. лв., недостигащи на министерствата по Бюджет-2014, но не е проблемно с парите му да се извършват незаконни финансови операции по отпускане на помощи за милиарди на частни банки!

Историята с ПИБ се повтаря с милиардите, отделени за плащане на депозитите на КТБ. Пак държавата ще тегли заем, който вместо като депозит в управление „Емисионно“ на БНБ, ще се озове в същите тези 10 банки, които ще извършват разплащането с влоговете в КТБ.

Не е ли това форма на рефинансиране на тези частни банки с парите на фискалния резерв?

Не е ли повторение на същите тези отхвърлени с въвеждането на валутния борд практики, които се израждат и водят до ситуации, подобни на тези от 1997 г.?

Тогава на карта бе заложена БНБ и банковата система.

Сега залогът е държавата България!

Време е да се потърси наказателна отговорност на тези длъжностни лица, които си позволяват, без да им е предоставено правото от парламента, да боравят със средствата на фискалния резерв за изпълнението на цели и задачи, нямащи нищо общо с неговите функции.