Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 48 (2014) КЛЮЧОВИЯТ МЕХАНИЗЪМ Е СЪЗНАНИЕТО ЗА МИСИЯ

КЛЮЧОВИЯТ МЕХАНИЗЪМ Е СЪЗНАНИЕТО ЗА МИСИЯ

Е-поща Печат PDF

• ЕДИНЕНИЕТО - ОСНОВА ЗА УСПЕХА В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МОРСКА И РЕЧНА ИНДУСТРИИ КАТО ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

Уважаеми г-н Председател, драги делегати и гости на този значим форум на патриотизма, дами и господа, съпричастни с Морската идея на България,

Приемете сърдечни поздрави от лъчезарна Варна, все още Морска столица на България. Позволете ми да споделя с вас тревогата на варненската морска общественост от дискриминирането на този отрасъл от икономиката на Р България, за който отбелязваме сериозен отлив от завоюваните позиции и във втората декада на 21-ви век - векът на бизнеса на знанието.

Избирам определението единение, за да акцентирам вниманието към обединяването на усилията за развитие на морската индустрия на България, което морските браншови организации под егидата на Българската морска камара и Българската Дунавска камара демонстрираха на три поредни национални форума, напълно в духа на основната линия в политическата платформа на ПП „Нова Зора”.

Още на първия форум изяснихме:

- отсъствие на диалог между правителствените и НПО. Това ние определяме като неразбиране от страна на управляващите, че морска и речна индустрия трябва да бъдат приоритетни за българската икономика

- нашето разбиране на предмета според КТК

- разбирането на Европейския съюз за значението на морския транспорт и политика

- постигнатото доказва, че наличието на адекватна държавна морска политика е от определено важно значение за всички отрасли на морската индустрия

- в новите условия държавата може да бъде добър стопанин и е длъжна да бъде водеща във всички отрасли на морската индустрия, но няма  държавни стимули:

- българската морска и речна индустрия имат потенциал и може успешно да се развиват.

Без да се считат изчерпателни, задачите, които единението между правителство и бизнес трябва да реши, могат да се формулират така:

- създаване на подходящ инвестиционен климат за разширяването на корабоплаването и корабостроенето по пътя на инвестициите

- усъвършенстване на законодателството

- активна политика на правителствата и Народното събрание по отношение на паневропейските транспортни коридори № 7 и № 8, защото се допусна Румъния, Турция и Гърция агресивно и изпреварващо да поставят България в положение да бъде елиминирана и заобиколена от тези коридори

- пристанищата трябва да бъдат фаворизирани, а не дискриминирани в полза на Солун, Констанца и Истанбул

- морското образование, научно-изследователската и развойната дейност ние поставяме винаги в центъра на морската индустрия. Нашите виждания, са че има потребност от преструктуриране и оптимизиране на системата на морското образование и квалификация, така че трите образователни нива, квалификацията и научноизследователската работа да бъдат интегрирани под ръководството на едно академично учебно заведение, което да поддържа стандартите на обучение.

В застраховането няма български застраховател, покриващ „отговорност на корабособственика към трети лица”. По редица причини местният пазар на превозите е нищожен и той трябва да се подобри

- корабно снабдяване –изисква  максимално облекчаване на корабното снабдяване с цел да станем най-конкурентни в района на Черно море

- морски туризъм - изпитва необходимост от държавна подкрепа в развлекателното крайбрежно плаване

- безопасност на корабоплаването. Регистрово наблюдение и регистрация на кораби

- създаване на съответни стимули българското знаме да бъде привлекателно за българските корабособственици и още повече за чуждестранните

- отношението на българските корабособственици към БКР изисква преразглеждане и преоценка.

Основен извод: България има резерв от грамотни експерти, които без всякакво забавяне трябва да декларират онези приоритети, които ще дадат насоката за развите в перспектива до 2020 г.

Уважаеми дами и господа, ние сме за отговорна държава, която осъзнава и възприема, че нейното отношение към икономиката и социалната отговорност е част от нейната легитимност.

Ние сме за стратегия на успеха, която разчита на ключов механизъм и неговото действие във всички сфери на обществения живот. Този ключов механизъм не се съдържа в призивите за оцеляване и повишаване на жизнения стандарт. Ключовият механизъм е съзнанието за мисия.

Държавата се олицетворява от хората, работещи в нейната администрация, и затова трябва да се залага на професионализма, а не на кланова или партийна обвързаност. Ние сме за технократична кадрова политика и отраслова компетентност, а не лична преданост.

Разполагаме с два важни за нас документа, които са прикрепени към настоящето изказване: 10 ангажимента на „Коалиция за България“ към морския бизнес - 2005 г., подписан от Сергей Станишев, които останаха за изпълнение заедно със сегашното Споразумение между БСП и водещите морски браншови организации от май 2013 г., подписано от Пламен Орешарски и Борислав Гуцанов, за изпълнението на което остава да се надяваме, че с подкрепата на ПП „Нова Зора”, като коалиционен партньор ще има развитие.

Благодаря за вниманието.

 

(Втори редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, 22.03.2014 г.)

IN MEMORIAM

К.д.п. Младен Михайлов е роден през 1948 г. в с. Желен, община Своге, в семейството на железничар. Завършва Техникум по механотехника в гр. Враца, а през 1966 г. кандидатства и е приет за курсант във ВНВМУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Варна, специалност „Корабоводене – граждански профил”. След завършване на образованието си е разпределен в „Български танкерен флот” гр. Бургас. Първоначално служи на танкер „Дунав”, по-късно на танкерите „Струма”, „Места” и „Хан Аспарух”. В продължение на общо 23 години служи в Параходство БМФ, като преминава постепенно в йерархията от трети помощник-капитан до началник на танкерното плаване, а от 1986 до 1990 г. е представител на БМФ в Новорусийск, по обработване на българските танкери. От 1994 г. развива частно корабоплаване, като с колеги регистрират „Корабно морско дружество”, което е закрито през 2000 г., и започва да развива самостоятелен частен бизнес в сферата на корабен брокераж, агентиране, спедиция, застрахователно посредничество и други съпътстващи корабоплаването дейности.

Младен Михайлов развива активна обществена дейност в организациите, където членува - Българска морска камара; Българска асоциация на морските капитани; Българска асоциация на корабните брокери и агенти; Асоциация на възпитаниците на Морското училище и др.

От 2008 г. е член на ПП „Нова Зора” и е избран за председател на Общинската организация в гр. Варна. Със своя богат организационен опит, широк мироглед и остра гражданска позиция към неблагоприятните процеси, които протичат в страната, той издигна авторитета на партията пред държавните органи и другите политически партии на територията на областта.

Младен Михайлов бе член два мандата на Централния политически съвет на ПП „Нова Зора” и допринасяше много с критични бележки и конкретни предложения за плодотворната му работа. Най-голямата му болка бе разрухата и ликвидацията на Българския морски флот, за което участваше в различни форуми с доклади и предложения и сигнализираше съответните държавни институции, за съжаление без почти никакъв резултат.

След продължително и мъчително боледуване капитан далечно плаване Младен Михайлов ни напусна на 21 ноември 2014 г., след един достоен за подражание живот.

Мир на праха му!

Централен политически съвет на ПП „Нова Зора”

Председател: Минчо М. Минчев

 

Забележка:

Текстът, който поместване в памет на к.д.п. Младен Михайлов, е от изказването му (със съкращения) на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” (22.03.2014 г.)