Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2015 Брой 14 (2015) РУСИЯ УСТОЯ... КАК ЩЕ НИ УБИВАТ СЕГА?

РУСИЯ УСТОЯ... КАК ЩЕ НИ УБИВАТ СЕГА?

Е-поща Печат PDF

Томас Хендрик Илвес, президентът на Естония, заяви, че ЕС трябва да изработи някакъв нов план, тъй като антируските санкции в сегашния им вид не постигнали ефект. Русия продължавала да провежда своя независима политика. В Русия не станал народен антиправителствен бунт. Господин естонският президент казва истината. Но трябва да признаем, че като цяло санкциите удариха съществено руската икономика. Според отчета на Министерството на икономическото развитие “За резултатите от социално-икономическото развитие на Руската федерация през 2014 г.” (документът е достъпен на интернет страницата на министерството), за изтеклия период общата картина е твърде сложна.

Като цяло през годината експортът „увисна” с 3,8%, а вносът - с 8,9 %. Общият обем на външната търговия на Русия възлиза на 793, 968 млрд. долара. Стокооборотът с Украйна намаля рязко с 28,8 %, т.е. стигна едва 28,18 млрд. долара. Като резултат Украйна вече не е в петицата на нашите най-големи търговски партньори. Сега Топ-5 заема Беларусия с 32,2 млрд., въпреки че и тук има намаляване на обемите с 5,6 %. Същевременно най-важният търговски партньор за Русия си остава Турция (31,1 млрд. долара, спад с 4,9 %) и Япония (30,6 млрд. долара, спад със 7,8 %). Значително е намаляла взаимната търговия с Евросъюза - с Великобритания - с 19,6 %, с Франция - с 16, 7 %, с Полша - с 15, 8 %, с Финландия - с 14, 4 %, с Италия - с 8,8 %, с Германия - с 6, 7 %.

И само Нидерландия е с най-малък спад - само с 2,7% е намалял търговският оборот (т.е. 3, 9 млрд. долара или 3,9 % от руската външна търговия), което я прави вторият по обем на търговията външноикономически партньор на Русия. Първият е Китай. Въпреки всички световни сътресения и войната на санкции, за 2014 г. взаимната търговия с Китай достигна 88,1 млрд. долара, което прави 11 % от целия външнотърговски оборот на Руската федерация. Има и формално понижаване спрямо 2013 г., но то е с 0,8 %, и на фона на събитията, които се случиха, не е съществено.

Така се получава, че като цяло за миналата година руската външна търговия отбелязва спад с 5,7 % или 47,99 млрд. долара, сума, доста съществена за националната икономика. Стокообменът със страните от ОНД е намалял с 12,6 %; с ЕС (като цяло) - с 8,3 %, и също толкова (8,8 %) - със страните от Латинска Америка, с Митническия съюз - със 7 %. В същото време стокообменът със страните от БРИКС се е увеличил с 1,2 %, с африканските държави - със 17,2 %. Дори изглежда забавно, че стокообменът между Русия и основния инициатор за антируските търговски санкции (САЩ. – Бел. ред.) не само не е намалял за 2014 г., а дори е нараснал с 5,9 %, т.е. 29,3 млрд. долара. Така излиза, че загубите от войната на санкциите изцяло лягат на плещите на Европа. Размерът им се оценява на 300 млрд. долара. Всъщност тъкмо това е проява на висш пилотаж в политиката. Вашингтон не само иска да задуши Русия, но и да причини икономически затруднения на Европа. Е, резултатът е налице.

Благодарение старанието на нашите “чуждестранни партньори” в Русия е налице значително отслабване на рублата. Спрямо щатския долар курсът е паднал със 72 % (до 56, 237 по данни към 1 януари 2015 г.), а спрямо еврото - с 52 % (до 68,1368 съответно). Съвкупният обем на бивалутната кошница е нараснал с 61 % - до 61,696 рубли. По разчети на Министерството на икономическото развитие на Русия като цяло за 2014 г. (по данни за периода декември 2014 г. - декември 2013 г.) реалното (при отчитане на външната и вътрешната инфлация) отслабване на рублата спрямо долара съставлява 34,5 %, спрямо еврото - 26,6 %, спрямо британската лира стерлинга - 31,3 %, спрямо швейцарския франк – 28 %, спрямо японската йена - 25,6 %, спрямо канадския долар - 29,5 %, спрямо австралийския долар - 29,4 %. Отслабването на ефективния курс на рублата се оценява на 27,2 %.

Банката на Русия в отделни дни е интервенирала с цел стабилизиране на вътрешния валутен пазар и в рамките на режима на плаващ курс. Към декември 2014 г. обемът на продажбите на чуждестранна валута от Банката на Русия съставлява 11,9 млрд. долара. В резултат, а също и след планираното погасяване на външни задължения, международните резерви на Руската федерация за 2014 г. са намалени със 124,135 млрд. долара, или с 24 %. Към 1 януари 2015 г. те са 385,460 млрд. долара, като фактическите разходи са само 107,5 млрд., понеже 16,635 млрд. долара са отишли за попълване ликвидността на руските банки-резиденти на възвратна основа. Това означава, че през 2015-2016 г. тези пари ще бъдат върнати на Банката на Русия. Следва да споменем и че 25,2 млрд. долара “загуби” се дължат на преоценката на други валути, номинирани в рубли, резервни активи и намаляване на пазарната цена на златото. При това златният запас като физическо злато, дори с отчитане на падането на цените, е нараснал за 2014 г. с 6,1 млрд. долара и достига към 1 януари 2015 г. ниво от 46,09 млрд. долара. Делът на физическия метал в структурата на златно-валутните резерви на Руската федерация се е увеличил от 7,8 % на 12 %.

По такъв начин фактическите загуби, свързани с обявяването на санкциите и други изкуствено създадени трудности за Русия, са ни стрували за миналата година 82,3 млрд. долара. Никак не е малко. Но обемът на наличните златно-валутни резерви остава достатъчен за пълното финансиране на руския износ за следващите 11 месеца. За сравнение - този показател е бил 13 месеца за 2013 г. Ако приемем, че динамиката остане същата и разходването на резервите е два месеца за година, то Русия разполага със запаси за най-малко пет години.

По данни на Росстат през декември 2014 г. потребителската инфлация е била 2,6 %, от началото на годината цените са се увеличили с 11,4 % (за същия период през 2013 г. ръстът на цените е бил 0,5 % и 6,5 % съответно). Но темповете на потребителската инфлация сочат, че санкциите са “дали едно рамо” на процес, който не е нов. В началото на годината инфлацията е 6,1 % и се е повишила до 7,5 % към месец юли. И то най-вече заради повишените цени на хранителните продукти - с 9,8 % към средата на годината. Основните фактори за ръста на цените на продуктите са нарастването на световните цени на млечните изделия и захарта като суровина, търговските ограничения за внос на свинско, а също и първата вълна на отслабване на рублата от края на 2013 г. Въведените от Русия ответни санкции за някои храни са повлияли ръста на инфлацията всичко на всичко с 1,4 %, затова не е основателно да ги смятаме за източник на инфлация в страната.

Ако разгледаме елементите на общия показател за инфлацията в страната според източника й, се получава следната картина - 6,5 % от ръста на инфлацията се дължи на леката промишленост, 6,3 % - на производството на електрооборудване, 10,65 % - на производството на леки автомобили, 11,4 % - на производството на машини и оборудване, 15,2 % - на храните.

От хранителните продукти най-много (с 25,6 %) е поскъпнало птичето месо и свинското (24,7 %). Цената на говеждото се е повишила най-малко, само с 10,7 % На рибата и морските продукти цените са повишени чувствително - с 19,1 %. Причините са три. Първо, зависимостта на Русия от вноса, която се запазва въпреки взетите мерки от правителството. Например вносът на птиче месо съставлява 38 % от годишните потребности на страната. От тях съвкупният дял на ЕС и САЩ е равен примерно на 60 % (или около 100 хил. т). Беларусия, която доставя средно около 38-40 хил. т птици годишно, не успява съществено бързо да увеличи производствените обеми. Второ, обявената в Руската федерация програма за заместване на вноса все още е в начален етап и може да даде видими резултати не по-рано от края на 2015 г. - пролетта на 2016 г. Трето, екстрените мерки от страна на Банката на Русия за стабилизиране на курса и прекратяване на борсовите спекулации, а също блокираните ни възможности за чуждестранни заеми, създадоха проблем с достъпното вътрешно финансиране на нови проекти. Сега се разработват мерки за решаването на този проблем, но все още няма резултати.

Като цяло руската промишленост демонстрира нееднозначност. Пада курсът на рублата, намалява платежоспособното търсене, забавен е ръстът на покупателната способност на населението и всичко това води до определено свиване на потреблението и забавяне темповете на оборота при търговията на дребно и предплатените услуги. Същевременно търговският баланс си остава положителен. В сравнение с 2013 г. той е нараснал с 2,5 %. Негативно влияние върху общия икономически ръст оказват производството и разпределението на електроенергията, газта и водата, строителството и селското стопанство. Въпреки че новите жилища са повече в края на 2014 г. - с 14,9 %, всъщност резултатът идва от ускореното предаване на вече изградени обекти. От друга страна, забавянето при отпускане на нови ипотечни кредити, както и рязкото поскъпване на бизнескредитирането, води до намаляване на обема на строителните работи с 4,5 %.

Промишленото производство е нараснало с 1,7 % за 2014 г. и е обезпечено от по-големия добив на полезни изкопаеми и преработвателната промишленост, но е намаляло производството и разпределението на електроенергия. В сферата на дейност “Добивна и преработвателна промишленост” за 2014 г. прирастът е 2,1 % срещу 0,5 % за 2013 г. В групата на отраслите с положителна динамика в този вид дейност производството е нараснало до 3,7 %. Най-голям ръст тук отбелязва производството на кокс и нефтопродукти - 42,5 % (покачване с 5,7 %); производството на транспортни средства и оборудване - 31,4 % (8,5 %), производството на гумени и пластмасови изделия - 5,7 % (със 7,5 %), металургичното производство и производството на готови метални изделия - 2,8 % (с 0,6 %), производството на други неметални минерални продукти - 2,6 % (покачване с 1,8 %).

Какъв извод може да се направи от цялата тази скучна статистика? По предварителна оценка на Росстат номиналният обем на БВП на Русия за 2014 г. е 70975,6 млрд. рубли. Това представлява 100,6 % от показателя за 2013 г. С други думи, Западът не успя да повали Русия със санкциите. Въпреки многобройните изявления на водещи американски и европейски икономически експерти по повод неизбежния спад на руската икономика най-малко с 5-7 %, фактически руският БВП се е увеличил с 0,6 %! Това е повече от половин процент - да, наистина не е кой знае какво. Но в някои случаи е по-важно да загубиш по-малко, отколкото да спечелиш много.

За сравнение, БВП на Германия за 2014 г. се е увеличил само с 1,6 %, от него - с 0,7% в четвъртото тримесечие, когато се усетиха последиците от санкциите. Франция приключи годината с ръст 0,4 % и смята, че това е съвсем приемливо. Холандия заслужено се гордее със своя 1 %, понеже по-миналата година цифрата беше 0,7 %. Кипър, Италия и Финландия също се оказаха на минус. Що се отнася до финландците, техният БВП намаля с 0,4 %. Като цяло за Еврозоната за 2014 г. се очаква повишаване с 0,8 % всичко на всичко. Излиза, че руският “+0,6%” съвсем не е толкова зле. И дори съвсем не е зле.

Данни за САЩ няма засега, всички се позовават на прогнозните цифри на Федералния резерв, където за 2014 г. се очаква ръст на американския БВП от 2,3-2,4 %. Някъде из щатите той може и да е толкова наистина, понеже след спада с 2,9 % през първото тримесечие, за второто имаше и показатели за 4,6 % ръст. Само че този успех е платен с достиженията на външния дълг, който “удари” 96,1 % от БВП. За Русия този показател за 2014 г. е само 14,5 % от БВП. И това - в условията на фактическа икономическа война.

Но не бива да лежим на такива лаври, рано е още. Въпреки очевидните успехи Русия я чакат сложни времена. Според министъра на икономиката на Руската федерация Алексей Улюкаев, 2015 г. може да ни сюпризира. Но все пак най-трудното отмина. Рублата успя да се стабилизира и не се очакват някакви големи отклонения в курса за тази година. Западът изчерпа докрай ресурсите си за въвеждане на санкции. Еврокомисията ги удължи от 20 март до края на 2015 г., но това няма да повлияе кой знае колко. Руският президент неслучайно посъветва предприемачите да побързат с връщането на капиталите си в Русия. Може би нашите геополитически западни партньори ще се постараят максимално да усложнят използването на парите от техните собственици, ако не и да ги изземат. Западът няма да отстъпи просто така, но като цяло не може и да стори нищо критично и фатално. Министерството на икономическото развитие предпазливо прогнозира ръст до 1,2-1,4 % за 2015 г. Въпреки че най-важното предстои по-късно, от 2016 г. нататък.

Времето ще покаже доколко тези прогнози са обосновани. Но засега в тяхна полза е предвиждането на “Bloomberg Russia Local Sovereign Bond Index”, който съветва международните инвеститори да купуват руски ценни книжа. Онези, които вложиха пари в руски държавни ценни книжа, номинирани в рубли, спечелиха от порядъка на 7 цента за долар. За сравнение - ако бяха вложени в държавни облигации на която и да било развиваща се страна, може да загубят 1,1 % през 2015 г. При инвеститорите в руски корпоративни ценни книжа ситуацията изглежда още по-цветна - от началото на годината те получиха доход от 7,3 %. Това е най-добрият показател за развиващите страни. Подобна е картината и на пазара на акции. Ако общият индекс за развиващите се страни MSCI EmergingMarketIndex се е увеличил с 1,5, то индексът ММВБ, който включва акции на 50 компании, се е увеличил с почти 12 % - т.е., много по-добре е от американския S&P 500 и всеки друг борсов пазар в Северна Америка. По темповете си на растеж много руски корпорации, например “Магнит”, “Новатек”, “Роснефт”, задминаха преките си конкуренти от Запада.

Като цяло, струва ми се, че естонският президент вярно казва, че ако Европа възнамерява да продължава войната с Русия, сега трябва да седне и да разработи нов план. Досегашният се изчерпа и няма смисъл да се губи излишно време с него.

Всъщност ЕС няма много голям избор от варианти. Най-подходящ от възможните варианти е в края на краищата да започне да изглажда добросъседските и взаимно изгодните отношения със своя източен съсед, това подсказва и икономическата логика. Но засега Брюксел не мисли по този начин. А пък Русия устоя. Русия продължава да отбелязва икономически ръст. И ЕС все пак ще трябва да се съобрази с този факт. Както се казва, няма къде да се скрият!?

 

28 март 2015 г.

регнум. ру