Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2016 Брой 25 (2016) ...ПРОЛИВ „ИМЕНИ СТАЛИНА”

...ПРОЛИВ „ИМЕНИ СТАЛИНА”

Е-поща Печат PDF

Анатолий ВАСЕРМАН

Третата световна война приключи с капитулацията на Съветския съюз, подписана в Беловежката гора на 8 декември 1991 г. Сегашната световна война според мен е четвърта! Но още по време на Третата двете участващи в нея велики сили се научиха да си „разменят” една голяма срещу няколко малки войни по различни краища по света, също както хората си разменят жилищата. И това „изкуство” не е забравено.

Затова вероятността – унищожаването на самопровъзгласилите се за „Ислямска държава” терористи, - да прерасне в пълномащабна война между великите сили, е много малка според мен и не би следвало да се взема предвид.

Друг въпрос е, че американците, чийто инструмент се явяват терористите като цяло, и ИДИЛ в частност, сега се стараят да ожесточат икономическите санкции против Руската федерация, прикривайки ги с красиви обяснения. Но фактически те (американците) действат в защита на собствените си интереси, включително тези на ИДИЛ. Тези съотношения са напълно очевидни.

Всъщност, в настоящата четвърта световна война, се води борба между групата около англо-саксонските държави (САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия), от една страна, и китайско-руския съюз, от друга, към който постепенно се приобщава Индия. Главната награда от тази война ще бъде Европейският съюз. Въпросът е, ще бъде ли този ЕС приобщен към останалата част на Евразия в качеството си на един от ключовите технологически и промишлени центрове; или ще бъде отрязан и превърнат в пазар за пласиране на американски стоки, като плати това с цената на разрушаване на собствената си европейска промишленост, а покрай нея – и на науката.

Арабските (нефтодобивни) емирства, Саудитска Арабия, Катар и пр. – са само инструмент за употреба от англосаксите изключително в собствения им интерес. Емирствата, разбира се, имат определена самостоятелност в решаване на местните си проблеми, но само в незначителна степен. И допускам по-скоро, че няма да играят ключова роля в тази война.

Докато американците, опитвайки се да сринат цените на нефта и по такъв начин да подкопаят руския бюджет, създават благоприятни  условия (като в оранжерия) за китайската промишленост, зависеща изключително от доставките на нефт; а също – тласкат ни сами да доразвиваме собствената си (руска) промишленост, включително най-енергоемките отрасли. Ето защо, ако не допуснем особено груби грешки, ще спечелим, ще победим в перспектива.

Така, в Четвъртата световна война може да вземем реванш за Третата. До открито противопоставяне на американците срещу китайците и нас на бойното поле няма да се стигне. Няма да се стигне най-малкото затова, защото Русия има потенциал да „построи” пролив „имени Сталина” между Канада и Мексико.

5.06.2016, http://www.km.ru/tv/avasserman-anatolii-vasserman-ro

Превод Радко Ханджиев