НА ПРАГА СА ИЗБОРИ-2011

ПП „Нова Зора”
Печат

В продължение на шест месеца се проточи „сагата” избори-2011.
Както вече писахме, това се дължи както на новото законодателство, залегнало в Изборния кодекс (обн. ДВ бр. 9/28.01.2011 г., бр. 36/10.05.2011 г. – Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г., изм. и доп. бр. 45, 14.06.2011 г., в сила от 14 юни 2011 г.), така и на желанието на управляващата партия ГЕРБ да спечели служебно предстоящите избори, като издигне всевъзможни бариери пред по-малките политически партии.
ПП „Нова Зора” зорко следи процесите и още на 05.02.2011 г., на заседание на Централния политически съвет (ЦПС) се взе решение партията да участва в двата вида избори – за президент и вицепрезидент, и за кметове и общински съветници.


За целта се изгради Предизборен щаб и продължиха преговорите и сключването на споразумения с други политически партии и неправителствени организации (НПО), за съвместно участие в изборите в рамките на Единен национален фронт (ЕНФ) или други местни коалиции. На 18.05.2011 г. се състоя заседание на Централното изпълнително бюро (ЦИБ) на партията, което насрочи ново заседание на ЦПС за 18.06.2011 г., прие неговия дневен ред и съответните документи. Съобщението бе публикувано в бр. 23 (07.06.2011 г.) на в. „Нова Зора”.
На 18.06.2011 г. се състоя разширено заседание на ЦПС, с участие на резервни членове на ЦПС, областни и общински координатори и председатели на Общ. ПО и ППО, както и членове на ЦКК на партията. На заседанието се обсъдиха: информация за водените разговори и сключените договори с други политически партии и НПО за създаване на ЕНФ и реалните възможности за съвместно участие в изборите през 2011 г.; отчет за дейността на ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО през 1-вото шестмесечие на 2011 г. и план за работата през второто шестмесечие на 2011 г.; информация за проведените срещи и постигнатите резултати на членове на ЦИБ с Общ. ПО и обществеността в Горна Оряховица, Димитровград, Плевен, Бургас и Ямбол; план за дейността на Предизборния щаб за периода 01.04. 11 г. - 30.11.11 г.; организационното състояние на Общ. ПО гр. Стара Загора, организационни и текущи въпроси от дейността на партията.
В своите изказвания ръководителите на ПП „Нова Зора” от всички нива изказаха своята твърда увереност, че партията излиза от анонимност и ще се бори с всички сили и позволени от закона средства за участие в двата вида избори, независимо от издигнатите препятствия от Изборния кодекс. Стратегията и тактиката на партията на централно и местно равнище ще се гради в изпълнение на конгресните решения за създаване на Единен национален фронт (ЕНФ) като еманация на синтеза между социалната идея и енергията на патриотизма, или други местни коалиции, както и в зависимост от поведението на евентуалните коалиционни партньори. При липса на съгласие по формата на коалициите издигнатите кандидати и пр., партията ще участва самостоятелно, според възможностите, предоставени от Изборния кодекс. Участниците в заседанието бяха категорични, че двата избора са изключително важни за бъдещето управление на страната, излизането от икономическата и финансовата криза и за защитата на националните интереси, които драстично се нарушават и предават от сегашното правителство на ПП ГЕРБ. Те подчертаха, че на местно ниво хората се познават добре, изминалите години на т. нар. преход са дали достатъчно сигнали и доказателства за личности, които са готови да защитават обществените интереси и са достойни да заменят досегашните „елити”, които основно са работили за себе си, за групови и партийни интереси, както и за интересите на чужди правителства, разузнавания, корпорации и фирми. Изказаха се съображения, че ако на централно ниво бъдат издигнати кандидати за президент и вицепрезидент, които намираме за неподходящи, ПП „Нова Зора” ще бъде принудена да издигне своя кандидатура, в рамките на коалиция „Единен национален фронт”. Подчерта се, че все още не са се свършили достойните българи и истинските патриоти, които милеят за своето отечество Република България. Техните съпрузи, деца и внуци не са извън пределите на страната, техните „картончета” не са в ЦРУ или други световни разузнавателни централи, техните имоти не са в Калифорния, нито авоарите са им в чужди банки и офшорки. Те искат да живеят и работят тук, заедно със своите семейства и поколения, въпреки предателствата, въпреки заплахите, въпреки полицейщината, за просперитета на 1330-годишната държава България.

България над всичко!
23.06.2011 г.