РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ – ПОДРУГИ НАВСЕГДА!

Проф. дфсн., д-р ист. Нако СТЕФАНОВ
Печат

В историята на света, изпълнена с кръв, войни, цинизъм, предателства, хладна пресметливост, завист и ненавист, има едно изключение от тази непрекъсната верига на подлости и взаимна омраза. И това изключение са отношенията между руския и българския народи. Да, именно на руския и българския народи, а не просто на бюрократичните структури, на административни ръководства или така наречените елити на двете страни. Тези не просто „топли връзки“, а най-открито да го кажем братски отношения, създадени през вековете, устояват досега и на най-големите, на най-съдбоносните премеждия и исторически драми...

Нека макар и накратко да погледнем някои от важните моменти на тази братска дружба.

• По волята на съдбата, но и на цивилизационната, славянската близост, Русия приема заедно с християнството културната платформа, наречена славянска азбука и книжнина, и „церковнославянский язык“, т. е. старобългарския език, като средство за социо-културно строителство и държавно-цивилизационен възход, превърнали във времето Московското княжество в „Третия Рим“. Именно тогава са побити мощните основи на руско-българската и българско-руската дружба на тези толкова различни, но и толкова близки славянски народи;

• Чужденци, пътешественици по земите на Османската империя, когато се запознават с българите и тяхното отчайващо битие под гнета на османлиите, ги питат на кого се надяват, на Бога ли? И с учудване разбират, че тяхната надежда се нарича Дядо Иван;

• Априлското въстание е разгромено, селищата в Подбалкана горят, а водачът на бунтовниците Бенковски, изправен пред трагедията на тези, които е повел, с дълбоко геополитическо и цивилизационно проникновение изрича: „Аз забих ръждивия нож в сърцето на Османската империя... Русия, нека заповяда!!!“;

• Още не се е издимил пушекът от пепелищата на Априлското въстание, и руските братя идват на помощ... В битките на Шипка и Шейново, на прохода Арабаконак и на хиляди други места се кове и изгражда както бойната дружба между руси и българи, така и братската връзка между двата народа;

•По времето на Първата световна война Русия и България като държави са противници, но хората от народа, облечени във войнишки шинели, се побратимяват на фронтовата линия. Къде, на кой друг фронт освен Добруджанския, има такова явление като „войнишкото братимене“?!;

• В периода на Втората световна война България е част от „Тройния съюз“, но най-добрите дъщери и синове на България загиват по планинските чукари и полицейските подземия с думите „Да живее СССР!

• Започват американските бомбардировки на София. Убити са над 2000 души. Изведнъж бомбардировките спират. Защо?! Защото Георги Димитров, този, когото някои сега с омраза наричат „предател“, моли Сталин да съдейства, той пък се обръща към Рузвелт и - о, чудо! Бомбардировките са прекратени. И Чърчил, на Ялтенската среща, пъшка, че, видите ли, Сталин се отнася към България като към блуден син, вместо да се накаже тази страна...

• В последната „петинка“ от времето на тази най-страшна война в човешката история Българската армия влиза в битка, но не на страната на Хитлер и съюзниците, а на Червената армия... Затова и Молотов може да заяви на мирната конференция, където се решаваха съдбите на света, на страните в Европа и Азия, както и на България – „Братя българи, не се тревожете!

• В рамките на социалистическото развитие на нашата страна, този най-висок връх в хилядолетната съдба на Отечеството и народа ни, успехите на индустриалното, социалното, културното, технологическото и прочее строителства, безспорно са български, но едновременно с това и руски, съветски успехи, защото бяха осъществени с братската помощ на Съветския съюз.

Както и българите се гордееха с постиженията на СССР в Космоса и навсякъде другаде, защото се чувстваха част от едно цяло.

„Перестройката“, геополитическата катастрофа и разломът между България и Русия

От средата на 80-те години на 20 век СССР, пък и България, са обхванати от „наваждение“, от заблудата, наречена „перестройка“. И вместо така нужната промяна в посока на усъвършенстване на постигнатото, се стигна, по думите на Владимир Путин, до най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. Тази геополитическа катастрофа повлече след себе си цивилизационен разлом, разцепил славянството на парчета. В условията на този разлом се късат и отношенията между Русия и България. В тази ситуация не просто изплува, но водещи позиции и в Москва, и в София зае „мръсната пяна“, наречена „русофобия“ и „българофобия“. Казано по друг начин, върхушки, които мразят своите народи, както и техните най-ценни исторически достижения, включително приятелството и братството в България с руския народ, а в Русия - с българския народ.

Днес, във времето, което Римският папа нарече начало на трета световна война, „приятелите“ на нашите народи се стараят да „подменят чипа“, т.е. народностното, националното съзнание, историческите ценности и на българи, и на руснаци. Но от такива приятели друго не може да се очаква... Както и тези на чужда ясла, изпълняващи волята на първите.

Лошото е и друго. Хора, смятащи се за патриоти, както в България, така и в Русия, започват съответно в нашата страна да провеждат русофобски кампании, а в Русия – българофобски. На такива хора трябва ясно да им се каже: „Господа, щом водите русофобска, респективно българофобска кампания, вие не сте патриоти, а врагове на страната си. Защото искате да унищожите едно от най-ценните достояния на народа си – неговата братска и безкористна дружба, да отродите брат от брата...

И затова проклети да сте! Анатема, трижди анатема!”

А на истинските български патриоти ще кажа, че имаме една ключова задача – в този нов поход, започнат днес срещу Русия, в този нов безумен „Drang nach Osten”, не трябва да позволим да има българско участие.

На тези от днешния т. нар. български “елит”, които си позволят, въпреки волята на мнозинството от българския народ, да ни тласнат към това безумие, ще кажем: Господа, нима на нищо ли не ви научи Историята, нима не знаете как завършиха други такива походи – тевтонци, шведи, Наполеон, Хитлер!.. Спомнете си, че има възмездие! Мислете днес, за да няма утре кански рев и скърцане на зъби... Предупредени сте!

 

Ето и един отговор на коментари в “Завтра” за българския народ

“Болгарский народ получил то, чего хотел и к чему всё время стремился: полную изоляцию от русского мира и приближение к заднице “цивилизованной европы”.

Вот, перед нами: никому не нужный, маленький и продажный народ - ваши болгары!”

Ответ - Нако Стефанов - Болгария

Уважаемый или неуважаемый господин Аверьянов,

Кто дал Вам право обижать мой народ и называть его “продажный”? Разве я обижаю русского народа из-за того что М.С. Горбачов обнял Хонекера, а потом продал ГДР, что высшее руководство в Кремле распустило СЭВ и Варшавский договор, бросив всех, включая и Болгарию, а точнее передали всех Западу. Лично я всегда считал,что без России и русского народа действительно Запад Болгарию уничтожить. И он это делает. За 25 лет „демократии“ моя страна потеряла уже 24 % своего населения. Нас было почти 9 миллионов, сейчас осталось меньше 7-ми миллионов. Скажите что нам как народ делать, когда наш славянский брат нас просто бросил и забыл. Я был в рядах движения в Болгарии против НАТО в середине первого десятилетия нового века. И вот один из наших лидеров пошел на встречу с русским послом. И знаете, что ему ответил русский посол на его слова, что мы ждем веское слово России о том, что конечно эта воля Болгарии, но Россия твердо стоит за нейтралитет моей страны. Так посол ему сказал “Бросьте вы всякие такие штучки - славянство, православие”...?!

Я всегда считал и считаю, что просто на Россию пошло “наваждение”, но она шаг за шагом избавиться от это.

Да, в Болгарии есть русофобы, но разве в России нет русофобов, да Ваши “креаклы” что это такое. Из-за таких разве можно говорить, что все русские люди предатели и ненавижут свою страну?! Так что пожалуйста, давайте не бросайте такие слова в сторону болгарского народа.

Я Вам вот что скажу. Вот когда Россия вернула себе Крым, по одному телевизионному каналу сделали опрос своих зрителей - сколько от них поддерживают Россию, а сколько - против. Имея ввиду, что у нас уже четверть века ведется антироссийская пропаганда, наверное не худшая, чем та что была и есть на Украине, я ожидал, что голоса будут в самом лучшем случае 50:50. А что получилось - более 90 % были за Россию.

В связи с такими настроениями даже французкий посоль не выдержал и сделал комментар, что болгары не должны путать культуру России с Путиным и поддерживать нынешную Россию.

Так что для нас и сейчас русские - это братушки, а наваждение пройдет. Ну, а насчет русофобов - нету семьи без урода. К сожалению сегодня как раз такие люди ставят воглаве страны...

А я повторю слова нашей Ванги - Россия снова будет великой и Болгария снова будет вместе с Россией!!!

Нако Стефанов