Отворено писмо

,
Печат

Отворено писмо

Изх. № 15/05.07. 2017 г.

Към наш изх. № 2/23.01.2017 г.

Относно: Създаването на „документалния” филм „Народен дом на терора”, получил голямата награда „Златен ритон”, Пловдив-2015 за най-добър документален филм

До г-н Камен Балкански, изпълнителен директор на Национален филмов център към Министерство на културата

На вниманието на:

Г-н Румен Радев, президент на Р България

Г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България

Г-н Бойко Борисов, министър-председател на Р България

Вежди Рашидов, председател на Парламентарната комисия по културата и медиите

Г-н Боил Банов, министър на културата

Г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Г-жа Корнелия Нинова, председател на БСП

Евродепутати на ГЕРБ:

Владимир Уручев

Мария Габриел

Андрей Ковачев

Емил Радев

Евродепутати на БСП:

Сергей Станишев

Г-жа София Владимирова, председател на СЕМ

Г-жа Вяра Анкова, директорна БНТ

Доц. Драго Михалев, председател на Съюза на репресираните от комунистическия терор в България

Г-н Симеон  Игнатов, председател на БАС

Създателите на филма „Народен дом на терора”

 

Уважаеми г-н Балкански,

Благодарим Ви за предоставената информация за механизма на създаването на документалния филм „Народен дом на терора” и неговото награждаване. От нея е видно: първо, че сценарият на филма, анотацията, синопсисът, режисьорската експликация и др. документи нямат дати и не са подписани от техния вносител (Приложение 1); второ, предоставен ни е аудиозапис вместо стенограма от обсъждането от членовете на Националната художествена комисия съгласно чл. 16 (13) от Устройствения правилник на ИА „НФЦ“.

За съжаление, от аудиозаписа не се разбира колко от нейните членове са присъствали и кои са имената на взелите отношение в обсъждането. Безспорно е, че по време на заседанието не са коментирани какви архивни документи са ползвали вносителите. Ясно е, че не са били изискани такива. Не са посочени имената на историците, консултирали сценариста и режисьора на филма в документално-историческата му част. Важен е  фактът, че самите членове на комисията не са историци. Не е ползвано  мнението на рецензенти - специалисти, компетентни по въпроса, както и Вие посочвате във Вашето писмо изх. № 01-148/10.04.2017 г.: „Журитата на съвременните филмови фестивали не ползват мнение на компетентни историци, медици, художници и др. Те оценяват филмовите произведения на базата на естетически, художествени, емоционални, композиционни, приносни и други критерии” (Приложение 2). Очевидно е, че това е сериозен  пропуск при създаването на документални филми, особено тези, които отразяват болезнени моменти от най-новата ни история.  Това подчертава и един от членовете на комисията: „...Много тежка тема, към която трябва да пристъпваме предпазливо”.

Същевременно, на 3 април 2017 г., по телевизия “Евроком” (в предаването „Делници” с водещ Николай  Колев) консултантът на филма историкът Ангел Николов Филчев нагло заяви, че за да покаже документите, по които е създаден филмът и които засега само той си знае, трябвало да му се заплати.

Видно от аудиозаписа, комисията е без необходимата компетентност и на юнашко доверие гласува да се подкрепи създаването на този „документален“ филм, опирайки се на оценката на един-единствен член от състава й: „В сегашния си вид материалът има, според мен, характеристика повече на историческо изследване, много сериозно, задълбочено и изчерпателно“. В нарушение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център”, чл. 16, комисията не излиза с мотивирано решение.

Според нас филмът, който е създаден, не е историческо изследване.

Остава открит въпросът как се оценява документалността на даден документален филм без участието на компетентни експерти.

Ако направим дори бегла съпоставка на предложения и обсъждан в НФЦ сценарий и излъчения филм „Народен дом на терора”, ще установим съществени разминавания по текста и посланията.

Самият Вие с Ваше писмо № 01-045/06.02.2017 г. информирате, че сте нямали възможност да проследите, след като бъде реализиран един проект, същият да бъде оценяван и/или преценяван относно съдържащата се в него информация (конкретно за документалните филми), т.е. да се проследи съответствието между утвърдения сценарий и реализирания проект (Приложение 3).

Едва от излъчения филм се вижда името на консултанта-специалист. Това е историкът Ангел Николов Филчев, изявявал се активно преди 10. ХI. 1989 г. в услуга на БКП. Той  фактически подвежда режисьора Стойчо Шишков, защото голяма част от сценария, който Комисията разглежда през 2013 г., е подменена въз основа на брошурата му пасквил „Призраци в къщата”.

Брошурата, подписана с името Ангел Николов, е изпълнена с полуистини и откровени лъжи за събития от близката ни история. В статията „Призраци бродят в новата и най-новата българска история” (в. „Нова Зора”, бр. 5 от 31. 01. 2017 г.) доц. Стоян Танев нареди историка Ангел Николов Филчев сред онези български историци, които са най-вредни за историческата наука и за национално-историческото съзнание на българския народ”, бидейки „фалшификатори на българската история и манипулатори на българската общественост и особено на младото българско поколение” (Приложение 4).

Подпомогнат от НФЦ, т.е. с парите на българските данъкоплатци, „документалният” филм „Народен дом на терора” участва в 22-рия фестивал на българско документално кино „Златен ритон” през 2015 г. в  Пловдив. И отново  жури, в което няма специалист по история и без рецензенти присъжда на продуцента и творческия екип голямата награда „Златен ритон” за най-добър документален филм. В основанията за удостояване с наградата са посочени „важността на темата“ и „добавянето на неизвестни фрагменти към тази болезнена част от историята ни” (Приложение 5).

И така, поощрен от НФЦ и награден от некомпетентно в историческата наука жури, един „документален” исторически филм-сурогат, в който са вплетени истини, полуистини и откровени лъжи, тръгва към българските, а и европейските зрители. Той е излъчен по БНТ на 1 февруари 2016 г. и още веднъж на 1 февруари 2017 г. По инициатива на евродепутата Андрей Ковачев в съкратен вариант филмът стига и до Брюксел, където е представен пред нашите европейски партньори и с участието на първите наши държавни ръководители, политици и подбрани историци. Филмът продължава да се разпространява в интернет на адрес https://www.youtube.com/watch?v=iYAleMb2IYc

В заключение смятаме, че:

Първо, проектът за този документален филм е финансиран от НФЦ в нарушение на Закона за филмовата индустрия (ЗФИ). Той не е трябвало да бъде допуснат за държавно подпомагане (съгласно чл. 29 (2), и чл. 37 от ЗФИ) заради проповядване на насилие, за възхваляване или оневиняване на жестокост, за подбуждане към ненавист по национален признак и т.н.

Второ, парите, отпуснати за правене на този сурогат, наречен „документален филм”, трябва да се възстановят (съгласно чл. 26 от ЗФИ). Нарочно не поставихме въпроса за размера на държавната субсиция, с която той е финансиран, защото не сумата е важна, а за какво се харчат парите на данъкоплатците. Ако все пак държите да подпомогнете филма, той би следвало да бъде насочен към друга комисия, която да го разглежда и оценява като  художествен.

Трето, редно е БНТ да се извини на зрителската аудитория, че е излъчила два пъти този филм, който спокойно може да бъде окачествен като исторически фалшификат.

Четвърто, би било добре евродепутатът Андрей Ковачев да намери подходящ начин да се извини на всички, присъствали на представянето на филма по негова инициатива в Брюксел.

Пето, държавните ръководители и политиците, ангажирали се с филма при неговото представяне в Брюксел и при участие в прояви, би следвало в бъдеще внимателно и на база на експертни мнения да прецизират отношението си към произведения, свързани с новата ни история, които проповядват насилие, етническо или религиозно противопоставяне на българската нация.

Шесто, за да спрат подобни  спекулации със събития и факти от нашата история, предлагаме да се гласува допълнение в Наказателния кодекс със следния текст: „Всеки, който измисля лъжи и факти от нашата история и след това спекулира с тях, с което предизвиква етническа, религиозна, политическа омраза, противопоставяне и разделение на нацията и злепоставяне на българската държава, да носи наказателна отговорност.”

 

Уважаеми г-н Балкански,

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, както и преобладаващата част от българското общество, сме убедени, че истините за нашата история, включително и за най-новата ни история, не трябва да се крият, но че те трябва да бъдат представени такива, каквито са, без лъжи и спекулации. Нека заедно отстояваме историческата истина като единствен път за единението на българските граждани. Време е заедно и на висок глас да кажем „Не!” на омразата, противопоставянето и разделението. Едно общество е единно и силно, когато се опира на истината.

 

Център за изследвания на българите

ТАНГРА ТанНакРа ОБФ

Директор: Акад. Георги Марков

Председател: Петко Колев

Съпредседател: Димитър М. Димитров