РОДНА РЕЧ

Ран БОСИЛЕК
Печат

Родна реч, омайна, сладка,

що звучи навред край мен;

реч на мама и на татка,

реч, що мълвим всеки ден.


Тя звънти, когато пея,

в радостни игри ехти;

вечер приказки на нея

баба тихо ми реди.


А над книгата унесен

родна реч ми пак шепти...

Милва като нежна песен,

като утрен звън трепти!