С ОТГОВОРНОСТ КЪМ БЪЛГАРИЯ И БЪДЕЩЕТО

Централен политически съвет на ПП “Нова Зора”
Печат

Третият редовен конгрес на ПП “Нова Зора” може да бъде наречен исторически. На него единодушно и в условия на политически подем бяха приети новите политически ориентири на партията, бяха утвърдени новите политически принципи, представляващи съдържанието на новата политическа воля на партия “Нова Зора”.

169 делегати изслушаха и единодушно приеха с висока политическа оценка политическия доклад, прочетен от председателя Минчо Минчев, като израз на задълбочената оценка на ръководството на партията за днешното състояние на българското общество. Политическите принципи, управленските и геополитическите основания и изводи, които делегатите подкрепиха категорично, бяха огласени в Политическата резолюция на конгреса.

Третият редовен конгрес на партия “Нова Зора” постанови България да търси и намери своято място в преобразуващия се пред очите ни Европейски съюз. Волята на делегатите бе насочена към намирането на достойно и съобразено с българската национална специфика и интереси европейско обединение. ЕС досега бе един неуспешен опит за съединени европейски щати, и вече има всички изгледи да се превърне в една доброволна общност на свободни и суверенни държави.

 


Конгресът постанови належащото излизане на България от военната организация на НАТО, която отдавна надхвърли търпимостта и поносимостта на народа на България със своята злобна, опасна и агресивна русофобия и вече тласка държавата ни към неизбежна война с Русия - разрушителна и гибелна за българската държавност и народа ни.

Конгресът единодушно постанови, че напускането на военната организация на НАТО е насъщна политическа задача, валидна не за отдалеченото бъдеще, а за възможно най-къс срок от време.

Конгресът ясно заяви, че всички опити за промяна на цивилизационната идентичност на българското общество са абсурдни, безумни и смехотворно-несъстоятелни.

ПП “Нова Зора” никога не се е съмнявала, ведно с огромното мнозинство на българския народ, че България винаги е била, и днес е, и завинаги ще бъде неотнимаема и горда част на могъщото славяно-православно цивилизационно семейство. Това е основанието партия “Нова Зора” да оценява днешните българо-руски отношения като абсолютно неприемливи. Опитите за насъскване на България срещу Русия са обречени на провал, защото такава политика е в противоречие на националните интереси, тя е безумна и унизителна за българското национално достойнство и народът ни никога няма да се примири с нея.

Конгресът преценява, че не някой друг, а именно България има историческото право, а и задължението да заяви първа измежду европейските страни, открито, ясно и недвусмислено волята си Русия да бъде освободена от всички изкуствено наложени икономически санкции и политически опити за изолация.

ПП “Нова Зора” се осъзнава днес повече от всякога като партия на ясно заявената социална и национална отговорност, партия, която се бори всички български правителства да бъдат социално чувствителни и задължително да защитават устоите на българската национална държавност.

 


Именно това е принципът, който определя и ще определя завинаги в бъдеще отношението на ПП “Нова Зора” към българската политическа класа. В този смисъл това е и изпреварващо напомняне към нейните настоящи и бъдещи политически съюзници и коалиционни партньори за високите изисквания и критерии, приети от конгреса към принципите за пробългарска политика, национална отговорност и социална чувствителност. Тези принципи не признават рудиментите и ангажиментите на предишни политики, основани на плоския данък и концесионните бонуси.

ПП „Нова Зора” ратува за политически съюзи, основани на качествено нова политическа култура, основана на концентрацията  на националната енергия и вижда успеха в един Единен народен фронт, изграден на принципи и отговорности с присъщите на българското национално битие традиции и норми на православния свят.

Това са приоритетите и ценностите, които ПП “Нова Зора” прогласи на своя Трети редовен конгрес. С Божията воля и с вяра в народа, ние възнамеряваме да ги следваме.

И ще ги следваме.

 

Централен политически съвет на ПП “Нова Зора”

14 юли 2018 г.

 

Видео хроника на Третия редовен конгрес, 14 юли 2018 г.