Поздравления към делегатите на конгреса: БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Симеон ИГНАТОВ
Печат

До Третия редовен конгрес

на ПП „Нова Зора”

София

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

 

Моля да приемете поздрав от името на Управителния съвет на Българския антифашистки съюз по повод Третия редовен конгрес на политическа партия „Нова Зора”.

Приемете нашето уважение към патриотите, които в днешното противоречиво и несправедливо време, под знамето на опазване на истината за националното самосъзнание и гордост на нашия народ работят всеотдайно с висока нравственост и морал за бъдещето на България.

Ние уважаваме вашата позиция, че днес повече от всякога е необходимо да работим заедно за създаване на единен народен фронт за спасение на Отечеството, да поставим България и нейното бъдеще в центъра на нашата дейност.

Българският антифашистки съюз е съпричастен и в борбата за опазване на нашето голямо достояние – приятелството и братството със славянския руски народ и неговата велика родина Русия, донесла свободата ни със саможертвата на хилядите й синове в две съдбоносни световни войни – през 1878 и 1944 г.

Днес вие имате голям принос за изграждането на истинската социална и духовна правда, отстоявана от прогресивното човечество срещу стремежа на световната олигархия да наложи най-голямото съвременно зло – световния глобализъм.

Успех в работата на конгреса, уважаеми делегати !

 

УС на Българския антифашистки съюз

Симеон Игнатов - председател

 

14 юли 2018 г., София

Видео: Симеон Игнатов (Български антифашистки съюз) отправя приветствие към Третия редовен конгрес на ПП Нова Зора