НАСОКИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Минчо МИНЧЕВ
Печат

СТАНОВИЩЕ И РЕДАКЦИЯ НА ПП „НОВА ЗОРА“


I. ОСНОВНИ НАСОКИ:

Представителите на Коалиция „БСП за България“ в Европейския Парламент ще отстояват преди всичко Българските национални приоритети в общите за Европа политики:

Представителите на Коалиция „БСП за България“ изразяват принципно несъгласие с досегашната политика на ЕС и ще работят за нейната промяна, насочена към националното развитие и подобряване живота на българските граждани. В съответствие с Конституцията на Република България и на основание на решение на Конституционния съд отхвърлят категорично Истанбулската конвенция, в която Божествената подредба на Естеството се подменя брутално с натрапването на „ценности“ като хомосексуализъм, перверзия и „избор на пол“. Представителите на „БСП за България“ в парламента на ЕС, със самочувствие, компетентност и цивилизационна убеденост, ще отстояват националните приоритети, в рамките на общите нови европейски политики за сигурност и човешки права;

Представителите на „БСП за България“ в ЕП, като изразители на огромното мнозинство на народа на Република България, не подкрепят т. нар. Пакт за миграция, тъй като ясно осъзнават заплахата за българската национална идентичност и за европейската християнска цивилизация.

Представителите на „БСП за България“ в Парламента на ЕС се противопоставят твърдо на инициативи, подобни на т. нар. Пакет Макрон, отнасящ се за международния транспорт, който поставя в крайно неизгодно положение българските превозвачи и пряко облагодетелства превозвачите на Франция, Германия и др. страни от ЕС.

Забележка: Изброените три несъгласия засягат пряко националните интереси на България и са израз на тяхната принципна защита. Те не са отрицание на ЕС, а още по-малко повод за конфронтация с PES. Политиката се мени според обстоятелствата, но незаобиколим принцип е националните интереси да се отстояват винаги. Това е аксиома и нашето разбиране в „Нова Зора“ е, че Коалиция „БСП за България“ трябва да изпрати в ЕС такива свои представители, които ясно ще формулират българския национален интерес и неотстъпно ще го отстояват.

България и „БСП за България“, на основание на създадения от историята цивилизационен съюз между българи и руси, с готовност и отговорност поемат ролята да бъдат мост за възстановяване на диалога между ЕС и Русия и ще работят за отпадане на санкциите срещу Русия;

Ние сме за развитие на политиката на сближаване между различните региони в ЕС и твърдо се противопоставяме на идеята „Европа на две скорости“!

България може да бъде енергиен хъб на Европа, чрез изграждането на нови, собствени ядрени мощности и транзитна газопроводна мрежа;

НА КОГО ТРЯБВА ДА ГОВОРИ КАМПАНИЯТА?

ЦЕЛЕВИ АУДИТОРИИ:

Основно кампанията трябва да бъде насочена към ядрото и широката периферия на партиите от коалицията „БСП за България“.

Ядрото на партиите от Коалиция „БСП за България“ трябва да бъде мотивирано за повсеместно участие в изборите, включително и в ролята на редови агитатори.

Периферията трябва да бъде мотивирана за подкрепа на листата на „БСП за България“, като включва в това число:

1. Всички български граждани, които са безработни или с минимални доходи, вкл. пенсионерите, изнемогващите, живеещите в нищета и мизерия. Ние се обръщаме към тях, на основание на нашите проверени от историята ценности и заявяваме: „Ние защитаваме вас, за да променим Европа!“;

2. Представители на изчезващата средна класа, на малкия и среден бизнес, които сега постепенно губят бизнеса си. Нашата позиция е позиция на справедливостта: „Равни възможности в Европа на Отечествата. Благоденствие за всички.“;

3. Лекари, медицински сестри, учители, адвокати, интелигенция, вкл. част от държавната администрация, в ниските управленски нива. Посланието към тях е: „Вие сте интелектуалният актив на българската нация и ние няма да позволим да бъдете втора категория европейци!“;

4. Гражданите със средни доходи, чийто жизнен стандарт чувствително намаля през последните години и вече трудно посрещат разходите си. Послание: „Ние сме за справедлива, за социална България и сме против Европа на две скорости. Хляб, възможности и просперитет за всички по равно“;

5. Гражданите, разочаровани от ГЕРБ, които искат чрез гласуване да „накажат“ управляващите. Послание: „10 години стигат!“

6. Младежи, които от скоро участват в изборния процес и имат убеждения - „ляво-център“. Послание: „Гласувайте за своето гарантирано успешно бъдеще“.

Посланията на кампанията трябва да са обърнати към хората, но не да въздействат само на групата. Стремежът е да бъдат обхванати едновременно всички като общност, но и да засягат поотделно всеки човек.

II. КАКВО ТРЯБВА ДА КАЗВА КАМПАНИЯТА?

Коалиция „БСП за България“ определя за главен свой съюзник народа на България. Той и само той може да бъде главният демиург на промяната, която всички желаем.

БСП е скъсала със задкулисието на прехода и търси нова платформа на доверие от българските граждани, основана на базата на нов обществен договор, за нови национални отговорности и нови социални приоритети;

Представителите на „БСП за България“ в Европейския Парламент познават неволята на народа и тяхна първостепенна грижа ще бъде грижата за хората, просперитет за децата им, хляб, свобода и солидарност по пътя на ново, по-добро бъдеще»;

БСП е единствената политическа сила, която прокламира в конгресните си документи необходимостта от незабавна промяна и е в състояние да провежда реални социални политики, за да измъкне държавата от калта на т. нар. преход;

Във време на опровергани политически и бизнес елити и ежедневни корупционни скандали единствено кандидатите на БСП, притежаващи несъмнени интелектуални и морални качества, са в състояние да натоварят институциите с политики в полза на гражданите, срещу олигархията, монополите и корпоративния интерес;

На фона на недопустимата деградация на политическия елит кандидатите на „БСП за България“, на основание на своите личностни качества, могат отново да издигнат политическия диалог до нивото на професионализма, моралните принципи и далновидността, в защита на исконния национален интерес и бъдещето на народа на България и неговата държавност.

ОСНОВНИ ВНУШЕНИЯ НА КАМПАНИЯТА:

Да издигнем достойнството на България в Европа, като прибавим своя глас към гласа на разума на всички, които искат промяна и пребъдване в България и в Европа!

Ние ще се борим за равноправна и социално-справедлива Европа на Отечествата, на утвърдените от историята национални традиции и християнски ценности! И ще останем българи.

ТОНЪТ НА КАМПАНИЯТА:

Посланието на кампанията трябва да е обърнато към гражданите, тонът да е спокоен, обнадеждаващ и уверен, но да не се спестява усещането за тревожна политическа обстановка – сега и през следващите години!

III. КАКВИ ВНУШЕНИЯ ТРЯБВА ДА ОСТАВИ КАМПАНИЯТА:

Управлението на ПП ГЕРБ е провал за България;

Реални социални промени са възможни и техен носител е БСП и Коалция „БСП за България“;

Само Коалиция „БСП за България“ може да отстрани ПП ГЕРБ от властта, за да реши двете главни национални задачи: избавяне на българския народ от месомелачката на геноцидно-изтребителния модел, който е наложен, чрез радикална промяна и политика в полза на хората;

Съхраняване на българската държавност, традиции и цивилизационна същност;


Минчо Минчев

Председател

на ПП „Нова Зора“

12.03.2019 г.