БОЖЕСТВЕН ДАР

Матей ШОПКИН 2020 - Брой 10 (10 март 2020)
Печат

„Българин да се наричам.“

Иван Вазов


Аз пак ще изповядам, че обичам

България и нейния олтар...

Защото българин да се наричам

за мене е свещен божествен дар!


И в мигове на бури забучали,

на пориви, на грижи, на мечти,

аз помня стародавните скрижали,

с които Тя до гроб ме освети.


Тя – моята земя благословена,

Тя – люлката на българския род.

Тя диша в песента ми съкровена

и търси към столетията брод.


Тя с притчи и предания ме вика

да се превърна в лира и тръба,

за да участвам в нейната велика

и горда, и страдалческа съдба.


И аз на този повик се обричам

и в моя дух бушува жива жар...

Защото българин да се наричам

за мене е свещен божествен дар!