БАЛАДА ЗА НИЗШИТЕ ЧИНОВЕ

Георги КОНСТАНТИНОВ 2021 - Брой 9 (2 март 2021)
Печат

Те не знаеха френски, не танцуваха полка.

Бяха слушали само тръбата на полка.


И не бяха облечени в празнични кители.

Даже чаша шампанско не бяха опитали.

С преброени сухари в окопа закусваха

и със мокри шинели в атака се впускаха –


неизвестни, безбройни, от бога забравени,

те вървяха след свойте майори прославени,

за да свършат на подвига черната работа.

Те не търсеха славата. Искаха правдата.


И за тях не достигаха златните ордени.

А оловни куршуми посрещаха гордо те.

И потъваха в ниви и храсти къпинови –

към смъртта се издигаха низшите чинове.


И макар че не бяха от графски фамилии,

най-високи са техните

братски могили.