Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2011 брой 14 ИСТОРИЯ НА НАГРАДНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

ИСТОРИЯ НА НАГРАДНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

Наскоро излезе от печат книгата албум на проф. д-р ик. н. Петко Павлов „История на наградната система на България” , част Втора, том Първи, озаглавена  „Български знаци”. Той е един от известните колекционери и ръководители на колекционерското движение в България, и е член на ПП „Нова Зора”.

Книгата е том Първи от четирите тома с общо заглавие „Български знаци”. Тя е голям формат, с обем 550 стр., с цветни фотоси и е отпечатана в два варианта, с успореден текст на страниците: на български и на английски език, и на български и руски език. Поредицата от четири тома е втората част на изследването „История на наградната система на България /ордени, медали и знаци/. Първата част „Български ордени и медали” е публикувана през 2002 г.
Изследването е първо по своя огромен мащаб в българската специализирана литература, тъй като по темата досега са извършвани проучвания и публикации само на отделни видове български знаци. Това е обяснимо, понеже за разлика от изследването на ордените и медалите, знаците са много повече и са учредявани на различни равнища, включително от отделни министерства, организации, предприятия, научни заведения, и др. Затова авторът, независимо от безпрецедентния обем на изследвани знаци,  прави уговорката, че той не претендира за изчерпателност и пълно представяне на знаците в България. Освен това тук е възприет нов подход за изследване и представяне на знаците в сравнение с този за ордените и медалите. В настоящия том Първи хронологическият подход е заменен с тематичен, като в три отделни глави се разглеждат последователно: военните знаци; знаците за исторически дати, събития, личности и паметници, и знаци на почетни звания. Обхватът на изследването се разпростира в периода 1878 - 2011 г., като обхваща съответно: Княжество България – княз Александър Първи /1879-1886 г./, княз Фердинанд Първи /1887 -1908 г./; Царство България – цар Фердинанд /1908 -1918 г./, цар Борис Трети /1918 -1943 г./, регентското управление /1943-1946 г./ до референдума за република; Република България – Народна република България /1946-1991 г./, Република България /след 1991 г./. Авторът отразява обективно и безпристрастно изработваните и връчвани знаци през всички исторически периоди.

Изследването е резултат на огромен изследователски и събирателен труд на автора, понеже голяма част от знаците са от личната му колекция. Той е подпомогнат и от колеги - колекционери, наследниците на известни личности и обществени дейци, както и от държавни учреждения и различни институции, като: Монетен двор – София ; Централен държавен архив; Научен архив на БАН; Централен военен архив – В. Търново; Църковен музей; Национален исторически музей; музей „Георги Димитров”; Национален литературен музей; Музей на БЧК; Музей на Софийския университет „Св. Климент Охридски”; Музей на МВР и др., предоставили  документи и знаци за фотографиране. В резултат на това книгата–албум дава нагледна представа за външния вид, изработването и разновидностите на знаците, както и за документите от завършени школи и курсове, а също така и за награждаването или правоносенето – дипломи, свидетелства, атестати, грамоти, удостоверения и др. Авторът дава кратки исторически справки за отделните личности и събития, по повод на които са изработвани и раздавани  изследваните знаци. Наред с основните им характеристики – метал, начин на изработка, размери, изображения, надписи, символи, и др., са посочени и техни разновидности и характерни особености. Фотосите са отлични, а полиграфическото оформяне перфектно, което дава възможност на читателите да придобият не само представа и знания от изложението, а да получат и богата естетическа наслада. Книгата е нагледен пример за преминаване на отделните етапи в колекционирането, „този странен занаят”, както го нарича един от най-известните колекционери в България – проф. Богомил Райнов – събиране, експониране, изследване и публикация, като завършващ етап с голяма обществена и научна значимост.

Книгата албум  може да се използва като справочник от колекционерите, антикварите, любителите, студентите от различни специалности, свързани с културното наследство и неговата социализация, и др. Освен това има приложение – Каталожни цени на българските знаци. Те спомагат за ориентиране на собствениците на такива знаци за стойността на притежаваните от тях вещи, често пъти скъпи семейни реликви, и представляват известна защита срещу недобросъвестни колекционери и търговци - прекупвачи на знаци.

Пожелавам на автора кураж и здраве, за да издаде и останалите три тома през 2011 г. На добър час!

Тодор ПРЕДОВ,
доктор по право,
почетен член на Съюза на нумизматичните дружества
в България.

 

Регистрирайте се, за да напишете коментар