Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 13 (2014) НЕ БИВА ДА ДОПУСКАМЕ НАЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ САНКЦИИ

НЕ БИВА ДА ДОПУСКАМЕ НАЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ САНКЦИИ

Е-поща Печат PDF

В сряда, 26 март 2014 г., народният представител от “Коалиция за България” Янаки Стоилов изрази позицията на ПГКБ и на БСП по повод ситуацията в Украйна и проведения референдум в Крим.

Основна тема в декларацията бе и становището на КСНС за рисковете пред България в контекста на тези събития.

По настояване на Янаки Стоилов в препоръките на КСНС е включено като т. 4 изискването: “Министерският съвет при последващите дискусии в рамките на ЕС да аргументира българската позиция, отчитайки всички рискове за България, включително и икономическите, свързани с развитието на кризата.”


Янаки СТОИЛОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Преди два дни се проведе Консултативният съвет по национална сигурност, който разискваше рисковете пред България от кризата в и около Украйна. Тази тема безспорно има голямо значение за България и за българските граждани. Тя стои на вниманието на Народното събрание. Мисля, че парламентът можеше да изработи своя позиция преди заседанието на Консултативния съвет, не за да се противопоставят едни институции срещу други, а за да е ясно, че българските народни представители са тези, които в най-голяма степен са отговорни да изразяват волята на българските граждани и да носят своята отговорност пред тях за насоките на вътрешната и на външната политика, която, разбира се, остава непосредствено оперативно правомощие на българското правителство.

Смятам дори, че Българският парламент беше в състояние да изработи по-силна и по-балансирана позиция от тази, която се формира след Консултативния съвет. За това имаше непосредствени предпоставки – показаха го и консултациите между представителите на парламентарните групи, но явно различни обстоятелства повлияха процесът да бъде преустановен и досега парламентът да няма обща позиция. Вероятно с оглед развитието на ситуацията през следващите седмици може да се наложи отново да се върнем към темата.

Поради тази причина използвам случая да представя позицията на Българската социалистическа партия по въпроса. Тя е публично заявена и мисля, че е добре да прозвучи от тази трибуна.

Ние отдаваме приоритетно значение на постигането на трайна стабилизация в Украйна и недопускането на нови прояви на насилие, като се урегулират всички проблемни въпроси.

Ние не приемаме прилагането на двойни стандарти в международните отношения и подкрепата от външни сили на екстремистки групи в Украйна при смяната на властта.

Обявяваме се срещу засилването на крайни националистически, включително крайни десни и неофашистки групи в Украйна.

Разбираме, че последствията за България от влошаването на ситуацията в Украйна и по икономически причини, и по отношение на българската общност там ще са по-тежки за България, отколкото за редица други страни в Европейския съюз.

Ние настояваме за намиране на политическо решение на кризата, постигнато по мирен път, при пълно зачитане на принципите на международното право.

Очакваме да се провежда политика на приобщаване и настояваме за гаранции за правата на гражданите, принадлежащи към българската общност и към другите малцинствени групи в Украйна.

Призоваваме към политически диалог Европейския съюз, Русия, Украйна с цел стабилизиране на обстановката в Украйна и обсъждане на пътища за подобряване на социално-икономическата ситуация в страната.

Българската политика не бива да бъде едностранчива и затворена. Забележете, води се диалог между държавния секретар на Съединените щати и министъра на външните работи на Русия във време на остро противопоставяне между двете страни. Започна дори диалог между външните министри на Русия и Украйна, които се намират в силен конфликт, който дори имаше и по-остри проявления във времето, когато се решаваше въпросът за Крим. В това отношение България би имала възможност да играе много по-активна роля както в рамките на Европейския съюз, така и в диалога с Русия, но това би могло да стане само ако има силни позиции на българските институции, ако те проявяват инициатива, а не очакват просто нещата да се развият по добрия за нас начин.

Ние осъждаме всички случаи, довели до жертви, и настояваме за всеобхватно и независимо разследване на актовете на насилие.

Подчертаваме необходимостта от организиране на свободни и честни президентски и парламентарни избори, защото окончателно споразумение с Украйна, особено в неговата същинска икономическа част, трябва да бъде поставено в зависимост от това дали следващите власти, които ще бъдат формирани в Украйна, отговарят на истинските демократични принципи, на тези стандарти, които са прогласени в Европа.

Един от най-чувствителните въпроси е този за последствията, и то евентуалните икономически последствия при задълбочаване на кризата. Тук трябва да бъдем много внимателни и отговорни, защото дали тази тема отново активно ще бъде подновена в рамките на Европейския съюз, преди всичко зависи от отговорното поведение на Русия, което да не води до дестабилизация в Украйна и до опасности от нейното разделение. То обаче зависи и от далновидността на европейските политици, и от това дали те са способни да формират европейска политика, която именно изразява интересите на различните страни – членове на Европейския съюз.

Не трябва да подминаваме факта, че европейските институции са длъжници – те в известна степен допринесоха за задълбочаване на кризата в Украйна, тъй като не предвидиха последствията от изострянето на ситуацията. Някои техни действия подцениха вътрешното противопоставяне, влиянието на различни икономически групи в страната – говоря за Украйна, които и сега се домогват да запазят своята икономическа власт, независимо от смяната на политическото управление.

Това са сериозни неща, които трябва да бъдат отчитани от българската политика. Поради тази причина не е достатъчно да бъдем резервирани към налагането на икономически санкции. Ние трябва да поддържаме позиция такива санкции да не се допускат, тъй като те ще влошат икономическото положение на отделни страни отсъюза, включително ще препятстват важни за нашата страна енергийни проекти, както и ще засегнат други национални интереси.

Но днес най-важно е да извлечем поуките от такива случаи. Те ще са ни необходими и за развитието на ситуацията в Украйна, и за бъдещи случаи.

Забележете, че докато Консултативният съвет се занимаваше с юридическия казус по отделянето на Крим, председателят на Европейския парламент констатира, че присъединяването на Крим към Русия е свършен факт. Въпреки това България последователно отстоява принципа за запазване на суверенитета, единството и териториалната цялост на всяка страна, особено в Европа. И тези, които преди години казваха, подкрепяйки отделянето на Косово, че това не е прецедент, който трябва да бъде използван за други случаи, както видяха, прецедентът се реализира.

Кога ще настъпи третият прецедент – остава да се питаме, ако политиката не се формира съгласно постоянни принципи и зачитане на интересите на всички страни в един свят, който разчита не на противопоставянето и насилието, а на диалога и на търсенето на мирни решения.

Също така трябва да си даваме сметка, че в конфликтите между великите сили България не бива да заема ничия крайна позиция и да проявява сервилност. Тя е удобна за много политици, но е вредна за българския народ.

Да си даваме сметка, че символните актове в политиката понякога стават реалност, така че всеки, който ги демонстрира, да има предвид, че както някои митове и магии се сбъдват, тези призраци от привидни могат да станат реални!

Също така трябва да се знае, че това, което се говори от българските политици пред чуждите медии, повече се чете от българските граждани и в този смисъл ние трябва да имаме постоянна и последователно развиваща се позиция.

Аз мисля, че в Българския парламент не са малко политиците, които споделят подобно виждане, които заемат национално отговорни позиции.

Големият проблем е, че в много случаи редица от тях не са готови да ги изразяват и да ги отстояват. Защо тогава очаквате българските граждани да имат много по-високо доверие към Българския парламент, ако той е просто средище на сблъсъци по вътрешнополитически и главно вътрешнопартийни въпроси и избягва сложните и трудни за разрешаване проблеми?

В случая не бива да тласкаме правителството нито към крайни солови действия, които да противопоставят България в рамките на Европейския съюз, нито пък да изчакваме това, което ще стане, защото нашата съдба в значителна степен е резултат от нашите собствени действия. Нека, доколкото собствените ни сили и воля позволяват, ние да участваме във вземането на решенията, които засягат в много голяма степен българските граждани.

Призовавам всички и занапред към отговорно поведение, така че България да не понася тежести, които са непосилни за нея! Да отстояваме нашите национални интереси в съответствие с принципната и последователна политика. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)

* Заглавието е на редакцията