Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 22 (2014) СИГУРНОСТ В ЕНЕРГЕТИКАТА ОЗНАЧАВА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ В ЕНЕРГЕТИКАТА ОЗНАЧАВА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Е-поща Печат PDF

Всеки народ си има своя битка. Специално за нас, българите, битката за енергетиката се оказа най-важна, след - естествено, - битката за победа (каквото и да означава това) в изборите за депутати в Европарламента. Удивеният български зрител - и слушател - видя на екрана пародийното лице на победителите, които с чужд за българския национален характер хъс упорито търсеха пълно съвпадение с “юнашкия епос” на мутренската епоха, раздаваха махленски квалификации, кривяха си устата като в глухонемите комедии от началото на миналия век и повтаряха с малоумна натрапчивост “пак ги бихме”. Защо “ги биха”, “как ги биха” и дали победиха - е въпрос от по-висша категория. И вероятно по-трудна за тях...

На този фон дебатите по прословутия вот на недоверие, внесен от ГЕРБ, по повод енергийната политика на сегашното правителство, се превърнаха в часа на истината. Ако се върнем само около 400 дни назад, би трябвало да си спомним пироманския февруари на 2013 г., когато десетина души отлетяха в отвъдното (или може би в по-добрия свят) заради непосилните цени на тока, заради изцепките на герберите от онзи управленски период по изграждането на АЕЦ “Белене”, съдбата на “Южен поток”, ерепетата и т.н. Забравиха ли ръкотворния паметник на бедния Пламен Горанов от Варна и последователите му от различни краища на страната, забравиха ли ужасяващата равносметка от тяхното управление и пламенното лято на 2013 г., когато новото правителство трябваше да работи в “зоната на пламъците” от неспирните - и не толкова многолюдни - улични протести?! Ами да, забравиха.

Затова, когато на 28 май т. г. в залата на Народното събрание се събра кворум, за да се проведат дебати по вота на недоверие, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев демонстрира нещо, което - дано не ни лъже паметтта, - се случва за пръв път - един технократ изнесе пледоария, достойна за нивото на най-издигнатите държавници в последните трийсет години.

Министър Драгомир Стойнев представи картината в българската енергетика ясно, достъпно и въпреки професионалния подход - политически и най-вече икономически отговорно. Думите му бяха потвърдени с безусловна фактология, подробностите - като никога, - неотегчителни, а впечатлението - пълен разгром на фалшивите и демагогски изстъпления на опозицията.

На фона на изнесеното от министър Стойнев въпросът за това как и доколко е подкрепена първата позиция на ГЕРБ в евровота, става още по-горещ, особено в светлината на днешната икономическа обстановка в България.

По този повод в. “Нова Зора” предоставя на читателите пълния текст на изнесеното от министър Драгомир Стойнев по време на дебата с единственото желание да бъдем обективни съдници, да не забравяме толкова елементарно важните неща от живота на страната, и да запазим трезва оценка за вчерашния ден, защото от нея зависи и утрешният...

В следващия брой редакцията ще публикува и отговорите на министър Стойнев по време на дебата поради важността на информацията, съдържаща се в тях.

Зора

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да навляза по същество в темата енергетика, ще направя две принципни предложения към всички присъстващи в тази зала.

Първо, темата „Енергетика” и темата „Енергийна политика на страната” са стратегически за развитието на България в икономически, социален и геополитически план. Темата „Енергетика” се нуждае от дългосрочност в изработването и следването на политики и от максимален консенсус – политически и обществен. В този смисъл предлагам дебатът, който предстои, да бъде задълбочен, експертен и по същество.

Второ, ще бъда безкрайно откровен. Аз не си правя илюзии за политическата ситуация, в която работим, и действията ни в енергетиката и конкретно вота на недоверие. Имам предвид политическата ситуация у нас, в Европейския съюз, а и в по-широк план – кризата в Украйна. Няма как те да не влияят. Ние обаче днес поне можем да се разберем за едно – нека анализът на изборните резултати да си го правят в партийните централи, а тук и сега да се съсредоточим върху енергетиката и резултатите от работата на правителството, защото това правителство работи и постигна резултати, независимо от политическите атаки.

Колеги, по същество! Точно преди една година – на 29 май 2013 г., правителството започна работа. Първият документ, с който се запознах като министър на икономиката и енергетиката, беше докладът на Европейската комисия с анализ на натрупаните огромни и тежки проблеми в енергийния сектор и препоръки за реформирането му.

Първата среща, която имах, беше с тогавашния председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране – Евгения Харитонова, която ми изложи предпоставки за увеличение на цената на електроенергията от 1 юли 2013 г. от 20 до 40 %.

Първите двустранни разговори, които проведох, бяха със заместник-министъра на енергетиката на Русия Яновски по проекта „Южен поток” и по „Белене”. Той ме уведоми за арбитражния иск от страна на „Атомстройекспорт” и ми представи договорки по „Южен поток”, които бяха изцяло неизгодни за България. Нямаше и действия за разрешаване на проблема с Европейската комисия за съответствие на проекта с европейското законодателство.

Първите, които ме заплашиха с протест още първата седмица, бяха миньорите и синдикатите, притеснени от намаляващата работа в мините и ниската цена на въглищата. Така това правителство влетя буквално от първия час в проблемите на енергетиката и трябваше да взема решения. Смятам, че реагирахме адекватно и навреме. Всеки един от тези проблеми в енергетиката всъщност отваряше големи стратегически теми за ангажимента ни като страна – член на Евросъюза, за реформи и либерализиране на енергийния пазар, за натрупаните в годините дисбаланси – производствени, ценови, регулаторни, които рефлектират върху микса, формиращ цената на електроенергията, за липсата на последователност при реализирането на големи енергийни проекти, за начина, по който се управляват енергийните дружества.

Колеги от ГЕРБ, в началото бившият министър Добрев заяви, че липсва визия за енергийния сектор. Стратегията е готова, но желанието ми е това да не бъде поредната стратегия, която се изготвя, поредната 257-ма стратегия. Желанието ми е още следващия месец тя да бъде предоставена на всички парламентарни групи, да бъде обсъдена с всички парламентарни групи и да постигнем консенсус по енергийната стратегия, тъй като енергетиката се нуждае от дългосрочни и последователни политики. Тази стратегия, тази наша визия стъпва на четири основни стълба:

Първо, либерализация на енергийния пазар и изпълнение на ангажиментите ни като страна – членка на Европейския съюз. Второ, стабилизиране на ключовите дружества в енергетиката и връщане на баланса в енергийната система. Трето, диверсификация на маршрутите и източниците на доставки. Четвърто, спиране на разпродажбата на българската енергетика. Енергетиката е част от националната сигурност със съответните геополитически, икономически и социални измерения. Това означава, че управлението на активите и контролът на процесите в системата трябва да бъдат подчинени и на обществения интерес освен на пазарни принципи. Чрез редица решения и инвестиции – предимно на чуждестранни капитали, тази отговорност на държавата беше поставена на ръба.

Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, договорите за приоритетно изкупуване на електроенергия от възобновяеми производители, продажбите на остатъчните дялове на държавата в електроразпределителните дружества не само нарушиха баланси и пазарни принципи, но и поставиха под риск сигурността на цялата енергийна система.

Пред мен са мотивите за вота. Те представляват една добра картина на енергетиката – такава, каквато я заварихме ние преди една година.

Не съм популист и няма да стигна по-далече от тази констатация и да се оправдавам с предишното управление. Не съм и реваншист в действията си.

Разбира се, не можех да си затворя очите за консултантски договори за над 4 млн. евро за разделянето на НЕК и ЕСО и ги прекратих, както прекратих и някои порочни практики за източване на дружества чрез договори за студен резерв, договори за непредвидени загуби в системата. Важно е обаче обществото да знае

какво заварихме в сектор „Енерегетика”

както и какво предприехме в рамките на една година. Информацията, която ще предоставя, се основава само на цифри и данни и ще бъде лишена от какъвто и да е субективизъм.

Състоянието на сектор „Енергетика” към първото полугодие на 2013 г. През последните години дружествата в енергийния сектор функционираха при изключително трудни пазарни и икономически условия, които доведоха до ликвидни затруднения в енергийния сектор, чийто пик беше достигнат през първата половина на 2013 г. Бяхме свидетели на значителното и трайно намаление на консумацията на електроенергия, продиктувано от свитото потребление вследствие на финансовата икономическа криза, както и излизането от пазара на големи консуматори на електроенергия. Това, обвързано със стремежа на групата за либерализиране на енергийния пазар в България, наложи редуциране на квотата на НЕК като обществен доставчик с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В същото време обаче трябваше да бъдат спазени ангажиментите на НЕК за изкупуване на минимални количества електроенергия и разполагаемост по дългосрочни договори с „Ей и Ес”, ТЕЦ „Марица изток 3” и „КонтурГлобал”.

Електрическата енергия, която подлежи на задължително изкупуване от двете централи – ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, представлява, уважаеми дами и господа, близо 50 % от общото потребление на този сегмент от пазара при цени със средно 40 % над цената, по която НЕК продава електроенергия на регулирания пазар. Задължителните ангажименти на НЕК за приоритетно изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници по преференциални цени допълнително влошиха ликвидността на компанията, особено след като през 2012 г. възобновяемите централи достигнаха инсталирана мощност от 1651 мегавата, през периода 2009-2012 г. са въведени в експлоатация близо 80 % от централите, използващи вятърна и слънчева енергия в страната. Средната преференциална цена на възобновяемите производители е три пъти по-висока от цената, по която НЕК продава електроенергия на регулирания пазар.

За съжаление, намаленото количество на потребена електроенергия на местния пазар – 4,26 % спрямо 2012 г., не успя да се компенсира с ръст в износа, тъй като въведената експортна такса в размер на 34,26 лв. през 2012 г. практически блокира българския износ на електроенергия. В резултат само на това отражението във финансов аспект на „Националната електрическа компания” ЕАД е загуба от 197 млн. лв.

Значително редуцираният износ през първата половина на 2013 г. и тенденцията на спад в консумацията на електроенергия в условията на значително нарастване на мощностите, подлежащи на задължително изкупуване, принуди ЕСО да наложи ограничение в диспечирането на много мощности на минимален товар, АЕЦ и ТЕЦ, за да спази ангажиментите си по дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия – говорим за възобновяемите енергийни източници, високоефективното комбинирано производство, за ТЕЦ 1 и за ТЕЦ 3.

Негативно влияние върху състоянието на всички дружества в групата на Българския енергиен холдинг оказаха недалновидните решения относно повишаването на дивидента от 50 на 80 % от печалбата, както и въведеното през 2012 г. 100 % отчисление върху неразпределената печалба от минали години. Това доведе до увеличение на отчисления дивидент от дъщерните дружества от 37 млн. лв. през 2012 г. и общо за 2010, 2011 и 2012 г. - до 539 млн. лв. Негативният ефект от увеличения дивидент е в размер на 181 млн. лв., внесени от Българския енергиен холдинг.

Никой обаче не съобрази, че неразпределената печалба не означава наличие на свободни парични средства, в резултат на което това необмислено, необосновано, изцяло погрешно решение доведе до увеличаване на вътрешногруповата задлъжнялост с 285 млн. лв. Българският енергиен холдинг внесе сумите, без да ги е получил от дъщерните дружества. Само платеният през 2013 г. дивидент от Българския енергиен холдинг беше в размер на 205 млн. лв.

Голяма тежест върху ликвидното състояние на дружествата в енергийния сектор оказват и непогасените задължения на „Топлофикация София” към „Булгаргаз” за закупен природен газ, цедирани към Българския енергиен холдинг, надвишаващи половин милиард лева.

Не е редно цялата вина за проблемите на дружествата да се прехвърля върху регулатора, тъй като големите проблеми на дружеството, собственост на Столична община, не идват от недалновидни решения на регулатора, а от факта, че за разлика от частните топлофикации, където събираемостта от крайните клиенти е над 90 %, събираемостта на „Топлофикация София” е в рамките на около 50 %.

Отражение върху дружествата. НЕК ЕАД беше поставена в ситуация, в която има ангажимент приоритетно да изкупува все по-големи количества електрическа енергия на високи цени поради нарастването на присъединените възобновяеми производители, които впоследствие да продава на постоянно свиващия се регулиран пазар. Натрупаният финансов дефицит в резултат на изкупуването на електроенергия от възобновяемите източници е в размер на 435 млн. лв., а допълнителните разходи, предизвикани от закупената, но нереализирана разполагаемост на тецовете с дългосрочни договори, е в размер на 340 млн. лв.

В същото време нямаше възможност да компенсираме нарасналите разходи с приходи от свободния пазар поради високата експортна такса, която ни бе наложена от Вас, господин Добрев, и некоректни цени, по които се налагаше да продава.

Делян ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Не е от мен, а от ДКЕВР.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Предвид факта че българските домакинства отделят по-голям дял от разполагаемия си доход за плащане на сметки за електричество в сравнение с останалите страни в Европейския съюз, нямаше как да се очаква всички затруднения да се решат чрез повишаване цената на енергията за битовите потребители. Предвид вмененото от Закона за енергетиката задължение на НЕК ЕАД за изкупуване на произведената електроенергия от възобновяеми енергийни източници, разходите на компанията са се увеличили, уважаеми дами и господа народни представители, с 850 млн. лв., което представлява около 35% от разходите, формиращи цената на енергията.

Структурата на закупената електроенергия показва, че делът на закупената енергия, произведена от възобновяеми източници в общото количество закупена енергия, е около 16 %, докато разходите за нея са 30 %. Приоритетното диспечиране на инсталации принудиха ЕСО да наложи ограничения на производство на ТЕЦ „Марица изток 2” и АЕЦ „Козлодуй”. Загубите само на АЕЦ „Козлодуй” вследствие на ограниченията на водената от Вас политика възлизат на 55 млн лв. Състоянието на ЕСО ЕАД също беше влошено, поради факта, че намалението на работата на централите доведе до по-ниски приходи от такса достъп в размер на 90 млн. лв. в сравнение с 2012 г.

Значителният спад в износа на електрическа енергия ги лиши от реализиране на приходи от предоставяне на трансграничен капацитет. Намаленото производство на електроенергия от тецовете – комплекс „Марица изток”, доведе и до неизпълнение на прогнозните заявки към мини „Марица изток” ЕАД за енергийни въглища от електроцентралите. Това, от своя страна, резултира в намаляване на производство на въглища в мини „Марица изток” ЕАД, като отчетеният добив на дружеството за първите три месеца на 2013 г. бяха едва 5 млн. 884 хил. тона. Така ли беше, господин Андонов? Така беше!

В същото време актуализираната прогноза за годишен добив на въглища беше намалена до безпрецедентно ниско ниво от 23 млн. 285 хил. тона. Дружеството не успя да подготви необходимата откривка и подложи на риск осигуряването на бъдещи доставки на лигнитни въглища. Същевременно специфичната дейност на дружеството налага годишно да се заделят над 100 млн. лв., нужни за инвестиции и ремонти.

Немалка тежест върху дружествата в енергийния сектор оказва и постоянен разход за задължения отново на „Топлофикация – София”, но този път това причинява системни затруднения на „Булгаргаз” при разплащането на своите задължения по договори за доставка, както и при нагнетяването на необходимите количества природен газ в газохранилището „Чирен”.

Какви мерки предприехме ние

тъй като досега това бе картината на водената от Вас политика? С влизането в сила на новия регулаторен период през месец август 2013 г. с мое решение бе намалено с 50% задължението за изкупуване на студен резерв от производители на електроенергия, което допълнително оптимизира разходите в електроенергийната система, без да се застрашава нейната сигурност. Намалението е от 1040 мегавата на 500 мегавата. Така на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) се спестиха 100 млн. лв. Цената на Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД в качеството му на обществен доставчик, бе повишена до 100,43 лв. на мегаватчас; експортната такса беше намалена от 34,26 лв. на 6,91 лв. на мегаватчас; беше въведено ограничение на обема на изкупуваната по преференциални цени електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин; влошената ликвидност на мини „Марица Изток” ЕАД и необходимостта от финансов ресурс наложи да се направи преглед на утвърдената през 2010 г. продажна цена за лигнитни въглища и от 1 септември 2013 г. тя бе повишена от 71,50 лв. на тон условно гориво на 75 лв. на тон условно гориво. Допълнително цената ще се увеличи през новия регулаторен период от 75 лв. на 77 лв. на тон условно гориво. През октомври 2013 г. Българският енергиен холдинг (БЕХ) успешно приключи предварително записване на облигационна емисия с падеж ноември 2018 г. в размер на 500 млн. евро. След срещи с инвеститори във Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Виена бяха подписани заявления в размер на над 1 млрд. 200 млн. евро, с което емисията бе презаписана пет пъти.

Доходност, уважаеми дами и господа. Пласирахме им корпоративна емисия с по-добра доходност отколкото държавата пласира през 2012 г. с държавни гаранции. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”, ръкопляскания от КБ.) Това ясно показва какво е отношението на пазарите към тези емисии.

В момента корпоративна емисия получи по-добра доходност отколкото държавна емисия!

През 2013 г., с цел стабилизиране финансовото състояние и облекчаване на паричните печалби на дъщерните си дружества, БЕХ предприе следното: предостави парични заеми на НЕК ЕАД в размер на 707 млн. и на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД в размер на 115 млн. лв.

Закупени вземания на „Булгаргаз” ЕАД от „Топлофикация – София” ЕАД в размер на 185 млн. лв., подсигурявайки изплащането на дължимите суми по договорни споразумения за доставки на природен газ за България, закупи вземания на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД от НЕК ЕАД в размер на 200 млн. лв. Натрупаните до средата на 2013 г. текущи задължения на дъщерните дружества, включително и задължения за дивидент, бяха иновирани под форма на дългосрочни кредити, обслужването на които е съобразено с очакваните парични потоци на компанията. Това даде глътка въздух на дружествата и им позволи по-ритмично да обслужват задълженията си.

До момента БЕХ ЕАД е закупило вземания на „Булгаргаз” ЕАД от „Топлофикация – София” в размер на над 550 млн. лв. От началото на 2014 г. е сформирана работна група между представители на БЕХ и топлофикационното дружество, която работи върху вариант на споразумение за погасяване на задълженията. Проучват се варианти за външен мениджър на дружеството с цел да се подобри финансовото му състояние и да се увеличи събираемостта от клиенти. Тази позиция е потвърдена и от Столична община.

В края на 2013 г. със свое решение Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) разреши прехвърлянето на собствеността на електропреносната мрежа от НЕК ЕАД в ЕСО ЕАД и издаде на дружеството лицензия за пренос на електроенергия. В началото на 2014 г. прехвърлянето на активите, свързано с преноса към ЕСО ЕАД, е вписано в Търговския регистър.

През юли 2013 г. бяха приети нови правила за търговия с електрическа енергия, в резултат на което се ускори процесът по стартиране на балансиращ и борсов пазар на електрическа енергия. БЕХ ЕАД предприе действия по организиране на борсова търговия на електрическа енергия в България и през март 2014 г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране издаде лиценз за борсов оператор на електрическа енергия на дружеството „Българска независима енергийна борса”, което е част от структурата на Българския енергиен холдинг. Очакванията са борсовият пазар да стартира в края на 2014 г. Усилено се работи и върху реализацията на балансиращ пазар на електроенергия и очакванията балансиращият пазар да стартира от юли месец 2014 г.

През втората половина на 2013 г. бяха направени изменения и допълнения на Закона за енергетиката – тук искам специално да благодаря на народните представители, които подкрепят правителството, които отразяват настъпилите промени в пазара на електрическа енергия в страната, а именно: увеличението на дела на свободния пазар; с включването на клиентите, присъединени на средно напрежение, както и промените, свързани с ценообразуването на електрическата енергия, отнасящи се до отпадане на съществуващите добавки към цената за пренос и справедливо разпределение на тежестта на разходите за така наречените „задължения към обществото” между свободния и регулирания пазар. Също така с моя заповед бе намален и изкупеният от централния резерв от 1040 мегавата на 500 мегавата, което допълнително оптимизира разходите в електроенергийната система, без да застрашава нейната сигурност.

Какви резултати постигнахме?

В резултат на увеличението на продажната цена на НЕК ЕАД в качеството му на обществен доставчик от 78,47 лв. на 100,43 лв. за мегаватчас.

От 1 януари 2014 г. се очаква до края на регулаторния период – 30 юни 2014 г., дружеството да реализира по-високи приходи от продажба на регулиран пазар в размер на около 74 млн. лв. След влизане в сила на промените в Закона за енергетиката, свързани с намаляването на такса за износ на електрическа енергия, се наблюдават следните положителни тенденции: увеличаване на натоварването на производствените мощности на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД и съответно увеличаване на реализираните приходи от продажби.

През изминалото първо тримесечие на 2014 г. общият размер на реализираните приходи възлиза на 161 млн. лв. при отчетени през същия период на предходната – 2013 г., 143 млн. лв. Увеличението на общата приходна част е с над 18 млн. лв. или 12,85 %.

Към 31 март 2014 г. са реализирани 2 млн. 106 хил. 955 мегаватчаса електроенергия, като за същия период на предходната 2013 г. са продадени 1 млн. 724 хил. 734 мегаватчаса, което е увеличение с 382 хил. 221 мегаватчаса, или 22 %.

Реализирането на допълнителни приходи за НЕК ЕАД: през 2013 г. от свободния пазар в размер на 48 млн. лв., благодарение на нарастването на продадените количества електроенергия за първите седем месеца на 2013 г. бяха изнесени общо 1 млн. 957 хил. 976 мгвч електроенергия, а след намаляването на експортните такси за периода август – декември износът достигна до 4 млн. 241 хил. 6 мгвч. Намалението на мощностите от студен резерв от 1040 мгв на 500 мгв, закупувани от производители на електроенергия, спести разходи за обществото в размер на над 100 млн. лв. Отчетените през 2013 г. от „Мини Марица Изток” ръст на приходите от продажба на лигнитни въглища в резултат на повишената цена през същата година е близо 10 млн. лв. Очакваните допълнителни приходи от продажби след предстоящо повишение на цената до 77 лв. на тон условно гориво възлизат на около 7,5 млн. лв. само за оставащите месеци на 2014 г. Въведеното ограничаване на обема на изкупуваната по преференциални цени електроенергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, ще доведе до намаляване на разходите на НЕК с близо 40 млн. лв. на година.

Като резултат от участието на НЕК ЕАД в балансиращия пазар, който трябваше да работи преди година и половина, чрез ВЕЦ и ПАВЕЦ се очаква компенсиране на част от разходите: за ПАВЕЦ – около 30-35 млн. лв. и реализиране на приходи от балансиращата енергия от ВЕЦ за около 100 млн. лв. на година. Процесът на разделяне на ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД във връзка с прилагането на изискванията на третия енергиен либеразационен пакет на Европейския съюз и произтичащата от това необходимост от разделянето на активите и прехвърлянето на собствеността по пренос на електрическа енергия от НЕК ЕАД към независимия преносен оператор, се осъществи изключително посредством съвместните усилия на експерти от БЕХ, НЕК и ЕСО – искам специално да благодаря на всички експерти, без да бъдат ангажирани външни консултанти, както по време на Вашето управление, като по този начин бяха спестени над 2 млн. евро. Спестени са и глоби, уважаеми дами и господа – ако не бяхме успешно разделили ЕСО и НЕК благодарение на държавните експерти, по 8500 евро на ден!

Извършените плащания към консултантите преди договора с тях за разделяне на ЕСО и НЕК, бе прекратен, но, за съжаление, бяха платени вече 1 млн. 960 хил. евро, без да сте се интересували какво са постигнали, без да сте се интересували какъв резултат е постигнат, без въобще да сте провели срещи, за да имате програма за действие. Никакви действия – едни пари просто е трябвало да бъдат подарени на някого.

Промените в регулаторната рамка...

Председател Михаил МИКОВ: Господин министър, спрете за малко! Молбата ми е все пак в някакво време, защото гледам, че и аудиторията...

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Господин председател, секторът „Енергетика” е част от националната сигурност и той трябва ...

Председател Михаил МИКОВ: Не ми ги разказвайте тия неща ... (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)

Министър Драгомир РАГОМИР СТОЙНЕВ: Трябва наистина да имаме подход и не может ...

Председател Михаил МИКОВ: Господин министър!

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Тук трябва да покажем ... Има тежко обвинение срещу нас, че едва ли не не сме довършили нашата работа.

Председател Михаил МИКОВ: Господин министър...

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Трябва да довърша доклада, поне за това, което сме постигнали.

Разбирам, че много работа сме свършили за тази една година, че колегите се изнервят, но когато човек работи, трябва и да се отчете, защото в крайна сметка има вот на недоверие. (Ръкопляскания от КБ.)

Промените в регулаторната рамка бяха оценени положително от Международната кредитна агенция „Фич”, според която промените ще доведат до по-висока рентабилност на групата на БЕХ през втората половина на 2014 г. От началото на 2013 г. Българският енергиен холдинг има присъден кредитен рейтинг от Международната рейтингова агенция “Фич” и състоянието на групата е обект на мониторинг от страна на агенцията. Последният доклад беше публикуван преди няколко месеца и основните точки по него са...

Понеже слушаме винаги международните експерти, какво говорят чуждите, вместо да си вярваме в нашите сили, ето какво казва Кредитната агенция „Фич”: „Потвърждава дългосрочния кредитен рейтинг на БЕХ със стабилна перспектива за развитие, оценява ликвидността на групата в средносрочен план като достатъчна. Задлъжнялостта в групата на БЕХ е рамките на приемливите нива и не се очакват проблеми с обслужването й. Положителна оценка на мениджмънта на БЕХ ЕАД относно стремежа му към подобряване на финансовите резултати от дейността. Положителна оценка на...”. Тук другите да не Ви ги казвам, защото после ще Ви отговоря на въпросите, тъй като Вие вадите кредитните агенции.

Българският енергиен холдинг е разпознаваемо име на международните капиталови пазари и е първата българска компания, която успешно пласира мисия с такъв мащаб. Всичко това осигурява един изключително мощен източник за финансиране не само на БЕХ, но и за други български компании, които могат да използват емисията на холдинга като бенчмарк пред потенциални инвеститори.

Облигационната емисия, която БЕХ пласира през изминалата година, осигури паричен ресурс в размер на 973 млн. лв. Той беше използван за стабилизиране на дружествата и подпомагане развитието на енергийния сектор като цяло.

Повишението на приходи от продажби вследствие на нарастване на добива на въглища и новата продажна цена на продукцията доведоха до стабилизиране на състоянието и паричния баланс на „Мини Марица Изток” ЕАД. Това спомогна и за предприемането на конкретни действия по реализирането на инвестиционни и ремонтни програми на дружеството. През март 2014 г. бе подписан договор между „Мини Марица Изток” ЕАД и чешката инженерингова фирма НОЕН АД за изработка, доставка, монтаж и пускане в действие на компактен роторен багер. За специфичните нужди на комплекса ще бъде създадена уникална машина, която ще работи за изземване на вторична отривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново 1”.

Уважаеми дами и господа! Благодарение на Европейската банка за възстановяване и развитие сме договорили и още два нови багера за „Мини Марица Изток” – нещо, което банката досега никога не е финансирала. Тези дейности, които правим и тези усилия за модернизацията в мините, не се е случвало от далечната 1992 г. Непрекъснатата експертна финансова подкрепа от страна на БЕХ ЕАД към НЕК ЕАД, заедно със законовите и регулаторните промени, направени след втората половина на 2012 г., доведоха до силно намаляване на отрицателния резултат на НЕК ЕАД, който бе от 192 млн. през 2012 г. до 133 млн. през 2013 г.

Ако бяхме ползвали именно бизнес плана, по който работеше предишното ръководство и този доклад на инспектората ще бъде предоставен на абсолютно на всички народни представители, дефицитът тази година трябваше да бъде 500 млн. лв., следващата трябваше да бъде 700 млн. лв. Въпреки вложените усилия от страна на МИЕ и БЕХ ЕАД за реализиране на промените, целящи стабилизиране на НЕК ЕАД, наличието на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от ТЕЦ, както и договори с преференциални цени, води до натрупване на отрицателен  финансов резултат за НЕК ЕАД.

Тук наистина, уважаеми дами и господа, това е проблем, който не може да бъде решен от ден за два или за една година. Уверяваме Ви, че сме в преговори и с двете централи, тъй като всеки, който разбира от енергетика, ще признае, че тук не се работи по пазарни механизми. Тук е необходимо да имаме подкрепата на всички политически сили за политиката, която води министерството в момента. Преодоляването на тези негативни фактори, трупани с години, не става за ден и два, но ние прилагаме всички усилия да стабилизираме не само НЕК, но и енергийната система на страната.

Искам специално и подробно да се спра на темата за работа с Европейската комисия, тъй като тук имахме наистина големи упреци за това как се работи с нея. Както казах, докладът на Европейската комисия бе първият документ, по който стартирахме работа.

Какви са констатациите? Имаше две отворени наказателни процедури за частично транспониране на третия енергиен пакет за вътрешния енергиен пазар.

Тук искам да кажа, господин Добрев, че Вие си позволявате да манипулирате обществото и да говорите за наказателни процедури, които не са стартирали. Мълчах си за тези наказателни процедури, по които ние предприехме нужните действия и ги затворихме, само целта е не да плашим хората. С Европейската комисия трябва да се води диалог, а не да се плашим с нея. Това е разликата между нашето и Вашето управление.

В допълнение бе стартирана и наказателна процедура за несъответствие на националното законодателство за целите на Директива 2010/75/ЕС за индустриалните емисии. Двете наказателни процедури за частично транспониране на Трети енергиен пакет за вътрешния енергиен пазар са прекратени.

С Решение на Колежа на комисарите от 24 юли 2013 г. е оттеглена предявената пред Съда на Европейския съюз искова молба по Дело С-203/13, касаещо транспониране на Директива 2009/72 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г., относно Общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

С Решение на Колежа на комисарите от 4 септември 2013 г. е оттеглена предявената пред Съда на Европейския съюз искова молба по Дело С-253/13, касаещо транспортиране на Директива 2009/73 относно Общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

Какви бяха препоръките на Комисията в краткосрочен хоризонт, а именно: промяна на механизма за закупуване на студен резерв и разполагаемост и въвеждане на пазарен принцип за осигуряването им – изпълнено; освобождаване на износа на електроенергия от добавките с цената за пренос на енергия – изпълнено; въвеждане възможност за балансиране на системата чрез ограничаване на производството на електроенергия при наличие на свръхпроизводство – изпълнено; промяна в механизма за изкупуване на енергия от възобновяеми източници и на компенсиране на разходите, свързани с това изкупуване – работим по тази препоръка; ограничаване на обема на изкупуваната по преференциални цени електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин – изпълнено.

Измененията водят до увеличаване дела на свободния пазар на електроенергия, а също така са отговор на очакванията на клиентите за по-прозрачно, точно и обективно ценообразуване в сектора. Като пряк ефект за гражданите и бизнеса е намалението на цената на електроенергията и чувствителното увеличаване на количеството на електроенергия за износа. Приети са изменения в Закона за енергетиката и нови правила за търговия с електрическа енергия по отношение на въвеждане на прозрачни принципи на балансиране.

Да се завършат и подсилят мерките за защита на уязвимите потребители – препоръка на Европейската комисия. С промените в Закона за енергетиката се повиши границата за достъп до целева помощ за отопление, така че да се разшири обхватът на Програмата за целево енергийно подпомагане. С увеличението на диференциран минимален доход за отопление с 15 лв. при запазване принципа на диференциран подход се увеличава доходната граница на всичките 16 рискови групи, с което обхватът на Програмата за целево енергийно подпомагане ще се увеличи с около една четвърт.

Да се улесни износът на електроенергия. Премахнати са добавките за зелена, кафява енергия и добавките за задължения към обществото върху енергията за износ. Износът се облага само с цена, достъп и пренос, считано от 1 август. Това доведе до значително увеличение на количествата за износ. Така износът за първите пет месеца на 2014 г. се е увеличил със 115 % спрямо износа през 2013 г. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)

Повтарям, за 2014 г. спрямо това, което ние заварихме – този кошмар, който беше 2013 г., износът на електроенергия се е увеличил със 115... (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Делян Добрев. Ръкопляскания от КБ.)

Цецка ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лъжа!

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Да се ускори отделянето на електроенергийния преносен оператор – нещо, което трябваше да бъде направено още преди две години. Това вече е изпълнено.

Разбира се, няма да се спирам на дългосрочните и краткосрочните методи, които ни предлага комисията, но бих искал да се спра на една друга тема, на която искам да обърна специално внимание – това са големите енергийни проекти. На тях гледаме единствено и само през призмата на националния интерес. Повтарям, за големите енергийни проекти единственото, което ме интересува, е как да се защити националният интерес и как да се осигури сигурност на българската икономика и на българските граждани. (Реплики от народните представители Ивайло Московски, Цецка Цачева и Делян Добрев.)

България има интерес да развива както газовата си инфраструктура, така и ядрената си енергетика, ако иска енергийна сигурност, конкурентоспособна икономика, социална стабилност, геополитическа тежест в дългосрочна перспектива. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)

Истеризирането на отношенията с Европейската комисия, излишното политизиране на проектите няма да ни донесат нищо добро, уважаеми колеги от опозицията. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)

Досега и сега конюнктурата в Европейската комисия бе една. Отношенията Русия – Украйна – Европейския съюз са обтегнати. В дългосрочна перспектива обаче това ще се промени. Дали обаче ние трябва да мълчим и да чакаме развръзката безучастно, без да отстояваме националните си интереси? „Южен поток” за нас остава стратегически и европейски проект, на който държим, въпреки натиска, който има и от опозицията. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.) Смятам, че въпреки изострянето на тона и разговорите между Европейската комисия и Русия тези преговори ще продължат.

Всички дейности и промени в нормативната база в България ще бъдат направени в съответствие с европейското законодателство и практики.

Договорните условия на проекта, само в рамките на няколко месеца, са много по-изгодни за страната ни от основата, при която стартирахме преговори. (Реплики от ГЕРБ.) Годишна лихва по заема – намалена от 8 % на 4,25 %. (Възгласи от ГЕРБ: „Лъжа!”. Ръкопляскания от КБ.)

БЕХ ЕАД реално ще може да задържа част от разпределените му дивиденти още от годината на достигането на пълния капацитет на газопровода, а именно 2018 г. За всяка от годините – до пълното изплащане на заема, БЕХ ЕАД ще може да задържа за себе си 20 % от разпределените му дивиденти, а с останалите ще обслужва заема си към „Газпром”, при срок за погасяване на заема от 22 години. След изплащането на заема към „Газпром” БЕХ ще получава пълния размер на дивидента си. Срок за погасяване на заема – 22 години. Този срок ще даде възможност на БЕХ да задържа и да се ползва от ранни дивиденти от проекта през целия период на изплащане на заема, докато предишното условие бе, уважаеми дами и господа, в продължение на 15 години България да не получава абсолютно нищо (реплика от народния представител Делян Добрев), тук да има една страна – така бе договорено, а сега, когато се постигне пълен капацитет, БЕХ започва да получава част от дивидентите си. Определено е стандартно за проектофинансиране съотношение, привлечен към собствен капитал – 70:30, докато при Вас нямаше никакво договорено финансово съотношение. (Възгласи от ГЕРБ: „Как да няма?!”)

Определена е сума по заема – 620 млн. евро. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Ивайло Московски.) Заемът ще се усвоява не еднократно, а поетапно по време на строителството в периода 2014-2018 г. Договорът е: петгодишен гратисен период за изплащане на заема за лихвата и за главницата от годината на първото усвояване на заема – 2014 г., до годината на изплащане на първите дивиденти – 2019 г. Гратисният период ще позволи, докато няма реални приходи и дивиденти от проекта, БЕХ да не извършва плащания по заема. Плащанията по заема ще стават само с приходи от проекта и след като той заработи. Държавата не дава никакви гаранции по заема в съответствие с междуправителственото споразумение – за разлика от Вас, които бяхте готови да дадете корпоративни гаранции. Така ли е?! (Реплики от ГЕРБ: „Лъжеш, лъжеш!”)

Бяхте ли готови?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Договорът го имаме. (Реплики от ГЕРБ.)

Готови бяхте да дадете корпоративни гаранции.

Тук няма да има никакви корпоративни...

Председател Алиосман ИМАМОВ: Господин министър, не влизайте в диалог със залата.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Извинявам се, господин председател. (Реплики от ГЕРБ.)

Председател Алиосман ИМАМОВ: Моля Ви, не се обаждайте от място.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: БЕХ няма да дава никакви допълнителни обезпечения, гаранции по външно финансиране. Такива изгодни условия по заема не могат да се получават на външния пазар за дълго финансиране. (Възгласи от ГЕРБ: „Кажи за „Белене”.)

Паралелно с „Южен поток” много активна е и работата по газовите връзки със съседните страни, които са важен фактор за гарантиране на сигурност на алтернативните доставки на природен газ.

След като в продължение на години не можеше да се подпише никакво споразумение с Турция, сега вече ние имаме меморандум. А след като започнахме и разговори на техническо ниво относно бъдещото изграждане на тази интерконекторна връзка с Турция, очакванията са строителните дейности да започнат още през следващата година. (Реплики от ГЕРБ.) Говорим за Турция, с Турция нямахте нищо.

С Гърция. Заварихме интерконекторната връзка с Гърция, както я бяхме оставили през 2009 г. Чувам всякакви обяснения – било, че трябвало да се правят разкопки. Напротив, истината е, че нищо не бе направено за интерконекторната връзка с Гърция. Нещо повече, с оглед диверсификацията, многократно съм казвал, че диверсификацията означава сигурност, България е единствената държава, която подписа договор с консорсиума „Шах Дениз 2” за доставка на един милиард кубически метра без през България да преминава газопроводът „ТАП”. Няма друга такава държава и това е, което ние постигнахме до момента. (Реплики на народния представител Цецка Цачева.)

Ще продължа и с ядрената енергетика. Българската ядрена енергетика се развива и ще се развива заради интересите на България.

Реплика от ГЕРБ: И на Русия.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: А не заради външни интереси. Вие допуснахте много грешки с „Белене”, но очевидно смятате, че атаката е най-добрата защита. Ще бъда лаконичен. В момента държавата се бори, за да запази интереса на българската страна в заведеното арбитражно дело и в момента се опитваме да поправим стореното зло от Вас. (Възгласи от КБ: „Браво, браво!”, ръкопляскания.) Това е истината. (Викове от ГЕРБ.) Когато става въпрос за държавен интерес... (Реплики от ГЕРБ.) Вие спряхте проекта и трябва да кажете кой спря проекта, да кажете на българските граждани кой дойде и спря проекта. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.) Защото докладът за спирането на „Белене” не е изведен от Министерството на икономиката и енергетиката, а е изцяло написан в Министерския съвет. Кой Ви написа доклада? (Ръкопляскания от КБ, викове и реплики от ГЕРБ.) Това трябва Вие да кажете! (Ръкопляскания от КБ и възгласи: „Браво, браво!”.)

За VІІ блок. Първо, надявам се, че паметта на ГЕРБ не изневерява. Конкурсът за проучване на „Козлодуй”, който дава и отговор на въпроса – каква да бъде технологията, беше проведен по Ваше време. Така ли беше, господин Добрев?

Реплика от ГЕРБ: Започвате ли „Белене”?

Председател Алиосман ИМАМОВ: Моля Ви, да не влизате в диалог със залата. (Реплики от ГЕРБ.) Уважаеми колеги отдясно, ще имате възможност да се изкажете. Моля Ви, не се обаждайте от място!

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: За победител беше излъчена компанията „Уестингхаус”. И това беше по Ваше време! (Реплики от ГЕРБ.) Другото, в което съм убеден, е, че прекрасно знаете думата „диверсификация”. Строежът на VІІ реактор ще се извършва с конкурс по определена технология и съм сигурен, че сте наясно колко важно е в България да има различни източници на производство на енергия.

Накрая, коментарът ми за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, работата на ДКЕВР и казусът с ЕРП-тата. ДКЕВР работи в рамките на закона и спазвайки всички правила. За разлика от Вас в ЕРП-тата не пращаме “качулки”, а с казуса се занимава съответният регулаторен орган – Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.

Ивайло МОСКОВСКИ (ГЕРБ, излизайки от залата): Стига лъга, стига толкова.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Това е разликата между полицейската и цивилизована държава. И съм сигурен, че инвеститорите и чуждите посланици го оценяват.

Относно законовите промени по морската част на „Южен поток”, както вече казах – и държа това българските граждани да го знаят, очакваме експерти на Европейската комисия да дойдат и да обсъдим законите, които не са влезли на второ четене. Също така очакваме и от опозицията да има предложения. (Реплики от ГЕРБ.) Само да не се окаже, че изцяло с доклад някой Ваш министър е предупредил, че това, което предлагат сега народните представители, е именно най-правилното решение? (Реплики от ГЕРБ.) Да не се окаже именно в този момент един министър, който го предлага именно това нещо! (Ръкопляскания от КБ.)

Какво да Ви казвам повече? Само ще Ви кажа следното. (Реплики от ГЕРБ.)

Уважаеми дами и господа, тук можем да говорим много, но ние трябва да се обединим върху някои ключови неща, независимо кои правителства ще дойдат в бъдеще.

Цецка ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място, сочейки Делян Добрев): Европейската комисия се консултира с него.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Тази българска енергетика, веднъж завинаги да се разберем, че трябва да служи на държавата и трябва да остане национална. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!” от КБ.) И не трябва да се върви към приватизация. (Ръкопляскания от КБ.)

Второ, че трябва да вървим към либерализиране на енергийния пазар така, както го изисква Европейската комисия. И тук трябва да се обединим всички за тази политика. Съгласен съм, и в момента работим относно подпомагането, защото когато съобщих тази идея на господин Добрев – той вече я споменава пред всички и ни дава на нас акъл, но вече работната група в Министерството на труда и социалната политика и в Министерството на икономиката е изготвила плана как да се подпомагат енергийно бедните семейства, с каква сума от бюджета, така че... (реплики от ГЕРБ), така че да може да се либерализира...

Председател Алиосман ИМАМОВ: Господин Иванов, господин Иванов!

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Защо не можем да я либерализираме? Защото имаме дългосрочни договори с две централи и защото имаме договори с възобновяеми енергийни източници, които Вие подкрепяхте, които Вие бутахте и присъединявахте, които Вие доведохте до целия този баланс и сега българското общество трябва да плаща тази цена. Няма как да скриете, че именно по време на Вашето управление, над 80 % от тези централи бяха включени по време на Вашето управление.

Цецка ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Кажи за „Бобов дол”.

Министър Драгомир СТОЙНЕВ: Защо, защо не ги спряхте? Вие носите ли отговорност? Държавни политици ли сте? Ако е имало грешка, то е трябвало да премахнете тези грешки.

Накрая бих завършил със следното. най-важното е да се стабилизират дружествата. Това политическо говорене, което правим в момента, е вредно за цялата икономика, вредно е и за енергетиката. Тук апелирам за национален консенсус. Благодаря Ви. (Бурни и продължителни ръкопляскания от КБ и викове: „Браво, браво!”)