Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 28 (2014) КОЙТО КОНТРОЛИРА ЕВРАЗИЯ, ТОЙ КОНТРОЛИРА СВЕТА

КОЙТО КОНТРОЛИРА ЕВРАЗИЯ, ТОЙ КОНТРОЛИРА СВЕТА

Е-поща Печат PDF

- Доц. Христов краят на историята не се случи, както прогнозира Френсис Фукуяма. Напротив, свидетели сме на поредна експанзия на Америка...

- Америка е сложно общество, в което има различни властови и социални групи. Ако ме питате за намесата на САЩ в Украйна, тук има сериозна геополитическа логика за това действие. За да я разберем, трябва да разберем скрития механизъм, по който функционират Европа и евразийското пространство. Защо Европа, която в последните 300 години разполага с ресурса и с визията да господства над света, не го е направила като единен субект? Защо никога не се обединява?

Отговорът е в това, че синтезът между евразийските ресурси на Русия - човешки, природни и икономически, с технологичните и финансови ресурси на Каролингското ядро, групирано около Германия, би дал хипотетично геополитически субект, който може да господства върху света, защото който контролира Евразия, той контролира света.

Цялата англосаксонска политика за последните над 300 г. е насочена към това - недопускане на Евразия да се контролира от един-единствен субект на силата, което веднага ще направи излишна първоначално Британия, а след това нейното продължение САЩ и веригата им от сателити. Затова американската стратегия, особено след Първата световна война, е била да не се допусне такъв субект на сила, защото ще постави под заплаха тяхното господстващо положение.

Този механизъм за недопускане създаването на единен субект на територията на Евразия за пръв път се пропука след разпадането на Съветския съюз, което на първо време отвори огромен вакуум в източна посока. Той веднага беше запълнен с т.нар. източно разширяване на НАТО и на ЕС, който опря до границите на бившия СССР някъде около 2000 г. Това доведе за пръв път до уникална ситуация. Нито условният западен център около Германия и Франция, нито условният източен център, групиран около Руската федерация като наследник на СССР, не разполагаха с достатъчен ресурс, за да бъдат заплаха за другата страна.

Те са достатъчно силни, за да могат да се удържат като субекти на силата от гледна точка на геополитиката, но са достатъчно слаби, за да могат да наложат своята воля на отсрещната страна. Именно тази недостатъчна сила на условния ляв и десен полюс на Европейския континент поражда обективен коридор от възможности за колаборация без нито едната, нито другата страна да се чувства заплашена от експанзия.

Сътрудничеството започна някъде след 2000 г., когато Путин успя да възпре дезинтеграцията на Русия във втората чеченска война. Първоначално се базираше на износа на енергоресурси - нефт и газ, в западна посока, но започна и селективно навлизане на западни корпорации в Русия и насочване на руски капитали към купуване на дялове в западноевропейски компании. Стартира естествен процес на синтез между германската технология и руските ресурси.

Това е кошмарът за всеки англосаксонски геополитик, защото означава, че в някаква отдалечена перспектива Евразия може да се конституира като единен субект във форми, за които даже не се и досещаме. Това е континентът, който разполага с най-големите човешки, суровинни и технологични ресурси и автоматично той ще господства върху света. Естествено това не можеше да бъде допуснато и затова се действа превантивно, като се удря най-слабото звено, в случая Украйна, която за последните 25 години представляваше буферна територия между Русия и Европа.

Моментът, в който Русия започна да се консолидира като субект на силата и да консолидира около себе си ново геополитическо поле по фронта на евразийски съюз, Украйна започна да играе важна роля поради четири причини: икономически потенциал; геополитическо положение - който контролира Украйна, той контролира Черно море и транзитния коридор между Русия и Европа; демографски потенциал - става въпрос за 45 млн. души, които, съчетани с населението на Русия, Беларус и Казахстан, правят блок от 200 млн. човека. Тези хора са необходимото условие Русия да се оформи като геополитически център, който може да партнира на равни начала със западноевропейския полюс. Това не можеше да бъде допуснато, поради което се разиграха и събитията от зимата. Не става въпрос за инцидентен случай, а за сложно геополитическо движение, което се базира на комплекс от причини и преследва каскада от резултати. Идеята е на първо място със свалянето на режима на Янукович и заместването му с олигархичен режим, който е лоялен на американците, да се решат няколко задачи, най-важните от които са: да се забави или стопира процесът на евразийска интеграция около Русия и по този начин да бъде спрян процесът на геополитическото й позициониране като самостоятелен център на силата. Втората - да бъде спрян процесът на интеграция между Русия и Европа. Сложна задача.

- Защо?

- Защото се целят няколко неща. Създаване, при успех на операцията, на голяма русофобска държава в самия център на руския свят. Това ще бъде второ, по-лошо издание на Полша, с което се затваря веригата на изолация на Русия от Естония до Грузия. Второ, да бъде създаден единен демографски и военно-политически блок между Полша и Украйна, който задълго ще скове Русия на самите й граници. Трето, изнасяне на американската система на ПВО - това означава, че за първи път САЩ ще имат възможност да прострелват руските стратегически ракетни райони оттатък Урал, както и че Русия, при евентуална ядрена война, ще бъде лишена от възможността за ответен удар - руските ракети ще бъдат унищожени в шахтите им. Цялата руска територия зад Урал става открита като на длан, като се поставя под угроза ПВО-системата на съюзната държава Русия-Беларус. Левият фланг на Белорусия става открит и европейската ПВО на Русия става старо желязо. Това означава директна заплаха на целия руски централен район.

За културните, цивилизационни и чисто човешки и хуманитарни последици въобще не говоря. С монтирането на русофобски режим в Киев се създават предпоставките за управляем дълготраен конфликт между двата най-близки народа - руснаци и украинци.

Да го кажа ясно: от Украйна правят една голяма Македония на антируска основа. На шесто място, монтирането на прозападен режим в Киев означаваше (неслучайно използвам минало време) изхвърлянето на Русия от Черноморския басейн и поставяне под директна геостратегическа заплаха руското присъствие в Кавказ, Поволжието и Южен Урал. Подобен процес слага кръст на всички интерграционни процеси във ВПК между Русия и Украйна, което силно ще забави руските програми за превъоръжаване.

Това е каскада от задачи, които биват преследвани с невинната на пръв поглед майдан-революция. Самата технология на провежданата революция е организирана от западните служби, логистиката и финансирането са осигурени от украинския олигархат, а ударното звено на геополитическия преврат бе възложено на въоръжените отряди на западноукраинските националисти, подхранван от обективно съществуващото социално напрежение в Украйна, породено от режима на Янукович. И последна много важна задача. Пресичане на енергийните връзки между Русия и Западна Европа с прочутия казус за украинската газопреносна мрежа. Тук се преследва сложен комплекс от задачи, чието последно измерение е икономическо.

- Какви са тези задачи?

- В момента нуждата от газ на Европа на 40 % се задоволява от “Газпром”. Пресичането на тези доставки чрез генериране на руско-украински сблъсък по газовия въпрос цели да лиши Западна Европа от руския газ. Русия да престане да доставя енергийни ресурси на Западна Европа, да бъде демонизирана като некоректен доставчик на енергийни суровини и Европа да се насочи към американските такива. Което пък ще доведе до лишаване на Русия от огромни валутни източници, водещо до сриване на икономически, социални и военни програми в страната.

- “Южен поток” беше отблясък от тази битка?

- Да, най-малкият, като сенките от пещерата на Платон.

Това е типичен пример за водене на непряка война, защото майданът е casus belli - повод за война. На Русия беше обявена война с цел не просто откъсване на Украйна от руската геополитическа орбита, а смяната на режима в Москва, казано още по-просто - смяната на Путин. Като му се сервират всички тези проблеми, това ще доведе до социално-икономическа криза в страната, до задействане на петата колона в лицето на руския олигархат, който е със същия финансово-икономически и социален фасон като украинския и на част от руската политическа върхушка, която от 90-те години няма нищо против да изпълнява ролята на колониална администрация на територията, в замяна на което да получава съответния процент от експлоатацията й.

- Не е ли твърде амбициозна задачата да се справят с Русия?

- Задачата е да бъде решен веднъж и завинаги руският въпрос. САЩ са длъжни да дадат превантивно сражение, за да не бъдат изместени от върха на световната геополитическа пирамида, логиката е Украйна да е важна пътна гара за сваляне на режима в Москва, а целта е Китай. Збигнев Бжежински казва в последната си книга “Strategic Vision” (“Стратегическа визия”, изд. “Обсидан”, 20102 г. - Бел. ред.) следното - на големия Запад са му нужни два много важни субекта: на южния фланг - Турция, на северния - Русия. Това едва ли е продиктувано от благи човеколюбиви съображения: Турция е нужна, за да играе ролята на надзорник на Близкия изток, а Русия, за да се използва суровинният ресурс в бъдещия конфликт с Китай. Русия трябва да играе тази роля спрямо Китай, която в момента играе Украйна спрямо Русия.

- Европа ще успее ли да удържи на всичките тези интереси?

- Предполагам, че ме питате какво ще направят някои среди в Германия и във Франция.

Европа е много разкъсана. На наднационално ниво брюкселската администрация е тотално проатлантическа. В украинската криза тя показа точно това си лице. В елита на Германия, която все още не е самостоятелен геополитически субект, се борят два лагера - нейната печеливша икономическа позиция е на Изток, но политическият й истаблишмънт е свързан силно с атлантизма. Това предопределя непоследователната й позиция по украинската криза.

- На моменти изглеждаше, че не оставят полезен ход на Русия?

- Да, след като беше монтиран режимът в Киев, бяха осъществени няколко провокации спрямо Русия, за да се намеси тя военно. Това беше чудовищното клане в Одеса, в Мариупол на 9 май, и системният натиск в районите на Донецк, Луганск, Харков и, разбира се, вече 500-хилядният бежанец, влязъл в Русия от източните райони.

Русия е поставена пред следната алтернатива - ако Путин реализира това, което Съветът на федерацията му даде като картбланш и който беше отменен преди дни, моментално вкарва страната в матрица, добре позната на Запад - военен агресор, руска военна опасност, което решава каскада от задачи. Първо, стабилизиране на режима в Киев, който пред чуждата агресия на “москалите” вече ще бъде легитимиран. Второ, ще се легитимира “украинството” като антируски проект. Трето, Русия ще влезе в ситуация на дълга, жестока война, която ще изцеди силите й и ще има за резултат смразяване навеки на двата най-близки народа - руснаци и украинци. Четвърто, промяна на статута на САЩ в Европа, в това число на основанията за американското военно присъствие, мащаба и формите му. Това веднага слага кръст на опитите за симбиоза между източния и западния полюс на Евразия. Оттам прекратяването на какъвто и да е опит за създаване на единен евразийски субект.

Втората алтернатива. Ако Русия не се намесеше в Новорусия, това създава огромен натиск върху администрацията на Путин с мотив, че е предал руските интереси в Украйна. Ако за американците Украйна е технически въпрос в геополитическата игра, за руснаците е въпрос на живот и смърт. Предаването й означава край на режима на Путин. Той ще бъде сринат от вътрешната опозиция, която ще бъде умело дирижирана.

На пръв поглед екипът на Путин беше поставен в чудовищна ситуация. Ако влезе - защо влезе, ако не влезе - защо не влезе. Той обаче показа за пореден път, че е достоен за геополитическата задача и времето.

Екипът в Кремъл реши, че ще се намеси в Украйна, без да се намесва. Това, което се случи, е военна инфилтрация, засега на Изтока и Юга, под формата на автохтонна Луганска и Донецка република. Направиха се три неща. Овладяха се най-важните икономически центрове на Украйна - Донецка и Луганска област, удържа се военният натиск на киевската армия, и трето, което някак не се забеляза - реално между Русия и Новорусия няма граница. Очаквам съвпадение между военното изтощаване на киевския режим и икономическия и енергийния колапс, които ще се случат някъде към нова година, както и банкрута на страната, въпреки финансовите инжекции на МВФ и ЕС, които са смешни на фона на нуждите на Украйна.

- Какви са реалните резултати от геополитическата маневра “Украйна 2014”?

- Целта бе отслабване на режима в Москва. Получи се точно обратното: Путин има в момента 80 % подкрепа, и това, което Америка не е очаквала - Русия влезе в мобилизационен режим с всички произтичащи от това последици.

Огромната част от проблемите, свързани със системната корупция в страната, износа на капитали, недиверсифицирането на руската икономика, висенето на енергийната игла, проблемите на петата и шестата колона - по Ал. Дугин, изведнъж се изостриха на вълната на руския патриотизъм, особено след Крим.

Логиката на руския живот не е логиката на Европа. Тя не е икономическа. Това е логика на вертикалата на властта.

Това е друг свят, неслучайно се казва руски свят. Той работи по други механизми. Опитът да стане европодобен, води до рухването на Русия. Това го е показвала историята. Русия работи само в мобилизационен режим, изправена, образно казано, до стената. Такъв е случаят в момента.

Сега те решават в ускорен порядък пет неща - замяна на вноса, продоволствена независимост, лекарствена независимост, платежна система и преориентиране на руските енергийни пазари на Изток.

В този контекст се случи договорът с Китай за газа. Вместо да разчленят Евразия, за да я командват, американците създадоха чудовище между мечката и дракона. В анализ на Американските военновъздушни сили се казва, че ако САЩ не успеят да поставят под контрол Китай, каквото и да означава това, до 2025 г. той ще стане неконтролируем. Те сега ускориха този процес.

- Къде е България във всичко това?

- Резултатът от всичко това при нас е драмата със свалянето на правителството, което имаше за задача да построи “Южен поток” на българска територия и целият натиск, който се оказва в момента, да бъде монтирано управление, което да не допусне това.

- Имат ли шанс Русия и руснаците?

- Сложен въпрос. Ще отговоря какво ми се иска, макар да е емоционално.

Въпросът е на живот и смърт. Когато има компресия на историческото и социалното време, Русия винаги излиза от ситуацията. Аз си мисля, че те ще излязат от тази ситуация много по-силни.

 

* Интервюто е взето от журналистката от в. “Дума” Светла ВАСИЛЕВА, 3 юли 2014