Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 31 (2014) МИНИСТЪР ЧОБАНОВ, ПРЕД КОГО СЕ ОТКУПВАТЕ?

МИНИСТЪР ЧОБАНОВ, ПРЕД КОГО СЕ ОТКУПВАТЕ?

Е-поща Печат PDF

Янаки СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господин министър!

Ще започна с кратък паралел на промените в бюджета през 2013 и 2014 г. Тогава, през 2013 г., предлаганата промяна за увеличаването на дефицита беше в размер на 493,4 млн. лв., при това увеличението на дефицита не доведе до надхвърляне на 2 % от БВП, както изисква Законът за устройството на държавния бюджет и както повеляват Маастрихските критерии. В резултат на така приетите промени президентът, който преди няколко дни оттук пледираше за промяна в бюджета, тогава наложи вето.

Ще ви припомня част от неговите аргументи за тези, по-малко от 500 млн. лв.: „Предложената актуализация на бюджета предвижда ново повишаване на бюджетния дефицит. Дълговото финансиране на нарастващ дефицит е изключително опасен път, по който, ако една страна тръгне, връщането назад е много болезнено. Увеличаването на дефицита и задлъжнялостта по този начин е безотговорно както спрямо нас, така и спрямо бъдещите поколения.“

Виждате каква голяма патетика, каква голяма прозорливост, какъв поглед напред във времето за 500 млн. лв.!

И по-нататък: „В тази актуализация на бюджета очаквах да видя ясни стъпки за изпълнение на заявените от правителството политики за борба със сивия сектор в икономиката, контрабандата и за повишаване на събираемостта.“

Интересно, сега вече не е актуална борбата с контрабандата, с лошата дейност на приходните агенции. (Реплики от ГЕРБ) Сега просто трябва да бъдат осигурени няколко милиарда. И той казва: „Не мога да подкрепя автоматично занижаване на приходите, без да е направен опит да се подобри събираемостта на данъците, да се оптимизира работата на приходните агенции и да се подобри тяхната ефективност.“ (Силен шум и реплики от ГЕРБ)

Няма да чета повече текстове, защото днес... (Реплики от ГЕРБ) Това не е ли актуално?! Ако не е актуално, тогава вие признайте, че правителството в областта на приходната работа е постигнало максималното като възможен резултат, затова още в средата на годината се прави тази актуализация. Ако тези констатации са актуални, вие тогава трябва да излезете критично и да кажете: „Ние бихме допуснали увеличаване на дефицита, бихме гласували тези средства, за да има кореспонденция между приетите промени в Закона за бюджетите на Здравната каса, още няколко други неотложни разходи, които да гарантират стабилност на страната за следващите три, четири месеца, а след това редовното правителство да дойде и да каже дали то може да работи с този бюджет, или трябва да го промени.” (Шум и реплики от ГЕРБ)

Нищо подобно! Сега сме на Бюджет 2014, само че в неговата промяна.

Какво предлага той? Бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, увеличение със 725 млн. лв., но това не е всичко. Общият дефицит се допуска да достигне до 2,2 млрд. лв., което вече прави 2,7 % от БВП.

Уважаеми господа, особено от десницата, вие иначе сте големи радетели на фискалната дисциплина, на спазването на европейските критерии, но казвате, в определени случаи в наша изгода – те са една добра препоръка, която ние не сме длъжни да спазваме. И по-малко данъчни приходи с 500 милиона от ДДС спрямо предвидените. Допълнителното дългово финансиране е от 3,4 млрд. лв., така дългът ще надхвърли 26 % от БВП.

Какво излезе, господин Чобанов? Ние тук водихме дискусии, отбелязахме едно от най-големите достижения на днешното правителство. Това, че то осигури 500 млн. лв. за публична инвестиционна програма, която се реализира на територията на около две трети от българските общини – това беше наистина една много важна стъпка извън годишните капиталови разходи на общините. Но забележете, ние успяхме за една година да направим крачка с половин милиард. Сега вие за няколко дни давате неколкократно повече на служебното правителство и на следващото правителство за първите месеци от неговата работа.

Вие не можахте да осигурите 25-30 млн. лв., за да дадете рестарт, за да почне възстановяването на „Химко“ – Враца, и то при положение, че става дума за счетоводни начисления на пари, по които кредитор е държавата. Не можахте да дадете тези пари, за да започне най-важното и българските граждани да видят, че има икономическа перспектива, че ще има заетост, че ще има работа. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)

А сега не се свените да извадите почти 3,5 милиарда и да ги харижете. На кого и за какво?! (Ръкопляскания от КБ.)

И тук възниква вече важният политически въпрос: пред кого се откупувате с тази промяна? Защо я правите сега? Защо я правите?! (Възгласи от КБ: „Браво!“. Ръкопляскания от КБ.)

Защо вие зачерквате голяма част от реалните постижения, които имате като финансист? Защото Вие направихте наистина една много успешна емисия по облигации, които са необходими да осигурят средства. Всъщност самите вие заличавате голяма част от това, което беше направено с общите усилия и на парламентарното мнозинство, и на правителството.

Накрая, тъй като аз смятам, че тук става дума не само за средства, които са безусловно необходими, а става дума за това да се гарантират средства, които да постъпят в определени фирми, които да облагодетелстват определени хора и които да послужат за провеждането на изборите. Но това вече може да се приеме само за политическа констатация. (Ръкопляскания от КБ.)

Искам да съобщя на колегите от мнозинството – от новото мнозинство (силен шум и реплики), защото за мен ролята на БСП като мандатоносител приключи преди около два месеца и аз имах възможност да го изразя. Сега новото мнозинство ще приеме вероятно този закон. Аз утре (на 30 юли, сряда, се установи, че “ГЕРБ е против спекулации за коалиция с ДПС, затова напуска парламента и няма да участва при второто четене на актуализацията на държавния бюджет и на НЗОК”. - бел. ред.), заедно с мои колеги, ще внеса последния законопроект в този парламент. Той предвижда една проста промяна в Закона за гарантиране на влоговете на гражданите, тъй като тя вече ще бъде осигурена с промяната, която вие предвиждате – до тези около 2 млрд. лв. за попълване на гаранционния фонд, за да се даде възможност с промяна на цитирания закон, банки, които са поставени под особен надзор и на които най-тежката мярка е приложена – спиране на дейността им, гражданите, които имат гарантирани вложения в тях, да могат да ги получат още на третия месец, след като БНБ е въвела тази мярка. Не да се чака до Нова година, а още на 21 септември, искам ясно да го заявя, след като вие приемете тази промяна... (Реплики от ГЕРБ.) Не за всички средства, а за тези, които са гарантираните, фондът да разплати средствата на всички над 200 хиляди вложители, които имат право на тази гаранция, да оперират със своите пари по начин, по който смятат за необходимо. След това, разбира се, фондът встъпва в правата и банката ще трябва да се издължи на фонда за тези средства, които ще получи, като кредит за разплащане с гражданите.

Така че ако вие приемете този закон, утре аз настоятелно предлагам – още сутринта ще внесем споменатите промени, Бюджетната комисия да се събере, да го разгледа. Надявам се, на първо и второ четене в началото на другата седмица, когато обсъждате промените за второ четене в Закона за държавния бюджет, да осигурите средствата на българските граждани, както това наистина е предвидено във внесения от Вас Законопроект за промени на държавния бюджет. Благодаря ви.