Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2015 Брой 25 (2015) ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГОТВИМ ЗА ГОЛЯМА ВОЙНА

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГОТВИМ ЗА ГОЛЯМА ВОЙНА

Е-поща Печат PDF

Защо се водят войни? За територии, „жизнени пространства”, морски излази и проливи, за енергоизточници, суровини или просто за господство над други народи? Всички тези мотиви, разбира се, присъстват откакто на света има държави, опитващи се да изнасят навън собствените си антагонистични противоречия. Войната е продължение на политиката с други средства, но не само на външната политика, както смята Клаузевиц. Тя е продължение и на вътрешната политика. Тоест, каквато политика водят управляващите елити в собствените си страни, особено в най-развитите западни „демокрации”, такава е и външната им политика. И целта й не е да осигури благоденствие на народите, а да бъде изтребено „излишното” население, за да не черпи от все по-оскъдните ресурси на планетата Земя.

Понеже нито природните катаклизми, нито изкуствено предизвиканите епидемии могат да изпълнят бързо и трайно тази цел, войната остава единственото средство за масово „освобождаване” на света от „излишните” му обитатели. Днес населението на Земята е към 8 милиарда души, а целта на занятието е да останат максимум 2-3 милиарда. Сред нарочените за изтребление на първо място са мюсюлманите, главно арабите, а също така и славяните. Ето защо, според Дмитрий Милников, трябва да се готвим за голяма война. Според него тя няма да е ядрена, тъй като световният управляващ елит на Запад иска да запази материалните блага и природната среда за „избраните” сред собствените си страни. Това е спорна теза, като се има предвид опитът от двете световни войни, в които бяха употребени и химически, и ядрени оръжия. А по време на мръсната война във Виетнам американските агресори използваха напалм.

На война, като на война! Сигурно читателят ще намери и други спорни тези в статията на Д. Милников, но си струва да види неговата безкрайно интересна аргументация.

Зора

Ставащото сега в Украйна е началото на голяма световна война, въпреки че мнозинството официални коменнатори, “аналитици” и медии полагат маса усилия да убедят всички в обратното. Тази война ще бъде дълга и безпощадна. Защо ще бъде именно така, ще се опитам да обясня в тази статия.

Като начало, препоръчвам на всички запис с изказването на Анатолий Чубайс на конференцията Rusnanotech 2011, макар и само първата му част.

Разбирам, че у много хора има твърде негативно отношение към Анатолий Чубайс и за това има причини, но този човек е твърде умен, и което е по-важно, посветен в много въпроси, които не се излагат пред простосмъртните. Освен това, следва да се отбележи, че това не е обикновено събрание, доколкото сред присъстващите на мероприятието се мяркат лицата на много хора от правителството и бизнеса, които съставляват твърде влиятелната част на съмременния управляващ елит на Русия.

В първата част на своето изказване Анатолий Чубайс много убедително доказва факта, че по-нататъшното развитие на техногенната цивилизация, така, както е вървяло през последните два века, е невъзможно. Нарастването на числеността на населението, а значи и на потреблението на ресурси, върви експоненциално; следователно със същата  скорост расте и разрушаващото влияние на техногенната цивилизация върху природната среда, която се явява основа на Живота на Земята. Ако нищо не се промени, то живата среда просто ще бъде разрушена. И съдейки по това, което говори Чубайс, световният управляващ елит прекрасно разбира проблема. А щом го разбира, значи у тях трябва да има план за извеждането на техногенната цивилизации от надвисващата криза. И ето тук ние се приближаваме към най-интересното.

Ключовият момент,

който е важен за темата на дадената статия, започва в 7:30. В началото Чубайс констатира, че по-нататъшният растеж на цивилизацията в този вид, както той е ставал досега, е невъзможен по-нататък; след което цитира “прогнозата на известни учени”, които са членове на Римския клуб. Тази прогноза се състои в това, че към края на 21 век числеността на населението на Земята трябва да се съкрати до величината 2-3 млрд. души. Тоест 2,5-3,0 пъти по-малко от днешната численост на населението.

Тук е важно да се разбере, че това не е никаква “прогноза”, доколкото прогноза се прави за различни процеси, основно природни, на които е невъзможно или много сложно да се влияе директно. Когато се опитваме да предскажем времето, това е именно прогноза.

А в дадения случай ние имаме работа не с “прогноза”, а с план, който е разработен от управляващия световен елит. С други думи, това е прогноза за възможността за осъществяване на план за масов геноцид на населението на Земята.

Това, че тази “прогноза” се озвучава от името на членовете на Римския клуб, означава, че принципното решение за осъществяването на този план на световния управляващ елит вече е взето и сега се довежда до знанието на всички изпълнители.

Самото изказване на Чубайс пред представителите на управляващия елит на Русия, е точно част от този процес на информиране. Това, че във втората част на записа Чубайс започва да говори за това, че ние, казва, не сме съгласни с подобни “прогнози” и искаме да намерим някакъв друг път на развитие, не трябва да въвежда в заблуждение никого. Нищо друго на публично мероприятие той не би могъл да каже.

Когато целите и плановете на световния елит са озвучени, става по-просто да се разбере логиката на процесите, които днес протичат в света.

Не съществуват такива естествени природни процеси, които биха могли да доведат до подобно масово съкращаване на населението на планетата. За това говори в записа и самият Анатолий Чубайс. Това означава, че всички подобни процеси ще се предизвикват изкуствено.

Какви процеси могат да осигурят масовата гибел на хората?

Те не са толкова много: глобален природен катаклизъм, глобална смъртоносна епидемия и световна война.

Глобалният катаклизъм отпада, защото това е твърде неуправляем процес, и значи, много сложно е както да се предскажат всички последствия, така и да се гарантира личната и на своите близки защита. Значи, остават глобалната епидемия (пандемия) и световната война.

Съдейки по онези събития, които са станали в началото на века, вариантът с организацията на глобална пандемия се е разглеждал от елита като един от възможните. Но е имало определени съмнения в това, че ще им се удаде да получат желания резултат по съкращаване на числеността на населението и при това да удържат процеса под контрол. Затова беше организиран световният експеримент под названието “епидемия от птичи грип”. Уви, този експеримент показа, че в днешни условия процесът не дава необходимия резултат. При това, изглежда не ги е устроило това, че от една страна, съществуващата в дадения момент система на здравоопазване и предписаните процедури за реагиране на различните държавни служби не позволяват вирусът да се разпространи с необходимата скорост сред населението на Земята. А от друга страна, тази система също така не е способна да осигури пълна защита на необходимите територии от проникването на вируса. Съответно, там, където е необходимо да се получи планираното съкращение на числеността на населението, трябва първо да се разруши съществуващата система на здравеопазване и реагиране, в това число с помощта на войни, революции и държавни преврати, и вече след това да се задейства там епидемията, например в Русия. А в онези територии, където се предполага да не се допусне разпространението на дадения вирус, тази система, обратно, трябва да се усили.

Това, че после започнаха да ни разказват за някакъв “заговор на фармацевтичните концерни”, в действителност е само една от легендите за прикритие, която трябва да замаскира истинските цели и задачи на дадения експеримент. Доколкото може да се съди по последващите събития, засега са се отказали от варианта с организирането на подобна пандемия точно сега.

Така че остава вариантът с

организирането на световна война

който се явява основен и активно се въплътява в живота. Но при това трябва да се разбере, че това ще бъде съвсем друга война, война от нов тип.

Всички предходни войни вървяха между управляващите елити на тези или онези страни за едни или други ресурси, били те хора, територия, полезни изкопаеми или контрол на транспортните потоци (включително излаз на морета и океани). Войната, която всъщност вече е започнала през 21 век, ще произлиза не между елитите. Те отдавна вече са се научили да решават своите проблеми и споровете помежду си с други методи. Това е война между населението, което ще изтребват безпощадно, и световния управляващ елит, който ще организира и направлява това изтребление.

Когато са понятни целите и задачите, които те поставят пред себе си, може да се разбере общият план за действие за достигането на тези цели.

Първо, в дадената война няма да се използва ядрено оръжие, понеже в този случай природната среда на планетата ще бъде разрушена окончателно, а това не влиза в плановете на организаторите.

Второ, очевидно е, че хората, у които ще се намира реалната власт над протичащите в тази или онази страна процеси, не могат просто така да вземат и да започнат да изтребват собственото си население, защото подобен процес е зареден с възможности за бунт и смяна на властта. Ако това се опита да направи някой отвън, то именно те, съгласно законодателството на мнозинството страни, трябва да осигурят защитата на страната от нападение. Затова, ако някой се кани да устрои геноцид над населението на дадена територия, то на първо място той би трябвало да разруши държавата, да създаде хаос, да унищожи законната власт и всячески да препятства процесите на самоорганизиране на населението, за да бъде отслабена способността му да се защитава от изтребление.

Разрушението на държавата и нейните институти автоматично би нанесло мощен удар по икономиката на тази страна, което също така ще способства за масовата гибел на населението, вече по икономически причини. Тук може да се добави и фактическото прекратяване на нормалното функциониране на различните социални служби, на типа система за здравеопазване, на пенсионната система, на социалната помощ за нуждаещите се и тем подобни. Всичко това също така ще способства допълнително за съкращаването на числеността на населението.

Подобен процес във вида на “арабската пролет” беше пуснат в ход в Северна Африка и Близкия езток. В Тунис, Египет и Йемен станаха държавни преврати. В Либия Муамар Кадафи бе свален и публично екзекутиран от нередовните части на САЩ при активната военна поддръжка на другите страни от златния милиард”. Икономиката на страната и нейната инфраструктура са разрушени, какво там в действителност става ние смислено не знаем (в медиите изцяло липсва информация по въпроса). Продължава и досега войната в Сирия, където опитът за заграбване на властта не успя. Избухна въстание в Бахрейн, което беше потушено, последваха опити да се организират безредици в още 12 страни!..

Паралелно с това американците като че ли се изтеглят от Ирак и Афганистан, и там веднага възниква, сякаш от само себе си, мощна терористична групировка на радикалните ислямисти, които обявяват за създаването на собствена

“Ислямска държава в Ирак и Левант”

(ИДИЛ), с която, обърнете внимание, всъщност никой не се бори сериозно. Нея не я бомбардира международна коалиция, както беше с Либия. Към нейните граници не се трупат войски на НАТО, както става сега с Украйна и Русия. Да не говоря за това, че САЩ някак случайно подариха на ИДИЛ в Ирак огромно количество оръжие, техника и боеприпаси.

Целият този процес, от една страна, осигури сговорчивостта на всички близкоизточни управляващи елити, без което би било невъзможно толкова силно понижение на цената на нефта, което наблюдавахме в края на 2014 г. От друга страна, сформирана е наказателна сила за изтребление на населението в Северна Африка и в страните на Близкия изток, понеже е съвършено очевидно, че ИДИЛ възнамерява активно да разширява контролираните от нея територии. И на всички новозавладени територии непременно ще стават екзекуции на неверниците. Видеозаписи, на които щурмоваци на ИДИЛ масово екзекутират десетки хора, в интернет вече има с десетки. При това изстрел в тила, в тяхното изпълнение, е една от най-хуманните екзекуции. Пълно е с видеозаписи на изгаряне на живи хора, с прерязване на гърлото или направо с отрязване на главите на жертвите.

От само себе си се разбира, че не може да става дума за никакво развитие на икономиката и прираст на населението в териториите, които се контролират от ИДИЛ. Тези, които разрушават и убиват, не могат да създават и развиват каквото и да било. Поради това каквито и да било ресурси за по-нататъшна експанзия, в това число оръжие и боеприпаси, те могат да получават само отвън. И именно чрез тази зависимост световният елит се кани да контролира дадения процес. Щом веднъж ИДИЛ изпълни мръсната си работа, разрушавайки държавите, икономиката, инфраструктурата и изтребвайки милиони от населението на завладените страни, тяхното снабдяване ще бъде прекратено; след което ще бъдат победеносно очистени от войските на страните от “златния милиард”. В хода на това прочистване от само себе си ще се образуват още няколко милиона “неизбежни жертви” сред мирното населения. Но на това некой няма да обърне внимание, защото “силите на доброто” за пореден път ще победят “силите на злото”, и само за това ще разказват в медиите на доверчивия еснаф.

Ако в хода на тези събития, когато държавните институти и системата на здравеопазване ще бъдат разрушени или отслабени, в дадените територии ще се приведе в ход епидемия от смъртоносни заболявания, което ще облекчи

постигането на главната цел

за съкращаване на населението. При това аз не се съмнявам, че именно мюсюлманите, на първо място арабите, съгласно този план, се канят да изтребят. Именно затова там се привежда в изпълнение най-суровият сценарий, при който количеството на жертвите ще бъде максимално.

Втората група, която се канят да изтребят до максимум, това са славяните. Именно затова вторият суров сценарий се задейства през Украйна на територията на Русия. При това общата канава е същата, каквато е и в страните на Магреба и Близкия изток.

Ако си спомним събитията, които станаха преди една година в Киев, то Янукович вече беше подписал документ за сваляне от себе си на пълномощията и провеждането на предсрочни избори за президент в края на годината. Тоест, опозицията бе получила именно това, към което се домогваше. Въпреки това бе извършено насилствено заграбване на властта, т.е. антиконституционен преврат. Янукович предлагаше на Яценюк да стане премиер-министър и да оглави правителството, но той се отказа. Когато обаче властта беше завзета по незаконен начин, той, кой знае защо, се съгласи и стана министър-председател на незаконното правителство! Това означава, че на някого в Украйна е трябвала именно незаконна власт. Необходимо беше да се провокира населението на бунт и този план сработи на 100 %.

Отделна тема е, че беше разигран спектакълът с нацистите, които уж са дошли на власт в Украйна. Че това е именно спектакъл, се доказва много просто. Опитайте да назовете онези евреи сред управляващия елит на Украйна, които са пострадали след идването на власт на тези “нацисти”. Същият този Беня Коломойски не само че не пострада, но спечели немалко от всичко това, пък и все още взема най-активно участие в организирането на всички ставащи в Украйна процеси. Доколкото ми е известно, сериозни последици не е имало не само за евреите, намиращи се на висшите равнища. Нямаше никакви репресии и “еврейски погроми” изобщо. Но затова пък ни припомнят какво е ставало с евреите в Германия, а по-късно и в Европа, когато на власт са дошли немските нацисти под ръководството на Хитлер. Материали по тази тема се публикуват в изобилие.

В същото време, на всички жители на постсъветското пространство, наследници на тези, които веднъж вече победиха нацизма в страшна и кръвопролитна война, цялата тази нацистка атрибутика и символика действа като червена дрипа на бик. По-добър способ да се въвлече населението на Русия в тази война просто не може да се измисли. Това предизвика напълно закономерен протест и сред населението на Украйна, особено рускоезичното, и сред населението на Русия. Това, че планът работи, показват и допитванията до общественото мнение. Ако преди една година голяма част от населението на Русия бяха против войната и сами не искаха да вземат участие в бойните действия, то сега вече над 30 % от населението поддържат силовото решение на конфликта в Украйна, а потокът от доброволци към Донбас, по признание на хората, които се занимават с това, видимо се е увеличил. С други думи, само за една година общественото мнение в Русия е обърнато от неприемане на войната, до признаване на нейната необходимост. При това мнозинството от хората по прежнему не искат война, което е напълно естествено, но вече допускат нейната възможност, ако няма друг изход. А повечето медии в Русия днес старателно ги убеждават в това - няма изход, ще се наложи да се воюва.

Отделна е историята с присъединяването на Крим към Русия. От една страна, е разбираемо, че много удачно се стекоха обстоятелствата, които позволиха бързо и практически безкръвно да се присъедини Крим към Русия. В същото време съвършено очевидно е, че световният елит някак лековато позволи да бъде проведен този процес. Аз съм далеч от мисълта, че петата колона в руската власт би могла да не позволи да се осъществи присъединяването на Крим: те не са толкова силни, както се опитват да ни покажат. Но тук целият фокус е във факта, че те дори не се опитаха да попречат на процеса! Всички като един дружно станаха и започнаха да скандират: “Крим е наш!”. И едва след време, когато всичко беше свършено, от тяхна страна започнаха разсъждения, тюхкания и вайкания, че сега нас, видите ли, ще ни накажат заради Крим.

С други думи Крим – това е примамката, която Русия глътна. Даже ако ДНР (Донецка народна република) и ЛНР (Луганска народна република) претърпят военно поражение и бъдат ликвидирани от силите на хунтата, конфликтът с Украйна няма да свърши с това, понеже ще остане и въпросът за Крим. При това и украинската хунта, и целият западен елит в дадения момент заявяват открито, че те не признават присъединяването на Крим към Русия и считат това за “окупация на чужда територия”. Тоест, ако не успеят да въвлекат Русия в открита война с Украйна по време на конфликта в ДНР и ЛНР, то тя неизбежно ще бъде въвлечена в тази война, когато възникне необходимост да се защитава Крим. Невъзможно е да се избегне войната между Русия и украинската хунта, може само нейното начало да се отложи за по-късен срок.

По-нататък е съвършено очевидно, че щом веднъж започне тази война, тя практически веднага ще прерасне в голяма европейска или даже обща световна война, тъй като съществуващата украинска армия не може да окаже никаква сериозна съпротива на съвременната армия на Русия. Но отчитайки тази пропагандна кампания, която сега е разгърната в западните медии, те вече не могат да захвърлят “бедната и нещастна Украйна”, подложена на разтерзание от “разбеснялата се руска мечка”. Още повече, че вече са подписани документи между Украйна и НАТО, според които НАТО получава възможност да “защитава” Украйна, въпреки че тя не е негов член. Тоест, от една страна, формално Украйна не е член на НАТО и е непонятно кога ще стане такъв, понеже съществуват твърде много различни изисквания при приемането на тази или онази страна в НАТО. А от друга страна, ако се гледат фактите, то възниква впечатлението, че Украйна вече е член на НАТО: видимо юристите на НАТО са намерили съответната пролука в документите.

Да погледнем фактите: на 9 декември 2014 г. беше официално отменен извънблоковият статус на Украйна и Порошенко подписа съответния закон, приет по-рано от Върховната Рада на Украйна!..

 

следва

Превод Людмил Недялков