Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

УНИЩОЖЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Е-поща Печат PDF

• В САЩ за това бяха приложени пет стъпки и днес то не е онова, което беше. Случайно ли е това?

Продължение от бр. 28

Стъпка 3: Вкарайте мениджъри

-администратори, които да превземат управлението на университетите.

Тази нова класа превзема контрола над повечето функции в университетите, включително финансирането, разработката на програми, предлаганите курсове. Може би си спомняте все още времето, когато медицината и нейното управление завинаги се промени чрез т. нар. Наредба за НМО? (4) Значи, можете да си представите какво се случва с науката.

За по-младите, нека обясня, че когато някога-някога докторите управляваха болниците, те вземаха решение какво лечение е нужно на пациентите. През 70-те години на 20 век, по време на администрацията на Никсън, идеята за НМО бе продадена на американското общество под предлог за подпомагане контрола върху разходите за медицина. Но в мига, в който Никсън осигури приемането на Закона за НМО през 1973 г., тези организации скоротечно преминаха от некомерсиалния модел, чиято цел бе високо качество на медицинското обслужване при контролирани цени, към модела на търговските организации с огромно финансиране с парите на корпорациите.

Изведнъж идеята за високо качество на медицинското обслужване бе принесена в жертва на печалбата, което означава повече и повече премиални и по-малко и по-малко обслужване, нарастване на отказите от обслужване, нарастване на ограниченията за лекарите, чиято работа стана “управляема”.

Състоянието на здравеопазването в нашата страна е видимо, също както и това, че всъщност е бедствено. (В България не е ли същото? - Бел. ред.)

И въпреки това се появи нещо аналогично - да го наречем “ЕМО” (от англ. education. – Бел.ред.) - организация за управление на образованието, което овладява американските академични кръгове.

От 70-те години до сега броят на преподавателските места с пълна заетост намалява, но броят на административните длъжности с пълна заетост рязко се увеличава. В преподаването тече депрофесионализация и преминаване към непълна заетост, преподавателите са доведени до положението на “сезонни” работници, а административната заетост осигурява добра заплата, привилегии, кабинети, престиж и власт.

През 2012 г. броят на администраторите във всички кампуси в страната съществено превишава броя на преподавателите. Така че НМО бе пагубно за американската медицина, и също толкова пагубно е ЕМО за американските научни среди и за качеството на образованието на нашите студенти. Бенджамин Гинзбург пише подробно за това в книгата си “Упадъкът в преподаването”.

Тук ми се иска да припомня впрочем, че университетите обикновено защитават практиката на “асоциирани професори”, които днес са 75 % от всички преподаватели в страната, защото нямат друг изход, освен да привличат на работа “асоциирани професори” като мярка за “минимизиране на разходите” при намаляващото финансиране на университетите.

Онова, което те не казват, и понеже няма искане за прозрачност, никога няма и да кажат, е че те не икономисват, привличайки “асоциирани професори”, а просто намалиха заплатите на преподавателите, намалиха и сигурността и влиянието на преподавателите.

Парите не са икономисани, а чисто и просто прехвърлени като заплати за администрацията и като възмутително заплащане на президентите на университетите.

Това е преразпределение на финансите от тези, които преподават, от специалистите, - а следователно са ги отнели от образованието на студентите, - в полза на заплатите на администрация и ръководство, в полза на разходите за спорт, за привличане на “консултанти”, пи-ар и маркетингови фирми, както и за услугите на юридически фирми.

Трябва да добавим, че заплатите на ръководителите от 25-30 000 долара през 1970 г., се увеличиха до сто хиляди и милиони долари от заплати, “отложени” тлъсти компенсации (“златни парашути” - тоест обезщетение при предсрочно прекратяване на трудовите правоотношения, плащания за пенсия, медицински застраховки след излизане в пенсия), които се използват по собствено усмотрение на фонда за безплатно жилище или за щедри компенсации за жилище, за автомобили и шофьори, за членство в луксозни клубове...

Стъпка 4: Налагане на корпоративната култура и корпоративните финанси

За да си подсигури по-нататъшен контрол и доминация върху дейността на университета, потокът от корпоративни финанси промени значението и мисията на университета от място, в което образованите граждани се смятат за обществено благо, място, което развива и усилва интелекта и логиката в името на достойнството на отделния човек и на обществото като цяло, до място за обикновена професионална подготовка, концентрирана върху печалбата.

Корпоративната култура похити същността на университета,

който вече не се занимава с развитието на мисленето.

Университетът стана нещото, което просто посещавате и после може да получите “добра работа”. Всичко, което не е непосредствено и пряко свързано с подготовката или получаването на работа, бе опорочено и обявено за безполезно - философията, литературата, изкуството, историята.

Ана Виктория пише: “Много от университетите започнаха да разчитат на методите на частния сектор за формиране на доходи, например частни корпорации, дипломи, развитие на маркетинга, корпоративно партньорство, арендуване на кампуси и търговски организации за онлайн-обучение. За да намалят разходите си, държавните университети започнаха да се превръщат в недържавни служби за подбор на кадри и да опростяват финансовите си операции”

Може би ще попитате - но какъв е проблемът с корпоративните финанси? Ами в количеството им!

Когато към университе тече поток от корпоративни пари, значи корпоративните ценности подменят академичните. Както вече споменахме, хуманитарните науки са отрязани от финансиране, а пък бизнес-школите получават торби с пари.

Когато корпоративните пари внесат своята лепта и си партнират с научните отдели, където парите купуват влияние и определят какви изследвания ще се правят, и най-вече какви да са резултатите от тези изследвания - налице е сериозен етичен проблем. Така че корпорациите хвърлят пари за отделите и срещу тях получават изследвания. Те могат да “отпишат” тези пари като дарения, но същевременно се възползват от труда на изследователите и контролират и се разпореждат и с изследванията. Изведнъж стана ясно, че университетската лаборатория не е място за обективни изследвания.

Например корпорациите, които не харесват предупрежденията за климатичните промени, хвърлят пари и контролират изследвания, които после се публикуват като опровержение на тезата за глобалното затопляне. Университетските лаборатории са под контрола на корпорациите при изследвания за одобряване от FDA (5). Крайно опасно е обаче, когато фармацевтичните компании овладеят контрола над университетските лаборатории при проверка за ефикасността и безопасността на средствата, а после промушват одобрението им чрез правителствени организации.

И още един пример - от икономиката - филми от рода на „The Inside Job” (“Обратната страна на работата”) чудесно показват как Уолстрийт подкупва икономисти от висок ранг от Харвард или Йейл, или Станфорд, или пък Масачузетския технологичен университет, за да говорят за състоянието на фондовите пазари и финансовата стабилност на страната. А пресата публикува и предоставя откровените лъжи на уважавани икономисти, получаващи заплати от “Голдмън-Сакс” и “Мерил Линч”.

Следва

Бележки:

4. непрекъснато медицинско и фармацевтично образование, или непрекъснато повишаване на квалификацията - в САЩ тази система е с повече от половин век история. При нея на върха на пирамидата е Американската медицинска асоциация, която разработва изисквания към НМО, издава лицензи за правото да осъществяваш медицинска дейност при отчитане на получените кредити за НМО, води регистър на лекарите (в който се вписва и сумата на получените кредити!), предоставя информация за образователни мероприятия, предлага типови планове за системата на НМО в различните специалности и т.н. Мероприятията по НМО биват предоставяни от различни организации (от образователни академични учреждения до търговски фирми, които в САЩ са повече от 600), и са длъжни да имат акредитация за осъществяване на образователна активност, за да се потвърди съответствието между изисквания стандарт и възможностите за усвояване на кредитите. Тази функция се осъществява от Акредитационен съвет, създаден с помощта на споменатата Американска медицинска асоциация.

5. Food and Drug Administration; FDA или USFDA - Агенция по храните и лекарствата в САЩ.