Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

ВОЯТ НА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРОДЪЛЖАВА

Е-поща Печат PDF

• Кръвният данък на българската земя са аграрната наука и българското земеделие

За пореден път политическите партии, с изключение на БСП, в своите платформи подценяват ролята и значението на аграрната наука и земеделието за развитието на аграрикономиката и хранителната индустрия на страната. Укрива се генезисът на многото проблеми, които оплетоха в мрежа от омагьосани кръгове тези печеливши сектори на българската икономика.

В началото, когато задуха “вятърът на промяната”, имахме възможност да избираме два модела за бъдещо  развитие на аграрната наука и българското земеделие - френски или американски. Първият - изграждане на структури, подобни на Френската селскостопанска академия (ИНРА) и запазване комасацията на земята по препоръка лично на френския министър на земеделието, който дойде на място да ни съветва. И вторият – неолибералният, който ни предложи атлантическият вятър на промени с трайно застудяване на микроклимата у нас. Вместо демократичен полъх, той ни изпрати американските псевдоикономистите Ричърд Ран и Роналд Ът, които ни подхвърлиха т.нар. проект за ускорено развитие, известен повече като „Програмата Ран-Ът”. Така платени майкопродавци подложиха на ревизия науката и създаденото и съграденото от десетилетия в областта на земеделието. „Законотворци” подготвиха и приложиха на практика т.нар. Закон за ликвидационните съвети. Един престъпен и антибългарски закон, какъвто не бе прилаган никъде по света. С това се създаде пълен хаос в поземлената и аграрна реформа и бяха разбите до основи и поземлените, и човешките отношения.

Селскостопанска академия беше обезглавена умишлено, а науката изпадна в колапс. Хвърлиха се десетки милиони за създаване на кухи структури, които след 20 години бяха закрити. Други и днес черпят грешни пари, имитират консултантско-съветническа дейност. Програмата Ран-Ът предложи в България, страната с 5 климатични области и 276 почвени различия, с 40 агроекологични и 10 горскостопански райони и най-голямото биоразнообразие в Европа, да има два научни института – един по растениевъдство и един по животновъдство.

Престъпление е, че Програмата продължава да се изпълнява и днес. Воят на ликвидаторите на аграрната наука и българското земеделие продължава с бясна сила. През 2015 г. ГЕРБ реши научните институти на ССА да бъдат разпарчетосани по зони на властово влияние. Партийният (на две партийни организации на БСП в София), медиен и обществен натиск спря тези безумни действия. Беше направен опит единственият национален институт по животновъдни науки в Костинброд, който съхранява и малкото останало от генетичния животински фонд на нашата страна, да бъде прехвърлен към несвойствен за целта университет. Още по-фрапиращо е друго административно решение. Докато у нас навлизаха контрабандно ГМО-сортове царевица, соя, рапица и техните продукти, същите чуждопоклонници дръзнаха да закриват националната генетична банка по сортово разнообразие в Садово. Казано направо, канеха се завинаги да ликвидират генетичния растителен и животински фонд на България и децата ни да продължат да ядат ГМО-шоколади, вафли, пуканки, зрънчо, снаксове, дори и кренвирши. Техни фирми пренесоха контрабандно ГМО-сортове, които чрез пчелите замърсяват културните видове и околната среда и обезмислят биологичното производство. Правилно БСП в своята платформа приоритетно поставя въпроса за създаване на Закон за храните и насърчаване на българските производители. През 2016 г. правителството на ГЕРБ разработи Закон за ССА, който бе приет на първо четене. Представете си, мотивите за внасянето му бяха разработени лично от премиера. В него ясно е записано публичната държавна собственост на научните институти да премине в частна държавна! Преведено на нормален език, това означава откриване на възможности тази собственост по-лесно да се заграби и плячкоса. А всички знаем, че без съвременно научно обслужване няма модерно и устойчиво земеделие, че всичко можем да внасяме, само чернозема, който ни храни, не можем.

Трудно е да си обясним как здравият разум може да оневини ония, които продължават да бъдат рушители и предатели на съвременна България. Те са способни да приемат този антинаучен закон и отново да наричат учените „синодални старци”. Ясно и смело трябва да се каже, че отношението на десните сили прогони нашите учени селекционери в чужбина; че българското село без училища и наука плати и продължава да плаща, благодарение на тях, кръвен данък и затова ни настигна усмъртителната демографска катастрофа. Подкрепени от външни фактори, в продължение на близо три десетилетия майкопродавците прилагат драконовски мерки, за да сломят будния дух на народа и да изцедят научната и творческа сила на всяка духовна институция на България. Със закон създадоха явлението „корпоративни фермери и арендатори”, които експлоатират земята и нейните собственици, нарушават вековни културни традиции и човешки отношения.

Монополът върху земеделските земи породи порочните практики спекула със земята и несправедливи поземлени отношения. Латифундистите, които със закон са забранени в Европа, у нас владеят десетки хиляди декари, без да прилагат научнообосновани системи на земеделско производство. Продължават да се използват  нелоялни практики, които деградират и замърсяват земеделските земи и водите. Страната ни се превръща от ден на ден в територия на агресивно силния човек, който може незаконно да строи и да експлоатира земята и подземните богатства, без да спазва екологичните и правните норми, да запечатва под бетон и асфалт завинаги плодородни нивя и да ги превръща в лунен пейзаж, да замърсява минерални извори, подпочвени и питейни води, да прогонва коренните жители. Ако продължава така, страната ни ще се превърне единствено в територия за развъждане на натовски танкове.

Нека погледнем какво се прави около столицата в Софийското равно поле, между Горна Малина и Драгоман, или между Панчарево, Драгалевци и Нови Искър, върху плодородни земи I и II категория. Кражба на земя и имоти, строеж до строеж, изкоп до изкоп, прах и кал, автопаркове и коли, крайградски логистични и увеселителни зони и накрая 8 пъти повече прахово-аерозолно замърсяване с отложени азотни и въглеродни оксиди чак до Черни връх. Примерът е поразителен и подобни „червени точки” се наблюдават в много райони на страната, за които има и наказателни процедури от ЕС.

По посочените проблеми, приетите досега закони са с определено лобистки текстове и те правят хляба на българина горчив. Три десни правителства и един десен президент, които довършиха напълно не само поземлените, но и човешките отношения между хората, носят отговорност за този хаос и беззаконие.

Какво трябва да се направи?

Първо, най-важно, незабавно приемане на нов закон за Селскостопанска академия, което е в унисон с едно от посланията на президента на Република България ген. Румен Радев, който заяви: „собствената научна експертиза е елемент от националния суверенитет, без който поставяме страната в зависимост”. Второ, създаване на Държавна агенция за земята, която да възстанови и регулира поземлените отношения, да спре разграбването на държавния и общинския поземлен фонд и да разработи ведомствен регистър и кадастър на земята; трето, радикални промени в редица закони: за собствеността и ползването на земеделските земи, за опазване на земеделските земи, за подпомагане и защита на земеделските производители, за арендните отношения, за водите и подземните богатства и не на последно място за земеделските кооперации; четвърто, разработване на цялостен комплексен закон (кодекс) за селското стопанство, който да създаде стройна система за устройство и управление на земеделието и изцяло да изхвърли лобистките параграфи и текстове; пето, разработване и приемане на закон и програма за развитие на необлагодетелстваните и планински райони на страната; шесто, разработване и приемане на цялостен закон за комасация на земята, и седмо, ЕК да спре да ни учи на корупция и как да се прилага двоен стандарт. Тя ни дава субсидии за да орем, без да сеем, да развиваме ливадарство без животновъдство, да намаляваме млечното животновъдство, за да се спасяват от конкурентен натиск големите европейски производители и най-безсрамното – европейски лидер да ни предлага да не развиваме селското стопанство, защото неговата страна можела да ни изхрани. Това последното е отговорно заявено от Лех Валенса.

Приемането на тези закони и инициативи ще съхранят аграрната наука, българската земя и родното ни производство. И преди всичко, ще гарантират националната ни сигурност. Те ще върнат, в определена степен, вярата и надеждата на милиони потърпевши, които досега мълчаливо приемаха грешките и престъпленията на т. нар. реформатори в нашата държава.