Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2018 Брой 8 (2018) Глобална война без оръжия

Глобална война без оръжия

Е-поща Печат PDF

Позиция на Движение за социален хуманизъм
• Относно ратификацията на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“, т. нар. Истанбулска конвенция

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение за социален хуманизъм“ е категорично против ратификацията на тази конвенция, от българското Народно събрание.
Ние разглеждаме този документ като съдбовен за българския етнос и българската държава.
Под прикритието за борба с насилието над жените и домашното насилие конвенцията вменява на ратифициралите я държави узаконяване на т. нар. джендър идеология. Налага в българския правен мир и общество т. нар. социален пол, означаващ „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете“. По такъв начин се предвижда да се осигури защита от насилие без всякаква дискриминация по пол; социален пол (български превод на джендър); раса; сексуална ориентация; идентичност, основана на пола (чл. 4, т. 3).
Задължават се „Страните да предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културните модели на поведение на мъжете и жените с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на постстереотипните роли на жените и мъжете“ (чл. 12, т. 1).
Практически се детерминират като престъпления съпротивата срещу извращенията и даже моралното им неприемане.
Задължават се страните да включат учебен материал за учащите се (от началното до висшето училище) по въпросите „Равновопоставеност на половете“, „Нестандартните роли на пола“ и прочее. Нещо повече, предвижда се, ако в родната страна на даден човек не му признават въпросните нестандартни роли и той пристигне у нас, да получи статут на бежанец?! (чл. 14).
Подчертаваме, че в конвенцията и в обяснителния доклад към нея изрично е записано, че не се допуска страните да изразяват резерви по текстовете, с изключение на пет члена с несъществено значение.
Обръщаме внимание на българската общественост, че конвенцията следва досегашните действия на Съвета на Европа за узаконяване и привилегироване на „транссексуалността“.
Представената в България през 2016 г. „Стратегия на Съвета на Европа за правата на децата“ (2016-2021) обявява семейството за източник на насилие срещу децата и лансира „сурогатното майчинство“. Записано е, че правата на детето са в унисон с препоръка СМ/REC /2010/5 на Комитета на министрите за борба с дискриминацията заради сексуална ориентация и джендърна идентичност. Именно според тази препоръка (чл. 18) държавите трябва да отменят всяко законодателство, което ограничава допустимата възраст за еднополови сексуални актове, а еднополовите бракове да имат еднакви права с разнополовите (чл. 23 и чл. 24).
С други думи така наречената джендърна политика на Съвета на Европа принуждава България и българския народ да се откажат от своята идентичност, християнски морал, нравственост, култура, които сме изграждали над хилядолетие и защитавали през вековете на живот и смърт.
Именно християнските ценности и добродетели и просветителската роля на българската държава и църква за укрепване и разпространение на славяно–българската писменост и език, делото на светите братя Кирил и Методий са издигнали България като могъща държава.
Този български дух ни е помогнал да се запазим като народ и през петвековното турско робство и отново да се възродим с помощта на братска Русия, след освободителната Руско–Турска война.
Изказваме нашата синовна благодарност към Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия начело с нашия патриарх Негово Светейшество Неофит за категоричната, аргументирана позиция срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция, с което за пореден път доказват ролята на нашата Православна църква в защита на българщината и българската държавност.
Категорично против Истанбулската конвенция е позицията на Епископалната конференция на Католическата църква в България. Конвенцията се охарактеризира като основа за идеологическа и културна революция и дискриминация на идеологическа основа, налага насилствено възпитание в дадена идеология, което е забранено от чл. 37 на конституцията. Налага се нов обществен ред, в който семейството се маргинализира, а държавата си присвоява неограничен контрол върху него, е мнението на католиците.
Аналогично остра е реакцията срещу тази Конвенция на Обединените Евангелистки църкви в България.
Българското Мохамеданско вероизповедание също се изказа против джендър идеологията, прокарвана като задължаваща норма за българско общество от Истанбулската конвенция.
Много красноречива и категорична е позицията на папа Франциск, днешния глава на Римокатолическата църква, за джендър идеологията. Цитираме негови изявления и интервюта:
„Преживяваме момент на изтребление на човечеството, като Божий образ. Днес в училище учат децата – децата ! – че всеки може да избере своя пол, и това е ужасно! Същността на тази идеология е трансформация на реалността, създаване на една фалшива, паралелна реалност, която се стреми да подмени и подчини истинската действителност. Десетки милионни загинаха заради изкуствената „реалност“ на расовата теория (нацизма. - бел. ред.)“
„Джендър идеологията е глобална война без оръжия. Това е разрушителна идеология. Ние трябва да се защитим от тази идеологическа колонизация... Ако ние се провалим в тази наша отговорност, ще победи разрушението... Една стара пословица гласи: Бог прощава винаги, човек – понякога и природата никога. Това е сериозно предупреждение за тези, които предизвикват природата и обществото, и въвличат в това и своите деца...“
Своя глас срещу ратификацията на конвенцията издигнаха и крупни български учени - академиците Антон Дончев, Константин Косев, Георги Марков, Стефан Воденичаров, Благовест Сендов, Васил Сгурев, Людмил Статков, Васил Гюзелев, Дамян Дамянов.
Приветстваме водещата роля на БСП  и парламентарната група „БСП лява България“, начело с госпожа Корнелия Нинова, срещу ратификацията на Истанбулската конвенция и нейното оттегляне от дневния ред на Народното събрание. Предложените от левицата промени в българските закони са по същество достатъчни от юридическа гледна точка за борба с насилието срещу жените и домашното насилие без ратификацията на Конвенцията.
Такъв подход е безконфликтен и справедлив за решаване на проблема.
По принцип подкрепяме предложението за национален референдум за ратификация на Истанбулската конвенция.
Поздравяваме ПП „Нова Зора“ с председател господин Минчо Минчев и вестник „Нова Зора“ за категоричната им и безкомпромисна защита на българската държавност и идентичност. В. „Нова Зора“ разкрива пагубната роля на джендър идеологията за българското общество и държава, за йезуитската същност на Истанбулската конвенция. Нещо повече, читателите се убеждават, че джендър идеологията е едно от оръжията на световния олигархиат и на техните съдружници от брюкселския елит за раздържавяване на човечеството и превръщането му в конгломерат от транснационални компании под лидерството на финансовия капитал, населени от „постисторически човеци – без родители, без Отечество, без вяра и въжделения  и без бъдеще. Човеци на мига, на наслажденията и на забавленията.”
За отглеждане на този постисторически човек в България от двадесет години се прилага джендър образование за учители, детски градини, студенти, училища от неправителствени организации: „Джендър проект в България“ и други финансирани от различни фондове и фондации от САЩ, „Отворено общество“ на Сорос и прочие, и то със съдействието на МОН.
Признателни сме за национално отговорните позиции на ВМРО и “Атака” и на всички други партии, неправителствени организации, народни представители и граждани, които се обявиха против ратифицирането на конвенцията.
Отдаваме дължимото признание и на осемте министри от правителството на господин Борисов, които се противопоставиха на ратификацията.
В заключение, призоваваме българските институции, вероизповеданията и българските граждани решително да продължат активно борбата срещу ратификацията на Истанбулската конвенция до победен край.
В името на България и българския народ да се обединим срещу политиката на кукловодите, на глобализма, за разрушаване на днешната цивилизация, християнски ценности и култура – основа на днешна Европа, за дехуманизация на човешката личност и превръщането й в мутант, в изкуствен конструкт.
Джендър идеологията стимулира, защитава и налага по същество промени в човека на генетично равнище под благовидната и благородна защита на правата на жените и срещу домашното насилие.
Ние, социалните хуманисти – социалдемократи, винаги сме защитавали равнопоставеността между мъжете и жените и против всякаква форма на насилие.
Ние обаче сме категорично против, налагане на джендър идеологията, включително и от Съвета на Европа с така наречената Истанбулска конвенция.

Национален изпълнителен съвет
Председател Александър РАДОСЛАВОВ
30.01.2018 г.