Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2018 Брой 20 (15 май 2018) ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО СРЕЩУ ЦЪРКВАТА И НАРОДА СИ

ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО СРЕЩУ ЦЪРКВАТА И НАРОДА СИ

Е-поща Печат PDF

• Спечелихме битката, но не и войната срещу бога на парите и развалата

 

„Но жив е българският бог. Той нас

в най-мрачни векове пази: пази ни

при Шипка, Сливница, Люлебургаз –

и днес той бди въз нашите съдбини.“

Иван Вазов, “Българският бог”

 

Бях още малка по време, когато децата разглеждат света около себе си и задават много въпроси. Попитах мама: „Мамо, какво искаш да имаш още?” Мама, без да се колебае, веднага ми отговори: „Майчица“. Въздъхна и повтори: „Само майчица искам да си имам“.

Нейните родители, български учители в Егейска Македония, се оженили по любов и след като дядо изпълнил условието на баба да напусне гръцкото училище и да се премести в българското.

Но дошло нещастието и при злополука починала баба и оставила четири невръстни деца. Казват, че нещастието не идва само. И на дядо, ерудиран човек, който знаел два чужди езика, гърците му предложили висока служба, но да се погърчи. А той отговорил: „Аз народността си не продавам“.

Започнал тормоз и преследване на дядо и се стигнало дотам, че гръцки андарти го извели извън града с намерение да го ликвидират. По щастлива случайност срещнали български войски, които го освободили. През 1913 г. той оставил двуетажната си къща на 100 квадратни метра и други недвижими имоти в град Воден и дошъл в България с децата си като бежанец. Живота си прекарал скромно, под наем, в две стаи, и никога повече не видял родното си място. Нямал никаква връзка с роднините си. Ако си кореспондирал с тях, то гърците щели да ги преследват. Не се оженил повторно. Твърдял, че първият залък е най-сладък. Никоя друга жена няма да гледа децата му, както ще ги гледа родната им майка.

Скъпи сънародници, споделям тези лични неща с вас неслучайно. Македония и нейната съдба, съдбата на моите прародители, са една незарастваща рана. Но и епопея за въжделенията на българите за свободно и обединено Отечество, за собствен дом и национална култура.

 

• Преди страшния прилив на реката

 

Много са случаите като тези на моя род.

България е най-старата държава на Европа. На това ветровито място на Балканския полуостров, където се срещат различни племена и народи, тя е оцеляла повече от 1300 години. Не е променила дори своето име. Не е имала физическата мощ на вековния турски поробител, разпрострял се на три континента. Спасили са я православието, нейният език и култура, читалищата, жаждата за образование. Американският журналист Макгахан изследва турските зверства в България по време на Априлското въстание. Той е удивен, че тези измъчени хора в Османската империя са изградили, и то със собствени средства, по едно, две и три училища във всяко селище, като тези бройки не са по-малко от тези на свободните европейски страни.

Българинът дава мило и драго за образование. Това е неговата светлина в живота и гаранция за оцеляване. Българският народ е много толерантен и търпелив, но до момента, когато се засегне неговата идентичност. Тогава тихата река напуска своето спокойно корито и става буйна и неудържима, помита и погубва цялата мръсотия пред себе си. Пазете се, външни душмани, български лъжедържавници и проводници на чужди интереси, няма да оцелеете!

Нашата общественост научи внезапно, че български министър е подписал Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция. В близко време предстояло ратифициране на тази конвенция, неизвестна на българските граждани досега, с непознато съдържание и цели.

 

Преди да се запознаем с тази конвенция, която сочи като своя цел превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие, възникват

 

• два въпроса.

 

Защо в нея се говори за джендъри, за социална роля на пола, и то многократно, в приложението към конвенцията, какво общо има това с темата за борбата срещу насилието? Как у нас е уреден законодателно въпросът за борба срещу насилието?

 

В България има изградена цялостна правна система в това отношение: конституция, Закон за закрила на детето, Закон за защита срещу дискриминацията, Наредба за условията за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства, Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето, Закон за защита срещу домашното насилие, Наказателен кодекс, Семеен кодекс, ГПК, ЗЗД, Наредба за осъществяване, подбор и утвърждаване и закрила на деца с изявени дарби и др.

От самото основаване на държавата ни в България е имало равнопоставеност на половете и тя е била демократична държава. В България не е имало робовладелство.

Нашата религия е най-миролюбивата и не познава жестокостта хора да бъдат изгаряни на клада, или заробвани.

Страната ни е една от първите в света, въвела избирателното право на жените. Истината е само една - темата за борбата срещу насилието е само обвивката, предлогът, троянският кон, зад които се крие вкарването на така наречения социален пол (на английски джендър), измисленият пол и гарантиране на еднополовите бракове.

В чл. 36 „в“ от конвенцията четем: „Пол означава социално изградени роли, поведение, дейности и характеристики, които определено общество смята подходящи за жените и мъжете“.

 

• Богоборчество и джендърски радости

 

Всъщност конвенцията не признава биологията и определянето на пола с раждането. Може примерно да си роден мъж, но това не е важно и не е определящо според нея. Сам решаваш какъв социален пол си, сам го избираш. Това е стремеж за богоборчество и плод на психично отклонение. В самата конвенция думата джендър отсъства, но в приложението на конвенцията, предвидливо липсващо и неприложено, се споменава десетки пъти. А в практиката разновидностите надминават двеста вида! Ето само някои „джендърски радости“, които може да си изберете: безполови, педерасти, четвърти пол, лесбийки, трети пол, трансзвездни, андрогени, жена в мъж, трансхора интерсексуални, интерженствени звездни, панполови, бидер, бач...

Християнската притча за мъжа и жената отразява най-великото сътворение на Бог. Бог ги е създал с благослова: „Обичайте се и се размножавайте“. Неслучайно тези двама хора са различни по пол - да се привличат повече и да се обичат още повече, да се допълват и да си помагат. Единият по-силен, а другият по-нежен, да се размножават и в сговор и благодат да отледат децата си.

Джендърската сган е богоборческа. Не й трябва Бог, нито човек. Тя дори не приема като социално и щастливо събитие раждането на човек, нарича нас, хората, „живораждащи“.

Папа Франциск определи конвенцията като фашизъм и атомен взрив. Бих допълнила, че е по-страшна от фашизма и атомния взрив, защото е скрита, коварна и човеконенавистна.

Ето какво са ни спретнали така наречените министри на Съвета на Европа - чл. 12, т. 1 от конвенцията: „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.” Е, тук вече камъчето е изплюто, няма никаква грижа за жените и жертвите на насилието.

Юнаците от Европа искат да изкоренят всичко наше: самоличност, семейство, спомени, обичаи, биология, религия, държава. Ние няма да сме мъж или жена, така както естествено се раждаме, а нещо друго. Не е ясно какво същество, може би плазма, сигурно безмозъчно, което не знае какво иска и къде отива.

Конвенцията разпорежда страните да отпускат „финансови и човешки ресурси, да извършват законодателни промени и да включват в официалните програми на всички училища въпросите за нестереотипните роли на пола.” Следва въпросът с чии средства? На данъкоплатеца. Промяната, отровата, срещу кой е насочена?

 

• Жертвата са нашите деца

 

Господа от Съвета на Европа, защо не споменавате родителите във вашата дяволска конвенция? Къде отидоха правата и задълженията на родителите?

Съгласно чл. 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз, подписана от вас самите, „правото на образование включва правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически убеждения, съгласно националните закони”.

Съгласно чл. 33 от същата харта: „Закрилата на семейството е гарантирана юридически в икономически и социален план“.

Съгласно чл. 47 от Конституцията на Р България: „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата“.

С какво право изготвяте джендърска програма и тровите психиката на децата, без знанието и съгласието на техните родители? На какво законно основание харчите парите на данъкоплатците?

Конвенцията разпорежда при насилие, основано на пола, страните да дадат на лицето статут на бежанец, като не могат да го експулсират; да отпускат държавно обезщетение на пострадалите. Страните („държавите“) да предприемат мерки насилствено сключени бракове да бъдат признавани за недействителни, без жертвата да понася неоснователна финансова или административна дейност.

Конвенцията създава експертна група за „действие срещу насилието, срещу жени и домашното насилие от 10 до 15 души” - GREVIO, съставена от различни страни, и тя си приема свой правилник. Тази комисия и други делегации посещават страните при наличие на пълен имунитет. Членовете на тази комисия могат да пътуват свободно, не могат да бъдат задържани и проверявани, имат свобода на изказване. Имунитетът им продължава дори след свършване на мандата. GREVIO предава на всяка страна въпросник, въз основа на който страните готвят мониторинг. Мониторингът се провежда на кръгове и групата получава информация за изпълнение на конвенцията от неправителствени кръгове и страни. Неверни са твърденията на правителството, че „няма страшно и че тя, конвенцията, можела да се подпише с резерви за всеки текст поотделно“.

Чл. 78 от конвенцията урежда безспорно този въпрос. Резерви могат да се допускат само по чл. 30 относно обезщетение, чл. 44 – юрисдикция, чл. 55 - процесуален въпрос, чл. 58 - давност, и чл. 59 – предвиждане на ненаказателни мерки. Т.е. по никакъв въпрос по същество не можем да оспорваме и резервите важат само за 5 години.

Лъжа е твърдението, че ако конвенцията се ратифицира, няма да има промени в законодателството. Правителството е приготвило 20 законопроекта за изменения. В самата конвенция са предвидени 34 члена за изменение! Соча ги конкретно: от № 16 до 24, 26, 29 до 34, от 36 до 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63. Моля сверете ги с конвенцията. Нека премиерът, министър Цачева и министър Захариева да ви отговорят защо говорят тези неверни неща!

Конвенцията не може да изпълни целите, които заявява. Тя е накъсана, изготвена непрофесионално, изпълнена с омраза. Незаконосъобразна е:

1. Защото нарушава суверенитета на страните, изземва функциите на съда и държавата. Натоварва изключително държавата да съчинява изключително много ненужни закони. Те не само не са полезни, но излишни – трябва да има две държави – едната цяла година да пише закони, а другата държава да върши останалата дейност. Стоварва върху държавата огромни финансови задължения. Следователно групата GREVIO, замислена като шпиц команда, заедно с цяла администрация от преводачи и други служители, е скъп и безполезен орган, а страните са обречени да плащат всички нейни разноски.

2. Конвенцията грубо нарушава разпоредбите на чл. 14 от Хартата на основните права на Европейския и лишава родителите от родителска власт.

3. Конвенцията лишава родителите от родителска власт, а същевременно раздува правата и намесата на различни чужди обществени организации, всъщност им дава свобода да действат във вреда на държавната сигурност във всяка страна.

4. Ратифицирането, при което се упражнява психическо насилие за нейното реализиране, прави ратифицирането нищожно.

5. В досегашната медицинска практика и педерастията, и други подобни отклонения се считаха за отклонения от половия идентитет и представляват психическо заболяване. Заболелите е наложително да се лекуват, а не да ни управляват и рушат националната държава.

 

• Джендърството се внедрява усилено на Запад и в България.

 

По телевизията видяхме група млади хора в САЩ, облечени в костюми, наподобяващи костюмите на нашите кукери. Те крещяха и скандираха, че са животни и искат да им бъдат издадени паспорти на животни.

Пак в САЩ са обичайни рекламите на прегръщачи, лицата, които срещу 50 долара посрещат клиентите, прегръщат ги и ги „успокояват“.

В същата страна се продават и фигури на животни или хора, предназначени да бъдат закупени за задоволяване на половия нагон, дори бе показан гражданин, който получавал полово удовлетворение от собствената си кола...

Пак в САЩ по телевизията показват американка, прочула се с това, че е извършила полови сношения с 16 души в един ден. Тя решила да даде гласност на това свое деяние, което оценява като изключително постижение. Телевизията показа, че жената посетила училище, където са я наобиколили малки деца, видимо от първите класове на училище, и тя им „предава ценния си опит“. След случая журналист попитал директорката на това училище защо е позволила посещението, а тя отговорила - „Това е свободна страна и няма да е демократично да забраня тази среща“. Много странно понятие за демокрация. А казвам нещо по-кратко и по-точно - „развала“.

В британско училище учителят похвалил работата на своите ученички с думите: „Браво, момичета“ и за това бил уволнен. Ами джендърската култура не приема понятието „момиче“...

В Германия се прави диктовка със следното съдържание: „Понякога е тати, понякога е мама, ние сме яко семейство“.

В Швеция малко момиче, на 7-8 години, отговаря: „Ако ме питате каква съм, не знам. Момиче или момче, или двете заедно“.

В САЩ и в други западни страни се вършат множество операции за смяна на пола, и то не по медицински предписания, а по лично желание. Съгласно джендърските правила не е задължително да се изисква съгласието на родителите на непълнолетното дете! То само решавало. Операциите се вършат от частни фирми, но... държавата ги спонсорира! Дори прави реклами на такива операции. По телевизията се обяснява, че за превръщане на жена в мъж се взима тъкан от вътрешната страна на ръката за формиране на половия член, а самите тестиси се изработват от изкуствена тъкан.

В България джендърството върви усилено и в нарушение на българските закони и национални традиции, финансирано от правителството. Явните джендърски фондации, които не крият своята същност и название, са не по-малко от 7, а множеството са завоалирани с други имена. Една от завоалираните е „Ная“, спонсорирана, познайте от кой, не, няма да познаете, сигурна съм. Спонсорът е самото Министерство на правосъдието!

Държавата издържа фондациите чрез Министерство на финансите, Министерство на правосъдието и Социалното министерство. За тях се грижи и фондация „Америка за България“.

Забележително е, че по национална програма следва да бъдат усвоени 5 милиарда евро за джендър програми. Това е същото правителство, което казва, че няма пари. Не можело да плаща на пенсионерите повече от 200 лева месечно. Вероятно правителството разчита на нашето географско положение. Тя България е планинска страна и в нея пада много сняг и пенсионерите има какво да ядат... Само че един безработен българин яде повече сняг и от преяждане постъпи в болница във Велико Търново за лечение. Не бива да се прекалява все пак. Пък и трябваше да остави от този деликатес и за големците, нали?

 

• Светлинката в тунела

 

Джендърството пълзи навсякъде. Представяте ли си, че във Варненския свободен университет има цели две джендърски специалности?

Деница Сачева е заместник-министър на образованието и в това си качество изпраща джендър въпросници по училищата. Тази личност има образование по международен туризъм и не е същото като да си завършил педагогика. Председател е на демократичен институт в Америка. Тогава защо не отиде в САЩ и там да изпраща въпросници? Кой я назначи и нямаше ли правоспособни педагози в България за тази отговорна длъжност?

В Софийска област върви джендърска подписка, спонсорирана от КТ „Подкрепа” със следните въпроси: 1. Чувстваш ли се мъж? 2. Чувстваш ли се жена? 3. Чувстваш ли се нещо друго?

Конвенцията е вид договор между равноправни страни и нейното сключване, ратифициране, изменение зависи от волята на страните. От никой друг.

Така е по закон, но България не е суверенна държава и законът се нарушава от Европейския съюз и управляващите в страната ни. Те упражняват принуда да приемем този незаконен акт. Същата конвенция е била подписана от министър Екатерина Захариева без обсъждане и без да се потърси становището на българските граждани. Сега върху нас се упражнява силен натиск да се ратифицира тази конвенция и ни лъжат и заблуждават, че е полезна, че няма да се променят законите, ако бъде ратифицирана. В Брюксел Б. Борисов обеща на високо платените чиновници - „връщам се в България и ще ратифицираме конвенцията“. Пресата изнесе още, че той изпратил на депутатите от ГЕРБ есемеси със съдържание: „Няма мърдане“. От екрана неколкократно разгневено той ни се караше: „Какво искате: мъжете да бият жените ли?“ и още - „Четете ли какво пише на корицата, че е против насилието върху жени?“. Само дето не ни обясняваше какво съдържание има в “корицата” и защо той се меси в дейността на законодателните органи.

 

следва