Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2018 Брой 37 (9 октомври 2018) ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ – СЕГА И ЗАВИНАГИ!

ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ – СЕГА И ЗАВИНАГИ!

Е-поща Печат PDF

Открито писмо на ИК на НД „Помирение за възход на България“


ДО

ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА

В-К „НОВА ЗОРА”

Г-Н МИНЧО МИНЧЕВ


Уважаеми г-н Минчев,

Обръщаме се към Вас с молба да поместите на страниците на вестник „Нова Зора”, част от основните цели и средства от програмата на Инициативен комитет за учредяване на Национално движение „Помирение за възход на България” /НД „ПВБ”/, по която работим от началото на годината. Считаме момента за особено подходящ, след като на 28.09.2018 г. в 20.00 ч. по националната телевизия, Президента на Република България   г-н Румен Радев се обърна с призив към българския народ за национално помирение. Призивът е в съзвучие с много и от нашите идеи и предложения, което ни окуражава де мислим, че сме на прав път. Вие сте в течение, че въпросът за национално помирение не е от днес. Той се постави още на 5 юни 2008 г. и на 16 октомври 2008 г., той бе поставен и разискван на две заседания на Национално движение „Държава и воля” с председател Константин Чакъров. Там след разгорещена дискусия по въпроса за помирението, бе приета програмна декларация, в която се предлага  създаване на Национален комитет за помирение. Много обстоятелства попречиха да де стигне до реални резултати. В този връзка на страниците на в-к „Нова Зора”, бр. 36 от 13 октомври 2009 г. бе поместена обширната статия „В името на България”! от полк. о.з. Тодор Предов, адвокат, доктор по право, член на ЦПС на ПП „Нова Зора”. В нея, още в самото начало се изтъква : „Всичко това ме подтиква да споделя моя отдавнашна идея, която цели пренасочване на българската енергия в новите обществено- исторически и икономически условия от разединението и противоборството по пътя на помирението  и единение-то на българската нация. Дълбоко съм убеден, че това е условието за нов просперитет, за надживяване на обективните исторически преврат-ности…. И в заключение се казва, че „националното единство” не е мираж, а политическите партии няма да „взривят” партийните си интереси, „ако се решат да впрегнат времето си, интелектуалната и физическата си енергия, в отстояване и работа за национални, а не тясно партийни интереси, защото няма по-високо знаме от националното, и по-висока цел от просперитета на нашето отечество – Република България”.

Уважаеми, г-н Минчев,

През изминалите години, ръководените от Вас в-к „Нова Зора” и ПП „Нова Зора”  неуморно утвърждават идеята за Единен народен фронт, като форма, за единението на българската нация.  Удивляващата обаче разума безпътица, политическото безхаберие и късогледство, теснопартийните, корпоративните и личните интереси на власт имащите, вземаха надмощие и идеята за концентрация на националната енергия бе загърбвана, а Родината ни  все по-опасно се сриваше все по-надолу в международните класации. По бедност и смъртност на населението, обаче, сме водещи, не само в Европа, но и сме сред първите в света.

През тази година се навършват 100 г. от разлома, настъпил в кратката  история на Третата българска държава, който всъщност е и начало на Гражданската война в българското общество. Това скръбно начало тръгва с Владайското войнишко въстание през 1918 г. и неговият кървав разгром. Гражданска война с неотслабваща ярост и безрасъдство преминава през годините в различни форми и стадии и продължава до наши дни. Време е това самоубийствено състояние в живота на българската нация и държава да бъде преустановено. Такива са разбиранията и намеренията на Инициативният комитет от патриоти, които се обръщат към Вас с това писмо.

Ние  разработихме кратка програма за  стартиране на Национално движение „Помирение за възход на България” . Нашият девиз е: „България за всички !”. Дълбоко сме удовлетворени, че в Програмата на ПП „Нова Зора”, приета на Третия редовен конгрес, проведен на 14.07.2018 г. отново бе записано решението, че  в предлагания от партията „Проект за българското бъдеще”, като трето направление за работа остава идеята за създаване на Единен народен фронт /ЕНФ/. И че чрез него се цели излизането на България от перманентните кризи, съхраняването на потенциала на държавнотворческия елемент на българската нация и опазване на българската държавност. Целта е благородна и важна -  оцеляването им, чрез нов модел на политическо и социално-икономическо развитие.

В раздела „Кратък обзор на ситуацията в България след 10.ХI.1989 г. до днес” е оповестен и нашият мобилизационния призив: „Ръководени от тези схващания, ние предлагаме  обединяване на националната енергия, на базата на преодоляване на конфронтацията в обществото, чрез помирение, единение и възраждане, като основа за консолидация на патриотичните сили с единствената цел да бъде спасено Отечеството ни – Република България. За това ние казваме : 100 г. противоборство между леви и десни доктрини стигат. Да съхраним народа си, да обединим националната енергия и воля и да спасим загиващото българско Отечество“.

Уважаеми, г-н Минчев,

Убедени сме, че  нашата инициатива за учредяване на НД „ПВБ”, заслужава обществено внимание. Ето защо предлагаме на редакционния съвет на вестник „Нова Зора“ да вземе решение и да бъде открита подходяща рубрика във вестника,в която да бъдат помествани писма, статии и мнения на тема: „Помирение и единение в българското общество. Възможно и необходимо ли е ?“ Надяваме се, че просветената и мъдра читателска аудитория на вестник „Нова Зора“ юе изрази своето мнение за пътищата и формите за  постигане на поставените цели. Дълбоко сме убедени, че нашите усилия са в помощ и продължение на делото на „Нова Зора“ през годините. Вашата идея за Единен народен фронт е единствено необходимата и вярната, за да бъде обединена националната енергия и постигната главната цел – пребъдването на България. Призоваваме Ви, да потвърдите декларираната от Вас многократно през годините политическа воля, за да могат предложените, чрез страниците на вестник „Нова Зора“, конкретни законодателни и практически начинания да получат широка обществена подкрепа.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

д-р по право Любен Виденов –

Интелектуален кръг „Зора”;

д-р по право Тодор Предов –

Интелектуален кръг „Зора”;

Ст. н.с. д-р инж. Венелин Новаков –

Национален пенсионерски съвет;

д-р по право Тодор Ников –

Асоциация „Сигурност”

инж. Станчо Джумалиев –

Национално дружество „Традиция”


НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  “ПОМИРЕНИЕ ЗА ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ“


/ ПРОГРАМА /


1. КРАТЪК ОБЗОР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ / 1918 – 1944 г. /

2.КРАТЪК ОБЗОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 1944-1989 г./

3. КРАТЪК ОБЗОР НА СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 10.ХІ.1989 г. ДО ДНЕС.

4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ.

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.


Б.р: Намираме, че първите три точки от предложената програмата не е необходимо да бъдат публикувани. Анализ на политическите борби, разединението и противоборството в българското общество през изминалия сто годишен период, са правени многократно, изяснявани са в дълбочина и са добре известни на читателите на вестника. Искерно се радваме, че съдбовните въпроси пред нацията и държавата ни вълнуват все повече хора. И че те се самоорганизират. Надяваме се, че създаването на Национало движение „Помирение за възход на България“, няма да заглъхне, както е ставало много пъти до сега с други начинания. Нещо повече,убедени сме, че идва времето на истинския, на действения и градивен патриотизъм. Това е причината, поради която предлагаме на нашите читатели да се запознаят само с формулираните в програмата на НД „ПВБ” т. 4: основни цели и т.5. Средства, за тяхното постигане.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ :

А. Намаляване и постепенно преустановяване на изостреното

противопоставяне  в българското общество, въз основа на отминали събития в историческото му развитие, особено в периода 1918 -2018 г., т.е. през последните 100 години, и преустановяване на досегашния модел на управление на страната, чрез  обединяване на всички патриотични сили за просперитета на страната, в името на България!

Б. Извисяване на българския национален дух, традиция, език, държавност и културна идентичност; защита на националните интереси, суверенитета и териториалната цялост на страната.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

А. Обединяване на всички неправителствени организации, движения, патриотични партии и граждани, които милеят за България и нейния просперитет, за да я има България сега и за бъдещите поколения.

Б. Провеждане на национална разяснителна кампания за популяризиране на целите на движението чрез средствата за масова информация, в страната и чужбина, сред българските общности.

В. Издигане на паметен мемориал пред НДК за жертвите на фашизма и капитализма до 09.09.1944г. до параклиса, срещу този на жертвите на тоталитаризма, където безпрепятствено да се провеждат възпоминания за тях, отишли си от този свят в 100 годишния период на развитието на българската държава.

Г.  Закриване на т.н „Комисията за досиетата“, като изиграла своята роля за моралното пречистване на обществото и предаване на архивните единици в Централния държавен архив и неговите поделения.

Д.  Въвеждане на единни учебници по история за началните, основните и средните училища, в които авторските колективи обективно и безпристрастно описват и документират събитията в 140 годишната история на Третата българска държава, под контрола на Обществен съвет  от учители, историци, общественици и др.

Е. Отстояване на конституционното изискване за социална държава, чрез възстановяване на основните права на гражданите – право на труд, безплатно здравеопазване и образование, защита на майчинството, промяна на пенсионното законодателство и изработване на Закон за възрастните хора, градили със своя труд България.

Ж. Прекратяване на разграбването на държавната, общинската, публичната и друга общонародна собственост, засилване на регулативните и контролни функции на държавата;

З.  Преразглеждане, съдебна проверка и възстановяване на правата на гражданите и държавата по всички съмнителни приватизационни сделки, реституции, замяна или манипулации с недвижими имоти;

И.  Действително намаляване на младежката безработица и ангажиране на лицата, които получават държавна помощ, към ефективен обществено полезен труд в населените места, по примера на забравената „трудова повинност“ на населението  от първата половина на 20 век, както и постепенно спиране на желанието за излизане от България.

К. Прекратяване на повишаването на възрастта за пенсиониране  на мъжете до 64 г. и на жените до 61 г. „Частните пенсионни фондове “ да се формират на напълно доброволен принцип, като вноската за тях е извън солидарната обща осигурителна вноска от 19,8 - 20% и същата /4-5%/ да се освобождава от данък. Задължително преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери в период не по голям от 3 години на базата на средномесечния осигурителен доход от предходната година. Отмяна на тавана на пенсиите, а осигуряването да се осъществява на базата на реално получаваното възнаграждение за труд, до максималната държавна заплата в страната. Минималната пенсия за изслужено време и старост трябва да бъде 80% от нетната реална минимална работна заплата, но не по малко от линията на бедност в страната.

Л. Управление във всички сфери, чрез  професионалисти, морални, честни почтени, юридически коректни и неопетнени защитници на общонародните интереси. Реформи с точни и ясни правила и закони в армия, полиция, съдебна система и цялата система за национална сигурност, бързо, ефикасно и неотвратимо правораздаване при върховенството на закона.

М. Регулиране на заплатите  на висши държавни служители и народни избраници /президент, председател на НС и МС, народни представители, служители в съдебната и държавна власт, и пр./ в рамките на съотношение между минимална и максимална работна заплата 1:10. На тази основа да се определят заплатите на всички държавни служители. Въвеждане на стимулираща прогресивна данъчна система с необлагаем минимум и максимален данък до 30% за максимални доходи над 36 минимални  средни работни заплати за страната.

Н. Използване на различни икономически и финансови способи за повишаване на брутния национален продукт, като се прилагат експертизи на БАН, висшите учебни заведения /ВУЗ/, изтъкнати специалисти и експерти в различни направления и др., както и да  е поощрява българското производство и износ, чрез преференции за националния дребен и среден бизнес, и стратегическите направления в икономиката и сигурността на страната. Държавно конкурсно финансиране на активни малки и средни научно изследователски колективи и фирми в областта на съвременните технологии, здравеопазване, енергетика и екологично селско стопанство. Създаване на условия за ускорена реализация  и ефективна експлоатация чрез държавни фондове за тях. Въвеждане на данък транзакции, ефирен данък и по-високи данъчни ставки за хазарт и лотарийни игри.

О. Мораториум върху замислените предстоящи сделки и концесионни договори за обекти от национално значение и за подземните богатства, преразглеждане и анулиране на онези сделки, които са сключени в ущърб на националните ни интереси  и определяне на минимална концесионна такса не по малка от 8% годишно. Засилване на държавния контрол и регулиране в енергетиката и особено на газодоставките, алтернативните източници и „зелената енергия”. Перспективи за АЕЦ “Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“.

П. Укрепване на отбранителната способност на България, чрез  повишаване на социалния статус на военно служащите, превъоръжаване и възстановяване на възможностите на наличните бойни и технически системи, както и постепенно въвеждане на  задължителна краткосрочна военна подготовка и служба за мъже и доброволна за жени, а също така първоначална военна подготовка на младежите навършили 16 г. възраст в рамките на образователната система.

Р. Повишаване на ефективността на органите осигуряващи обществената безопасност и обществения ред, чрез усъвършенстването на професионалната им подготовка и повишаване на социалния им статус. Привличане на населението  към местни доброволни структури на доброволчески отряди при бедствия, аварии и катастрофи и опазване на ред и законност в рамките на гражданската защита.

С. Решаване на острите демографски проблеми застрашителни за съществуването на държавата, чрез стимулиране   пряко на раждаемостта на перспективни млади семейства, включително такива на гражданска основа за раждане и отглеждане на деца 1,2,3 -то при определени условия, данъчни облекчения за всяко дете до 3-то по 2% отстъпка от 10 % данък на родителите, нисколихвени кредити за закупуване и строеж на жилища, продължаване на политиката и финансовата подкрепа за асистирана раждаемост /ин-витро/, повишаване размера на детските надбавки, обучение в майчинство и бащинство  и намаляване на ДДС на 5% за детски храни и облекло.

Т. Укрепване и съхраняване на българските традиции, християнския морал и ценности  и категорично отричане на всички опити на привнасяне отвън на идеи за насаждане на  разврат, нисък морал, и античовешко поведение противоречащи на християнската култура на Европа и България /като Истанбулската конвенция и др./. Защита на жените, бременните, младите майки, и девойките от посегателства и насилие чрез подобрения и усъвършенстване на националното законодателство.

У. Укрепване и стабилизиране на валутните и златни резерви на страната при строго спазване на условията за функциониране на валутния борд, като контролна система против политически манипулации над валутата на държавата. Планомерно увеличаване на златните запаси на страната с 2 – 4 тона годишно, до влизане в еврозоната. Използване на държавните резерви в системата на пазарно регулативно управление на икономиката. Поддръжка и укрепване на  промишленост, предприятия и фирми, осигуряващи продукция с важно значение за националната сигурност и функционирането на държавата, както и на висока принадена стойност..

Ф. Предаванията на националните електронни медии /БНТ, БНР и официални сайтове/ да озвучават и дискутират много по-често въпросите от дневния ред на обществото, касаещи неговите насъщни проблеми. В предаванията да се канят гости и експерти, които имат положително отношение към българското общество, а не ругатели, разделители сеещи злоба и омраза - национална, расова или етническа и изявяващи се като такива.  Гарантиране на независимостта на държавните радио и телевизия, социологическите институти и частните медии, за да поднасят неманипулирана информация за нуждите на гражданското общество.

Х. Промяна на държавната политика и оказване на помощ за решаване на проблемите на българите в Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Руската федерация и др., включително чрез приоритетно даване на българско поданство. Работа сред напусналите страната българи по икономически причини, за запазване на тяхното българско самосъзнание, както и социално икономическото им осигуряване, за гарантиране на бъдещото им завръщане в Родината.

Морално нравствената позиция и предлаганите за решаване законодателни, социални и  икономическите проблеми от националното движение за помирение и просперитет, съзидание и възход, са жизнено необходими за нашия народ и за бъдещето на България за да заемаме своето достойно място в Европа и света. За да я има  БЪЛГАРИЯ СЕГА и ЗАВИНАГИ !

Настоящата програма подлежи на допълнения и усъвършенстване  след обсъждане на по-широк форум от патриотичните организации и партии, учени, общественици и граждани, които  са заинтересовани за спасението на България, сега и за бъдещите поколения !


09.04.2018 г.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ  НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ ПОМИРЕНИЕ  ЗА ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ” / НД „ПВБ” /