Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ВАЛТАСАРОВ ПИР

Е-поща Печат PDF

Според Книга на пророк Даниил от Вехтия завет, на стената на разкошната зала, в която пирувал последният вавилонски цар Валтасар, заобиколен от куртизанки и блюдолизци, пред огъваща се от вино и блюда трапеза, внезапно се появила ръка, която изписала с огнени букви словата "МЕНЕ-МЕНЕ ТЕКЕЛ УПАРСИН". Пияният цар и другите участници в оргията се втрещили от злокобното чудо, но не могли да сторят нищо друго, освен да продължат оргията.

А войските на персийския владетел Кир вече влизали във Вавилон.

Ето защо последното лудешко разграбване на една страна от напълно обезумели властници и днес се нарича "Валтасаров пир", кощунствена вакханалия, демонско мърсуване, подир което незабавно следва жестоко възмездие. "Валтасаров пир" е заслеплението, неадекватността, нежеланието и невъзможността на властника да се спре дори пред раззината бездна.

Но какво означават тези фатални думи?

Даниил веднага ги обяснява: "преброен, претеглен, (преценен като много) лек ( или предаден на персиеца - Кир)".

Новото е че някои от тези слова са БЪЛГАРСКИ! А също, че тълкувам по нов начин израза "МЕНЕ-МЕНЕ", който, според традиционния превод, означава "преброен".

Ето моето тълкуване:

МЕНЕ-МЕНЕ - на базата на прадревния израз "Амин" - "Да бъде!". "Воистина!", разкодирам "МЕНЕ-МЕНЕ" като "Истина", "Така ще бъде!"

ТЕКЕЛ - Идва буквално от "ТЕГЛЯ", "СЛАГАМ НА ТЕГЛИЛКАТА", "ИЗМЕРВАМ"

УПАРСИН - (Преценявам като) „ситен, дребен, лек".

Това не е даже предупреждение, а изречена присъда!

Забележителен е изказът й - пределно лаконичен, със сякаш несвързани помежду си слова, но общият смисъл е безпощадно ясен! И в други пророчества, предаващи точните думи на боговете към човеците, е виден този категоричен, лишен от допълнителни обяснения, стил. Така говори Бог със съгрешилото си творение!

На стените на полуделите българоубийци ще се изпише тяхната присъда! Стените на парвенюшките им дворци, зад които тези канибали с ръмжене разкъсват плячката си и се давят с народната плът и кръв! Стените, с които са се обградили, за да не виждат и не чуват вопъла на оглозганата и превърната в сметище Родина! В една от близките нощи на тези стени с огнени букви ще пламнат словата от Валтасаровия пир. Истина е! Да бъде!