Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2020 Брой 6 (11 февруари 2020) ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

Съюзът на колекционерите изразява своята надежда, че институциите в България ще проявят необходимата мъдрост и ще намерят най-добрата политика по отношение колекцията на фондация „Тракия“.

Запазването и правилното съхраняване на колекцията е от първостепенна важност за историята и културната идентичност на нацията. Тази колекция не е просто сбор от предмети с определена цена, тя е цялостен текст, който разказва по уникален образен и пластичен начин древната история на българските земи. Всяко неадекватно посегателство към нейното съхраняване застрашава с необратима разруха този уникален текст.

За България тази колекция е сравнима със стойността на Кумранските ръкописи, които извеждат от небитието цяла културна епоха. Един специализиран анализ лесно показва какво би могло да се случи с артефактите при неправилното им транспортиране и съхраняване. Кой ще понесе отговорността, ако този текст бъде повреден или унищожен поради незнание, припряност и агресивни амбиции!

Всяко посегателство към частна собственост, каквато е колекцията на фондация „Тракия“, е грубо нарушение на основополагащите човешки права в едно демократично общество. Историята познава много експроприации на частна собственост и частни колекции в „името на народа“. Не е ли случващото се знак за невъзможното ни бягство от исторически модели и тоталитарни практики, които уж искаме да отречем, а всъщност неудържимо ни привличат. Уверяваме ви, че в подобен подход няма нищо пазителско, нито следа от правна норма, гражданска култура и държавна грижа.

Отнесете се с необходимия респект към колекцията на фондация „Тракия“. Тя е българска колекция и принадлежи на България и на световното културно наследство. Тя е патриотичен проект, който по замисъл и мащаб няма равен на себе си през последния век.

Историческият опит ни е дал горчивия урок, че сляпата всесилна държава може лесно да унищожи самата тъкан на гражданското общество. Да насъскваш едни хора срещу други хора е жалка политика, присъща на тоталитарните, а не на демократичните държави.

Колекцията на фондация „Тракия“ е част от последователната открита и социализираща политика на Съюза на колекционерите. Редица артефакти от колекцията са излагани в различни експозиции, представени са в каталози, влезли са в научен оборот. Само подобен оборот прави една колекция жива, зрима, общественозначима.

В слепотата на наказателните депа няма съкровища, нито култура, нито послания от далечни векове.

Има само мрак, който не се чете.

Затова проявете мъдрост – не спускайте мрака!


04.02.2020 г.

Управителен съвет

на Съюза на колекционерите

в България