Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2020 Брой 10 (10 март 2020) БСП - ПАРТИЯ НА НАДЕЖДАТА

БСП - ПАРТИЯ НА НАДЕЖДАТА

Е-поща Печат PDF

В навечерието сме на 50-ия редовен конгрес на Българската социалистическа партия. Нейните висши форуми винаги се очакват от обществеността в страната не само с подчертан интерес, но и с надежда за нещо ново, конструктивно и съзидателно в дейността ѝ, защото БСП безспорно е важен фактор в обществено-политическия живот у нас. Хиляди социалисти, симпатизанти, привърженици и безпартийни граждани са убедени, че 50-ият конгрес ще бъде не само юбилеен по своята номерация, но и със своите решения ще активизира партията в борбата за преодоляване на тоталната криза, в която сега се намира България. За да бъде тази битка настъпателна и резултатна, според мен, партията на българските социалисти се нуждае от обогатяване на собствената си политическа визия. За какво конкретно става дума?

На първо място, БСП трябва още по-ясно, още по-категорично да се изяви като партия на социалистическия идеал. Днес ние живеем в условията на капиталистическо общество и именно този факт властно налага да се издигне още по-високо знамето на социалистическата идея. В зората на създаването на партията преди почти 130 години тезата за социална справедливост беше главното в нейната идеология. В днешните условия в работата на БСП трябва още по-силно да се акцентира на справедливостта, хуманизма и солидарността.

Социалистическият идеал няма да се реализира скоро, но това не трябва да ни прави песимисти. Не може да се живее без идеали, без мечти. Необходимо е БСП още по-ясно, още по-конкретно, още по-настъпателно да изразява своята социална същност, своите морални принципи и виждания за по-справедливо и по-демократично развитие на България. Нека всичко това да бъде още по-ярко и по-убедително, както в работата на депутати на БСП в Народното събрание, на съветниците на Левицата в общинските съвети, а също така и в средствата за масова информация. Нека постоянно да се укрепва убеждението на българските граждани, че политическите действия на БСП са насочени само към подобряване живота на хората и заздравяване на държавността.

На второ място, наложително е БСП да се движи не след проблемите на страната, а да бъде пред тях, като търси и предлага постоянно пътища и методи за тяхното разрешаване.

Нека се формулират няколко ясни политики на БСП по важни проблеми, които имат глобален характер за България, които се отнасят до всички нейни граждани без оглед на възраст, пол, социален статус, етнос, религия и политическо пристрастие. Примерно това могат да бъдат:

- борба с бедността;

- подобряване на здравеопазването;

- осъвременяване на учебното дело;

- опазване и оздравяване на околната среда;

- формиране на родолюбие у младите хора.

Сигурно биха могли да се набележат още проблеми с глобално значение, но по-важно е по тях БСП да имат точни и реалистични програми за промяна на статуквото.


Защото бедният човек, който мисли само за физическото си оцеляване, не може да бъде патриот. Болните, които нямат възможност да се лекуват или ги лекуват качествено, не могат да бъдат полезни за страната. Учебните пособия, в които не присъстват Ботев, Левски и Вазов, не формират родолюбци, а създават изселническа психология у младите хора. Влошената екологична обстановка, камарите от боклуци ще ни тровят и разболяват, а болни и слаби хора не могат да работят, както за себе си, така и за страната.

Ако БСП е винаги в курса на най-важните проблеми на страната, ако авангардно, постоянно и методично, работи за тяхното решаване – това ще е най-убедителният атестат, че тя е партия на трудовите хора, която се бори за всеки отделен човек и работи за силна, справедлива и демократична България.

И на трето място, но не на последно по важност, е въпросът за кадрите на партията. Във всички времена всяка нова идея, всички опити за промяна се реализират от подготвени, стойностни хора.

Наличието на такива кадри в редовете на БСП е особено важно сега, в условията на сложни, с голяма динамика проблеми. Явно днес са ни необходими не само високообразовани кадри (БСП винаги ги е имала), но и такива, които са с повишена обществена чувствителност, които могат да забелязват нуждите на отделния човек, но и нуждите на конкретната улица, квартал, район, населено място, село, град и да воюват за тяхното изменение към по-доброто.

Такъв маниер на работа дава възможности за реална оценка на кадрите, за тяхната подготовка, годност и умение да работят в трудни условия. Сега повече от всякога са нужни партийни кадри не само с висок професионализъм, но и с ясно изразено чувство на дълг и уважение към хората. И още нещо е необходимо – вярност към социалистическата идея. Колкото и да е неприятно, трябва да кажем с ръка на сърцето, че през годините немалко социалисти напуснаха партията, а други с висок партиен ранг станаха ренегати и сега служат на чужди политически интереси. Сигурно няма да е излишно да въведем и да използваме в работата си критерия „политическа устойчивост“, чрез който не с красиви и гръмки думи, а с реални дела ще се оценява верността на всеки социалист, на всеки партиен деец към БСП и нейната политика, а също и другарството и почтеността един към друг и готовността да се зачитат различни мнения в разнообразната дейност на партията.

Тези мисли ме вълнуват пред 50-ия конгрес на Българската социалистическа партия. Надявам се неговата работа и решения да дадат по-голяма увереност на социалистите и българските граждани, че България ще се промени. Иска ми се за повече българи БСП да бъде партия на надеждата сред днешната бездуховност и грабителство, партия на справедливостта, на демокрацията и хуманизма, партия на оптимизма и бъдещето.


 

Още по темата