Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2022 Брой 26 (28 юни 2022) ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ

Е-поща Печат PDF

На 25 юни, в зала № 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в София се проведе Четвъртия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“.

В 11.00 ч. конгресът бе открит от председателя на партията Минчо Минчев, който приветства делегатите и гостите – известни общественици и политици, след което бе предложено и избрано ръководство на конгреса: ст.н.с.-д-р Румен Воденичаров и о.р.полк. Любен Виденов. Първото заседание бе определен да води Румен Воденичаров, който след консултации с Мандатната комисия, обяви, че до момента са регистрирани и присъстват в залата 78 делегати, което надхвърля необходимите 50% от избраните и след като съобщи, че регистрацията продължава, предложи да бъдат избрани предвидените в Устава, за по-делово протичане на конгреса, шест комисии.

В 11.25 председателствуващият заседанието оповести началото на конгреса и даде думата за приветствие на ор.ген.л-нт Бриго Аспарухов, което бе посрещнато изключително сърдечно от делегатите и гостите. „Когато се случи да загубя верните ориентири, както и да търся и намеря правилната посока, аз разгръщам в. „Нова Зора“, заяви представителят на Изпълнителното бюро на БСП и обяви, че до конгреса е донесъл сърдечно послание от председателя на партията Корнелия Нинова. (Поздравлението поместваме отделно).

От името на Редакционния съвет на в. „Нова Зора“ думата за приветствие бе дадена на проф.д-р и.н. Нако Стефанов, преподавател в Софийския университет „Климент Охридски“. Румен Воденичаров съобщи и за други проздавления и открои това на Съюза на тракийстите дружества в България с председател Красимир Премянов. Румен Воденичаров предложи да започне деловата работа на Четвъртия конгрес на партията. По предварително приетия дневен ред думата бе предоставена на председателя на партията Минчо Минчев, който изнесе първата, политическата част, на Отчетния доклад. (Текстът поместваме отделно). Веднага след неговото завършване бе прегласуван дневния ред и думата бе предоставена на о.р. полк. Тодор Предов, зам.-председател на ПП „Нова Зора“ за Доклада по организационните въпроси през отчетния период след 14 юли 2018 г. Когато той завърши последва кафе-пауза.

Второто заседание на Четвъртия конгрес на ПП „Нова Зора“, ръководено от о.р. полк. Любен Виденов започна с доклад на Централната контролна комисия, изнесен от председател й Румен Воденичаров. В променения дневен ред настъпи време за най-вълнуващата част - изказванията на делегатите.  Първа взе думата Евгения Иванова председател на Плевенската областна организация на партията. С присъщия си стил тя говори ясно, открито и нелицеприятно, като засегна особено важния проблем за коалиционното сътрудничество с БСП. Темата допълнително бе задълбочена и от изказванията на още двама делегати от Плевенската организация на ПП „Нова Зора“  – Галин Иванов и Румен Иванов, които заявиха, че „въпроса за реализацията на кадрите на ПП „Нова Зора“, не е маловажен въпрос“. Залата категорично се обяви за намеса на Централното ръководство. „Така повече не може да продължава, обобщи Евгения Иванова. - Ако и на следващите избори се повтори досегашната практика, кръв ще се лее!“, образно завърши тя.

Особено интересни бяха изложенията на Вяра Кременска – делегат от Варна, както и на нейната сестра – Венета Кременска. Поради специфичния характер на поставените от тях въпроси, се реши новоизбрания Централен политически съвет и Централното изпълнително бюро, да организират отделно заседание или семинар за пълноценната им обсъждане.

За Софийската организация на ПП „Нова Зора“ думата бе предоставена за слово на о.р.полк. Станчо Джумалиев, а за Горнооряховската – на инж. Владимир Николов. И двете изказвания бяха по темата от Политическия доклад, засягаща въпроса за Единния народен фронт и особено за работата с младите хора.

С решение на залата дискусията бе прекратена, поради предстоящото отпътуване на група делегати и гласуването на редица важни документи.

По точка 3 от дневния ред бяха предложени промени в Устава, които бяха докладвани от зам.-председателя на партията Тодор Предов. Предложените промени бяха гласувани поотделно и след това „ан болк“, след което те станаха вече неразделна част от Устава на ПП „Нова Зора“.

Последва доклад на Комисията за избора на общопартийни ръководни органи от нейния председател проф. Тодор Мишев, който обяви изготвените от Комисията предложения за председател на Централния политически съвет – Минчо Минчев и за председател на Централната контролно-ревизионна комисия ст.н.с.д-р Румен Воденичаров, както и поименен състав на ЦПС и ЦКК. Според променения Устав ЦПС бе намален от 25 на  21 човека и 5 резервни члена, а ЦКК, от 5 на 3 члена. Делегатите гласуваха направените предложения единодушно и с аплодисменти.  Тъй като нови предложения от залата нямаше, последва гласуване на състава на ЦПС и ЦКК, които бяха избрани единодушно. (Списъците на новоизбраните ЦПС и ЦКК, публикуваме отделно).

Промените в Програмата на ПП „Нова Зора“, както и Проекто-резолюцията на конгреса бяха издадени в отделна книжка.  Промените бяха отпечатани с курсив и за улеснение на делегатите, бяха раздадени предварително. Единствено се наложи прецизиране и прередактиране в главата за Подкрепа на новите технологии в енергетиката, поместена на стр. 29 в книжката.

Председателстващият второто заседание Любен Виденов предложи промените и допълненията да бъдат утвърдени чрез общо гласуване. Програмата на ПП „Нова Зора“ бе приета с пълно единодушие.

След приемане и на Проекто-резолюцията на конгреса, (която публикуваме отделно) председателят на партията Минчо Минчев благодари на делегатите и гостите, изказа надежда за плодотворно сътрудничество с новоизбраните членове на ЦПС и след като ги прикани за провеждане на първо заседание, закри конгреса.


 

Още по темата