Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ИСТОРИЯТА НА ОСМАНСКАТА ДЪРЖАВА

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 47


След продължилия пет години поход, доволен от резултатите от начинанията в Европа, Мурад се оттегли на почивка в Азия. По това време докара на длъжността везир казаскера (върховния кадия – б.пр.) Чандарлъ Кара Халил. Тази висока длъжност бе незаета от 10 години насам, но след това никога не остана вакантна. Помни се, че Чандарлъ е изобретателят на организацията на еничарството и на постоянните армии. След Осман, по време на дълго продължилото султанство на Орхан, той бе поел длъжността кадия. От десет години насам толкова грижливо бе прилагал законите и уставите на Мурадовата армия, и толкова добре бе съумял да съхрани реда и подчинението, че в края на тази служба падишахът го бе сметнал за достоен за везирска титла, най-голямата след него самия. Този известен старец ръководеше още 18 години държавните дела с титлата Хайреддин паша и с рядко виждано умение. Хайреддин паша е личност, с която са свързани важни исторически спомени. Макар произходът на неговата фамилия да е неясен, за първи път той бе спечелил званието садразам (велик везир – б.пр.). И тази длъжност бе останала за неговата фамилия до завладяването на Истанбул. Що се отнася до Лала Шахин, когото султан Мурад бе избрал за бейлербей на своята европейска провинция, той направи Пловдив свое местожителство. Този град и местността му бяха дадени като имение. От там постепенно бе завзел всички проходи на Балкана и в полето на Чамурлу бе надвил сръбския крал и неговия съюзник, българския крал. След като завладя Кюстендил (774/1372),  султан Мурад се бе завърнал в Бурса. Известен с многото си минерални бани, с дванадесетте си серни извора, покрити с бляскави кубета, с каналите, разпръскващи питейна  вода до всички страни на града, и с градините си, напоявани от реки, слизащи от планината, Кюстендил привличаше вниманието и като място, в което напоследък се сечаха златни и сребърни пари. Султан Мурад бе преминал в Европа, за да получи ключовете на този град от ръката на българина Константин (Велбъждски – б.пр.). При условието да бъде освободен от всякакъв данък, Константин бе дал ключовете на падишаха (773/1371).

През 776/1373 г. султан Мурад почувства необходимостта още веднъж да излезе на поход, защото командирът на Визе бе съобщил, че ромейските защитници на крепости по бреговете на Черно море са започнали да безпокоят страната. След като новосъбраната войска от Азия се съедини със силите в Европа, командвани от Лала Шахин, султанът пое на път към градовете Чатал Бургаз (на един или два дена отдалечение от Истанбул) и Инджигез. Без да се наложи да воюва, Мурад завзе всеки един от двата града, след което отиде пред крепостта Аполония в каазата Инджигез. Продължилата 15 дни обсада без малко щеше да остане без резултат, но в това време една част от стената на крепостта, рухвайки, отвори пролука на османската армия. Понеже бе научил хубавата новина, докато се подпираше на, или седеше под един чинар, от тогава падишахът нарече това дърво „Щастливият чинар”.

Османската история свързва със завладяването на Аполония и използването на украсените с бродерия калпаци, наречени „юскюф”. Тези извезани калпаци са били отделни за придворните офицери и е станала ясна формата на тюрбаните, нахлузвани от падишахите. Когато обсаждащите крепостта се изтегляли от Аполония с много златни и сребърни трофеи, Мурад видял, че един от войниците си е сложил на главата и под калпака един тас, но не успял да го скрие изцяло. Затова, като извикал войника при себе си, укорил го че се опитва да скрие нещо ценно, чиято една пета под името „ганимет” (военна плячка, трофеи – б.пр.) принадлежи на хазната. Но тази форма на каска („серпуш” – шлем б.пр.) се харесала на падишаха. Освен че оставил таса на войника, за спомен от тази случка наредил занапред гвардейците и офицерите да носят калпак, обшит със сърма. Облеклото на Мурад не беше разкошно. Дотогава той обличаше червен кафтан и джубе от тъкани, направени във фабриките на Гермиян. На главата си увиваше бял тънък плат, направен пак в същия район, но после смени шапката си. Позлатените шлемове на главите на гвардейците на падишаха, които носеха в ръце като оръжие маждраци и бяха наричани „Пейк” („Сателит”), са спомен за укриването на таса от спахиите пред стените на Аполония.

Султан Мурад тръгна към Ниш, едно от четирите най-укрепени места на Византийската империя и център за съобщения (777/1375). Ниш падна след 25 дневна обсада, след което Лазар поиска мир. Искането му се изпълни, при условия да изпраща всяка година на султана по 1000 либри сребро и 1000 конници (778/1376). Същата година Мурад прояви благосклонност и за мир с Шишман. И той, за да се отърве от даването на данък, даде дъщеря си (сестра си – б.р.) на винаги надделяващия падишах. Накрая се сключи мир: синът на Орхан можеше вече да почива. Зимата той прекара в Одрин, новия държавен център. Без грижа и без война, в продължение на шест години Мурад се занимаваше с вътрешните дела на държавата. Оправи се организацията на армията; достигна зрялост способът раздаване на тимари на спахиите и организацията на войниците, един вид войска за свръзка. Разделянето на имотите на войската на тимари и зеамети се обвърза с някои правила.

За да се отличават от другите знамена на исляма, за знамената на спахиите се избра червеният цвят. Пророкът бе харесал за знаме цветът на слънцето (жълтият). Фатимидите бяха взели цвета на земята (зеления), Емевилер – цвета на деня (белия), Аббасидите, за да бъдат обратно на Емевидите – цвета на нощта (черния), а османлиите приеха цвета на кръвта. Небесно синият, толкова почитан от софите в Иран, от много векове бе цветът, харесван от избрани служители на византийския дворец и държава. По времето на  османлиите към този цвят не се проявяваше никакъв интерес, той беше отделен за чехлите и шапките на Мусевилер. Сформираната от Мурад войнишка дивизия бе един военен отбор, съставен от християни, поданици на падишаха, които по време на поход се използваха в различни служби. Да чистят яхърите, да гледат конете, да бутат (смазват) каруците – това бе тяхната работа. В замяна се освобождаваха от всякакъв вид данъци. Тимурташ, избран за бейлербей след смъртта на Лала Шахин, бе проявил голямо старание в тази организация.

Както в дните на сражения, така и в мирно време, едничката цел на Мурад бе да продължи завоеванията в Европа и Азия. Поради това поиска  синът му Баязид да вземе дъщерята на господаря на Гермиян. Една такава женитба твърде много подхождаше на желанията на падишаха, защото младата принцеса носеше като чеиз на мъжа си най-хубавите места на своя баща.

Мурад изпрати да съобщят предложението му на Гермияноглу кадията на Бурса Ходжа Ефенди, санджактарът (знаменосецът – б.пр.) Аксунгур, синът на Самса Чавуш, чавушбашъ Тимурхан, съпругите на кадъ ефенди и на санджактара и дойката на Баязид. И  добави към тях една  фърка (дивизия) от 1000 души. Беят на Гермиян посрещна много добре пратениците на падишаха, показа уважение. Изпращайки дъщеря си, той натовари своя емирахуру (началник на конюшнята – б.пр.), отивайки с принцесата, да й държи стремето. Това лице остана в двореца на Мурад и длъжността на емирахуру продължи да се заема вътре в неговата фамилия. Церемонията по задомяването и угощението се извършиха с невиждан до вчера в Бурса разкош. На сватбата присъстваха и посланиците на бейовете на Айдън, Ментеше, Кастамону и Караман, както и на султаните на Сирия и Египет. Според обичая, всички бяха донесли скъпи дарове, съставени от арабски коне, платове от Искендерие (Александрия) и от ромейски пленници. Само Евренос бей бе поднесъл най-красивия ромейски младеж и сто пленници, подбрани от дъщерите му. Десет от тях носеха златни чинии, пълни със златни дукати, а други десет – сребърни чинии, напълнени със сребърни пари. Останалите носеха десет легена от злато и сребро, емайлирани чаши и тасове, шишета и малки чашки, украсени със скъпоценни камъни. Тези подаръци, които, поради това, че при омъжването на принцесите над главите им се хвърляше злато, бяха наречени „сачъ” (дребни монети или цветя, хвърляни с шепи в деня на сватбата –б.пр.), се поднесоха на етажа на султан Мурад. Падишахът даде на Евренос конете и платовете от Египет, а ромейските пленници на египетския султан и така показа своята щедрост. А даровете на азиатските бейове раздаде на учените и шейховете.

Като чеиз булката донесе ключовете на градовете Егригьоз, Тавшанлъ, Симав и Кютахя. От тези, несъмнено най-важният бе Кютахя. От дълги години той бе станал център на провинция Анадол и жилище на бейлербея, който е валия на Мала Азия.


В този град, прочул се със своите джамии и хамами, привлекателен с разнообразните си плодове, минерални бани и места за развлечения, са израснали прочути учени и поети.

Така женитбата на Баязид подчини на Османската държава и някои обширни и богати земи. Само че всички тези неща не ставаха пълно осъществяване на желанията на Мурад. Той искаше още да разшири своята страна, да властва по-надалеч. Принуди бея на Хамид или (окръг Хамид) да му продаде всичките си земи между Текке, Гермиян и Караман. Горкият бей, боейки се от това, че султанът е в Кютахя, загрижен да може да запази малка част от земите си, той изостави шестте си града. Те са: Сейдишехир, Акшехир, Испарта, Ялвач и Караагач. Трима от десетте бея, разделили си с Осман земите на селджукските владетели, видяха властта им да се узурпира от страна на Османската държава: беят на Кареси, господарят на Гермиян и принцът на Хамид. Те бяха лишени от своите страни: първият – със завоеванията на Орхан; вторият – с омъжването на дъщеря му за Баязид; третият – с продажбата, към която го беше принудил Мурад.

През първите три години на мирния период, от който се възползва Мурад, на мястото на тези три малки държави, по границите на някогашната Селджукска държава възникнаха три нови бейлици. Те живееха срещу османлиите, запазвайки своята независимост и едва век и половина след появата им техните земите са могли да бъдат прибавени към Османската империя. В тези нови държави са султанствали три фамилии, които са: Каракоюнлулар - в района на Диярбакър; в  санджака Мараш  - Дулгадър Огулларъ и в Адана – Рамазан Огулларъ.

По това време Тимурташ осъществяваше нови завоевания. Дошъл беше в Македония и се бе разпрострял до границите на Арнавутлук (Албания). В този промеждутък бе завзел градовете Манастър (Битоля), Пирлипа (Прилеп), Ищип (Щип). Докато той опустошаваше местата отвъд планината Егрису, главната сила на османската армия, под командването на сина на Балабан бей, Индже Балабан, обсаждаше София. Няколко години София се противопоставяше на всички опити на Индже Балабан. Когато вече се беше изчерпало търпението на обсаждащите, една добре замислена клопка отвори вратите на крепостта за османлиите. Един много красив младеж на име Узунджа – Севиндик, влизайки в града се държеше така, сякаш е станал християнин и успя да уреди да го приемат при командира като доганджия (соколар). Веднъж, използвайки удобния момент, свали от коня господаря си, който бе излязъл на лов извън града. После успя да го върже върху животното и като пленник го откара в щаба на османската армия. Накрая докара горкия командир вързан под стените на крепостта. Народът, който и без това бе подтиснат, като видя това, рухва съвсем. Реши се градът да се предаде и така ключовете му се дадоха на турците (784/1382).

От превземането на Одрин насам, приятелството между Мурад и Йоан Палеолог не беше отслабнало. Основната причина за това бе доброто отношение на Мурад, най-силният от тези двама владетели, противници и съперници един на друг. Защото своите завоевания султанът бе разширил много повече с територията, намираща се в ръцете на сръбския, българския и влашкия принцове, и на няколко бунтовни ромейски командири, обявили независимост, възползвайки се от слабостта на Империята, отколкото със земите на самата Византийска империя. Същевременно Йоан Палеолог, след като без никакво оплакване изтърпя бремето на седем годишния мир с врага на християнския свят, султана, подписа споразумение с Папа Урбан V. Надяваше се да се възползва от това, понеже по това време, вместо да бъде съюзник на Мурад, сякаш много повече се подчиняваше на неговите заповеди.

С това споразумение Папата обещаваше на Палеолог да му помогне с 15 платноходки, 1500 конници и 1000 стрелци. Императорът отиде в Рим и се подмаза на Папата. Целуна земята пред него;  дори, целувайки ръката и краката на Папата, поведе за юлара и катъра му. Но всички тези неща не стигнаха, за да му осигурят очакваната помощ. Макар веднъж папата да поиска относно Йоан Палеолог да се задействат усилията на краля на Франция и другите западноевропейски владетели, това не стана. Когато императорът се връщаше в Константинопол, минаваше през Венеция. Там едрите търговци на този град, които му бяха дали пари назаем, поискаха да си плати дълга. Заради едно решение на Сената, императорът, който нямаше в ръцете си достатъчно пари, изпадна в положението да не може да напусне територията на Венецианската република. Накрая едва се отърва от ръцете им.

Император Йоан Палеолог, който си даде сметка, че пътуването му до Италия ще породи печални последици, разбра че вече не може да се съизмерва с турците. За да махне от главата си бурята, която можеше да породи разгневяването на султана, щом се върна в Истанбул, той изпрати на падишаха третия от четиримата си сина, Теодор, и помоли да го приемат в османската армия. Тази постъпка даде резултата, на който императорът се надяваше: султанът му опрости опитите да се съедини с християнските началници и отношенията между двамата владетели отново се оправиха.

Този син на Йоан Палеолог след известно време бе привикан от императора и изпратен да завземе земите, останали на Византийската империя след смъртта на наследниците на Кантакузин. Пак по това време, отнемайки от големия си син управленските дела, императорът ги даде на сина си Мануил, до тогава управител на Солун. Андроник се засегна от този избор, намисли да си отмъсти и намери у Мурадовия син Савджъ духовно сходство със самия него. Веднага между тях се очерта една близост: и у двамата имаше вътрешно желание да се противопоставят на бащите си.

Във време, когато султан Мурад се занимаваше с потушаването на един бунт в Азия, а Йоан Палеолог бе забравил опасното положение на своята крепост, Савджъ, в чиито ръце временно се намираше командването на османските сили в Европа, и Андроник, организираха бунтове срещу своите бащи. Когато узна за това начинание, падишахът поиска от императора да дойде лично при него и да даде отчет. За да покаже, че няма роля в тази работа, Палеолог се обедини с Мурад, който му предложи да тръгнат срещу синовете си. Падишахът премина веднага в Европа и вървя до щаба на метежните принцове. На висок глас, лично предупреди бунтовниците да се предадат. В действителност и войниците на Савджъ се бяха разкаяли и поискаха прошка от падишаха. Савджъ и синовете на ромейските бунтовници с малкото останала при тях войска, си поеха дъх в Димотика, но и там не можаха да се задържат. Изпаднаха в трудно положение поради обсадата и недоимъка и се предадоха. Мурад осъди на смърт своя син, а синовете на ромейските бунтовници бяха хвърлени в Марица от стените на града (787/1385). След напомнянето на императора да накаже сина си, Йоан Палеолог ослепи Андроник с врящ оцет. Ето така бе потушен бунтът, който за кратко време занимаваше управлението на двамата владетели.

Това събитие бе причинило и едно друго, което също заслужава внимание, с оглед на своите последици. Когато Мануил намисли да отнеме от ръцете на османлиите град Серес, близо до Солун, където той бе управител, падишахът посрещна тази измяна, натоварвайки везира Хайреддин паша с превземането на Солун. Като разбра, че собствената му сила няма да може да се противопостави на тази трикратно по-многобройна войска, Мануил изостави града набързо и по море се върна във Византия. Но императорът, за да не ядоса отново Мурад, не призна на сина си право на убежище. Въпреки че Мануил бе поискал да се приюти и в Митилини, и там не беше приет. Накрая, вземайки предвид всичко, се обърна към опрощението и величието на падишаха и надеждата му не остана напразна. Султан Мурад притежаваше толкова високо морално достойнство, че изпитваше наслада от доверието към него от страна на врага. Посрещна Мануил и се задоволи с меки думи да го укори за постъпката му. Мануил призна своята грешка, помоли да му опростят престъплението и падишахът го опрости. Дори отиде по-напред като, изпращайки принца при баща му,  поиска да го приеме добре.

Ето по това време силите на османлиите бяха толкова  големи, а силата на Византия бе толкова слаба, че без позволението на своя съюзник императорът не можеше да отвори вратите на държавния център дори за сина си. Тогава (788/1386) е смъртта на Хайреддин паша, един от най-ценните командири на Мурад, който с последната си победа бе присъединил Солун към османската страна. Хайреддин паша е оставил славата на способен генерал и мъдър съветник. Било сред ромейските, било сред османските историци, най-много документи ни е оставил Халкондил. Между документите, свързани с тази славна личност, този историк разкрива следния разговор, протекъл между султан Мурад и Хайреддин паша.

„Веднъж Хайреддин паша казва на султан Мурад:

- Господарю, за да може да се постигне с вашите армии желаната цел, как трябва да се ръководят военните дела?

Падишахът дава следния отговор:

- Като се възползваш от благоприятните случаи и спечелиш войската с милост и благодеяние.

- Но какво искате да кажете с това да се възползваме от удобните случаи?

- Искам да кажа, че за да постигнеш целта, трябва всяко средство да пресмяташ според различните вероятности, да можеш да ги измерваш и съпоставяш.

След това Хайреддин започва да се смее и казва:

- Природата те е създала с голямо благоразумие, виждам това. Но ако не знаеш предварително какво не трябва да се прави, и когато, съветвайки се сам със себе си не ти стига силата да отхвърлиш едно, а да приемеш друго направление, как ще пресметнеш и измериш тези средства? Когато се вземе решение за нещо, веднага трябва да се изпълни. Един умел командващ трябва да се държи много предпазливо, когато се съветва, но при изпълнението трябва да показва бързина като светкавица. И, начело на армията, да докаже, че притежава храброст, която ще бъде за пример“.

Ето, в рамките на тези разговори между везир и падишах, започна подготовката за завладяването на Византийската империя.

Смъртта на Хайреддин паша бе настъпила, докато отиваше в Йенишехир, който се намираше в земите на Ромейската империя.


Превод: Петко ПЕТКОВ


Следва


 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-поща Печат PDF

Уважаеми читатели, поради големия интерес свързан с книгата на Детелина Денчева „Лоното на европейската цивилизация“, редакцията ви уведомява, че разполага с ограничени бройки от тиража й, и все още можете да си я поръчате. Цена - 23.00 лв. За всички, които биха искали да я имат, ще припомним проверения от времето способ за това: получаването на пощенския запис с изписан точен адрес на получателя и телефон за обратна връзка. Записът да е на сума, формирана от цената на съответната книга + 2,50 лв. за пощенски разноски, изпратен на името на Минчо Мънчев Минчев, в. „Нова Зора“, гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.


 

И в Африка няма такава държава!

Е-поща Печат PDF

От един месец насам у нас се върти един по­литико-магистратски трилър, какъвто не сме виждали през целия мъчителен преход на демокрацията.

Навръх Международния ден на труда по пътя за Самоков пред колата на главния проку­рор Иван Гешев гръмна „про­фесионално“ изработено взрив­но устройство, което потроши фара на бронирания прокурор­ски автомобил. Ехото от тази „атентат“, който само Гешев вече приема за истински, отек­ва и досега.

Особено тегаво стана, ко­гато от Брюксел прелетя като щъркел напролет български­ят еврокомисар по иновации­те Мария Иванова Неделчева- Габриел, която Борисов реши да насади в премиерското кре­сло, за да убеди ПП-ДБ да кан­дисат на съвместно управление с неговата коалиция ГЕРБ-СДС. С други думи казано, реши да провери евроатлантическата ори­ентация на тези, които го аресту­ваха преди една година и го дър­жаха на хляб и вода и без легло цели 12 часа в ареста. Освен чара си на евробюрократ, г-жа Габри­ел предложи на ПП-ДБ и остана­лите парламентарни сили един приоритет, който да не могат да отхвърлят. И той бе заявката, че нейният министър на право­съдието ще предложи на ВСС да освободи от поста главния прокурор Иван Гешев. Само че никоя от парламентарните сили не повярва на мита, че кабине­тът, който ще предложи Мария Габриел, ще бъде чисто експер­тен. Що се отнася до заплаше­ния с детрониране главен про­курор, той отказа категорично да си подаде оставката сам, за да облекчи задачата за сформи­рането на редовно правителство. Въпреки че шест члена на ВСС от прокурорската колегия подписа­ха предложение за свалянето на главния прокурор, последвани от Софийска апелативна про­куратура, Иван Гешев и замест­никът му Борислав Сарафов за­почнаха такава Пуническа вой­на един срещу друг, че втори­ят, който е и началник на НСлС поиска охрана, внушавайки че животът му и този на неговото семейство е застрашен от „неу­равновесения главен прокурор”. И получи такава от Съдебна охра­на. Освен това Сарафов внесе ис­кане до ВСС за отстраняването на Гешев. На паралелни брифинги, проведени на 16 май, двамата се оплюха взаимно, предоставяйки компрометиращи другия сведе­ния, като умишлено задържа­не на трупчета на дела, нерегла­ментирано записване на проку­рори и съдии, нарушаване на процедурите за разследване на случаи като атентата срещу Ге­шев, до използване от последния на Регентската къща на Боро­вец като частен имот. На въпрос­ния брифинг Гешев скъса де­монстративно своята оставка, като заяви, че ще довърши ман­дата си, но сподели, че е изпратил семейството си на безопасно място в една приятелска дър­жава. В цялата прокурорска кра­мола пострада и заместникът на Сарафов Ясен Тодоров, чиято оставка поиска не само непосред­ственият му началник, а и Съюз­ът на съдиите в България (ССБ). Всъщност ССБ поиска от ВСС да освободи от длъжност и тримата, след което да се саморазпусне. Получи се нещо като вица, в кой­то две пътнички в автобус на междуградския транспорт спо­рели дали шофьорът да отвори или не прозореца. Едната твър­дяла, че ако не го отвори, ще умре от горещина, а другата, че ако го отвори, ще умре от прос­туда. Тогава един пътник предло­жил на шофьора: „Отворете про­зореца, за да умре едната. След това го затворете, за да умре дру­гата и да настъпи мир!“

„Прокурори, разгневете се!“, призоваха съдиите от ССБ.

Да оставим настрана обви­ненията на Гешев към Бойко Борисов и ДПС в предателство спрямо него, както и в това, че му бил предложил преди време чрез посредници посланически мес­та в Израел или Турция. Как­во ще си помислят в Европа за България, в която заместник- главният прокурор дава глав­ния на прокурор, а пък двамата се безпокоят за живота на свои­те близки? Тази ли прокурату­ра ще пази гражданите от би­тови и по-големи престъпници, олигарси и мафиоти? Когато за­местник-главният прокурор Бо­рислав Сарафов призовава про­куратурата да излезе от полити­ческия терен, в който е нагазила, а пък кандидатът за премиер Ма­рия Габриел обявява като първи приоритет свалянето на главния прокурор, това не потвърждава ли тезата за политическа наме­са в работата на уж независи­мата съдебна власт? Когато НС близо два месеца след послед­ните избори не намира време да разгледа бюджета за 2023 г., а си запълва времето с разпи­ти на служебните министри и обещания за по-високи заплати и пенсии, не заслужават ли депу­татите в това позорище квалифи­кацията на Гешев „политически боклук“? На 17 май „боклукът“, самонарекъл се елит, избра за председател на парламентар­ната правна комисия 30-го­дишния „експерт“ от ПП С. Сто­ев, чийто незначителен трудов стаж е минал в кантората на баща му, който е бизнес-парт­ньор на онези, които си бяха на­умили да строят хотел на Алепу, прикривайки го като подпор­на стена. И за да бъде абсурдът по-пълен, ГЕРБ и ПП се догово­риха „джентълменски“ предсе­дателят на НС и председателят на правната комисия да се сме­нят на ротационен принцип на всеки 3 месеца! Все едно, че 49-то Народно събрание ще изтрае по­вече от три месеца, двата от кои­то почти изтекоха. Борисов, който е съавтор на тази каша, се възму­ти от квалификацията „боклук“ на Гешев за „народните избрани­ци“, забравяйки че той като пре­миер беше нарекъл депутатите „безделници”. Престанаха ли те да бъдат безделници, само за­щото и той е един от тях? А сега се опитва като редови депутат да им натресе Мария Габриел за пре­миер, като майка на циганин. И лично той, въртейки се като пе­тел край ПП-ДБ, да ги убежда­ва за съдружие в управлението. Така разгневи Корнелия Нино­ва и осуети всякаква възмож­ност предложеният от Габриел проектокабинет да бъде под­крепен от БСП. Но и кабинет на ПП-ДБ, начело с академик Нико­лай Денков, няма да мине след връчването на втория мандат. За третия мандат изобщо не ни се мисли, независимо дали ще бъде връчен на БСП или на ИТН. Колкото и народът да не иска, май ще се ходи за шести път на избори в рамките на две години. Дори в раздираната от противоречия Турция успяха да проведат парламентарни избо­ри с близо 90% активност, а на 28 май ще има балотаж за пре­зидентските избори. Последно­то сражение ще е между дейст­ващия президент Реджеп Тайип Ердоган, кандидат от Републи­канския Алианс и лидера на най- голямата опозиционна Народно Републиканска партия Кемал Кълъчдароглу, който е канди­дат на Народния Алианс. На ба­лотажа Ердоган отива с близо 5% преднина, а според турския ежедневник вестник „Джумху­риет“ (17.05.2023), президентът на САЩ Байдън щял да подкре­пи победителя на втория тур.

Срещу народ не се рита!

74-годишният Кълъчдаро­глу има неблагоразумието да обвини Русия в намеса във въ­трешните работи на Турция, разпространявайки компрома­ти в социалните мрежи. После се оказа, че компромати срещу лидера на „Мемлекет Партиси“, („Партия на Родината“, б.а) Му­харрем Индже, отцепник от На­родно Републиканската партия (НРП), са разпространявали акти­висти на младежките клонове на НРП. Един от тях, Озан Йозгюр Д. бе арестуван в Шишли, Истанбул, а друг - архитектът в общината на Анкара Вели К. бе поставен под домашен арест. Напомням, че далеч преди изборите Мехмет Али Гюллер предупреди хората на Кълъчдароглу, че парадира­нето с членството на Турция в НАТО пред Русия, няма да им донесе победа на изборите. Ос­тава това да се потвърди на 28 май. Вестник „Миллиет“ публи­кува на 15 май призива на Мех­мет Севиген, съосновател на Народно Републиканската пар­тия, до нейния председател Къ­лъчдароглу: „Да си вземе 40-те разбойника и да си ходи!“

Когато на съвместната прес­конференция в Анкара на външните министри на Русия и Турция зададоха въпроса за „руската намеса“ в турските из­бори, Сергей Лавров отговори лаконично: „Не ни бъркайте със САЩ!“ А във връзка с твърдени­ята на Киев, че е свалил десетки руски ракети „Кинжал“ и „Кали­бър“, министърът на отбраната на РФ Сергей Шойгу каза: „Не сме изстреляли толкова ракети, колко Украйна е свалила“. („Мил­лиет“, 17.05.2023).

 

Размисъл за свободата

Е-поща Печат PDF

В античната филосо­фия и при Сократ, и при Платон, свобода­та се разглежда като нещо, което е свързано със съдбата. При Аристотел те­мата за свободата се проявя­ва като освобождаване от по­литически деспотизъм, както и от злините на битието, кое­то е разбиране характерно за стоиците. В труда си ,,Никома­хова етика”, Аристотел посоч­ва, че свободата на избор със­тавлява съществен момент в нравственото поведение. Све­ти Юстин Философ отбеляз­ва, че ако няма свобода, няма и добродетел. Други автори считат, че проблема за човеш­ката свобода се припокрива с учението за свободата и воля­та [5]. При това свободата на­мира своето основание не във волята на човека, а в неговия дух. Тя е проява на съкровена­та дълбочина на душевната цялост на човека, на основно­то ядро на богоподобната чо­вешка личност. Поради това, поробеният от страсти човек се освобождава от тях чрез усили­ята не само на волята си, а на цялото си състояние.

От Аристотел до днес, про­блемът за свободата е ста­нал централен предмет във философско-етическите из­следвания. Това е основател­но, защото без свобода няма нравственост. Николай Харт­ман в труда си ,,Етика” [2] по­ставя метафизическия про­блем за свободата, като по­сочва, че това е най-трудно разрешимия проблем. За да може правилно да се разбере този въпрос е необходимо да се предотврати смесването на нравствената с правната (гражданската) свобода. При последната държавата чрез законодателството предоста­вя на гражданите определен простор за проява в грани­ците на забраненото. Поради това гражданската свобода се простира в рамките на позво­леното в гражданските закони, докато нравствената свобода се разпростира по-дълбоко и се отнася до способностите на човека да се самоопределя към изискванията на нрав­ствените ценности [3, 4].

Съществува и друг вид свобода.

Тя е свободата на дейст­вие, която се смесва със сво­бодата на волята. Тази сво­бода означава, че човек може да извърши това, което же­лае. Свободата на действие се осъществява там, където въз­никналото вече искано и взе­то решение не среща пречки за осъществяването си. Тази свобода не се отнася до самото искане и вземане на решение. Често свободата на действие е вид външна свобода, наречена още физическа. Подобно твър­дение е неприемливо, защото решенията на волята не мо­гат и не трябва да бъдат неза­висими от реалните възмож­ности. В смисъла на тези раз­съждения, Барух Спиноза и Ге­орг Хегел са дефинирали, че: ,,Свободата е осъзната необхо­димост” [5]. Това твърдение те отнасят само към външната свобода, а не за обобщението - свобода.

Нещо повече, Хегел опре­деля Френската революция като движение към свободата на човека. Тя представлява ут­върждаване на принципа на свободата на волята, противо­поставена на обстоятелствата в които съществуват хората и об­ществото. Теорията на Хегел за свободата има корените си в творчеството на автори като Рене Декарт, Жан Жак Русо и Емануел Кант. Той ги следва в това, че разграничава просто­то отсъствие на външна при­рода или намеса от рационал­ното мислене и избор – свобо­да, постижима за всеки човек. В едно наистина свободно обще­ство трябва да се признава, че нашите съграждани не са вън­шен фактор, ограничаващ сво­бодата ни. Чувството за само­контрол и разбира се взаимен контрол трябва да се издиг­не на такова ниво, че да не си пречим и тероризираме в рам­ките на работното място, фир­мата, корпорацията и разбира се семейството. Според Хегел единствено чрез социалното взаимодействие, действието и избора (конкурса в обществото) се превръщаме в истински ин­дивиди и човешки същества.

На фона на гениалните умо­заключения на Георг Хегел в този труд се твърди следното: ,,Общественото съзнание обос­новано на мисленето на наши­те лидери (религиозни, научни, политически и други), трябва да предхожда индивидуално­то мислене на индивида. Сле­дователно, общественото съз­нание (включително неговата памет – историята) са основ­ните носители на ценностите на обществото и държавата. Свободата (дефинираща апо­стериорното явление наречено – щастие) е една от тези цен­ности.”

Според Н. Хартман сво­бодата може да се дефинира като състояние на духа, при което човек е свободен от вся­какви ограничения и може да извършва всичко, което по­желае. В този ход на мисли свободата няма определена цел и се изразява в способнос­тта на човек да избира различ­ни начини на действие. Сле­дователно, колкото по-малко са препятствията пред дейст­вията на личността, толкова тя се чувства по-свободна. За­щото колкото повече действия може да извърши човек, тол­кова той е по-свободен. От така изложените разсъждения след­ва, че свободата се определя като непрекъснато увелича­ване на възможните пътища за действие чрез премахва­не на пречки. Това е ,,отрица­телната свобода”. Тази свобо­да е ,,от”, а не свобода ,,за” и е само формална, а не реална. Поради това трябва да е ясна, целта на свободата, защото целта е силата на свободата. Затова е така актуално или по- точно безкрайно впечатлява­що мотото на Дякон Игнатий (Васил Левски): ,,Свобода или смърт”!

Поради това проф. Иван Панчовски дава следната де­финиция: ,,Истинската, нрав­ствено-добрата свобода никога не се намира в противополож­ност с Божията воля, защото тя желае и търси доброто” [3, 4].

Достойнството на човека се дължи на това, че той е на­дарен със свобода и има въз­можност за самоопределение към Бога и нравствените цен­ности. Свободата е необходимо условие за осмислян и пълноце­нен живот. Човекът е свободен, защото е сътворен по Божи образ и подобие и притежа­ва богоподобна духовна при­рода. Само издигащият се над природата и идващ от Бога чо­вешки дух е свободен. Руският философ от началото на XX век Николай Бердяев казва: ,,Чо­вешкият образ се опира на по- висша природа, отколкото е са­мият той. Човешката свобода достига своя окончателен израз в по-висшата свобода, в свобода­та на Истината” [6].

Съществуването на

нравствената свобода

не отхвърля наличието на причинност в живота на хо­рата. Поради това свободата, де­финирана от преценката на чо­века: ,,Кое е правилно, кое не”?, притежава способността да за­дава определена насока на чо­вешкия живот. В смисъла на това е необходимо да се разгледа – религиозната (християнска в конкретния случай за България) свобода.

Християнската свобода е свързана с вярата на човека. Във връзка с тази свобода Биб­лията ни насочва към разми­съл относно думите на Иисус Христос: ,,И ще познаете исти­ната и истината ще Ви напра­ви свободни” [10]. Следователно християнската свобода е свър­зана с познаването на учение­то на Христос и с вярата в него като особен вид знание. Според св. Симеон Нови Богослов сво­бодата се състои в това, че Иис­ус Христос никога не принуж­дава нежелаещия човек да из­повядва неговото учение. Той иска последователите Му да следват доброволно и свобод­но неговото учение.

Човекът в християнската религия е богоподобен и бла­жен, понеже е удостоен със свободната воля, която е по­добие на Господ БОГ. В този смисъл без свобода не е въз­можна нито религията, нито нравствеността. Великият ин­квизитор от романа ,,Братя Ка­рамазови” на световно извест­ния руски писател Фьодор Дос­тоевски, враг на свободата и на Христос, говори с укор от­носно неговото учение: ,,Ти възжела свободната любов на човека, щото свободно да тръг­не той след Тебе, прилъстен и пленен от Тебе” [7]. На проти­воположната позиция е филосо­фа Николай Бердяев: ,,Бог-Лич­ност иска не човек, над когото Той да господства и който е длъ­жен да го прославя, а човек-лич­ност, който отговаря на него­вия призив и с когото е възмож­но общение и уважение” [6].

В смисълът на горните съж­дения авторът на този труд под­държа следната теза:

,,Свободата на мисленето и обществено полезен труд е не­обходимо условие за нравстве­ното съществуване на човека и неговото достойнство. Ако нещо на този свят се извършва по необходимост или по прину­да, то загубва нравствения си характер и ценности.”

Свобода и щастие

Християните са призвани да живеят в свобода и щастие (независимо от разновидности­те на религията и в мирно съ­трудничество с останалите ре­лигии на света). Човекът може (и трябва) да се отзове на този призив и да прегърне духа на собствената свобода (разно­видност на щастието според Хе­гел). Християнската свобода не е свобода на човека, който се на-мира под властта на гре­ха и под проклятието на зако­на.

СВОБОДАТА е Божи дар и състояние на духа. За да бъ­дещ щастлив човек, трябва да се освободиш от оковите на греха и да водиш обновен живот в името на истината. Не случайно Иисус Христос казва: ,,Ако Бог Ви освободи, ще бъдете наистина свободни и щастливи”.

Следователно християн­ската свобода и щастие се по­лучават чрез благодатно осво­бождаване, чрез което вярва­щия отново придобива като Божий подарък своята ,,повре­дена” първоначална свобода. Християнската свобода изди­га човека над заобикалящия го свят и го усъвършенства в нравствена личност.

Щастието придобива сми­съл на всички ценности (на­лични и бъдещи) и формира па­радигмата на нравствеността. В този смисъл човекът може да се осъществи само при наличие на свобода. Според християн­ското разбиране единствено в свободата човек намира своя­та екзистенция (щастието). Той търси и се стреми да бъде щастлив, чрез познаване и от­криване на истината (науката е вид относителна истина за све­та). Поради това, свободата, ис­тината и щастието са взаимно свързани.

Тъй като за истината е не­обходима свобода, както и за свободата - истина, то щасти­ето (реално – при контакт с хо­рата, или имагинерно – получе­но от социалните компютърни мрежи) е мултипликация от свобода и истина, дефинира­на от реалностите на семей­ството, обществото и закони­те на държавата, осигурява­щи личната и обществена си­гурност!

В резултат на извършеното мултидисциплинарно разсъж­дение авторът предлага следни­те изводи, като първия от тях е световно известен диалог меж­ду Дон Кихот и Санчо Панса от романа на Мигел де Сервантес ,,Дон Кихот”!

1. ,,Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съ­кровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето”!

2. Сигурността е състояние на духа, дефинирано от физи­ческата сигурност, икономиче­ската сигурност, доброто физи­ческо (телесно) състояние, за­щита на човешките права и ос­новни свободи определени от конституцията на държавата.

3. Щастието е мултиплика­ция от свобода и истина, де­финирана от реалностите на семейството, обществото и за­коните на държавата, осигуря­ващи личната и обществена без­опасност!

 

ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ПОДВИГА

Е-поща Печат PDF

Честването на 78-та го­дишнина от победата във Великата отечес­твена война над на­цистка Германия, ще се запом­ни с позорното поведение на кмета на София Йорданка Фан­дъкова, която в последния мо­мент издаде „заповед за прекра­тяване на събитието“. Ней­ното основание беше инфор­мация от “Общинска полиция”, че по същото време пред ме­мориала ще се съберат “групи от граждани с противостоя­щи искания”. Не му трябва две педи чело, за да се досети човек, че тази формулировка е много удобно оправдание за забра­ната. В допълнение ДБ поиска буквално да се спре шествието на „Безсмъртния полк”.

От опита, който имаха от други години, доброволци от столицата се бяха организира­ли и се редуваха на смени, за да опазят от ново поругаване паметника на Съветската ар­мия, дело, което се очакваше от организираните агресивни неонацистки групи. Просве­тената памет на хората обаче няма да забрави, че Фандъко­ва не забрани тяхната ускоре­на от неведом команден цен­тър, акция.

Както и да е. Обстановка­та се изостри от сутринта, зара­ди заповедта издадена от нейно име, която освен това е в грубо нарушение на Закона за съ­бранията, митингите и мани­фестациите, защото още пре­ди месец е било внесено искане от организаторите за провеж­дането на шествие и покло­нение пред Паметника, но тя като кмет на София не е дала нито положителен, нито отри­цателен отговор в законоуста­новения срок. Това бе и при­чина Общинските съветници от БСП да поискат оставката й. Все пак шествието на хиляди хора се проведе така, както беше планирано от организаторите. И може би тъкмо тази е причина­та, заради която медиите не по­желаха да го отразят.

Участниците в похода на „Безсмъртния полк”, не се съ­образиха със закъснялата „кметска забрана“, и извървя­ха маршрута от храма „Алек­сандър Невски“ до Паметника на Съветската армия, където бяха посрещнати от отрано заела „командните височини”, демонстрационна група от обикновени фашисти. Нейни­те викове обаче, само за броени минути, изостриха напрежение­то между двете страни. Стигна се, меко казано, до „размяна на обидни квалификации”.

Въпреки усилията на добро­волци от столичните организа­ции на антифашистите, социа­листите и патриотите, които дни наред се редуваха да дежурят пред паметника, групите „мо­билизирани соросоиди“ все пак успяха в своето скверно дело. Те помрачиха чистата обич и почитта на хората, дошли да се поклонят пред паметта на героите. И безцеремонно из­тласкаха гражданите, които ох­раняваха паметника. Направи­ха го пред „невиждащите” очи на многобройната полицейска част, защото както се каза, запо­ведта била само да осигури плъ­тен кордон, с който да се отделят едните и другите.

Набиваше се на очи, че де­монстрацията на неонаци­стите беше съвсем нагла и от­крита, защото провокацион­ните крясъци, и просташките обиди и ругатни, бяха дотол­кова драстични, че можеха да засрамят дори Данко Харсъ­зина. Но къде ти, исканията им бяха съвсем в „мейнстрийма“ на „правилните указания”: да се демонтира паметникът и да се отмени веднага и завинаги честването на 9-ти май! Меж­дувременно озверелите прово­катори изподраскаха с боя сте­ните на Паметника, от страна­та на която се бяха събрали и я облепиха със стикери. Всичко това се разиграваше под зоркия невиждащ поглед на полици­ята, която въобще не реагира на действията им, а сякаш по- скоро ги пази. Не реагираха и на неистовите им крясъци и дюдюкания, с които умиш­лено се опитваха да заглушат словата на официалните гос­ти. Особено силни бяха те по време на речта на Посланика на Русия в България Елеоно­ра Митрофанова. В своето сло­во тя заяви: „Благодаря, че под­държате доброто отношение и помните погиналите за наша­та свобода и победа. Благодаря на организаторите за верност­та към традицията и памет­та, към вашите бащи и деди, за освобождението“. Н.Пр. Елео­нора Митрофанова припом­ни, че 9-ти май е ден за покло­нение пред всички, загинали в борбата с нацизма и в концла­герите.

В словото си организа ционният секретар на БСП Борислав Гуцанов заяви, че случващото се е пълно безоб­разие. „Не трябва да забравя­ме никога, че 9-ти май нямаше да бъде Денят на обединена Ев­ропа, ако 9-ти май не беше Де­нят на победата над хитлеро­фашизма. Нека да почетем па­метта на загиналите, да поче­тем Деня на Европа, да дадем едно голямо благодаря на съвет­ската армия-освободителка, която беше посрещната с хляб и сол тук, в България, и никога да не позволяваме паметници­те да бъдат разрушавани. Те са нашата будна съвест“, призо­ва той.

„Нашата памет не може да бъде демонтирана. Погубени­те десетки милиони животи няма да бъдат забравени. Исто­рията няма да бъде използвана с користни цели. Фактите от миналото няма да бъдат тъл­кувани така, както е угодно на политическата конюнктура в момента. Защото посегател­ството над паметта води до нови кръвопролития, на които сме свидетели днес съвсем близо до нас. А изтриването на мина­лото обрича бъдещето ни“, зая­ви Иван Таков, председател на БСП в София.

На честването присъстваха и представители на китайското и виетнамското посолство, както и Максим Алексеевич Рибаков от Народния фронт на Русия.

За читателите на в. „Нова Зора” предлагаме и споделени­те вълнения на нашите утвър­дени автори Детелина Денчева и Николай Шопов, които бяха свидетели в този паметен ден:

„9-ти май! Този най-изстра­дан и жадуван ден за Европа и света, - пише Деткелина Ден­чева, - който предците ни при­ближаваха със саможертва­та и „так как могли”, направи възможно днес да се величае и чества създаденият години по- късно негов икономически образ ерзац – като „Ден на Европа. Поставени на везните на исто­рията и един до друг, човек ясно усеща мощта и нравствената красота и сила на оригинала, независимо от геополитиче­ските конюнктури и съображе­ния. Въпреки че живеем във вре­ме на стремително скъсяваща се памет, по думите на Конча­ловски, и във време на тотал­на манипулация и пропаганда, която ти внушава дори биоло­гични абсурди за собствения ни пол и този на децата ти, спо­собността ни за стремеж към истината, правдата и опозна­ване на паметта ни не е закър­няла, нито пък признателнос­тта към онези, които положи­ха живота си пред олтара на Свободата. Без тяхната вели­ка саможертва, вероятно още щяха да бълват дим комини­те на крематориумите в кон­центрационния лагер, в който беше превърната Европа! По­клон пред милионите жертви и паметта на героите!

Благодарение на безхабери­ето и бездействието на кмета Фандъкова, една малка, но добре озвучена агитка от ДБ се опи­та да заглуши и опорочи Акта на отдаване на почит и при­знателност към армията осво­бодила половин Европа от бо­туша и кървавия човеконена­вистен режим! Честно казано крясъците, ругатните и вулга­ризмите дойдоха в повече на съ­бралото се множество и особено за хората от дипломатическия корпус, които бяха дошли да от­дадат своята почит на призна­телност пред монумента на Армията-освободителка. Гро­тескно, срамно и жалко! Позор­но! Но и изобличително, защото не това е образа на признател­на и честна България. В момен­та обаче, когато зазвучаха ве­чните съветски песни за война­та, изпълнявани на живо, вече нищо нямаше значение! Помия­та се оттече и остана истина­та за преживяното и неговата жестока цена! Остана прекло­нението пред светлата памет на погиналите в жестоката са­танинска война, най-кървавия сблъсък между доброто и злото в човешката история.

Слава и поклон на жертви­те, загинали в световната вой­на!

Слава на армията-освободи­телка!

Слава на героите-освободи­тели!”

 


Страница 13 от 533