Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 19 (9 май 2023) „Атентатът“ като пландемията

„Атентатът“ като пландемията

Е-поща Печат PDF

Ситуацията с атентата е като тази с корона­вируса. Всички зна­еха, че е нагласена, всички знаеха, че ни лъжат, но това не попречи граждан­ските ни права да бъдат бру­тално потъпкани и половина­та свят да бъде изтребен чрез ваксини, „противоепидемични мерки“, паника и умишлено лишаване от здравни грижи.

„Атентатът“ следва съ­щата схема и е част от същия замисъл.

На сценаристите не им пука, че не им вярваме. Не ги е еня какво мислим. По­становката им е комично не­сръчна, но ще изпълни цели­те си:

Лов на вещици. Репресии. Налагане на допълнителна цензура. Сплашване на сво­бодомислещите.

Президент, парламент, партии, медии, посолства - ще повтарят в скоропоговор­ка едно и също: „Атентат срещу държавността“!

Нищо, че атентатът срещу държавността се състоя преди 33 години и оттогава не спират да я рушат същите тия гореиз­броени.

А междувременно, зад съз­дадената димна завеса, ще се състави дългочаканото от ко­зяците „правителство на вой­ната“. Личните „червени ли­нии“, разделящи мутрите и шарлатаните, набързо ще бъ­дат заличени, за да бъде ук­репена „заплашената държав­ност“.

Главният прокурор, олице­творението на държавността, човекът институция, чрез пър­вомайския атентат бе възка­чен на най-високия връх, на който се възправят само „мъ­чениците на Правдата“. И бе обожествен. И сега вече никой не може да го докосне. Доказа­но бе, че мафията е посегнала на живота му, защото винаги е бил неумолим борец срещу нея. Доказа се, че е „личен враг“ и прицел на „тирана Путин“. Доказа с „опасност за живота си“ своята евроатлантическа вярност. Накъде повече!

Как ще махаш такъв главен прокурор - та той надмина по заслуги Джовани Фалконе - и за разлика от него оживя! „Бог ни го запази“!

Отпада и нуждата от „раз­следване на главния прокурор“ като условие за управленски тандем межзу ГЕРБ и ПП/ДБ. Авторите на „атентата“ са му намерили цаката. Сега вече и Киро сит, и Гешев цял.

„Уау, държавността в Бълга­рия е заплашена“! И тези, които особено държат на опазването на българската „държавност“ - САЩ и НАТО – ще имат повод да вкарат още свои войници и да предприемат драконовски мерки за „налагане на демокра­ция“, за да „съхранят“ и държав­ността. И тези мерки няма да са срещу „организаторите“ на ко­мичния атентат (защото имен­но крадецът вика „дръжте кра­деца!“) и не срещу мафията, криминалните елементи и на­ционалните предатели, а сре­щу честните и смели българи - точно тези, на които все още се крепи Отечеството.

Нейната последна вярна фаланга.

Така че, приятели, удря ча­сът на изпитанията! Знаците в това отношение са много, но особен щрих добавя пълната подготвеност на проведения „митинг на прокурорите“. Зна­кът беше очакван и разбран. Предварителната организа­ция - на ниво.

Денят на атентата обаче бе погрешно подбран от сценари­стите. Въпреки формулата от нумерологията 1+5 (м. май) + 7 (сумата от цифрите на 2023), да, числото е фатално, но на съща­та дата – 1 май (по нов стил) е избухнало Априлското въста­ние. А тази дата е заветът, кой­то пази българщината. Но така е, когато липсват знания. Както се изрази един български офи­цер от инженерни войски „ама­тьорска работа на милиционе­ри от Симеоновското училище“ – за всяване на суматоха.

Взривната вълна от тако­ва мероприятие не може да постигне целта. Тя е отведе­на в страни. И е контрапродук­тивна за организаторите. Един­ственото й достойнство е, че отваря очите на мислещите хора.

С тези неща шега не бива. Има някаква вселенска забра­на, има закон свише, който не позволява да се преструваме на жертви и да викаме за по­мощ, когато помощ не ни е нужна. Престъпим ли този за­кон, злото идва при нас. Лъж­ливото оплакване е вратата, през която му позволяваме да нахлуе.

Нашите деди и баби дори са забранявали да се произ­насят думи като убийство, смърт, болест, чума, шарка и т.н. Смятали са, че самото им изговаряне насочва болестта и смъртта към нас и са ги за­меняли с евфемизми. Недопус­тимо е било публично да се обявиш за жертва на нападе­ние, ако нападение над теб не е имало. Ако лъжеш, че са те нападнали убийци, скоро на­истина ще станеш жертва на убийци.

Казано е: не дърпай дявола за опашката!

Да си играеш на „атента­ти“ е игра с огъня. Това е бу­меранг, който неизменно се връща при лъжливото овчар­че.

Бумерангът на съдбата.

Народът български неслу­чайно е сътворил тази притча.