Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) ПАМЕТ ЗА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

ПАМЕТ ЗА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Е-поща Печат PDF

На 15 септември т.г. пред бюст-памет­ника на Николай Хайтов в Бори­совата градина в столицата се със­тоя паметно честване във връзка с 104-годишнината от неговото рождение. Ор­ганизатори на проявата бяха Партия Консер­вативна България и Телевизия СКАТ.

Беше особено вълнуващо, когато над грей­налия от слънцето парк се разнесе гласът на писателя, чието слово и до днес е от актуал­но по-актуално и ни кара да се замислим, да предприемем конкретни стъпки и действия към промяна, към преобразяване на статуквото – в държавата, в родното училище, в себе си.

Думи за общественика и родолюбеца Ни­колай Хайтов произнесе Данчо Хаджиев, уп­равител на Телевизия СКАТ. Д-р Елена Алеко­ва, на която писателят завеща в автограф „родоп­ската литературна нива“, говори за писателя и човека Николай Хайтов (словото й предла­гаме отделно). Проф. Ивайло Христов, изсле­довател на Хайтовото творчество, акцентира върху своеобразието на писателя като творец и гражданин, което видимо и с просто око го от­кроява изсред останалите му колеги. След заклю­чителните му думи „Хайтов завинаги!“, в съпро­вод на любимата на писателя родопска песен Руфинкай болна легнала...“. Присъстващите из­разиха своята почит към родолюбеца писател, като положиха пред бюст-паметника венци и цветя. Венците бяха от Партия Консерватив­на Българияи Телевизия СКАТ, а ги поднесоха Борис Янев, председател на партията, и соб­ственикът на телевизията Валери Симеонов.

Сред присъстващите бяха синовете на пи­сателя – скулпторът Александър Хайтов и ар­хитект Здравец Хайтов, автори на бюст-памет­ника, актрисата Диана Хайтова, членове от Мла­дежката организация „Бъдещето на България“, ученици и граждани на столицата.