Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 32 (5 септември 2023) Без да познаваме „Блек Уотър“ не можем да разберем „Вагнер“…

Без да познаваме „Блек Уотър“ не можем да разберем „Вагнер“…

Е-поща Печат PDF

Всички знаем името на Пригожин, но повечето от вас за първи път чу­ват името Ерин Принц. Точно както знаем името „Ваг­нер“, но почти сме забравили името „Блек Уотър“…

САЩ бяха започнали да вкарват в зони на конфликт формирования, съставени от бивши военни, които изпъл­няват мисии за пари. „Блек Уотър“, чийто идеен баща е вицепрезидентът Дик Чей­ни, бе основана от Ерин Принц през 1997 г. в Северна Кароли­на. Бивш член на флота, Принц същевременно беше един кра­ен християнин, който се нами­раше в близки отношения с не­оконсерваторите в правител­ството. Първоначално малка, с времето структурата се раз­расна и в хода на окупация­та на Ирак през 2003 г. броят на представителите на „Блек Уотър“, служещи от името на правителството на САЩ, беше достигнал приблизително 100 хиляди души. И тези 100 хиля­ди души дадоха шанса на Ва­шингтон да заобикаля воен­ното право. За никого не бяха учудващи убийствата на мно­го хора в Ирак. Учудващо стана това, че докато по време на ура­гана „Катрина“ през 2005 г. па­зеха домовете на богатите по хълмовете в Ню Орлиънс, ус­пяха да стрелят и по гражда­ните на САЩ, искащи да се до­берат до хълмовете, за да оста­нат живи. Началото на края за „Блек Уотър“ настъпи, когато за­почнаха да предлагат въоръ­жени услуги на страни извън САЩ. През 2016 г. срещу Ерин Принц започна разследва­не по обвинения за договаря­не с чужди страни и пране на мръсни пари. Но, разбира се, той не беше наказан.

Днес не чуваме името „Блек Уотър“, но САЩ продължават да използват наемни войници в конфликтни райони. Миси­ята на DYNCORP в Афганистан показа на всички нас, че този процес все още продължава. И че терористичната организа­ция, която за Вашингтон всъщ­ност е евтина военна сила, и която днес те използват в Сирия, занапред може да я използват и срещу Китай…

Заради това, че не го отрови, можа да основе „Вагнер“...

Може ли някой да позволи на човека, който му сервира на масата, да учреди голяма военна сила? Това е най-простият отго­вор на въпроса.

Преди отговора, да поясня. Започнал кариерата си, прода­вайки кремвирши на улицата, след като се запознава с Путин Пригожин я беше продължил като богаташ, задоволяващ нуждите от провизии на Кре­мъл и цялата армия. Т.е., не беше вече шеф-гарсон, а произ­веден от Путин олигарх.

Да отидем към страницата със снимката, която виждате, и към отговора на въпроса:

Ако един президент оти­ва към една голяма организа­ция, която ще провежда опера­ции - мръсни дела в световен мащаб, ще иска човекът, когото ще постави начело на една така­ва структура да бъде доверено лице. Военна тактика, или пък стратегически знания може да се купят с пари, но доверие не може да се купи.

Не би могло да има някой по- надежден от този, който години наред му е приготвял яденето и не се е опитал да го отрови.

В. „Миллиет“, 25.08.2023

Превод Петко Петков