Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 32 (5 септември 2023) Загубихме Константин Пеев

Загубихме Константин Пеев

Е-поща Печат PDF

От 30.08.2023 г. той вече не е сред нас. Коста – приятелят, другарят, съ­ратникът. Човекът, на когото винаги можеше да се разчита! Човекът, за ко­гото винаги сме били сигурни, че при всички обстоятелства ще прецени и постъпи с най-висока морална мяра, с най-дълбока мисъл и отговорност, с най-силна воля и характер, с почте­ност и смелост, с неизчерпаема енер­гия и всеотдайност, с професионали­зъм и с щедро сърце.

България и българската общест­веност, всички, които го познавахме загубихме истински патриот на Оте­чеството, пазител на историческата правда и ценности, борец за справед­ливост, народно добруване и прогрес, за приятелство със съветския и ру­ския народ.

На 1 септември стотици прияте­ли и близки изпратихме Коста Пеев. Слова в Траурния дом в София произ­несоха Снежана Тодорова - председа­тел на СБЖ и проф. Захари Захариев - председател на Федерацията за при­ятелство с народите на Русия и ОНД. От името на посолството на Русия в София говори Н. Пр. Елеонора Мит­рофанова. „Той се отнасяше с голямо уважение към българската история и направи много за съхраняването на историческата памет. Смъртта на Константин Пеев е непоправима за­губа за Русия и България.“

Фондация „Устойчиво развитие за България“ бе поела организацията на поклонението, в което изпратихме до­стойния приятел на истината и пра­вдата Коста Пеев.