Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 41 (7 ноември 2023) Избиването на младенците...

Избиването на младенците...

Е-поща Печат PDF

За кого бие камбаната?

Геноцидът, извърш­ван от Израел над па­лестинското населе­ние, става все по-чудовищен. Вчера училище в Газа, намира­що се под закрилата на ООН, е било обстрелвано с бомби с бял фосфор. Нелепи са „оп­равданията“, че убежища на Хамас, намиращи се под учи­лища и болници, трябва да бъдат унищожени „на всяка цена“ и изтреблението на деца и цивилни възрастни е „неже­лан ефект на войната“. Обстре­лът от въздуха, особено при тази гъстота на населението и сгра­дите, е доказателство, че или не ти пука за гибелта на цивил­ните - най-вече деца и пелена­чета - или точно те са основна­та ти цел. И този апокалиптичен кошмар ескалира. И Нетаня­ху има демоничния цинизъм да раздава оценки кой е теро­рист, да заплашва света и да обещава още смърт.

Представителят му в ООН за­явява, че било „срам“ да се гла­сува резолюция (макар и „не­обвързваща“, несмела, мижава, тя е морален плесник за Израел) срещу избиването на цивил­ни в Газа. Това бил отговорът на „цивилизацията“ срещу мю­сюлманското „варварство“!

Боже, докъде я докарахме! Да търпим някой да нарича от­крития, див, адски геноцид над един народ - „цивилиза­ция“! И да мълчим, да приема­ме това архинагло извращава­не на понятията! Да ставаме съучастници в едно епохално злодеяние, която цялата исто­рия на истинската цивилиза­ция завинаги е отрекла!

Добре - Нитаняху ще избие един милион палестинци в Газа. Ще принуди останалите мили­он и половина да напуснат род­ната земя, на която те са изкон­ни господари (вижте Библията, на която Нетаняху - Мистър Ге­ноцид, се позовава). И после? Каква „победа“ ще е това? Как ще съществува Израел в това блато от кръв - та тая кръв ще крещи, ще проклиня! Неслу­чайно нормално мислещите евреи, нефанатиците, ужасе­ни искат да бъде спряно ди­вашкото кръвопролитие. То жигосва кървавата си дамга и върху тях.

Колко вече станаха жерт­вите в рамките на изминали­те седмици? Ние си дрънкаме за девет или десет хиляди, но те бяха толкова преди няколко дни, а всеки ден, всяка нощ би­ват покосявани още и още не­винни животи! Включват ли се в тая статистика и клетниците, които остават под руините? Някой брои ли тия, които уми­рат от глад, жажда и инфекции? Причисляват ли се към жертви­те тия, които полудяват от стрес под бомбите или след загубата на близките си, на цели фа­милии? Защото има покърти­телни свидетелства с тресящи се от ужас деца с празни безум­ни очи. А има и видеа на дечица без очи, с кървави очни ябълки. Те формално са „живи“, да - но демонът Нетаняху ги е обезо­бразил и ги е лишил навеки от светлината.

Логично жертвите са мно­го повече от десет хиляди. Върху главите на мъчениците вече са хвърлени експлозиви, еквивалентни по тонаж на две атомни бомби. На снимките и видеата личи, че хората в Газа три седмици не дишат въздух, а дим, прах и смъртоносни от­рови, които разрушават дро­бовете. Към липсата на храна и вода, е добавена и липсата на въздух. Отнето им е цялото благо, което Господ е дарил на живите същества.

Това, което става пред очи­те ни през 21 век е позор за рода човешки. То приравнява нас, мълчаливо наблюдаващи­те, с неживата материя. Няма­ме вече право да се наричаме хора.

Българските мисири про­дължават да наричат геноцида над Палестина „напрежение в Газа“. Сякаш палестинец и ев­реин са се скарали в магазина за зарзават!

Често ми идва наум тая фра­за от „Душа Камбана“ на Диана Експрес: „Колко мъдро, колко подло, съвестта си всякой вка­мени“.

И си мисля колко малко е нужно, за да върнем душите си - просто всички, всички, трябва да бием Камбаната!