Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Ние, жените

Е-поща Печат PDF

Български сестри, в на­шите ръце е разобличе­нието на сатанистите, които се силят да ни наложат Истанбулската кон­венция!

Нима нашите бащи, братя и синове, са чудовища, които не­прекъснато ни тероризират?

Нима нашите съпрузи и лю­бими са садисти, които нямат друго занятие, освен да ни нара­няват и убиват?

Изверг ли е българ­ският мъж?

Нека се противопос­тавим на сатанинските обвинения срещу на­шите мъже, обвинения, които целят не нашата защита, а унищожение­то на нашия народ! Не ме интересуват белгий­ци, нидерландци, гер­манци, французи, ан­гличани, скандинавци - нека техните загубени жени свидетелстват срещу тях, щом са лишени от разум! Аз се об­ръщам към вас, мои българ­ски сестри - с какво толкова нашите мъже се провиниха пред нашия пол?

Нима канасите Аспарух, Крум и Омуртаг, нима царете Симеон, Калоян и Йоан Асен не са мъже? Нима Левски и Ботев не са мъже? Нима апостолите на Април 1876 не са мъже? Нима конниците в Хвърковатата чета не са мъже? Нима победителите в Балканската война не са мъже? Нима загиналите в Първата и Втората световни войни българ­ски храбреци не са мъже?

Само демон може да дели един народ на мъже и жени и да противопоставя едните на дру­гите!

Ние, българките, нямаме ни­ какви основания да твърдим, че нашите мъже са ни лишавали от граждански и човешки права! Точно обратното - те винаги са се борили за зачитането на пра­вата на жените!

Затова нека днес защитим нашите български мъже - наши­те рицари - от гнусните клевети на демоните! Нека поднесем на­шата възхвала пред историче­ския образ на българския мъж!

Нека не се поддаваме - ни за пари, ни поради случайни, битейски временни обиди - на провокациите на сатанисти­те! Ненавистта им към белия мъж се дължи единствено на желанието да унищожат ця­лата наша раса и преди всич­ко - най-древните европейски народи.

Тази от нас, която предава мъжа си на сатанистите, всъщ­ност предава своя син!

Никакво доверие в сороските НПО-та и в „евроатлантически­те“ медии! Огласявай­те всеки техен опит да ви вербуват!

Истанбулската кон­венция няма и няма да има почва в България! Ние, българските жени, ще я спрем!