Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 44 (28 ноември 2023) Ще обърне ли Европа гръб на Зеленски

Ще обърне ли Европа гръб на Зеленски

Е-поща Печат PDF

„Партията на Свободата“ водена от Герт Вилдерс спе­чели изборите в Нидерландия. В основата на предизборна­та платформа на формацията е изваждането на Украйна от списъка с приоритети на стра­ната.

В Словакия преди месец на власт дойде Фицко, който прекрати всякаква помощ от Словакия за Незалежната.

В Германия, подкрепа­та за Шолц - „социалист“ яс­треб и войнолюбец, се е срина­ла до 20% и от Алтернатива за Германия му искат оставката и провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Всички европейски пра­вителства са поставени под силен обществен натиск и са на път да обърнат гръб на Зе­ленски.

В американския конгрес, Републиканската партия бло­кира по- нататъшното фи­нансиране за войната, защо­то както се изразяват водещи фигури в партията, не виждат перспектива за победа и считат киевския режим, инсталиран от кръгове, гравитиращи около демократите, за корумпиран и негоден да постигне каквито и да било успехи на фронта.

В същото време, полски превозвачи са наложили пълна блокада на всички гра­нични пунктове с Украйна, което вече от седмица прави всякакви доставки за тази дър­жава невъзможни, включител­но военно оборудване и горива необходими за великото фиа­ско, наречено от актьора Зелен­ски „контранаступ“.

Очевидно, на по-голяма­та част от т.нар. „колективен Запад“, вече им е ясно, че Ру­сия не може да бъде победе­на, нито дестабилизирана до такава степен, че правител­ството на страната да рухне и всякави по-нататъшни усилия в тази посока са безпредметни и само и единствено изтощават финансово и икономически са­мите „помагачи“.

Вече е пределно ясно, че Източния фронт ще рух­не и Русия ще победи, а Ук­райна ще бъде разпарча­тосана и разделена на база етническата принадлеж­ност на населението, обита­ващо съответните области. Настоящите политически ели­ти в Европа, които забърка­ха страните си в тази безумна авантюра, ще рухнат като до­мино и тогава отношенията с Руската федерация ще бъдат преформатирани.

Само Денков и шайката безумци в българското На­родно събрание явно не мо­гат да се адаптират към реал­ностите и бодряшки решиха да изпратят още над сто бро­нетранспортьора на дегради­ралата киевска хунта. Тези ще „подкрепят“ Украйна до смърт - явно някой в Посолството още не е наясно със ситуаци­ята и не е дал необходимите разпореждания или американ­ският военнопромишлен ком­плекс иска да пие кръв до по­следно.....

България е страна с дегра­дираща икономика и разкапва­ща се инфраструктура и вмес­то да отремонтира съществува­щата техника и да продължи да я ползва, същата се дарява на Украйна и се отделят милиарди за закупуване на нова такава от САЩ. Въпросните средства се набират чрез емитиране на нови и нови дългове и вместо да се инвестират в подобрява­не на разпадащата се критич­на инфраструктура като елек­тропреносна мрежа, пътни съ­оръжения, жизненоважни во­допроводи и язовири, които са в предаварийно състояние, парите ще бъдат изсипани за авансови плащания към аме­рикански фирми, които ня­кога ще произведат и доста­вят военна продукция… ама някога.

И това ако не е васална те­ритория или направо колония, здраве му кажи!