Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 45 (5 декември 2023) НОВИ УСПЕХИ С НАШИТЕ МЪРТЪВЦИ

НОВИ УСПЕХИ С НАШИТЕ МЪРТЪВЦИ

Е-поща Печат PDF

 

Понякога изглежда така, че Денков ся­каш управлява на сън – в някакво със­тояние на особен лунатизъм. Къде ходи, по чии покриви се кекерчи, не е известно, а и няма значение. Важното е, че много често напоследък се държи така, сякаш е бил на Луната, докато се случват ва­жни събития.

Само така може да се обяс­ни поведението му, което става все по-странно. Тия дни се дър­жа като ощипана девица: щял да си подаде оставката, ако въ­трешният министър не се изви­ни за безредиците и погромите на 16 ноември.

Министърът не се извини – но Денков не си подаде ос­тавката. Обаче поне стана ясно, колко е състрадателен. Милият.

Денков вероятно се надя­ва, безчинствата на 16 ноем­ври да скрият всички други погроми, сред които нашене­цът някак оцелява.

Той дори не се сеща, че може да бъде припознат за главния погромаджия, когото никоя полиция не може да опази - сти­га народецът да проумее, че липсващите лекарства или ха­оса с рецептите брутално на­рушават член 28 на Конститу­цията – „Всеки има право на живот“.

Всеки има право на жи­вот? И Конституцията ли ни се подиграва?


За какво „право на живот“ говорят? Поне да бяха използ­вали думата „живуркане“.

Странно кротък е Денков, и когато се случват конспирации­те около „Лукойл“. Или когато хранителните вериги мишку­ват с цените на стоки за бед­няците. Сякаш каквото и да се случи, той е в лунната си про­съница. Затова и Асен Васи­лев, финансовият му министър, си е разпасал докрай пояса, без да се интересува, че всеки мо­мент ще лъсне голият му зад­ник - той пък взема като изог­лавен заеми, това е любимото му хоби.

Тия дни Делян Добрев при­помни една сметка, която все се опитват да потурчат, за да не се разтупкат излишно сър­цата на късните ни антикому­нисти. Запишете си я: за 45 го­дини „комунистическа“ Бъл­гария натрупва 10/десет ми­лиарда долара дълг - а само за три години харвардският кур­сант Асен Василев натоварва самара ни с 11/единадесет ми­лиарда долара дълг. Отгоре на това е планирал още 10 милиар­да дълг, които да изтегли само за две години, 2025 – 2026!

Ще станем народ, ако дори се сетим, че можем да органи­зираме едно скромно шествие срещу разпасалия се пояс.

Може би именно заради тази сметка, наскоро известен соци­олог ни зарадва с твърдение­то си, че „България никога не е била толкова богата“. идиоти!“ – той пропусна да направи това уточнение, но то се подразбира. У нас винаги всичко най-вече се подразби­ра – и заради това нищо нико­га не е разбирано докрай.

Докато Денков е бил на Луна­та отново стана ясно, че в Бъл­гария, която никога не е била толкова богата, българинът е абониран, може би завинаги, за най-ниските доходи в Евро­съюза - в замяна на което има най-продължителна работа седмица/според Евростат.

Изглежда справедливо, дори се подразбира, че е справедливо – би казала Сивушка на Белчо. Дий, българино, дий.

Този геноцид обаче оче­видно няма място в лунни­те размишления на премие­ра. За него е достатъчно да раз­даде един-два черпака от ситу­ационната си състрадателност – притворно да се подмаже на простолюдието и някак да го залъже.

В репертоара на нашите властници подмазването зае­ма челно място, колкото и да е нелепо и неискрено. Покая­нието, обаче, изобщо липсва - тази „процедура“ е задължение единствено на окаяния ни На­род.

На Денков, изглежда, му е далеч по-важно да се изви­ни на един пострадал от по­лицейско насилие запалян­ко, отколкото на цял един На­род, когото усърдно се стараят окончателно да оскотят.

Ей, Лунатици Сладки – на­правете една проста сметчи­ца: какво трябва да се случи, че най-накрая да се отлепим от първото място по смъртност на населението? Какво? Кога? Поне да сме втори?

Кога ще постигнете този исторически успех?

И как пък нито една партия не се сети досега да обещае това на гламавите избиратели - вижте колко обнадеждаващо би звучал един изборен при­зив: „Ще постигнем нов успех с Нашите Мъртъвци!“

В „ония“, тоталитарните години, когато Денков със си­гурност все още не е разкрил лунните си дарби, поразител­но впечатление ми беше на­правило едно признание на виден съветски академик, ди­ректор на Правния институт на Академията на науките на Съветския съюз, който в годи­ните на Големият Терор беше минал по реда си и през един от лагерите на ГУЛАГ. Та той казваше, че дори и по време на „Перестройката“, когато видел, че насреща му се задава мили­ционер, сменял тротоара. Стра­хът му останал завинаги.

Този страх е унищожите­лен – също толкова е разяжда­ща обаче и всепозволеността. Ние и нея сме постигнали - я ви­жте какъв пояс се влачи след нас.

33 ранени полицаи – и нито един кадър, който да до­кументира това веселие. Как така?

Ами Денков – препълнен със състрадание - къде беше да предупреди и направо да за­брани „шествието“?

Нямаше да го стори – той предпочита да се държи като оплаквачките на българско погребение: видят някой да приближава ковчега и ведна­га надават вик, грозен и из­куствен.

Джулиан Бърнс, размишля­вайки над твърдението, че най- щастливите хора на Земята били датчаните, казва: „Това се дължи на скромността на изразените от тях надежди. Вместо да се целят в Луната и звездите, тяхната амбиция е само да стигнат до следваща улична лампа и доволни, кога­то успеят, те били и по-щаст­ливи…“.

Ние обаче, колкото и да стая­ваме мижавите си надеждици, все не стигаме до никъде. Наши­те надежди отдавна са пленени от безсъвестни комбинатори.

Врявата и яростта – до го­ляма степен оправдани – кои­то съпровождат събития като това на 16 ноември, са част, малка част от Българския Провал: мнозина от младите хора у нас практически са на­бързо претупани от образова­телната система, а както веро­ятно ще се окаже след време - и от здравеопазването.

„Много ви здраве по пътя на мизерията и униженията“ – това им казват Лунните ни властници.

Те нямат никаква предста­ва, какво озверява един млад човек - и какво озверява един полицай.

Не знаят и друго: камъкът не е справедлив в ничии ръце.

За финал – едно видение от Разцвета на Провала: Сомнам­були управляват сомнамбу­ли…

***