Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 1 (2 януари 2024) ПОБЕДА НА РУСКИЯ ДУХ И ХАРАКТЕР

ПОБЕДА НА РУСКИЯ ДУХ И ХАРАКТЕР

Е-поща Печат PDF

Битката за Троянския проход продължи­ла от 23 до 26 декем­ври (3-7 януари) 1878 г. в условията на силен студ и дълбок сняг завършва с побе­да на руските воини . Те дават 26 убити, 62 ранени, 6 изчезна­ли безследно и 48 измръзнали. Невероятният поход на Троян­ския отряд на генерал Павел Карцов през потъналия в снеж­ни преспи Балкан е равносилен на победа на човешкия дух над злите зимни стихии.

Троянският отряд се спу­ска в Стрямската долина. Тур­ските офицери изпадат в па­ника и недоумение. Те знаят, че през зимата Балканът на практика е непроходим. Зато­ва са навили топографските си карти на руло и очакват бой­ните действия да се подновят чак на пролет, но, уви! Руските воини се оказват по-силни от зимните виелици.

След победата на Беклеме­то изпратеният кавалерийски разезд на есаул Шаров влиза в Карлово. В паниката си пала­чът на Клисура през Априлско­то въстание, карловският спа­хия Тосун бей забравя в конака две бойни знамена, които са из­пратени от казаците като тро­фей в щаба на генерал Карцов.

Преди да избягат в Плов­див, турците ограбват за по­следно сребърните и златни предмети в карловските църк­ви “Света Богородица” и “Све­ти Николай”, посичат един све­щеник пред амвона и правят не­успешен опит да ги подпалят. В църквата “Свети Николай” ас­керът и башибозукът в сляпата си ярост прострелват иконите и избождат очите на светците, разпиляват реликвите и опусто­шават класното училище, нами­ращо се в съседство.

На 28 декември 1877/ 8 яну­ари 1878 г. авангардът на Тро­янския отряд влиза в Карло­во . Пет дни по-късно основ­ните сили на отряда на генерал Карцов също влизат в Карло­во. Оцелелите след Страшно­то жители на града посрещат тържествено своите освобо­дители на пътя между Сопот и Карлово. Местните духовни­ци отслужват тържествен мо­лебен за прослава на руското оръжие. Черковните камбани в Карлово бият до полуда въз­торжена меса на радостта, а хората плачат като деца, невяр­ващи на своето избавление от шестмесечните кански мъки и гаври на Страшното.

Още не са пресъхнали сълзи­те в очите на вдовиците и сира­ците, когато карловци се съби­рат на общоградско събрание и на 16 януари избират първия си Градски съвет начело с братов­чеда на Васил Левски, изтъкна­тия революционер Васил Кара­иванов.

Днес всички главни улици на селищата в Карловската Розова долина носят името на генерал Павел Карцов, а високо-висо­ко в Балкана, на Беклемето, там, където само орлите летят, при­знателните хора от Карловския и Троянския край са издигнали огромна арка, през която пре­ди 144 години дойде Свободата върху щиковете на руските во­ини!

В близост до нея се извисява гордо вековният Карцов бук, свидетел на битката.Той е наре­чен така, след като генерал Кар­цов забива сабята си в него, за да докаже, че руската сабя ще отсе­че главата на зловещата Осман­ска империя и ще освободи по­робените българи!

ПОМНИМ И ПРЕДАВАМЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА!