Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 1 (2 януари 2024) ВЪРХЪТ НА СТРАХА И БЕЗСИЛИЕТО

ВЪРХЪТ НА СТРАХА И БЕЗСИЛИЕТО

Е-поща Печат PDF

 

Българите имаме много хубави поговорки. Две от тях са подходящи за случая. Първата е на страха очите са големи, а вто­рата – от истината боли.

Пропагандната машина, мо­тивирана от получените наско­ро от Държавния департамент на САЩ 900 000 долара за бор­ба срещу руската пропаганда и дезинформация, реши да се от­чете ударно, по стахановски. Първо беше забранено интервюто на Петър Волгин с руския посланик Елеонора Митрофанова, а малко след това Академичният съвет на Софийския универси­тет „Св. Климент Охридски“ се разграничи от интервю на проф. Дарина Григорова пред Поглед Инфо, където използваната от нея дума денацификация изплаши българския политически елит.

КАКВО СЕ СЛУЧИ?

Вместо да извадят очи, инициаторите на тези решения из­писаха вежди. Всички поголовно тръгнаха да търсят и четат тези интервюта. Без съответната забрана всяко едно от тях щеше да е част от общия информационен поток. Пример за това е интер­вюто с американския посланик в България Кенет Мертен, което бе излъчено по същото време, когато се забрани интервюто на ру­ския посланик. То мина и замина без какъвто и да е обществен от­звук. Това обаче не попречи на задкулисните господари да увеличат натиска върху послушната (не)коалиция, която за рекордно крат­ки срокове гласува впечатляващи по некомпетентност и национал­но предателство закони и промени в Конституцията. Впечатляващо безумие! по тъмна доба започна разру­шаването на Паметника на Съ­ветската армия. Документал­но правната бъркотия допълни поръчковата и вероятно добре финансирана операция. Вър­хът на безумието бяха двете тор­ти, с които ПП-ДБ отпразнуваха „победата над комунизма“. Из­лезе информация, че още през 2011 г. е имало подобни произ­ведения на „кулинарното“ из­куство. Торти с подобно съдър­жание са правени и в Киев през 2014 г. Ако сценаристите са едни и същи в Украйна и България, можем уверено да кажем, че съдбата на послушковците и зависимите и в двете държави ще е негативно идентична. Не са за завиждане!

За пореден път България се използва за прокарване на чуж­ди интереси под знака на фал­шиви идеали с отрицателен по­глед към историята. Освен това да разрушаваш е много по-лес­но, отколкото да градиш. Да из­ползваш морална дидактика с изпразнена от съдържание ле­ксика е много по-лесно. Факт е, че се залага на изтърканата фра­за за съветската окупация, но удобно се забравят жертвите и разрушенията от англо-амери­канските бомбардировки над България от октомври 1943-а до началото на септември 1944 г. Безпристрастната оценка също така налага да се подчертае, че НР България е била държава с развити промишленост, здра­веопазване, образование, сел­ско стопанство и наличие на гарантираната военна сигур­ност. В Р България вече 34 го­дини се разрушава и прераз­пределя наследството от пре­ди демократичния преход.

България е стратегическа територия с богата история и с българска следа във всяко от­критие. Това няма да се про­мени. Обществото - независи­мо от постоянните негативни класации, които оглавява в ЕС и НАТО, остава будно, инте­лигентно и със своя истинска гражданска и интелектуал­на позиция. Политическият елит смята, че е недосегаем за гражданското недоволство и гняв. Историята обаче е пълна с доказателства за противното. Проблемът е за страхливците, чието безсилие ги кара да бър­зат да реализират своите пъкле­ни дела, но, уви, времето вече не работи за тях!

Евроатлантическият фа­шизъм, който вече е опреде­лен като чумата на ХХI век, няма как да не постигне съд­бата на хитлерофашизма, който завърши безславно пре­ди близо 80 години. Повторе­нието не е майка на знанието, но е баща на тъпотата!